6 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29318

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAGON MUHTELİF DÖVME MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF ADETLERDE KARTUŞ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTLELİF HİZMET ALIMLARI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ KAPALI TEKLİF VE ARTIRIM İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Dörtyol/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Arhavi/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Araklı/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merkez/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çaykent/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI DÜZELTME İLANI

Sağlık Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAGON MUHTELİF DÖVME MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/38277

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436) 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  12 kalem Vagon Muhtelif Dövme Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17/04/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/04/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2857/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,14.- TL ile en çok 382.594,88.- TL arasında değişen; 14/04/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 38.259,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Cep Telefonu, Giyim eşyası, Kağıt hamuru, Çapraz araç kirişi, Polyester kumaş, Torna makinası, Kömür fırçalar, Masa, Etajer, Konteyner, Boş şişe, Endüksiyon makinası, Metal işleme makinası, Amortisör, Alternatör, Keçe, Vernik, Silikon, Pompa aksamı, Çini kahve fincanı ve tabağı, Monitör, Yakıt tankı, Kalıp taşıyıcı, Motor, Kayış, Tornavida, Metal taşıma kasası, Koltuk, Sehpa, Pil, Akü, Koltuk aksamı, Fırın, Keçe tela, Kumaş ve Dökme Çay vb.) 37 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 15/04/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2940/1-1


MUHTELİF ADETLERDE KARTUŞ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 40 kalem muhtelif adetlerde kartuş ve toner alımı 27 Nisan 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : (0 312) 303 73 78 – 79 – 80

3008/1-1


MUHTLELİF HİZMET ALIMLARI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “Tephir ve Isı Değiştirici Borularının Değişimi ve Temizliği Hizmet Alımı ile Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı” işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/35854

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       : - 31935 adet tephir ve ısı değiştirici borularının temizlik ve değişim işlerinin yapılması.

                                                - Muhtelif çaplardaki dikişli boru, Cr - Ni boru ve dirseklerin demontajı, montajı ve boyama dahil kaynak yapılması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip;

                                                - Muhtelif kaynak işlerinde (90) takvim günü.

                                                - Tephir ve ısı değiştirici borularının temizlik ve değişimi işi (30) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  16.04.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 120,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2920/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ KAPALI TEKLİF VE ARTIRIM İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 76     0344 524 25 80 - 82

c) Elektronik Posta Adresi      :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı:

S.

No

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

1.Kategori Atık Yağ

45Ton

AEBTS-2015/11

59,00 TL

27.04.2015

 

b) Teslim yeri                      :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Atık Yağ Depolama Alanı

c) Teslim Tarihi                   :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                      :  Kapalı teklif açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                 :  27.04.2015 Tarih, Saat : 14.00

c) İhale Dokümanlarının

     Görülmesi ve Temini      :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi

4 - İhale dökümanı              :  (Dosya No:2015/11)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi - Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 27/04/2015, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr.'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

2796/1-1


BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                          :  2015/37503

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353

                                                  0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin       :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Borulu tip eşanjör aparatlarındaki boruların, iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi.

                                                  62.592 Adet.

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  20.04.2015 Pazartesi Günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %20’si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:

Her türlü basınçlı su jeti makinesi ile yapılan temizleme hizmetleri.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 20.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir

2896/1-1


HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

 

a) Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

a) Adresi

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

0 312 462 39 54 - Fax : 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi

---

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

1 - 134 kalem hurda demirbaş malzeme

2 - 50.000 kg sarı boş kovan hurdası

3 - 3.680 kg muhtelif alüminyum hurdası

4 - 27.200 kg muhtelif demir hurdası

5 - 3.000 kg kurşun hurdası

6 - 120 kg galvaniz hurdası

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

1 - 4 adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Advance marka taşıt

2 - 1 adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Advance MM (otomatik) marka taşıt

3 - 5 adet TNR Prefabrik ISO 40 Feet yük konteyneri

Durumu ve özellikleri

Taşıtlar 2015 model ve kullanılmamış, konteynerler kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;

Mübadelede teklif edilen mallar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km Yenimahalle/ANKARA adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;

Mübadele karşılığı verilecek mallar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

16/04/2015 günü   Saat: 10:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

443.109,00-TL (Dört yüz kırk üç bin yüz dokuz Türk lirası)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;

445.410,00-TL (Dört yüz kırk beş bin dört yüz on Türk lirası)

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 13.362,30-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 16/04/2015 günü saat: 10:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler; Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2926/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Dörtyol/Rize

1- Müdürlüğümüz tarafından 14.200.000.Kg.yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Dörtyol/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Dörtyol/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2671/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Arhavi/Artvin

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 21.500.000.Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü/Arhavi adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 16/04/2015 günü saat 14.00’e kadar Arhavi Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Arhavi adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2838/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Araklı/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.500 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören mahallesi Cumhuriyet Caddesi no: 48/A Araklı/TRAZBON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören mahallesi Cumhuriyet Caddesi no: 48/A Araklı/TRAZBON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Sadece Nakliye işi için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2694/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşlıdere Sahilyolu Cad. No:68 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2751/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çaykent/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaykent/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 16.04.2015 günü saat 14:00'e kadar Salarha Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çaykent/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2770/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü/İyidere/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.04.2015 günü saat 10.00’a kadar Kalecik Çay Fabrikası Kalecik Köyü İyidere-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2801/1-1


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI DÜZELTME İLANI

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 585 64 92 - 0 312 585 64 94

c) Elektronik Posta Adresi      :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık

     hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı          :  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması amaçlanmaktadır.

b) Yapılacağı yer                    :  Ankara

c) İşin başlama ve bitirme

    tarihi                                   :  Sözleşmenin süresi; 6 (altı) yıl olup Danışman’a ait işyeri teslim tarihinden itibaren 12 (oniki) ayı inşaat öncesi ilk aşama ile kesin ve uygulama projelerinin (bir kısmı) tasarım aşaması için, şirket tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra yapılan projeye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inşaat (inşaat kontrollüğü) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir. Yukarı da ki aşamalar süresinden önce bittiği zaman diğer aşamaya geçilecektir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                  :  6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                    :  Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara

c) Tarihi ve saati                     :  13/05/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’ den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler.

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 3.000.000,00 TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler.

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, yapımla ilgili benzer bir işin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu.

4.3.2.1. TAMAMLAMAYA KADAR OLAN TEKNİK PERSONEL DURUMU

İşin başlangıcından “Nihai Tamamlama Belgesi’nin idare tarafından onaylanmasına kadar olan süredeki teknik personel durumuyla ilgilidir.

4.3.2.1.1. Kilit Teknik Personel

Tablo 1: Kilit Teknik Personelin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

POZİSYON

ASGARİ TECRÜBE

ADET

DENEYİM (YIL)

1

Proje Koordinatörü veya Sorumlu Müdür

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama projelerinde tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde proje koordinatörü olarak çalışmış olmak

1

10

2

Proje Müdürü

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama projelerinde tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde Proje müdürü olarak çalışmış olmak

1

10

3

Kalite Kontrol Sorumlusu

Tasarım veya inşaat aşamaları boyunca etkili ve güvenilir bir kalite güvence programını geliştirmek ve uygulamak için rehber kılavuzlar ve kontrol listeleri (checklist) oluşturma konusunda uzmanlığını belgelemiş olmak

1

10

4

Tasarım Yöneticisi (Kesin ve Uygulama Projesi )

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde Tasarım Yöneticisi olarak çalışmış olmak

1

10

5

İnşaat Yöneticisi

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde İnşaat Yöneticisi olarak çalışmış olmak

1

10

6

Sözleşme Yöneticisi

Tasarım veya inşaat aşamaları boyunca sözleşme ve önemli dokümanların kayıtları ve idaresi konusunda uzmanlığını belgelemiş olmak

1

5

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel

a) Tam Süreli (Full-Time) Çalışması Zorunluluğu Olan Kesin ve Uygulama Projeleri ve Şantiye Taahhüt Teknik Personeli

Tablo 2a – Tam Süreli (Full-Time) Çalışması Zorunluluğu Olan Kesin ve Uygulama Projesi ve Şantiye Taahhüt Teknik Personelinin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

GÖREVLENDİRME ALANI

ADET

DENEYİM (YIL)

1

Tesis Üst Otomasyonu

 

 

1a

Tesis Üst Otomasyon Uzmanı

1

10

2

Mimari Ekip

 

 

2a

Mimari Proje Koordinatörü

1

10

2b

Planlama ve Proje Mimarı

1

10

2c

İnce Yapı Mimarı

1

10

3

İç Mimari Ekip

 

 

3a

İç Mimari Proje Koordinatörü

1

10

4

Statik Ekibi

 

 

4a

Statik Proje Koordinatörü

1

10

4b

Betonarme Statik Uzmanı

1

10

5

Mekanik Ekibi

 

 

5a

Mekanik Proje Koordinatörü

1

10

5b

HVAC Konusunda Uzman Makine Mühendisi

1

10

5c

Sıhhi Tesisat Uzman Makine Mühendisi

1

10

5d

Elektro-mekanik Otomasyon Uzmanı

1

10

6

Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendis Ekibi

 

 

6a

Elektrik Proje Koordinatörü

1

10

6b

Kuvvetli Akım Konusunda Uzman Mühendis

1

10

6c

Zayıf Akım ve Data Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi

1

10

7

Yangın Güvenlik Ekibi

 

 

7a

Yangın Güvenlik Proje Koordinatörü

1

10

8

Peyzaj Mimarlık Ekibi

 

 

8a

Peyzaj Mimari Proje Koordinatörü

1

10

 

b) Kısmi Süreli (Part-Time) ve/veya Geçici Süre Çalışabilecek Olan Kesin ve Uygulama Projesi ve Şantiye Taahhüt Teknik Personeli

Tablo 2b – Kısmi Süreli (Part-Time) ve/veya Geçici Süre Çalışabilecek Olan Kesin ve Uygulama Projesi ve Şantiye Taahhüt Teknik Personelinin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

GÖREVLENDİRME ALANI

ADET

DENEYİM (YIL)

1

Mimari Ekip

 

 

1a

Cephe Uzmanı ve Çatı Uzmanı Mimar

1

10

1b

Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Referans Laboratuvarları* Konusunda Uzman Mimar

1

10

1c

Deneysel hayvan ünitesi Konusunda Uzman Mimar

1

10

1d

Biogüvenlik alanları Konusunda Uzman Mimar

1

10

2

İç Mimari Ekip

 

 

2a

Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Referans Laboratuvarı* Konusunda Uzman İç Mimar

1

10

2b

Ofis ve Ortak Mekanlar Konusunda Uzman İç Mimar

1

10

2c

Oditoryum Konusunda Uzman İç Mimar

1

10

3

Engelli ve Erişebilirlik Ekibi

 

 

3a

Engelli Erişebilirliği Konusunda Uzman Mimar veya Mühendis

1

10

4

Statik Ekibi

 

 

4a

Çelik Taşıyıcı Statik Uzmanı

1

10

4b

Cephe Statik Uzmanı

1

10

5

Mekanik Ekibi

 

 

5a

Gaz Tesisatı Konusunda Uzman Makine Mühendisi

1

10

5b

Enerji Planlayıcısı

1

10

6

Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendis Ekibi

 

 

6a

Aydınlatma Uzmanı

1

10

6b

Veri Merkezi Uzmanı

1

10

7

Yangın Güvenlik Ekibi

 

 

7a

Yangın Zonlaması Konusunda Uzman Mühendis

1

10

7b

Yangın Söndürme ve Alarm Tesisatı Konusunda Uzman Mühendis

1

10

8

Peyzaj Mimarı

 

 

8a

Peyzaj Mimarı

1

10

9

BREEAM Ekibi

 

 

9a

BREEAM Uzmanı

1

10

10

Akustik Ekibi

 

 

10a

Yapı Akustiği Uzmanı (Lab.* Alanları için)

1

10

10b

Hacim Akustiği Uzmanı (Oditoryum ve diğer Alanlar için)

1

10

11

Biyogüvenlik Ekibi

 

 

11a

Biyogüvenlik Uzmanı

1

10

 

* Laboratuvar: BSL2, BSL3, BSL4 ve referans laboratuvarlarını kapsayan biyomedikal laboratuvarlarıdır.

c) İş Programına Uygun Olarak Belli Zamanlarda Çalıştırılacak Danışman Teknik Personeli

Tablo 2c - İş Programına Uygun Olarak Belli Zamanlarda Çalıştırılacak Danışman Teknik Personelin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

GÖREVLENDİRME ALANI

ADET

DENEYİM (YIL)

1.

Tesis Fiziksel Yapı Güvenlik Uzmanı

1

10

2.

Laboratuvar* Ekipman Planlayıcısı

1

10

3.

Asansör Uzmanı ve Yürüyen Merdiven Uzmanı

1

5

4.

Laboratuvar* İş Akışı Planlayıcı

1

10

5.

Biyomekanik ve Kalibrasyon Cihaz Uzmanı

1

10

6.

Oditoryum Sahne Tasarımı Uzmanı

1

10

7.

Hidroloji Uzmanı

1

10

8.

Jeoloji Mühendisi

1

10

9.

Bölgesel Ekolojist

1

10

10.

Rutubet ve Nem Uzmanı

1

10

11.

Rüzgâr Uzmanı

1

10

12.

Çevre ve İş Güvenliği Uzmanı

1

5

13.

Trafik Uzmanı

1

5

14.

PPP Teknik Uzmanı

1

3

15.

PPP Finans Uzmanı

1

3

16.

PPP Hukuk Uzmanı

1

3

17.

Tesis Güvenlik Uzmanı

1

10

18.

CFD-HVAC Teknik Uzmanı

1

5

19.

BSL-3 ve BSL-4 İşletme Uzmanı

1

10

20.

BSL-3 ve BSL-4 Uzman Kullanıcı

1

10

21.

Bina Bakım, Onarım ve Yenileme Servisi Uzmanı

1

10

22.

Güvenlik Uzmanı

1

10

23.

Temizlik Servisi Uzmanı

1

10

24.

Yemek Servisi Uzmanı

1

10

25.

Çamaşırhane Servisi Uzmanı

1

10

26.

Kreş Bakım Servisi Uzmanı

1

10

27.

Yaşlı Bakım Evi Servisi Uzmanı

1

10

 

* Laboratuvar: BSL2, BSL3, BSL4 ve referans laboratuvarlarını kapsayan biyomedikal laboratuvarlarıdır.

d) Kilit Teknik Personel, Taahhüt Teknik Personelin özelliklerini anlatan özet tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 3 – Kilit Teknik Personel, Taahhüt Teknik Personelin Niteliklerini Anlatan Özet Tablo

PERSONEL DURUMU VE ÖZELLİKLERİ

Kilit Teknik Personel

Taahhüt Teknik Personel

Tam Süreli

(Tablo 1)

Tam Süreli

(Tablo 2a)

Kısmi Süreli ve/veya Geçici Süreli

(Tablo 2b)

İş Programına Göre Belli Zamanlarda

(Tablo 2c)

Teklif tarihinden önce işe alınmış ve teklif tarihi itibarıyla ihaleye girecek isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunluluğu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Geçmişte yaptıkları benzer işler ile ilgili olarak detaylı bir CV ve iş deneyim belgelerini Teklif Verme esnasında sunma zorunluluğu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Sözleşme imzalanma tarihinden önce işe alınmış ve sözleşme tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olma zorunluluğu

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Alt yüklenici / danışmanlardan temin edilecek taahhüt teknik personelin, ihaleyi kazanan istekli ile birlikte çalışacaklarına dair iş sözleşmelerini, sözleşme imza tarihi itibarıyla ihaleyi kazanan istekli tarafından sunulma zorunluluğu

Geçerli değil

Geçerli değil

Evet

Hayır

Teklif verme esnasında CV ve iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu olmamasına rağmen komisyon değerlendirilmesinde avantaj sağlamak için ihaleye girecek istekli tarafından sunulduğu takdirde, bu kişilerin CV ve iş deneyim belgelerini teklifte sunabileceğine dair kişilerden alınmış izin yazısını teklif ile birlikte sunma zorunluluğu

 

Geçerli değil

Evet

Evet

Evet

İsteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.

Çalışamaz

Çalışamaz

Çalışabilir

Çalışabilir

 

4.3.2.2. NİHAİ TAMAMLAMAYA KADAR OLAN TEKNİK PERSONEL DURUMU

1) Madde 4.3.2.1 Tablo 1’de belirtilen “Kilit Teknik Personel”, Tablo 2a’da belirtilen, “Tesis Üst Otomasyon Uzmanı”, “Mimari Proje Koordinatörü”, “Mekanik Proje Koordinatörü” ve “Elektrik Proje Koordinatörü” personelinin bu sürede de çalıştırılmaya devam ettirilmesi zorunludur.

2) Ancak, söz konusu Proje’nin işleri öncelikli olmak ve aksatılmamak kaydıyla Danışman’ın bünyesinde görev yaptıkları bu süre boyunca, başka projelerde çalışabilir.

3) Bu teknik personel yanında, iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde yeterli sayı ve nitelikte diğer gerekli teknik personelinin de çalıştırılması zorunludur.

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :

4.4.1. 20.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans laboratuvar kompleksi veya BSL3 veya BSL4 laboratuvarı ile ilgili bir projenin kontrolörlük veya denetim danışmanlığını yapmış olmak veya Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2930/1-1