5 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29317

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:


KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ortapazar/RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 25,18 TL ile en çok 230.000,00 TL arasında değişen; 13/04/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,51 TL, en çok 23.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Bilyeli Rulman, Muhtelif Otomobil Parçaları, Fotokopi Makinası, Termoking Soğutucu Ünitesi, Klima Tüpü, Oto Klima Tüpü, Cam Bardak, Fincan Takımı, Muhtelif Cep Telefonu Aparatı, Araç Tipi Sarj Makinası, Fermuar, Light Neutlar (Benzen) ..... vb. cinsi 38 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 14/04/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3007/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 124,97 TL. ile en çok 177.749,27 TL arasında değişen; 09/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12,50 TL. en çok 17.775,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, usb giriş kablosu, dokunmatik metal kalem, şarj cihazı, kulaklık, telefon kapağı ve telefon kılıfı cinsi 90 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme evler No:20 Şehitkamil/GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 10/04/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3024/1-1


GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:

1 - Eskişehir ili Merkez Işıklar Mahallesi 183 Pafta 1121 Ada 175 Parsel Nolu Enstitümüze bağlı Eskişehir Deneme İstasyonu arazisinden 90 dönümlük bölümü 11 Aylığına açık ihale usulüyle kiraya verilecektir.

İhale 20.04.2015 Pazartesi günü saat 14.00 de Ayaş yolu 18. Km. adresinde bulunan Şeker Enstitüsü A Binasında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde ihale yerinde bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 20.04.2015 Pazartesi günü en geç saat 14.00 de kadar Müdürlüğümüz Haberleşme servisine vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

4 - İhale üzerinde kalan istekli ihale tutarının %6 oranında kesin teminat verecektir.

5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Teklifler, İhale tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - İhale dokümanının Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiş olup, teklif mektubu ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir.

9 - Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

2954/1-1


KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2015/40129

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                         Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Ø 5500 mm. Kule Difüzyonu için 40 Dilim (1 tk=20 dilim) Taban Süzgeci, satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                               :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) İhale tarihi ve saati                    :  22 Nisan 2015 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,- (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22.04.2015 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2953/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ortapazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000 ton. Yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2015 günü saat 14.00’e kadar Ortapazar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklifler kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2877/1-1