23 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29304

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


ELEKTRONİK KAMYON KANTARI TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden:


TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


AHŞAP PALET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ÇİFT CİDARLI KEPEK KARIŞTIRMA KAZANI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GLÜTENSİZ HAMUR KARIŞTIRICI VE DOLUM ÜNİTESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 2 ADET TEK BIÇAKLI LPG’Lİ VE 2 ADET ÇİFT BIÇAKLI LPG’Lİ FORKLİFT’İN 3 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ İHALESİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufacturing


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 29,70 TL ile en çok 232.408,52 TL arasında değişen; 31/03/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,97 TL, en çok 23.240,85 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 32 Kalem muhtelif eşya (Kol Saati, Dikiz Aynası, Makaron, Sigara Filtresi vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 01/04/2015 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2527/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 86.467,50.- TL olan 23/03/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 8.646,75.- TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Dökme Çay cinsi 1 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 24/03/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2327/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

1 - Tasarruf Hakkı Edirne Belediyesine ait “Edirne Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 7 noktada iki yönlü 14 (on dört) adet hız ihlal sistemi, 5 (beş) noktada kırmızı ışık ihlal sistemi kurulması 2 (iki) noktada PTS modernizasyonu, 3 noktada; 9 sabit ve 2 hareketli kamera ile MOBESE' nin güçlendirilmesi ve halen 58 noktada çalışmakta olan MOBESE sisteminde kullanılan 29 adet G.SHDSL hatların İl Emniyet Müdürlüğüne ait fiber optik hatlara bağlanarak 111 adet sabit, 9 adet hareketli kamera ile güçlendirilerek asayiş, trafik ve kamu güvenliğinin sağlanması ve trafik ihlallerin tespitine yönelik olarak kurulum sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi, bakım - onarımı, işbu ilanın 1. a maddesinde belirtilen hasılat paylaşımı karşılığında 5 (beş) yıl süre ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 - a maddesine göre Kapalı Teklif (Eksiltme) Usulü ile ihale edilecektir.

1. a) İhale; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarı olan hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı %100 olarak kabul edilerek KDV (Katma Değer Vergisi) Dahil %50'yi geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

1. b) TEDES Projesinde Sözleşme Süresi İçerisinde yapılacak ödemeler; Sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerince izin verilen a) Kırmızı ışık ihlal sistemi kurulan 5 noktada bu sistem vasıtası ile kesilen kırmızı ışık ihlal cezalarının (Bu noktalarda kırmızı ışık ihlali  dışında ki cezalar hariç), b) Hız ihlal sistemi kurulacak 7 noktada iki yönlü 14 adet sistem vasıtası ile kesilecek olan hız ihlali cezalarının 1. a maddesinde belirlenen kısmı ödeme kapsam dahilinde olacaktır (a ve b noktaları dışında  kurulacak ihlal noktaları gelir paylaşımına dahil edilmeyecektir.)

1. c) Sözleşme süresi içinde ve sözleşme sonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden İdareye aktarılan ceza gelirlerinin 1. a maddesinde belirlenen oranlanan kısmından yükleniciye ödenecek bedele KDV dahildir. Sözleşme süresi içinde ve sonunda yükleniciye KDV dahil yapılan ödemeler tahmini bedeli karşılamadığı takdirde yüklenici, İdareden herhangi bir hak ve alacak talep edemez. Sözleşme nedeniyle yapmış olduğu tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye teslim edilen malzeme ve donanımlar (hafif ticari araç, binek araç ve sepetli araç hariç) şartsız ve bedelsiz olarak idareye bırakılacak ve herhangi bir hak ve alacak talep edilmeyecektir.

1. ç) İhale esasen 1. a maddesinde belirlenen oranlar üzerinden hasılat paylaşımına ilişkin olduğundan yüklenici tarafından gelire ortak olabilmek amacıyla yapılacak teknik şartnamede ve tüm diğer şartnamelerde niteliği belirlenen tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye teslim edilen malzeme ve donanımların kurulum, bakım, onarım ve işletme maliyetleri riski yükleniciye aittir.

1. d) Yüklenici, hız ihlal noktalarındaki hız limitlerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından değişiklik yapılması halinde bu değişiklik den ötürü herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

2. 2. a) TAHMİN EDİLEN BEDEL: 17.158.910,00 TL (On yedi milyon Yüz elli sekiz bin Dokuz yüz on Türk Lirası) (Tahmini yatırım maliyetidir)

2. b) Geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 514.767,30 TL (Beş yüz on dört bin Yedi yüz altmış yedi Türk Lirası Otuz Kuruş)’dan az olamaz.

3. Şartname ve ekleri her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL tutarında makbuz karşılığı temin edilebilir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

A) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Türkiye’de tebligat için adres, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bildirimini içerir Adres Beyanı,

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi (2015 yılı Vizeli)

C) İmza sirküleri,

1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları      ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza            sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi

D) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

E) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

F) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; isteklinin tahmin edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

G) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun belirtilen teklif mektubu,

H) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Bu Şartnamenin 4. Maddesinin (a) bendinde belirlenen geçici teminata ilişkin bilgilere uygun süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

İ) İhale dokümanının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

J) İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun en az 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) olması, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise 2.000.000,00 TL (iki milyon Türk Lirası)’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarları üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

K) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak iş ortaklığı beyannamesi.

İhaleye katılan istekli Ortak girişim ise İhale İlanının 4. Maddesinde yer alan “A,B,C,D,E, J (her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında İş Hacmi) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak           girişimlerde fiyat teklif mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.)

L) İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve aşağıda benzer iş tanımına uygun olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen en az bir ilçe veya il merkezinde aşağıda belirtilen işleri birlikte veya ayrı yapılması;

i. KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi),

ii. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi),

iii. TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi),

iv. Fiber optik altyapı uygulanması

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

M) Kayıtlar, sabit kameralardan H.264 formatında en düşük 1920x1080 çözünürlükte saniyede en az 12.5 resim (12.5 fps) olarak yapılacaktır. Hareketli kameralardan en düşük 1920x1080 çözünürlükte saniyede en az 12.5 resim (12.5 fps) olarak yapılacaktır. Firmalar bu işlev için gerekli ölçekteki dijital kayıt cihazlarını tekliflerinde belirteceklerdir.

N) Teklif verecek firmalar teknik şartname maddelerini kabul ettiklerine dair cevaplarını teklifle birlikte vereceklerdir. Şartname maddelerine verilen cevaplar kesin ve net olmalı açıklamalar ise açık ve anlaşılır olmalıdır. Firmalarca verilen çözüm önerileri ve bütün ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında şartname madde numaraları belirtilerek, hangi maddeye hangi ürün teklif edildiği katalog üzerinde gösterilecektir. Teklif edilen ürün ve çözümlerin teknik şartnameye uygunluğu ihale komisyonu tarafından incelenecektir. Uygun olmayan ürün içeren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

O) Teklif edilecek sistemde kullanılacak tüm cihaz ve donanımların satış, kurulum, işletim ve bakımları için Türkiye’de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye’de değilse yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana dağıtıcıdan) alınmış yetki belgeleri teklifle beraber teslim edilecektir.

P) Teklif edilecek ürünlerle ilgili olarak; ürün imalatçısı firma (lar) en az ISO 9001 serisi kalite onay belgesine sahip olacak ve firmalar kalite onay belgesinin onaylı kopyasını ihale dokümanında sunacaktır.

Q) Sistem bünyesinde kullanılacak her türlü muhafaza (housing) en az IP 65 koruma standardına sahip olacaktır. Akredite test laboratuvarlarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır.

R) Sistemler, EN 50293 (Electromagnetic compatibility - Road traffic signal systems - Product Standard), EN 55022, EN 60950 - 1 ve EN 61000 standartlarının en son versiyonlarına sahip olacaktır. EN 61000 standardı serisinden sistem ve cihazlar için gerekli olan bölümlere sahip olacaktır, ancak her şart altında en az EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-1 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, standartlarına sahip olacaktır. Bu standartlarla ilgili Akredite test laboratuvarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır.

S) 3D Doppler kaynağı; ETSI 300 440 - 1 ve ETSI 330 440 - 2 [Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)] standartlarına sahip olacaktır. Sistem EN 62311 [Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure             restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)] standardına sahip olacaktır. Standartların en son versiyonları referans alınarak akredite test laboratuvarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır.

T) Sistem muhafazası en az IP 65 koruma standardına sahip olacak, akredite test laboratuvarlarından alınmış bu standarda sahip olduğunu gösterir belgeler ihale dokümanında sunulacaktır.

U) Kullanılacak kayıt cihazlarının kurulum, işletim ve bakımı için üretici firmadan yada Türkiye distribütöründen alınmış yetki ve garanti belgeleri teklifle birlikte teslim edilecektir.

V) 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu’nun ilgili maddelerinin gereği olarak teklif edilecek sistemler tip onay belgesine sahip olacaktır. Tip onay belgesinin yurt içinden temin edilememesi durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüş ve direktiflerine uyulacaktır. Bununla beraber ihale dokümanında sunulacak belgeler;

a.) Cihaz ve sistemlerin - Avrupa Birliği bünyesinde kullanılıyor olması şartı ile - kullanıldığı ülkede geçerli olan tip onay belgesine sahip olacak ve tip onay belgesi ilgili EGM birimlerine teslim edilecektir.

b.) Cihaz ve sistemlerin yurtiçinde üretilmesi, yurtdışından temin edilen cihazların yurtiçinden temin edilecek cihaz ve yazılımlar ile entegre edilmesi, sistemlerin ölçüm birimlerinin yurtdışından temin edilmesi gibi durumlarda; hız ölçüm sistemi ile ilgili birimin aşağıdaki belirtilen belgeler de istenilen, belirtilen ve tavsiye edilen şartlara uygun ve/veya sahip olduklarını gösterir, akredite laboratuvarlardan temin edilmiş raporlar ilgili EGM birimlerine teslim edilecektir.

- OIML Recomendation R91 / Edition 1990 (E),

- OIML General Requirements for Electronic Measuring Instruments Doc. 11 Edition 2004,

c.) Tespit edilen hız ihlalleri hakkında, hukuki olarak her türden itiraza engel olacak şekilde hukuki ve teknik her türlü belge, rapor vs. temin edilerek ilgili EGM birimlerine verilecektir. Zaman içerisinde EGM birimlerince gerek görülebilecek test raporları, bilgi ve belgeler de temin edilerek EGM birimlerine verilecektir. Sistemler, Alçak Gerilim yönetmeliğine (LVD) uygun olacaktır (Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC). Akredite test laboratuvarlarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır.

5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereği Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

6. İdareye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin

a) Adresi                                 :  Edirne Belediye Başkanlığı Babademirtaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 1 Edirne

b) Telefon ve faks numarası   :  0 284 212 09 07 - 0 284 225 19 78

                                                  0 284 212 09 07 - 0 284 214 23 73

c) Elektronik Posta Adresi      :  destekhzmd@edirne.bel.tr

7. İhale konusu alım alt yüklenicilere açıktır. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8. Tekliflerin dili Türkçedir.

9. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

10. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12. Teklifler 14 Nisan 2015 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

13. İhale 14 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

2462/1-1


ELEKTRONİK KAMYON KANTARI TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikalarımız ihtiyacı, 16 Adet Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi (Çukursuz Tip, Alt Yapı İnşaatı işi Dahil) Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2015/32165

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  T.Ş.F.A.Ş./Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel:0 312 293 44 00/2855 - Faks:0 312 244 82 86

c) Elektronik posta adresi          :  emaf@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi (60 Ton 3x16 m TS-EN45501) 16 Adet

b) Teslim Yeri                           :  Bor Şeker Fabrikası, Merkez kantarı 60 Tonluk

                                                     (Fabrika merkezi) 2 Adet,

                                                  :  Burdur Şeker Fabrikası, Malzeme Kantarı 60 Tonluk

                                                     (Fabrika Merkezi) 1 Adet

                                                  :  Malatya Şeker Fabrikası, Malzeme Kantarı 60 Tonluk

                                                     (Fabrika Merkezi) 1 Adet

                                                  :  Afyon Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 2 Adet

                                                  :  Burdur Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 2 Adet

                                                  :  Çorum Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 2 Adet

                                                  :  Elbistan Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 1 Adet

                                                  :  Eskişehir Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 2 Adet

                                                  :  Kastamonu Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 1 Adet

                                                  :  Kırşehir Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton

                                                     (Fabrika Merkezi) 2 Adet

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu Etimesgut/ANKARA

b) Son teklif verme

(İhale) tarih ve saati                   :  02/04/2015 Perşembe günü, Saat: 14.30

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı; Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir ve 236,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 02/04/2015 Perşembe günü, saat 14.30’e kadar Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - İş bu şartname konusu mal alımı, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2430/1-1


TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 5.321.000 Adet buğday ve arpa tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06.04.2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

Adres: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: (312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax:(312) 425 59 55

2531/1-1


AHŞAP PALET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimizde kullanılmak üzere ihtiyacı olan ve aşağıda miktarları belirtilen ahşap paletler satın alınacaktır.

 

Teslim Yeri

Miktarı

(Adet)

Termin Miktarı

(Adet)

Teslim Tarihi

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

15.000

7.500

01-30 Haziran 2015

30.000

7.500

01-30 Temmuz 2015

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü

30.000

7.500

20 Mayıs-20 Haziran 2015

7.500

20 Haziran-20 Temmuz 2015

7.500

20 Temmuz -20 Ağustos 2015

7.500

20 Ağustos -20 Eylül 2015

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü

8.500

4.500

01-30 Haziran 2015

4.000

01-30 Temmuz 2015

Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü

8.000

4.000

01-30 Haziran 2015

4.000

01-30 Temmuz 2015

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü

6.000

3.000

01-30 Haziran 2015

3.000

01-30 Temmuz 2015

 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 03/04/2015 Cuma günü saat 15.00’e kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM ALIM-SATIM ve İHALE YÖNETMELİĞİ esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

2532/1-1


ÇİFT CİDARLI KEPEK KARIŞTIRMA KAZANI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Tübitak Projesinde kullanılmak üzere 1 Adet Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

2453/1-1


GLÜTENSİZ HAMUR KARIŞTIRICI VE DOLUM ÜNİTESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 Adet Glütensiz Hamur Karıştırıcı ve Dolum Ünitesi alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Glütensiz Hamur Karıştırıcı ve Dolum Ünitesi Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

2454/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 2 ADET TEK BIÇAKLI LPG’Lİ VE 2 ADET ÇİFT BIÇAKLI LPG’Lİ FORKLİFT’İN 3 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ İHALESİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 2 adet tek bıçaklı lpg’li ve 2 adet çift bıçaklı lpg’li forklift’in 3 yıl süreyle kiralanması işi ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile yapılacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 Nisan 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 20 Nisan 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2460/1-1


Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufacturing

Publication reference: EuropeAid/136935/ID/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign Affairs, Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP)  intends to award a works contract for the “Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufacturing” in Diyarbakır/TURKEY with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The works will comprise building of a fibre lab building of approximately 850 m2, warehouse of approximately 720 m2 and roads of approximately 2200 m2. The Works Contract will be based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999). The period of implementation of the works contract will be 12 months from the commencement date until the provisional acceptance. Defects Notification Period will be 12 months following the taking over of the works. The tender dossier is available on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites: https://webgate.ec.europa.eu/ europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 01.06.2015 at 12:00 noon (Local Time-Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcome and on MoSIT/DoEUFP website: https://ipa.sanayi.gov.tr.

2535/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 2 adet araç (1 adet Toyota Avensis, 1 adet Mercedes Vito) 08 Nisan 2015 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Satılık araçlar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

2455/1-1