9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada, 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ahmet DURNA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 24.02.2015 tarihli ve E.2014/1184-K.2015/149 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ahmet DURNA (Denetçi No: 11467, Oda Sicil No: 4104) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.03.2015 tarihli ve 8345 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3097/1/1-1

—————

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. 'nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Şirket müdürü, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Barbaros ÖNER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 26.02.2015 tarihli ve E.2015/198 sayılı kararı ile dava konusu işlemin "yeniden incelenip karar verilinceye kadar yürütülmesinin teminat aranmaksızın durdurulmasına" hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şirket müdürü, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Barbaros ÖNER (Oda Sicil No: 61910) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 26.03.2015 tarihli ve 8518 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3097/2/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır.

İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Malzeme

Prof. Dr.

1

3176/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD

AÇIKLAMA

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya/Fiziki Coğrafya

Prof. Dr.

1

1

Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji) alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

1

“Neoliberalleşme ve Sivil Toplum Kuruluşları“ konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya/Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç.

3

1

“Coğrafik Habitat” üzerine çalışma yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri

Yrd. Doç.

4

1

“Türkçe ve Kırgızca” konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği/

Yazılım

Yrd. Doç.

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

4

1

“Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet” konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

3103/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Profesör kadrosu için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

 

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yrd. Doç.

1

 

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Doçent

1

 

Harita Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

3131/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mustafa TUNCER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.07.2014 gün ve 515-618 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 31.07.2015 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hülya GİRGİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 21.11.2014 gün ve 574-677 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Murat YÜKSEL’e “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.03.2015 tarihinde başlanmıştır.

4 - Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Recep BİLGİN’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

5 - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ayşe SAKKUTÜN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 22.08.2014 gün ve 224 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.02.2015 tarihinde başlanmıştır.

6 - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kamil GÖKDEMİR’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

7 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet YİĞİT’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2013 gün ve 90-26-02 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

8 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet YİĞİT’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.06.2014 gün ve 01-48-04 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.03.2015 tarihinde başlanmıştır.

9 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan BÜYÜKBALTA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 09.07.2014 gün ve 03-51-08 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

10 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Dursun DOĞANAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.01.2014 gün ve 121-29-4 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 31.01.2016 tarihinde son bulacaktır.

11 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Şefik ATILGAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.09.2015 tarihinde son bulacaktır.

3119/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 - 72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

FİRMA ADI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

Sadakat Taşımacılık İnşaat Tarım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mersin Şubesi

TS 11939

TS 12663

TS 12820

33-HYB-659

05.02.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Deniz Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliyat Şans Oyunları İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12664-1

33-HYB-266

17.02.2015

Firma İsteği

Avex Güvenlik Sistemi-Mustafa Çorum

TS 12849

TS 12540

33-HYB-705

24.02.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

N-Pet Petrol Ürünleri Paz.Nak.San.Tic.ve Dağ. Ltd. Şti. Mersin Gözne Şubesi

TS 11939

33-HYB-644

04.03.2015

Firma İsteği

Akdemirler Oto Yedek Parça Nakliye Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 8799

33-HYB-616

11.03.2015

Ara Kontrol olumsuz

Ali İhsan Yılmaz

TS 11939

33-HYB-289

11.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Kılıçlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12047

33-HYB-29

11.03.2015

Ara Kontrol olumsuz

İstanbullu Makina Enerji Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti

TS 12255

TS EN 13015+A1

33-HYB-618

11.03.2015

Ara Kontrol olumsuz

Halil Acun - Erciyes Soğutma

TS 10079

TS 12850

33-HYB-334

12.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Erşen Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 12047

33-HYB-103

12.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Öztürkler Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. Okan Merzeci Mersin Şubesi

TS 11939

TS 12663

TS 12820

33-HYB-369

16.03.2015

Firma isteği

Mersin

Mersin Koç Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 11594

33-HYB-112

31.03.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

Erbim Elektrik Elektronik İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12524

TS 13230

TS 12866

33-HYB-143

31.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Somy Enerji ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ltd. Şti.

TS 13381

33-HYB-473

31.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz.

3098/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

Volkan Yangın Söndürme Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TS 12681-

TS 12873

35-HYB-1803

02.02.2015

Firma İsteği

Sorgulular Gemi Geri Dönüşüm Demir Çelik Denizcilik Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ltd. Şti.

TS 1446

35-HYB-5371

02.02.2015

Firma İsteği

Element Çevre Sağlığı Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri-Hakan Barbak

TS 8358

35-HYB-5389

02.02.2015

Talimata Aykırılık

İ.S.G. Reklamcılık Contacılık Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 13147

35-HYB-1862

03.02.2015

Firma İsteği

Türksay Medikal Aletler İthalat İhracat Pazarlama ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ltd. Şti.

TS 12426

35-HYB-5556

03.02.2015

Firma İsteği

Özser End. Mutfak Ekipmanları Serv. Montaj Hiz.-Şerafettin Durmuş

TS 10079-

TS 12859

35-HYB-5346

19.02.2015

Firma İsteği

Akarsu Karoser Karavan İmalatı-Osman Akarsu

TS 12600

35-HYB-5409

17.02.2015

Firma İsteği

Halil İbrahim Sedef Tabakoğlu-Ege Reno

TS 12612

35-HYB-1879

16.02.2015

Firma İsteği

Aysal Makina-Mustafa Aysal

TS 12870

35-HYB-5396

09.02.2015

Firma İsteği

Fevzi Canpolat Timelift Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi ve Ticaret

TS 12255-

TS EN 13015+A1

35-HYB-5367

04.02.2015

Firma İsteği

Aşarkaya Asansör İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12255-

TS EN 13015+A1

35-HYB-5368

04.02.2015

Firma İsteği

Satsuma Petrol İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

TS12663-

TS 11939

35-HYB-4935

03.02.2015

Talimata Aykırılık

Serkan Tekin (Tekinas Asansör)

TS 12255

35-HYB-5125

23.02.2015

Firma İsteği

Kent Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi A.Ş.

TS 11939

35-HYB-5398

23.02.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Halil İbrahim Sedef Tabakoğlu-Ege Reno

TS 12612

35-HYB-1879

16.02.2015

Firma İsteği

Akarsu Karoser Karavan İmalatı-Osman Akarsu

TS 12600

35-HYB-5409

17.02.2015

Firma İsteği

Özser End. Mutfak Ekipmanları Serv. Montaj Hiz.-Şerafettin Durmuş

TS 10079-

TS 12859

35-HYB-5346

19.02.2015

Firma İsteği

Arena Bilgisayar San ve Tic. A.Ş.

TS 12134-

TS 12907-

TS 12125-

TS 12749-

TS 12498-

TS 12643-

TS 12845-

TS 12739

35-HYB-323

24.02.2015

Firma İsteği

Nanosis Laboratuvar ve Test Sistemleri-Köksal Öksüz

TS 13201

35-HYB-5105

24.02.2015

Firma İsteği

Oyak Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.

TS 12498

35-HYB-5217

24.02.2015

Firma İsteği

Ayber İnşaat Medikal Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İzmir Şubesi

TS 12426

35-HYB-1629

24.02.2015

Firma İsteği

Aysal Makina-Mustafa Aysal

TS 12870

35-HYB-5396

09.02.2015

Firma İsteği

Fevzi Canpolat Timelift Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi ve Ticaret

TS 12255-

TS EN 13015+A1

35-HYB-5367

04.02.2015

Firma İsteği

Aşarkaya Asansör İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12255-

TS EN 13015+A1

35-HYB-5368

04.02.2015

Firma İsteği

Satsuma Petrol İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

TS 12663-

TS 11939

35-HYB-4935

03.02.2015

Talimata Aykırılık

Batıçev Çevre Mühendisliği Danışmanlık Müşavirlik Özel Eğitim Arıtma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 13573

35-HYB-2491

17.02.2015

Talimata Aykırılık

İstiridye Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 11939-

TS 12663

35-HYB-230

04.03.2015

Firma İsteği

Ayes Elektronik İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12134-

TS 10079-

TS 10956-

TS 12850-

TS 12498

35-HYB-5468

10.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ozanpet Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12663

35-HYB-2107

17.02.2015

Talimata Aykırılık

Y.M. Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12664-2-TS 12047

35-HYB-2304

18.02.2015

Talimata Aykırılık

Hermet Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12659

35-HYB-1603

18.02.2015

Talimata Aykırılık

Tpa Teknoloji Proje Araştırma Endüstriyel Yatırımlar İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 12870

35-HYB-5040

17.02.2015

Talimata Aykırılık

Meriç Otogaz-Ufuk Peker

TS 12664-1

35-HYB-5026

18.02.2015

Talimata Aykırılık

Eylül Enjeksiyonlu Otogaz Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12664-1

35-HYB-1478

18.02.2015

Talimata Aykırılık

3094/1-1


 


 


 


 


Merkez Bankasından:

3180/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Aktif Doğal Gaz Ticaret Anonim Şirketi

19/08/2010 tarihli ve DİT/2710-1/214 numaralı

İthalat

(Spot LNG) Lisansı

03/03/2015 tarihli ve 5501-4 sayılı Kurul Kararı ile 03/03/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Emda İnşaat Sanayi ve Maden Ticaret Limited Şirketi

04.06.2009 tarihli ve CNG/2117-1/186 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

27/03/2015 tarihli ve 5528-4 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3177/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2015, 19/03/2015 ve 27/03/2015 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Türü

Tesis Tipi /

Proje Adı

Süresi

1

Efom Enerji Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

12/03/2015 tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl süreli

2

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Tosunlar-1 JES

12/03/2015 tarihinden itibaren 24 (yirmidört) yıl, 3 (üç) ay, 19 (ondokuz) gün süreli

3

Polatbay Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Ayvalık-1 RES

12/03/2015 tarihli ve 5509/42 sayılı Kararıyla;

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2014/2173 E. sayılı dosyada verdiği 23/01/2015 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ve bu karar kapsamında Şirketin santral sahası değişikliği ile süre uzatım talebine dair başvurusunda sunduğu gerekçeler mücbir sebep olarak değerlendirildiğinden, üretim lisansının iptaline ilişkin alınan 17/07/2014 tarihli ve 5128-18 sayılı Kurul Kararı kaldırılmış olup, 20/10/2011 tarihli ve EÜ/3465-2/2095 numaralı üretim lisansı halen yürürlüktedir.

4

Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kojen-1

19/03/2015 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli

5

Kibar Enerji A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

27/03/2015 tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl süreli

6

Eurotex Tekstil Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Atateks Kojenerasyon Tesisi

27/03/2015 tarihli ve 5527-2 sayılı Kurul Kararı ile 31/03/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

 

Tesisin

Lisansın

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Karva Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Uludere Reg. ve HES

05/07/2012 tarihli ve EÜ/3905-6/2375 numaralı

19/03/2015 tarihli ve 5517-29 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Farcan Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Eser Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

15/8/2012 tarihli ve EÜ/3970/2405 numaralı

31/10/2013 tarihli ve 4675-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Atateks Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Atateks Kojenerasyon Tesisi

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-145/2845 numaralı

27/03/2015 tarihli ve 5527-2 sayılı Kurul Kararı ile 31/03/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

İdol Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Acısu Reg. ve HES

12/05/2011 tarihli ve EÜ/3210-8/1945 numaralı

27/03/2015 tarihli ve 5527-16 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3177/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2015 tarihli Kararıyla; aşağıdaki tüzel kişinin 26/05/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/769-9/03381 sayılı LPG dağıtıcı lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır, 23/01/2014 tarihli ve LPG-DAĞ/4843-8/14649 sayılı LPG Dağıtıcı lisansı iptal edilmiştir.

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Şiringaz Petrol Ürünleri ve Tüp İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

27.03.2015 tarihli ve 5530 sayılı Kurul Kararı ile;

- Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen 2014/1636K. nolu iptal kararına istinaden 26.05.2006 tarih ve LPG-DAĞ/769-9/03381 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansına mevcut tesislerle birlikte yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

- 23.01.2014 tarih ve 4843-8 sayılı Kurul Kararıyla verilmiş olan 23.01.2014 tarih ve LPG-DAĞ/4843-8/14649 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı iptal edilmiştir.

3177/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2015 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Eurogaz Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

12/03/2015 tarihli ve 5511-1 sayılı Kurul Kararı ile 12/03/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Pamukkale Petrokimya Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

12/03/2015 tarihli ve 5511-2 sayılı Kurul Kararı ile 12/03/2015 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2015 tarihli Kararıyla; aşağıdaki tüzel kişinin 03/07/2013 tarihli ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı dağıtıcı lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

 

1

Omc Petrol Ürünleri Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

27/03/2015 tarihli ve 5529-5 sayılı Kurul Kararı ile; 03/07/2013 tarihli ve DAĞ/4479-1/32933 numaralı Dağıtıcı lisansının sona erdirilmesi hususunda alınan 07/08/2014 tarih ve 5158-3 sayılı Kurul Kararı, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 04/02/2015 tarihli ve E:2014/1580, K:2015/111 sayılı Kararı uyarınca geri alınarak, lisansa yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/01/2009 tarihli ve DEP/1956-2/25544 numaralı

Depolama  Lisansı

19/03/2015 tarihli ve 5520-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Boğaziçi Grup Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30/01/2013 tarihli ve DAĞ/4260-1/32125 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

19/03/2015 tarihli ve 5520-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3177/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ