3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Derepazarı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Tirebolu/GİRESUN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hopa/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merkez/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hayrat/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ambarlık Köyü/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Güneysu/RİZE


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KONKUR ATI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF IRKTAN 15 ADET GEBE KISRAK DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


250.000 ADET HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Gündoğdu/RİZE


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


KANTARLARIN BAKIM - ONARIMI, DAMGALANMASI VE PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YERLERDE 1462 KM DOĞAL GAZ BORU HATLARININ AKILLI PİG YÖNTEMİ İLE FİZİKİ KONTROLÜ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇEKERLİ KANTARLARIN BAKIMI, ONARIMI, DAMGALANMASI PERİYODİK KONTROLLERİ VE AYARLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


ARSA SATILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/36577

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  240 adet dişli kutusu lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere teknik şartnamelere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satınalınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  20/04/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 20/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2752/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. Derepazarı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14:00'e kadar Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36 Derepazarı/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - ihale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - TeşekkülümUz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İlhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İlıale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

2693/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2716/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Tirebolu/GİRESUN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.100.000 Kg yaş çay nakliye ve 4.000.000 kg yaş çay yükleme işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah Tirebolu/GİRESUN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2015 günü saat 14.00’e kadar Tirebolu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 -İhale Kısmi teklife kapalı olup, Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2619/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hopa/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 22.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 T L.bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Hopa Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale 14.04.2015 tarihinde Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2620/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - 2015 yılı yaş çay kampanyasında Müdürlüğümüz tarafından 4.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında kapalı zarf usulü teklif alma ve “Açık İhale” yöntemiyle ihale edilecektir.

2 - Bu İhaleye ait Teknik ve İdari şartnameler Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin “İdari ve Teknik Şartname” esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14:00’a kadar Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz. Telgraf, teleks, faks v.b. araçlarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.Nakliye işine teklif verenler,yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ,ihale tarihinden sonra en az 40 gün süreli olacaktır

8 - İstekliler teklif ettikleri KDV hariç toplam bedelin enaz %3 ünden az olmamak üzere “Geçici Teminat” vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 olarak alınır.

9 - İhale Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2768/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.500 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Kıyıboyu mah. 61830 Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/04/2015 günü saat 14:00’e kadar Of Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2666/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

 1 - Müdürlüğümüz tarafından 7.780.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü / Pazarköy Köyü No: 59/Pazarköy/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Pazarköy Köyü No: 59 Pazarköy/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sıoranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2767/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Merkez Mah. Baltacıküme evleri No: 34 Kıyıcık/Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Esipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2667/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Müdürlüğü/Boğaz mah./Merkez-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.04.2015 günü saat 14:00’e kadar ZİHNİDERİN ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ZİNİDERİN Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2733/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hayrat/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.208.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez mah. Dere cad. no: 11 61450 Hayrat/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015. günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Altarnatif teklifler kabul edilmez..

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır..

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2691/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 5.400.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çiftlik Çay fabrikası Müdürlüğü/B.Çiftlikköyü/İyidere/RİZE

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Çiftlik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu B.Çiftlikköyü/İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez..

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale, Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2672/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ambarlık Köyü/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ambarlık Köyü/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e Kadar Ambarlık Çay Fabrikası Ambarlık Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2692/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Güneysu/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 27.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ulucami Mah.Atatürk Cad.No:37 53350 Güneysu/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14 Nisan 2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ulucami Mah.Atatürk Cad.No: 37   53350 Güneysu/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2769/1-1


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    : 2015/37411

1 - İdarenin

a) Adresi                                       : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 13 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı-Talaşlı İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           : 22/04/2015 - Saat 10:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/04/2015 günü saat 10:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2824/1-1


VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    : 2015/37409

1 - İdarenin

a) Adresi                                       : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem Vagon Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           : 21/04/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21/04/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2825/1-1


KONKUR ATI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF IRKTAN 15 ADET GEBE KISRAK DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek kaydıyla, konkur atı yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere muhtelif ırktan 15 adet gebe kısrak dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 no lu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 27.04.2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel :90 (312) 417 00 47    Fax:90 (312) 425 59 55

2924/1-1


YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300.000 Kg yaprak buz alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 16.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 16.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

2923/1-1


250.000 ADET HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/37192

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 250.000 adet HM Tipi Ray Altı Plastik Selet (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 27/04/2015 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü - AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2871/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Gündoğdu/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22 (53800)-Gündoğdu/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22 - (53800) - Gündoğdu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2869/1-1


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 7.235 Ton yem hammaddeleri ve 173,6 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S.No

Cinsi

Miktarı(Ton)

1 -

Buğday Kepeği

1.020

2 -

Mısır Kepeği

1.860

3 -

ATK

1.270

4 -

Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)

595

5 -

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

2.490

TOPLAM

7.235

 

S.No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1 -

By-Pass Yağ(Fraksiyonize)

153

2 -

Vitamin-Mineral Premiks

13,3

3 -

Biotin

7,3

TOPLAM

173,6

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16 NİSAN 2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62                     Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)       Fax: (0 312) 417 78 39

2925/1-1


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg kakaolu fındık ezmesi, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 14.04.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

2922/1-1


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2015/39593

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde kullanılmak üzere; 10 adet Baş Plaka, 110 adet Membran Plaka, 80 adet Basınç Plaka ve 10 adet Son Plaka olmak üzere toplam 210 adet Filtre Pres Plakası Alımı

b) Teslim yeri                               :  Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı; Yurtdışı teslimde CPT Ankara.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                             :  28 Nisan 2015 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 75,00 (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 28.04.2015 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2933/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazlar hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati     :  17.04.2015 Cuma Günü - Saat: 11:00

2) İhalelerin Yapılacağı Yer    :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3) İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale Şartnameleri               :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. Tel: 0262 343 20 20            Fax: 0 262 344 42 12

5) Şartname Bedeli                 :  100,00 - TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması

7) Teklif mektuplarının en geç 17.04.2015 Cuma günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra

No

İlçe/Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Muhamen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

1

Başiskele/Karşıyaka (Yeni köy)

484/1

20.000 m2

Kentsel Çalışma Alanı

12.000.000,00 TL

360.000,00TL

2

Başiskele/Sepetlipınar

181/1

4.333 m2

İlköğretim Tesis Alanı

1.733.200,00 TL

51.996,00TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

2860/1-1


KANTARLARIN BAKIM - ONARIMI, DAMGALANMASI VE PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kantarların Bakım - Onarımı, Damgalanması ve Periyodik kontrollerinin yapılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/37876

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 386 221 61 30 - 37/0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kırşehir Şeker Fabrikası içerisinde ve ziraat bölge şefliklerinde bulunan 16 adet muhtelif çekerli kantarın, TS EN 45501 sayılı “Tartı Aletleri-Otomatik Olmayan-Metrolojik Özellikler” standardına uygun olarak bakım-onarımı, damgalanması ve periyodik kontrollerinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                                :  Kırşehir Şeker Fabrikası ve bağlı ziraat bölge şefliklerinde bulunan kantarlar

c) İşin Süresi                                       :  12 (oniki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                                 :  15.04.2015 Çarşamba Günü - Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan her türlü kantar bakım-onarım işleri, benzer iş olarak Kabul Edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar:

13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2861/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  1308

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Şişli

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  -------

e) Ada No                               :  615

f) Parsel No                            :  10

g) Yüzölçümü                         :  902 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Vakfiye                               :  Yok

j) Halihazır                              :  Boş

k) İmar Durumu                     :  Ticaret Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  İnönü Mah. Dolapdere Cad.

3 - Muhammen Bedeli            :  19.844.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  595.320.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  22 Nisan 2015 - 13:00

Son teklif verme saati             :  13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 88     Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

k) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (22 Nisan 2015) en geç saat 13.00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

2941/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 45,00 TL ile en çok 9.459,00- TL arasında değişen; 07/04/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,50 TL ile en çok 945,90 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ve Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulan Çay, Kahve, Toz Şeker ve toz içecek cinsi 57 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 08/04/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir.Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

2942/1-1


DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YERLERDE 1462 KM DOĞAL GAZ BORU HATLARININ AKILLI PİG YÖNTEMİ İLE FİZİKİ KONTROLÜ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hatlarının Muhtelif Yerlerde 1462 Km Akıllı Pig Yöntemi ile Fiziki Kontrolü hizmet alımı işi, BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 12. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/35075

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eskişehir Yolu 23. km Yapracık, Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  3122973820 - 3122998300

c) Elektronik Posta Adresi      :  ofaruk.durmus@botas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  BOTAŞ’ın elindeki ölçümlere göre toplam 1462 km. uzunluğundaki Doğal Gaz Boru Hatlarının; “Manyetik Akı (Magnetic Flux Inertial navigasyon) ve Caliper tekniğinin kullanıldığı Akıllı Pigleme (Intelligent Pigging)” yoluyla, boru hattının yapısında ve geometrisinde dış etkiler nedeniyle meydana gelmiş anomaliler (boru çapı ve şeklindeki değişiklikler, et kalınlığındaki değişimler, çöküntü ve çentikler, çatlak, bükülme, buruşma ve kırışmalar) ve korozyonlar ile boru hattı için tehlike oluşturabilecek diğer tüm metal kaybı özelliklerinin ya da anomaliliklerin tespit edilmesini ve bu noktaların yerlerinin X,Y,Z coğrafi koordinat değerleriyle (Ülke Koordinat Sisteminde- ITRF95 datumu) birlikte, boru hattı üzerinde kolay ve doğru biçimde belirlenmesini sağlamaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Ayrıntıları Teknik Şartname ekinde verilen Boru Hatları güzergâhlarının geçtiği; EDİRNE, ÇANAKKALE, İSTANBUL, TEKİRDAĞ, BALIKESİR, BURSA, İZMİR, DÜZCE, KÜTAHYA, BİLECİK, ESKİŞEHİR, ANKARA, KONYA, KARAMAN, AKSARAY, NİĞDE, YOZGAT, KAHRAMANMARAŞ, KIRŞEHİR, MALATYA, ARDAHAN, KARS, ERZURUM il sınırlarıdır.

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 350 (Üçyüzelli) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  02/06/2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. İş ortaklığında Pilot ortağın Türkiye Temsilcisi olması yeterlidir.

4.1.10 İhale konusu işte, idarenin onayıyla alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler tarafından, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, sunulması zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İstekli tarafından, teklif edilen bedelin %60 oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3.2. İsteklinin, ihale konusu hizmetin uzmanı olan ve aşağıda özellikleri ve sayısı verilen teknik personeli bünyesinde çalıştırıyor olması ve bu özellikteki personeli hali hazırda bünyesinde çalıştırdığının belgesini teklif mektubu ekinde sunması zorundadır.

 

Personel Tanımı

Ünvanı

Sayısı

Deneyimi

Açıklama

Proje Yöneticisi

Mühendis

1

5 yıl

Anahtar Teknik Personel Olarak Çalışacaktır

Mühendis

Mühendis

2

3 yıl

Saha ve Diğer İşler

Teknisyen

Teknisyen

2

3 yıl

Saha ve Diğer İşler

 

4.3.3. İsteklinin, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için kullanılacak olan Geometrik Pig ve Akıllı Pig ekipmanlarının teknik özelliklerini gösteren belgelerin, ilgili cihaz ve ekipmanların ATEX Sertifikalarını, katalog ve/veya fotoğraflarını teklif ekinde sunması gerekmektedir.

4.3.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

36 inch veya daha üzeri çaplarda Doğal Gaz, Petrol ve Petrol Ürünleri Boru Hatlarında İntelligent Pig (Akıllı Pig) yöntemi ile boru hattı gövdesinde meydana gelebilecek ve boru hattının bütünlüğü için tehlike oluşturabilecek tüm metal kaybı özelliklerinin, anomalilerin tespit edilmesi ve muayene çalışması sonrasında boru hattı arızalarının yerlerinin saptanması ve doğrulanmasını içeren çalışmalar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 500 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2934/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 107,61 TL. ile en çok 952.260,00 TL. arasında değişen; 16/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,00 TL, en çok 95.226,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Plastik saat kutuları, Kumaş, Kol düğmesi kutusu, Ayakkabı, Paintball gözlüğü, Kaynak gözlüğü, Kaynak camı, Motorsiklet gözlüğü, Tekstil, Terlik, Perde, İplik, Gözlük Çerçevesi, Tenis topu, Çanta, Plastik hammaddesi, Oto aksam ve parçası, Kol saati, Polyester keçe, Elektrikli silikon tabancası, Kulaklık, Şarj aleti, Batarya, Parfüm, Fotoğraf makinası, Güneş gözlüğü, Takı ve Eşarp cinsi 145 grup eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 17/04/2015 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2937/1-1


VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 - Çankaya/ ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası         :  Telefon: 00 90 312 2072151 - Faks: 00 90 312 2869049

d) Elektronik posta adresi             :  arama.hizmetalimi@tp.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) İşin Adı                                    :  Veri Toplama Hizmet Alımı

b) İhale kayıt numarası                 :  2015/39781

c) Dosya Kodu                             :  2015ARA-HA-001

d) Niteliği, türü ve miktarı            :  Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama amacıyla yürüttüğü; Sondaj Öncesi Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri için her türlü arazi şartlarında yürütülen sismik, gravite ve jeoloji saha çalışmalarında, TP’nin teknik şartnamede belirtilen işleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu, projelerin bulunduğu İl, İlçe veya köy çalışma sahalarının mahallinden temin edilmesi önerilen, her ay için, TP’nin asli işi olmayan hizmet işlerinin yapılabilmesi yönünde ihtiyaç duyulan saha ekiplerinde, toplam 175 kişilik veya karşılığı 5.250 yevmiye olan işçilik hizmeti alımıdır.

e) Hizmete ait diğer bilgiler           :  TP gerekli gördüğü yer ve zamanda sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama işinde iş artışı veya iş eksilişi için Sözleşme Tasarısı’nın 28. maddesinde belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.

f) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı saha ekiplerinin Türkiye’de faaliyet göstereceği yerlerdir.

g) İşin Süresi                                :  Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 31.12.2015 (31.12.2015 günü dâhil) tarihine kadar geçecek süredir. Ancak, fiili çalışma süresi ve iş bitimi İdare’ye bağlı saha ekiplerinin çalışacağı tarih ve sürelere göre düzenlenecektir.

3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a) İhale Türü- Usulü                     :  Hizmet alımı - Açık ihale usulü (TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23).

b) Yapılacağı yer                          :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 12. kat Ozan SUNGURLU Toplantı Salonu Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:10 06100-Çankaya/ANKARA

c) İhale (son teklif verme) tarihi    :  21.04.2015 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati    :  14.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, İdari Şartname ekinde sunulan forma uygun belge.

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Ekte örneği verilen, Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

(1) İstekliler, Bilanço veya eşdeğer belgeleri için;

a) İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu ve bilançonun gerekli görülen bölümlerini,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerini,

vereceklerdir.

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan kriterler aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(8) Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de geçerlidir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

(1) İstekliler, iş hacmini gösteren belgeler için;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları,

vereceklerdir.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

(7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(8) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu ihalede isteklilerce;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

TP’ye sunulması zorunludur.

4.3.1.1. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

4.3.1.2. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.2. İş Deneyim Belgeleri:

(1) İsteklinin, Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri,

ibraz etmesi gerekir.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; İsteklilerce, teklif edilen bedelin %50’si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunulacaktır.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış vasıfsız işçilik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanı, TP Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06100-Çankaya/ANKARA ve “www.tp.gov.tr” internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve de TP Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN:TR970001500158007290224965) nolu TP hesabına 250,00 TL. ihale dokümanı karşılığı yatırılarak temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir işçilik hizmet tipi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

14 - İlan konusu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir.

2936/1-1


MUHTELİF ÇEKERLİ KANTARLARIN BAKIMI, ONARIMI, DAMGALANMASI PERİYODİK KONTROLLERİ VE AYARLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız bölgelerindeki 21 adet muhtelif çekerleri olan kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan TS EN 45501 Sayılı “Tartı Aletleri – Otomatik olmayan- Metrolojik özellikler“ Standardına uygun olarak bakım, onarım, damgalanma, pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük periyodik kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işi Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/38588

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5. km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel 0354 441 10 10

                                                     Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; Fabrikamız bölgelerindeki 21 adet muhtelif çekerleri olan kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan TS EN 45501 Sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik olmayan- Metrolojik özellikler“ Standardına uygun olarak bakım, onarım, damgalanma, 2015/2016 pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük periyodik kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası, Ziraat Bölge Şeflikleri ve Bağlı Kantarlar

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren Bakım Onarım Damga ve Ayar işleri 50 (Elli) takvim günü, Periyodik Bakım İşleri 2015/2016 kampanya süresidir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.1.8. Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamircilerine ait Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri ;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Ölçü ve Tartı Aletleri Bakım Onarımı veya Yüksek Çekerli Kantarların Bakım Onarım ve Ayar İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2943/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/ Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

11.570,00

Tarla

İmarsız

62.761 (11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak C parseli yüzölçümü), ayrıca 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi hissesinden DOP olarak kullanılmak üzere 6.821,38 m2

207.111.300,00

6.213.340,00

14.04.2015 Salı günü

Saat: 10.00

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

12.820,00

Tarla

İmarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

27.700,00

Tarla

İmarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

18.900,00

Tarla

İmarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

44.300,00

Tarla

İmarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

16.600,00

Tarla

İmarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

28.800,00

Tarla

İmarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

27.300,00

Tarla

İmarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

102.100,00

Tarla

İmarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

5.000,00

Tarla

İmarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

118.500,00

Tarla

İmarsız

12

Ankara

Çankaya

Lodumu

27592

1

90.001

(H.Ü. Hissesi 19.848 m2)

Arsa

İmarlı

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Liste 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28341

1

89.011,00

V-A

İmarlı

Beytepe Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

45

177.253,00

V-A

İmarlı

Beytepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Ek Bina Yapılması ve Eski Binanın Tadilatı

 

1 - a) Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 62.761 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı C parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 6.821,38 m2'nin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda öncelikle peşin para(TL) karşılığında;

b) Söz konusu arsanın a bendinde belirtilen satış ihalesine istekli çıkmaması veya yapılacak satış ihalesinde uygun bedele ulaşılamaması halinde aynı ihale kapsamında yapılacak ayrı bir oturumda Yukarıda 2 nolu listede özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan avan ve/veya uygulama projelerine göre anahtar teslim götürü usulde hesaplanan toplam yaklaşık maliyeti 95.787.811,00 (Doksan Beş Milyon Yedi Yüz Seksen Yedi Bin Sekiz Yüz On Bir) TL olan Beytepe Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası ve Beytepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Ek Bina Yapılması ve Eski Binanın Tadilatı yaptırılması ve artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile anahtar teslim götürü bedel usulü ile yaptırılacak inşaatların toplam yaklaşık maliyet bedeli arasında meydana gelecek farkın peşin olarak İdareye ödenmesi karşılığı mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 62.761 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı C parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 6.821,38 m2'nin yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 14/04/2015 tarihinde saat 10:00'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde ihale bedelini veya ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz banka teminat mektubu vermesi şartıyla, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri 15 gün içinde ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, ancak yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz teminat mektubu vermemesi durumunda, inşaatların kesin kabulünün yapılması ve iskan ruhsatlarının (tadilatlar hariç) tamamının alınmasını müteakip, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Müşteri onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilir ve ihale kapsamında yapması gereken inşaatları yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

3 - Tahmini Bedel: 207.111.300,00 (İki Yüz Yedi Milyon Yüz On Bir Bin Üç Yüz) TL +KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli: 6.213.340 (Altı Milyon İki Yüz On Üç Bin Üç Yüz Kırk )TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Şartname ekinde yer alan formlara uygun teklif mektubu,

6) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun belge sunulması şarttır.

10) İhale ilişkin şartname ve eklerini alındığını gösterir makbuz.

11) Şartnamede tuttarı ve nevi belirtilen iş deneyim belgesi sunulacaktır.

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile takdir edilen toplam tahmini bedel arasındaki meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2848/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/ Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

11.570,00

Tarla

İmarsız

11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak 39.392 m2 D parseli ile 38.235 m2 E parselinden oluşan 77.627 m2, ayrıca 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi hissesinden DOP olarak kullanılmak üzere 8.437,15 m2

256.169.100,00

7.685.100,00

14.04.2015 Salı günü Saat: 11.00

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

12.820,00

Tarla

İmarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

27.700,00

Tarla

İmarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

18.900,00

Tarla

İmarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

44.300,00

Tarla

İmarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

16.600,00

Tarla

İmarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

28.800,00

Tarla

İmarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

27.300,00

Tarla

İmarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

102.100,00

Tarla

İmarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

5.000,00

Tarla

İmarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

118.500,00

Tarla

İmarsız

12

Ankara

Çankaya

Lodumu

27592

1

90.001

(H.Ü. Hissesi

19.848 m2)

Arsa

İmarlı

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Liste 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

48

16.137,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Açık Amfinin Kapatılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

45

177.253,00

IV-B

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Merkezi Mutfak ve Sosyal Alan Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28338

1

81.024,00

-

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Kız ve Öğrenci Yurtları (A, B, C, D ve E Bloklar) Tadilatı

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28335

1

204.863,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşlesi Fizik Mühendisliğine F8,F9 ve F10 Blok Yeni Bina Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

5

65.366,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Spor Merkezi Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesinin Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yapılması

Ankara

Altındağ

Demirtaş

5881

10

11

26.988,00

V-A

Kadasal Parsel

Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemek Salonu ile Anfi Tesis Edilmesi İçin E-Bloğa Çelik Konstrüksiyon Kat Çıkılması ve Mutfak Tadilatı

Ankara

Altındağ

Demirtaş

5882

11

31.114,00

-

Kadasal Parsel

Sıhhiye Yerleşkesi İç Hastalıkları Binası Tadilatı

Ankara

Altındağ

Demirtaş

5881

12

23.860,00

V-B

Kadasal Parsel

Sıhhiye Yerleşkesi Diş Hekimliğine Ek Bina Yapılması

 

1 - a) Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 39.392 m2 D parseli ile 38.235 m2 E parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 8.437,15 m2'nin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda öncelikle peşin para (TL) karşılığında;

b) Söz konusu arsanın a bendinde belirtilen satış ihalesine istekli çıkmaması veya yapılacak satış ihalesinde uygun bedele ulaşılamaması halinde aynı ihale kapsamında yapılacak ayrı bir oturumda Yukarıda 2 nolu listede özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan avan ve/veya uygulama projelerine göre anahtar teslim götürü usulde hesaplanan toplam yaklaşık maliyeti 114.921.360,00 (Yüz On Dört Milyon Dokuz Yüz Yirmi Bir Bin Üç Yüz Altmış) TL olan Beytepe Yerleşkesi Açık Amfinin Kapatılması, Beytepe Yerleşkesi Merkezi Mutfak ve Sosyal Alan Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Kız ve Öğrenci Yurtları (A, B, C, D ve E Bloklar) Tadilatı, Beytepe Yerleşlesi Fizik Mühendisliğine F8,F9 ve F10 Blok Yeni Bina Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Spor Merkezi Yapılması, Beytepe Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yapılması, Beytepe Hemşirelik Fakültesinin Yapılması, Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemek Salonu ile Anfi Tesis Edilmesi İçin E-Bloğa Çelik Konstrüksiyon Kat Çıkılması ve Mutfak Tadilatı, Sıhhiye Yerleşkesi İç Hastalıkları Binası Tadilatı ve Sıhhiye Yerleşkesi Diş Hekimliğine Ek Bina Yapılması artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile anahtar teslim götürü bedel usulü ile yaptırılacak inşaatların toplam yaklaşık maliyet bedeli arasında meydana gelecek farkın peşin olarak İdareye ödenmesi karşılığı mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 39.392 m2 D parseli ile 38.235 m2 E parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 8.437,15 m2'nin yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 14/04/2015 tarihinde saat 11.00'de Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde ihale bedelini veya ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz banka teminat mektubu vermesi şartıyla, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri 15 gün içinde ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, ancak yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz teminat mektubu vermemesi durumunda, inşaatların kesin kabulünün yapılması ve iskan ruhsatlarının (tadilatlar hariç) tamamının alınmasını müteakip, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Müşteri onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilir ve ihale kapsamında yapması gereken inşaatları yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

3 - Tahmini Bedel: 256.169.100 (İki Yüz Elli Altı Milyon Yüz Altmış Dokuz Bin Yüz) TL+KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli: 7.685.100,00 (Yedi Milyon Altı Yüz Seksen Beş Bin Yüz) TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

“1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Şartname ekinde yer alan formlara uygun teklif mektubu,

6) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun belge sunulması şarttır.

10) İhale ilişkin şartname ve eklerini alındığını gösterir makbuz.

11) Şartnamede tutarı ve nevi belirtilen iş deneyim belgesi sunulacaktır."

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile takdir edilen toplam tahmini bedel arasındaki meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2847/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

11.570,00

Tarla

İmarsız

42.226 (11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak F parseli yüz ölçümü), ayrıca 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi hissesinden DOP olarak kullanılmak üzere 4.589,47 m2

139.345.800,00

4.180.374,00

14.04.2015 Salı günü

Saat: 12.00

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

12.820,00

Tarla

İmarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

27.700,00

Tarla

İmarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

18.900,00

Tarla

İmarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

44.300,00

Tarla

İmarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

16.600,00

Tarla

İmarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

28.800,00

Tarla

İmarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

27.300,00

Tarla

İmarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

102.100,00

Tarla

İmarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

5.000,00

Tarla

İmarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

118.500,00

Tarla

İmarsız

12

Ankara

Çankaya

Lodumu

27592

1

90.001

(H.Ü. Hissesi

19.848 m2)

Arsa

İmarlı

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Liste 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Tıp Fakültesi Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

45

177.253,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi HÜGAM Binası Yapılması

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28341

1

89.011,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Yapı İşleri ve İdari Mali İşler D.Bşk.lıklarına Bina Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28331

2

39.296,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Üstün Yetenekliler Okulu Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28338

1

81.024,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Binaları Tadilatları ve Ek Bina Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28335

1

204.863,00

III-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Çok Katlı Otopark Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

50

448.346,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Yapılması

 

1 - a) Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 42.226 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı F parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 4.589,47 m2'nin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda öncelikle peşin para(TL) karşılığında;

b) Söz konusu arsanın a bendinde belirtilen satış ihalesine istekli çıkmaması veya yapılacak satış ihalesinde uygun bedele ulaşılamaması halinde aynı ihale kapsamında yapılacak ayrı bir oturumda Yukarıda 2 nolu listede özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan avan ve/veya uygulama projelerine göre anahtar teslim götürü usulde hesaplanan toplam yaklaşık maliyeti 101.758.240 (Yüz Bir Milyon Yedi Yüz Elli Sekiz Bin İki Yüz Kırık ) TL olan Beytepe Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Tıp Fakültesi Yapılması, Beytepe Yerleşkesi HÜGAM Binası Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Yapı İşleri ve İdari Mali İşler D.Bşk.lıklarına Bina Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Üstün Yetenekliler Okulu Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Binaları Tadilatları ve Ek Bina Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Çok Katlı Otopark Yapılması ve Beytepe Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı yaptırılması ve artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile anahtar teslim götürü bedel usulü ile yaptırılacak inşaatların toplam yaklaşık maliyet bedeli arasında meydana gelecek farkın peşin olarak İdareye ödenmesi karşılığı mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 42.226 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı F parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 4.589,47 m2'nin yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 14/04/2015 tarihinde saat 12.00'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonunda yapılacaktır.

2 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde ihale bedelini veya ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz banka teminat mektubu vermesi şartıyla, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri 15 gün içinde ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, ancak yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz teminat mektubu vermemesi durumunda, inşaatların kesin kabulünün yapılması ve iskan ruhsatlarının (tadilatlar hariç) tamamının alınmasını müteakip, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Müşteri onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilir ve ihale kapsamında yapması gereken inşaatları yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

3 - Tahmini Bedel: 139.345.800,00 (Yüz Otuz Dokuz Milyon Üç Yüz Kırk Beş Bin Sekiz Yüz) TL+KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli: 4.180.374,00 (Dört Milyon Yüz Seksen Bin Üç Yüz Yetmiş Dört )TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

"1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Şartname ekinde yer alan formlara uygun teklif mektubu,

6) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun belge sunulması şarttır.

10) İhale ilişkin şartname ve eklerini alındığını gösterir makbuz.

11) Şartnamede tuttarı ve nevi belirtilen iş deneyim belgesi sunulacaktır."

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile takdir edilen toplam tahmini bedel arasındaki meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2846/1-1