21 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29302

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlıktan:

Sağlık Bakanlığından:

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. den:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2013/147519 İKN.’ 100 Kişi İle Hastanemiz Teknit Tesisat Bakım Onarım ve İşletilmesi Hizmetleri İhalesinde;

Melikşah Mh. Sivaslı Ali Kemali Caddesi No:12/A Meram / KONYA adresinde faaliyet gösteren ve 29660 sicil no ile Konya Ticaret Odasına Kayıtlı Konya-Mini-Tur Turizm Taşımacılık ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan şirket ortağı 12272360774 T.C. nolu Aysel TINKIR hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince verilen ve 21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi Ankara 16. İdare Mahkemesinin 22.01.2015 tarihli Esas No: 2014/2251 sayılı kararda dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verildiğinden;

Melikşah Mh. Sivaslı Ali Kemali Caddesi No: 12/A Meram / KONYA adresinde faaliyet gösteren ve 29660 sicil no ile Konya Ticaret Odasına Kayıtlı Konya-Mini-Tur Turizm Taşımacılık ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan şirket ortağı 12272360774 T.C. nolu Aysel TINKIR hakkındaki yasaklama kararı Bakanlık Makamının 20.03.2015 tarih ve 3057514 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

İlan olunur.

2533/1/1-1

—————

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2013/147528 İKN.’ 130 Kişi İle Malzemesiz Yemekhane Hizmetleri İhalesinde;

Melikşah Mh. Sivaslı Ali Kemali Caddesi No:12/A Meram / KONYA adresinde faaliyet gösteren ve 29660 sicil no ile Konya Ticaret Odasına Kayıtlı Konya-Mini-Tur Turizm Taşımacılık ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan şirket ortağı 12272360774 T.C. nolu Aysel TINKIR ile Topraksarnıç Mh. Erentepe Sk. No:4 Meram / KONYA adresinde faaliyet gösteren ve 36666 sicil no ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı Mek Grup Temizlik Yemek Bilgisayar İnşaat Tar. Ltd. Şti.’nin ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan şirket ortağı 25082251768 T.C. nolu Zayit AKOĞLAN hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince verilen ve 21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi Ankara 16. İdare Mahkemesinin 22.01.2015 tarihli Esas No: 2014/1498 sayılı ve Ankara 16. İdare Mahkemesinin 22.01.2015 tarihli ve E:2014/2259 sayılı kararda dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verildiğinden;

Melikşah Mh. Sivaslı Ali Kemali Caddesi No:12/A Meram / KONYA adresinde faaliyet gösteren ve 29660 sicil no ile Konya Ticaret Odasına Kayıtlı Konya-Mini-Tur Turizm Taşımacılık ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan şirket ortağı 12272360774 T.C. nolu Aysel TINKIR ile Topraksarnıç Mh. Erentepe Sk. No:4 Meram / KONYA adresinde faaliyet gösteren ve 36666 sicil no ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı Mek Grup Temizlik Yemek Bilgisayar İnşaat Tar. Ltd. Şti.’nin ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan şirket ortağı 25082251768 T.C. nolu Zayit AKOĞLAN hakkındaki yasaklama kararı Bakanlık Makamının 18.03.2015 tarih ve 2992133 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

İlan olunur.

2533/2/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent ve Profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler ve duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr.

1

Mühendislik Fak.

Genetik ve Biyomühendislik

 

Doçent

3

Makine Mühendisliği

 

Doçent

2

2449/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel İlanımızda yer alan Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı doçent kadrosu için aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji hastalıkları uzmanı olmak

2458/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Güzelkent Hizmet Vakfı, Türkeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/03/2015 tarihinde kesinleşen 05/12/2014 tarih ve E: 2012/23, K: 2014/176 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince İlan olunur

2452/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bodrum 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/382 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği,

İlan olunur.

2414/1-1


Başbakanlıktan:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığında “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam otuz beş (35) adet Sözleşmeli Personel alımı için sınav yapılacaktır.

 

Kontenjan Adedi

Unvanı

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)

10

Tekniker (Fotoğrafçı)

Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Elektrik)

Elektrik Ön Lisans programından mezun olmak.

3

Tekniker

(Soğutma ve İklimlendirme)

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Isıtma ve Havalandırma)

 

Tekniker

(Sıhhi Tesisat)

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

5

Tekniker

(Bilgisayar)

İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kontenjan Adedi

Unvanı

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER (LİSANS)

2

Kitap Pataloğu

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları, Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kimya Lisans programından mezun olmak.

Sanat Tarihi Lisans programından mezun olmak.

3

Çözümleyici

Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olmak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.

4

Programcı

Fakültelerin Fizik veya Matematik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar ve Yazılım ile ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bilgisayar programlama dillerinden en az üçünü bilmeleri,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.

 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2- Üniversitelerin en az 2 yıllık Ön Lisans ve 4 yıllık Lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda yer alan Ön Lisans ve Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.

3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihinde (Lisans /Lisans Düzeyi) yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP: 3 Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan (Ön Lisans/Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP:93 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

6- Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve sınav için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermiş olmak.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını (27 Mart - 06 Nisan 2015) tarihleri arasında mesai bitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi (08 Nisan 2015) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (09 -17 Nisan 2015) tarihleri arasında (Saat 08.30 -17.00) Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (Yabancı Okul Mezunları

İçin Denklik Belgesi),

2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr) adreslerinden temin edilerek doldurulacaktır,

3- KPSS Sonuç belgesi çıktısı.

4- YDS Sonuç belgesi çıktısı.

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Bu ilanda yer alan tablonun Ön lisans ve Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan adaylar, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da alanları ile ilgili uygulamalı ve genel kültür alanında sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Uygulamalı ve genel kültür alanında Sözlü sınav (20-21-22 Nisan 2015) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da) hizmet binasında yapılacaktır. Adaylar yukarıda belirtilen adres ve saatte giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Uygulamalı ve sözlü sınava katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

2198/2-2


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ