7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

ING Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Mantarlar ve enzimler konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Süt teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

 

Yardımcı Doçent

5

1

Boyar maddeler üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

 

Yardımcı Doçent

3

1

 

3113/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6814

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                    :  Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.

- MERKEZ ADRESİ                   :  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:163 Şişli, İstanbul

- TEBLİGAT ADRESİ                :  Ak Plaza Yaşam Caddesi. No: 7 Kat: 9  06510 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ             :  08.05.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                               :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 10.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/ÇPA/4910 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                         :  41.319 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI          :  AR/ÇPA/K/M49-c3

                                                         AR/ÇPA/K/N49-B

- KAPSADIĞI İL                        :  Şırnak

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                         :  15.340, 38.620 hektar

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/4910 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3018/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6815

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O..

- MERKEZ ADRESİ                :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:86   06100 Çankaya, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  18.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 21.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4945 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  34.097 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI       :  AR/TPO/K/M41-a1, M41-a2, M41-a3

- KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                     :  28.306 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4945 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3019/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6813

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.

- MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:163 Şişli, İstanbul

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Ak Plaza Yaşam Caddesi. No: 7 Kat: 9  06510 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  08.05.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 10.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/ÇPA/4909 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  41.482 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI       :  AR/ÇPA/K/M49-c4

                                                     AR/ÇPA/K/M49-d3, M49-d4

- KAPSADIĞI İL                     :  Şırnak

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.340, 30.685 hektar

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/4909 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3020/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6816

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O..

- MERKEZ ADRESİ                :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:86  06100 Çankaya, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  18.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 21.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4946 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  19.909 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI       :  AR/TPO/K/M41-b1, M41-b4

- KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman, Şanlıurfa

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  20.825 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4946 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3021/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu İR/TPO/2699 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Batı Fırat Atık Su Boru Hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Gerger Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyü, Köy Karşısı mevkiindeki 829 no.lu parselin 242,40 m²’lik (irtifak hakkı) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.03.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3022/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Fakültelerinin bölüm/programlarının kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

EBELİK

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

1

Ebelik, Hemşirelik (Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

İŞLETME FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

3

İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik

İŞLETME FAKÜLTESİ

SERMAYE PİYASALARI ve PORTFÖY YÖNETİMİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

3

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Borsa ve Finans, Dış Ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Emtia Borsası, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, Gümrük İşletme, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, İthalat-İhracat, Maliye, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Para ve Sermaye Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

3

Tarih

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

3

İnşaat Mühendisliği

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FİLM TASARIMI

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

3

Film Yapım Teknikleri, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Medya ve İletişim, Radyo ve Televizyon Programcılığı,  Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Tekniği,  Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi,  Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Televizyon ve Radyo Programcılığı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

3

Resim, Geleneksel Türk El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FOTOĞRAF VE VİDEO BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

Resim

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

PROFESÖR

1

Grafik Tasarım

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ FARMOKOLOJİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

1

Tıbbi Farmokoloji

TIP FAKÜLTESİ

TIP TARİHİ ve ETİK

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

2

Tıp Tarihi ve Etik, Tarih

TIP FAKÜLTESİ

BİYOFİZİK

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

1

Biyofizik

TIP FAKÜLTESİ

BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

1

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

TIP FAKÜLTESİ

TIP EĞİTİMİ

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

2

Tıp Eğitimi

TIP FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI

PROF. DOÇ.

YRD. DOÇ

2

Halk Sağlığı

 

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kâğıthane/İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1459 - 1460 - 1462)

3032/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


ING Bank Anonim Şirketinden:

ING BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ