27 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29308

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.02.2015 Karar No: 6781

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty Ltd.

• MERKEZİ                        :  20 Howard St.Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Nispetiye Cad. Akmerkez Blok Kat: 5-6 34330

                                               Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  05.11.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  13.240 hektar

• HAK SIRA NO                :  AR/TEM/4845

• VERİLİŞ TARİHİ            :  18.03.2011

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty Ltd.. Şti’, sahip bulunduğu, yukarıda ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 18.03.2015 tarihinden itibaren Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty Ltd..Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin 4'üncti fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/TEM/4845 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 18.03.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere 18.03.2017 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

2706/1-1

—————

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’nin F20-a4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.03.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üneü maddesinin l’inci fıkrası gereğince;

İlan olunur.

2707/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 026 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 gün ve 569 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar ilçesi 98285 ada 1 ve 9 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

2713/1-1


 


 

—————


 


 

—————

—————

—————


 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi: 27.03.2015

Başvuru Tarihi: 27.03.2015

Son Başvuru Tarihi:10.04.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

Yerel olmayan ve gradyana bağlı sürekli ortamlar mekaniği konularında çalışmaları olmak.

2

Tirebolu İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

3

1

Reklam tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

3

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Doçent

1

1

Çok kültürlülük ve politik liderlik konularında çalışmaları olmak.

4

Yabancı Diller Yüksekokulu

Modern Diller Bölümü

Doçent

2

1

Uygulamalı dilbilim alanında çalışmaları olmak.

5

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bulanık zaman serileri konusunda çalışmaları olmak. 

6

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup, plazma elektrolitik oksidasyon ve elektro-spark biriktirme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

7

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Floresans, manyetizma, üç boyutlu potansiyel enerji yüzeyi ve potansiyometrik iyonofor modellemeleri üzerine çalışmaları olmak.

8

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Doğal ürün sentezi, biomimetik sentez, biyoaktif moleküllerin sentezi ve analizi üzerine çalışmaları olmak.

9

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bitkisel etken madde izolasyonu, adsorpsiyonu ve modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.

10

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Uçucu yağ mikroenkapsülasyonu ve kontrollü salım kinetiği üzerine çalışmaları olmak.

11

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Deniz türlerinin taksonomisi, ekolojisi ve sucul ekosistemde ağır metal kirliliği üzerine çalışmaları olmak.

12

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Öğretmen eğitiminde teknoloji entegrasyonuna yönelik model geliştirme konusunda çalışmaları olmak.

13

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Araştırmaya dayalı öğrenme ve bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımları konularında çalışmaları olmak.

14

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Sözlü kültür ve kemençecilik geleneği üzerine çalışmaları olmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

İşletme anabilim dalında doktorasını yapmış olup, hisse senedi piyasalarında görülen anomaliler üzerine çalışmaları olmak.

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Halk sağlığı alanında doktorasını yapmış olup, sağlık hizmetlerinin belirlenmesine yönelik akut ve rehabilitasyon alanında kalitatif araştırmaları olmak.

2633/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

FİRMA ADRESİ

BELGE NO

STANDART NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

1. DVN MÜHENDİSLİK ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ YALOVA YOLU 4. KM BUTTİM İŞ MERKEZİ D BLOK 4. KAT N:1283 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2425

TS 12255/ NİSAN 2006

TS EN 13015+A1

09.02.2015

TALİMATA AYKIRILIK

2. KARACAN OTO SERVİS TİCARET LTD. ŞTİ.

YENİ YALOVA CAD. NO:287 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-650

TS 12047/ ARALIK 2013

10.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

3. EXEN REKLAM VE TANITIM HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

VAKIF MAH. VAKIFYOLU CAD. NO:198/1 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-2562

KRİTER NO:130

11.02.2015

TALİMATA AYKIRLIK

4. ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:6 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-709

TS 13144/ NİSAN 2005

13.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

5. ULUDAĞ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

KIRCAALİ MAH. GAZCILAR CAD. ANAFARTALAR SOK. NO:3 BURSA

16-HYB-261

TS 10079/OCAK 2010

TS 12355/MART 2003

TS 12850/HAZİRAN 2012

TS 12865/NİSAN 2002

16.02.2015

TALİMATA AYKIRILIK

6. GÜLTAŞ PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TURİZM TAŞIMACILIK HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

GÜNDOĞDU YOLU KÖPRÜBAŞI MEVKİİ ÇAĞLAYAN KÖYÜ NO:BİLA OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2565

TS 12820/ TEMMUZ 2006

16.02.2015

TALİMATA AYKIRILIK

7. TMS İLAÇLAMA ÇEVRE SAĞLIĞI PEYZAJ TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

KARAMAN MAH. KÖRFEZ SOK. VATANER APT. N:9/B NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2418

TS 8358/ MART 2013

16.02.2015

TALİMATA AYKIRILIK

8. ECM KİMYA PETROL GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUSTAFAKEMALPAŞA ŞUBESİ

BOĞAZKÖY MEVKİİ

734 PARSEL M.KEMALPAŞA/BURSA

16-HYB-2566

TS 12820/ TEMMUZ 2006

23.02.2015

TALİMATA AYKIRILIK

9. DOĞRU AÇI ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ LTD. ŞTİ.

ALTINŞEHİR MH. 230. SK. NO:19 / NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2569

TS 13573/ EYLÜL 2013

23.02.2015

TALİMATA AYKIRILIK

10. YETGİN MAK. SERV. YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÜÇEVLER MAH. 15.SOK. BEŞEVLER KÜÇÜK SAN. SİT. 10 A BLOK NO:1/6 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-746

TS 12510/ KASIM 2006

05.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

11. CENKPET PETROL VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ŞUBE 1

YALOVA YOLU 18. KM DÜRDANE BURSA

16-HYB-2632

TS 11939/ EKİM 2013

TS 12820/ TEMMUZ 2006

09.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

12. SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFAKEMALPAŞA ŞUBESİ

CUMHURİYET MAH. BALIKESİR CAD. NO:45 TATKAVAKLI M.KEMALPAŞA/BURSA

16-HYB-2772

TS 13612/ NİSAN 2014

TS 11939/ EKİM 2013

10.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

13. SİRKECİ İPLİK TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ TRANSMARİN TURİZM İNŞAAT TİCARET A.Ş - BURSA ŞUBESİ

FEVZİÇAKMAK CAD. SANTRAL GARAJ KARŞISI NO.65 MERKEZ/BURSA

16-HYB-877

TS 11939/ EKİM 2013

11.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

14. ALAÇAM ELEKTRİK-TARIM ELEKTRONİK-OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

OTOSANSİT SANAYİ SİTESİ 37.BLOK NO:58 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-1027

TS 13522/ HAZİRAN 2012

11.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

15. OKYANUS OTO GAZ LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ - İBRAHİM EMRAH YETİM

YİĞİTLER MAHALLESİ OTOSANSİT 33. BLOK NO:28-30 YILDIRIM

16-HYB-1025

TS 12664-1/NİSAN 2008

11.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

16. İSMAİL YILDIZ - UHDE MOBİLYA

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE NO: BİLA İNEGÖL

16-HYB-1174

TS 12487/ OCAK 2012

12.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

2643/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         33.05.248

Toplantı Tarihi Ve No   :  25.02.2015 - 132                              TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi Ve No       :  25.02.2015 - 4679                                    ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun  09.09.1978 gün A-1306 sayılı  kararıyla 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı ile  3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.11.1997 gün ve 2903 sayılı kararı ile sit alanı sınırları 1/1000 ölçekli halihazır paftalarda belirlenen Liman Kalesi sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.02.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesinde bulunan Liman Kalesi 1.derece doğal ve arkeolojik sit alanı ile 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece doğal ve arkeolojik sit alanı ile 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ve koordinatlarının uygun olduğuna, 1.derece doğal sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasının ilgili idarece değerlendirilmesine, günümüzde Liman Kalesi sit alanlarının tapuda tescil harici alanda kalmasından gelecekte yapılacak olan kadastro yenileme çalışmalarında sit alanında kalacak olası parseller için 2863 sayılı yasanın 11.maddesi doğrultusunda işlem uygulanmasının ilgili idareden istenmesine, Liman Kalesi sit alanlarına ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasının ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

2645-1 (1)

 

2645-1 (2)

2645/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        31.00.1207

Toplantı Tarihi ve No    :  27.02.2014 - 93                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  27.02.2014 - 3303                                    ADANA

Hatay İli, Antakya İlçesi, Küçükdalyan Beldesi, koruma amaçlı imar planı 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete ait 1332 parselde Müzesince yapılan sondaj kazısında ortaya çıkan duvar kalıntısının tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.10.2013 gün ve 3563 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.10.2013 günlü rapor, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bila tarih ve 4296 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 16.12.2013 günlü rapor, Kurulumuzun 27.11.2013 gün ve 2953 sayılı kararıokundu, konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Küçükdalyan Beldesi, koruma amaçlı imar planı 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete ait 1332 parselde yapılan sondaj kazısında ortaya çıkan duvar kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından tesciline karar verildi.

2646/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        31.00.1273

Toplantı Tarihi ve No    :  26.02.2015-133                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  26.02.2015-4711                                      ADANA

Hatay İli, Antakya İlçesi, Arpahan Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 26.10.2011 gün ve 225 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Arpahan Antik Yerleşimi sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.02.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Arpahan Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 26.10.2011 gün ve 225 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ve koordinatlarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında kalan Arpahan Mahallesi 57 nolu parsele 2863 sayılı yasa kapsamında şerh verilmemişse, ‘’1. ve 3.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi

 

2644 (1)

 

2644 (2)

2644/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       37.03.47

Toplantı Tarihi ve No    :  12/3/2015 - 119                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  12/3/2015 - 2220                                    ANKARA

Kastamonu İli, Araç ilçesi, Gemi Köyü, ormanlık alan sınırları içerisinde tespit edilen arkeolojik alana ilişkin, Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün ve 2912 sayılı yazısı ve ekleri, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.11.2014 gün ve 1951 sayılı yazısı gereği alınan kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Araç ilçesi, Gemi Köyü, ormanlık alan sınırları içerisinde, Kastamonu Müzesi uzmanlarınca tespit edilen ve kararımız eki paftada gösterilen arkeolojik alanın l. Derece Arkeoloji Sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki arkeolojik sitler ve koruma, kullanma koşullarının geçiş dönem yapılanma koşulu olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2638

2638/1-1