20 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29301

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Söke Belediyesinden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. sahip bulunduğu AR/DPS/5071 ve 5072 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 03.03.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2347/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Tekirdağ, Kırklareli illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3859 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından ARİ/TPO/F18-b4-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 25.02.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2346/1-1

—————

Transatlantc Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’nin F19-b3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.03.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

2345/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/L44-d4-3 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 22.01.2015 ve bunu tamamlayan 05.03.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2354/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:09.03.2015      Karar No:6810

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Başaranlar İnşaat Malz. Tic. ve San. A.Ş.

MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :  Merkezefendi Cad. No: 45 Merkezefendi/Denizli

MÜRACAAT TARİHİ                      :  01.10.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  61.091 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İLLERİ                        :  Denizli, Aydın

PAFTA NUMARASI                        :  M21-B

KARAR:

Başaranlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin Denizli, Aydın illerinde 61.091 hektarlık M21-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2348/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015 Karar No: 6809

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Ltd.

MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :  Piyade Sok. No:18/10 06540 Çankaya / ANKARA

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  61.091 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İLLER                          :  Denizli, Aydın

PAFTA NUMARASI                        :  M21-B

KARAR:

Energia Iberica Ltd. Şti’nin Denizli, Aydın illerinde 61.091 hektarlık M21-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2349/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015 Karar No: 6807

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd.

MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :  Mutluköy Sitesi 1957. Sok. No: 3

                                                               06800 Ümitköy-ANKARA

MÜRACAAT TARİHİ                      :  26.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  61.511 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İLLER                          :  Mardin, Batman

PAFTA NUMARASI                        :  N46-A

KARAR:

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Mardin ve Batman illerinde 61.511 hektarlık N46-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2350/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015 Karar No: 6808

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Polmak Sondaj San. A.Ş.

MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :  ASO 2.Org. San. Blg. 2011 Cad. No: 19

                                                               06909 Temelli / ANKARA

MÜRACAAT TARİHİ                      :  02.09.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  61.511 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İLLERİ                        :  Mardin, Batman

PAFTA NUMARAS                         :  N46-A

KARAR:

Polmak Sondaj San. A.Ş.’nin Mardin ve Batman illerinde 61.511 hektarlık, N46-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2351/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6802

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

 MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ :  Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9 Söğütözü/ ANKARA

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  45.800 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Konya

PAFTA NUMARASI                        :  M31-b2,b3,b4

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya ilinde 45.800 hektarlık M31-b2,b3,b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2352/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6803

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :  Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9 Söğütözü/ ANKARA

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  60.854 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Konya, Aksaray

PAFTA NUMARASI                        :  L31-C

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya, Aksaray illerinde 60.854 hektarlık L31-C paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2353/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6786

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  15.418 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli

PAFTA NUMARASI                        :  N22-c1

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 15.418 hektarlık N22-c1 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2355/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6787

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  61.522 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli, Burdur

PAFTA NUMARASI                        :  N22-B

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli, Burdur illerinde 61.522 hektarlık N22-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2356/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6788

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  61.102 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli

PAFTA NUMARASI                        :  M22-A

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 61.102 hektarlık M22-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2357/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6794

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  15.396 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli, Burdur

PAFTA NUMARASI                        :  N23-a4

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli, Burdur illerinde 15.396 hektarlık N23-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2359/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6785

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  46.299 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Burdur, Muğla

PAFTA NUMARASI                        :  N23-d1, d2, d4

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Burdur ve Muğla illerinde 46.299 hektarlık N23-d1, d2, d4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2358/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6792

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  30.332 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Manisa, İzmir

PAFTA NUMARASI                        :  L20-b2, b3

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Manisa, İzmir illerinde 30.332 hektarlık L20-b2, b3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2360/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6793

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  30.469 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli, Manisa, Aydın

PAFTA NUMARASI                        :  L21-c3, c4

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli, Manisa, Aydın illerinde 30.469 hektarlık L21-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2361/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6790

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  45.995 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli

PAFTA NUMARASI                        :  M22-c2, c3, c4

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 45.995 hektarlık M22-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2363/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6789

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  15.258 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Aydın

PAFTA NUMARASI                        :  M21-a2

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Aydın ilinde 15.258 hektarlık M21-a2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2364/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6791

ŞİRKETİN:

TİCARİ UNVANI                             :  Energia Iberica Limited

MERKEZ ADRESİ                            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

TEBLİGAT ADRESİ                         :  Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara

MÜRACAAT TARİHİ                      :  23.06.2014

RUHSATIN:

MAHİYETİ                                        :  Arama ruhsatı

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  30.556 hektar

BÖLGESİ                                           :  Kara

KAPSADIĞI İL                                 :  Denizli

PAFTA NUMARASI                        :  M22-b1, b4

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 30.556 hektarlık M22-b1, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2362/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Nurten TOKTAŞ

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Beytepe, İmarın 158 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.12.2013 gün ve 136/6893 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Nurten TOKTAŞ'a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 08.01.2015 gün ve 0163 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 08.01.2015 gün ve 0163 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2098/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Zekiye KÖYMEN

Adresi              :  Bilinmiyor

Beytepe, İmarın 158 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 21.10.2014 gün ve 136/6887 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Zekiye KÖYMEN'e ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 08.01.2015 gün ve 0248 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alman 08.01.2015 gün ve 0248 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2098/2/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yunus Emre Mahallesi 8164 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2386/1-1

—————

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 41736 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2387/1-1

—————

Emniyet Mahallesi 7373 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2388/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüzde açık bulunan 3. derecedeki doçent kadrosuna “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Sosyoloji Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent alınacaktır.

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek (Ekonomi ve Sosyal Demografi alanında çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

ADRES:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

85 Nolu Cad. No: 8 Yücetepe/ANKARA

Tel: Santral 231 73 60/1403 – 1404

2394/1-1


Söke Belediyesinden:

İMAR PLANLAMASINA ESAS KENTSEL YENİLEME EKSENLİ

FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1 - KONU

Söke Belediyesi; ekte verilen paftalarda yer ve büyüklüğü / sınırı tanımlanan alanda, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak ve hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” açmıştır.

Söke'nin gelecekte hizmet merkezi olarak gelişmesini destekleyecek biçimde mevcut kent merkezi gelişme koridoru ve Söke Çayı kent içi geçişini çevreleyen 1.001.605,618 m2'lik (100,16 Ha) alan içinde kalan mevcut kentsel dokunun yenilenmesi hedeflenmektedir.

2 - AMAÇ

Yarışma alanı sınırı içinde kalan alan, Söke’de 2005 yılında başlatılan imar planlama çalışmaları kapsam ve sınırları içerisinde yer almış ve alanda 2006 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın hüküm ve koşulları uygulanmıştır. Ancak geçen süre içerisinde görülmüştür ki; gerek bu planların kararları, gerekse mevcut mekânsal yapının / arazi kullanımının nitelikleri kent için 1/100.000 ölçekli Aydın - Muğla - Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda öngörülen “Aydın Metropoliten Alanı Alt Merkezi” olma vizyonunu sağlamada yetersiz kalmaktadır.

Bu bağlamda yürürlükteki nazım ve uygulama imar planı açısından ortaya çıkan ve şartnamenin 3.maddesinin “sorunlar” başlığı altında belirtilen nedenlerin ağırlık kazanması sonucu, Söke Belediyesi Meclisi, yarışma alanını oluşturan bölge için 08.09.2014 tarihli kararları ile yürürlükteki nazım ve uygulama imar planlarının uygulanmasının bir yıl süre ile durdurulması kararını vermiştir.

Söke Belediye Meclisi’nin bu kararlarını, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11.12.2014 günlü toplantısında müzakere ederek, geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar vermiştir. Ekte verilen "Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması" alanına dair açıklama raporunda, imar planlarının uygulanmasının durdurulmasına ilişkin gerekçeler daha ayrıntılı biçimde yer almaktadır.

Sonuçta; Söke Belediyesi söz konusu kararı ile “kat” ve “kot’u tarifleyen durağan / klasik bir imar planı yerine, kentin 2025 yılı için bir metropoliten alt bölge merkezi olma hedefine uygun, yeni planlama çalışmalarının yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu duyarlı ve özgün yaklaşımın gerçekleşmesi için de “yarışma yöntemi” seçmiştir. Yarışmanın amacı ise, mevcut imar planının revizyonuna farklı açınımlar sunabilecek kentsel ölçekte tasarım ilkelerini, yöntemlerini ve/veya modellerini ortaya koyabilecek fikirlerin elde edilmesi olarak belirlenmiştir.

3 - ALANA İLİŞKİN SORUNLAR, SINIRLAR / EŞİKLER VE BEKLENTİLER

3.1. Sorunlar

• Öncelikle imar haklarının dağıtılmasına ağırlık veren, giderek yapı imar düzeni ve kat adedi belirleyen aşırı durağan bir planlama anlayışı, kentin gelecek vizyonu adına yetersiz kalmaktadır.

• Öte yandan bu anlayış; gelecek senaryoları açısından kente herhangi bir katkı sunmamakta, tersine bağlayıcı, geri dönüşü zor ve esneklik içermeyen uygulamalara neden olmaktadır.

• 2012 yılı nüfusu 70522 kişi olan Söke merkezi için yarışma sınırları içinde mevcut plan, yaklaşık 29822 kişilik ilave bir nüfus önermekte, ancak bu nüfusun gereksinme duyduğu yeterli / standartlarına uygun teknik ve sosyal altyapı alanlarına yer vermemektedir.

• Kent merkezi, yakın çevre fonksiyonları ve giderek kent bütünü ile kurgulanan ilişkiler (özellikle araç, yaya ulaşımı ve parklama açısından) kolay okunabilir, akıcı ve yeterli bir şemaya sahip değildir.

• Mevcut imar planı; %75'i 200 m2 ve daha küçük parsellerden oluşan bu alanda, bütünüyle bu büyüklüğe ve mevcut parsel / mülkiyet örüntüsüne bağlı kalmaktadır.

3.2. Sınırlar/Eşikler

• Fonksiyonel alt bölge kararlarında değişiklik yapılabilmesi için, ekte verilmiş olan ve uygulaması bir yıl süre ile durdurulan 2006 yılı Söke İmar Planları (1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama) ile parsel bazında toplam inşaat alanı hakları tabloları doğrultusunda, toplam inşaat alanı haklarının korunması,

• Ekte verilen, DSİ tarafından yapılmış olan Söke Çayı Islah Projesi kapsamında belirlenen ıslah kesiti koşullarının dikkate alınması,

• Mevcut eğitim, yönetim, dini tesis ile trafo vb. teknik altyapı alanlarının korunması,

• Ekte verilen paftalarda yerleri tanımlanmış olan ve uygulaması durdurulan imar planı hüküm ve koşullarına göre inşaatı tamamlanmış ya da sürmekte olan parsellerin dikkate alınması,

• Tescilli kültür varlıklarının korunması,

yarışmacıların özen göstermesi gereken sınırlar / eşikler olarak tanımlanmıştır.

3.3. Beklentiler

Değinilen ve ayrıntıda artırılabilecek sorunların çözümü adına yarışmacılardan;

• Kentin iç ve dış dinamiklerini gözeten,

• Aydın Metropoliten Alanı kapsamında Söke için bir kentsel alt merkez yorumunu tamamlayıcı senaryosu / vizyonu olan,

• Kent bütününe ilişkin yorum, değerlendirme ve sentezler ile bilgi aktaran, sektörel kimlik tanımı yapan,

• Kent merkezi, Söke Çayı kent içi geçiş koridoru çevresinde oluşturulacak aktivite alanları ve konut dokusu içinde yer alacak donatılar arasında yaya, araç ve parklama sürekliliğini, erişilebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayan,

• Konut fonksiyonu baskın olan alanda fiziksel mekanın yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel mekanlar için söylemi bulunan, bu doğrultuda bir kimlik betimlemesine temellenen,

• Yarışma alan sınırı içinde kalan Söke Çayı kent içi geçiş koridoru çevresinde doğal, kültürel, eğlence, ticaret vb. kentsel odakları ve mekanları yaratan,

• Uygulamaya yönelik yöntem ya da modeller öneren,

• Mevcut yapı stokunun eskimişliğini dikkate alan,

• Yarışma alanı içerisinde bulunan mevcut doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunmasına özen gösteren

bir imar planlamasına esas kentsel yenileme eksenli fikir projesi ve kentsel tasarım önerisi beklenmektedir. Ödüle değer görülecek tasarımların, katılımcı bir ortamda kentliler ile paylaşılarak tartışılıp görüş ve değerlendirmelerinin alınması, ortaya çıkan kararların plan revizyonu olarak imar planı tekniğine dönüştürülerek ilgili Belediye Meclisleri' nin onayına sunulması hedeflenmektedir.

4 - İSTENENLER

Yarışma alanı içinde yer alan (1) "merkez alanı” ve (2) “Söke Çayı çevresi” ile (3) “Söke Çayı kuzeyindeki” ve (4) “Söke Çayı güneyindeki” kentsel dokulardan oluşan bölgeler bazında;

a)- Farklılaşan yenileme yaklaşımını / konseptlerini ve buna yönelik yenileme senaryo, kimlik, model / yöntemini açıklıkla ortaya koyan,

- Tasarım kriterleri belirten ve bunların pratiğe / uygulamaya dönüşümlerini ilkeleştiren,

- Bölgeler bazında farklılaşan önerilerle örtüşecek biçimde uygulama önceliklerine yönelik stratejileri işaret eden ve

tüm bu yaklaşımları grafik, şema ve yazılı açıklamalarla destekleyen anlatımlar,

b)- Yarışma alanını kent bütünü içinde değerlendiren;

- Yakın ve uzak çevre ilişkilerini yorumlayan ve kurgulayan, yaya / trafik / parklamaya ilişkin ulaşım kurgusunu açıklıkla ifade eden,

- Fonksiyonlar arası kullanış kararlarını içeren,

- Bu fonksiyonların birbiri ile olan ilişkilerini tanımlayan,

- Yapılaşma yoğunluklarını öneren,

1/2000 ölçekli planlama çalışması,

c) 1/2000 ölçekli plandaki önerileri uygulama ayrıntısına taşıyan, bu anlamdaki yöntemi ve uygulama araçlarını açıklıkla ortaya koyan ve yukarıda belirtilen dört bölge bazında geliştirilen öncelik stratejileri ile örtüşecek biçimde,

- Kısmi 1/1000 ölçekli imar planları (her biri 5’er hektarlık alanı geçmeyecek biçimde),

- 1/1000 ölçekli imar planı çalışılan her bir alan için, fikri ifade edecek büyüklükte 1/500 ölçekli plan, kesit, görünüş ve tasarımları açıklamaya yarayan üç boyutlu anlatımlar,

d) Öneri tasarımın bütününe ait tasarım ve planlama kararlarını açıklayan, A4 boyutunda en çok 5 (beş) sayfa olacak şekilde rapor (Rapor paftaların üzerinde de yer alabilir. Bu durumda ayrı rapor verilmesine gerek yoktur),

e) Tüm paftalar dikey ve A0 ebadında toplamda 8 (sekiz) paftayı geçmemek koşuluyla sert zemin üzerinde teslim edilecektir.

5 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

a) Yarışmacıların jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir.

b) Yarışmaya en az bir şehir plancısı ve bir mimar olmak koşulu ile ekipler katılabilir. Gereksinim duyulduğu takdirde diğer meslek alanlarından kişiler, danışman veya yarışmacı olarak ekipte yer alabilir.

c) Yarışmacıların şartname ve yer görme belgesi alarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir. Şartnamenin alımı için, elden ya da banka yolu ile 100 TL şartname bedelinin yatırılması zorunludur. (Banka Hesap: Vakıfbank Söke Şubesi Hesap No: 00060-158007292296674 IBAN:TR 71 000 1500 1580 0729 2296 674).

d) Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.

6 - JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM İLE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

1. Süleyman TOYRAN - Söke Belediye Başkanı

2. İsmail YERLİ - İnşaat Mühendisi - Söke Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı

3. Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ - Şehir Plancısı - Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

4. Mine EVEN - Mimar - Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı

5. Müge BAYRAK - Mimar - Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Asıl Jüri Üyeleri

1. Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ - Mimar/Şehir Plancısı - Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Jüri Başkanı

2. Prof. Dr. A. Emel GÖKSU – Şehir Plancısı

3. Bülend TUNA - Mimar

4. Ali KURAL - Mimar/Kentsel Tasarımcı

5. Yard. Doç. Dr. Ali KILIÇ - Mimar/Şehir Plancısı - Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yedek Jüri Üyeleri

1. Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR - Şehir Plancısı/Kentsel Tasarımcı - Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2. Murat ŞANAL - Mimar

Raportörler

1. Ar. Gör. Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA - Şehir Plancısı/Kentsel Tasarımcı - Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2. Ar. Gör. Burçin HEPGÜZEL - Şehir Plancısı/Kentsel Tasarımcı - Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

3. Burçin ALDAN - Mimar - Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

7 - PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR

a) Kimlik Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” ibaresi yazılı bir zarfın içine; şartnamenin sonunda yer alan, yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını, soyadını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını, adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan belge konulacaktır.

b) Yarışma Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır. Yarışma şartnamesini aldıklarına dair makbuz da bu zarf içerisine konulacaktır.

c) Dijital Veri Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Dijital Veri Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeden, dijital veriler konulacaktır. Bu verilerde de rumuz kullanılacak, herhangi bir isim ya da benzeri bilgi bulunmayacaktır. CD/DVD içerisindeki veriler "pdf" formatında ve 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

8 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 3 (üç) eşdeğer ödül verecektir. Her bir eşdeğer ödül için 60.000 TL (Altmış bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca gerekli görmesi durumunda satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 30.000 TL (Otuz bin Türk Lirası) ayrılmıştır.

9 - YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

1. Şartname ve Açıklama Raporu (Yarışma Kitapçığı)

2. Yarışma Alanının Kent Bütünü İçindeki Konumu Ve Sınırları

3. Halihazır haritalar

4. Mevcut Arazi Kullanım Durumu

5. 1/ 100000 Ölçekli Aydın - Muğla - Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri ve Açıklama Raporu

6. Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Söke Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu

7. Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Söke Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu

8. Kat Adetlerinin Mekansal Dağılımı

9. Mülk Sahipliğinin Mekansal Dağılımı

10. DSİ Söke Çayı Islah Projesi

11. Tescilli Yapıların Mekansal Dağılımı ve Sit Sınırları Paftaları

12. Söke Genel Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritası

13. 2006 Yılından Sonra Alınan Ruhsatların Mekansal Dağılımı

14. Parsel Bazında Toplam İnşaat Hakları Tablosu

10 - PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Yarışma 20 Mart 2015 Cuma günü başlayacak, 16 Haziran 2015 Salı günü saat 17:00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde, üzerine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke Belediyesi Hizmet Binası, Konak Mah. Saraçlar Cad. No: 21 Söke/AYDIN” adresine imza karşılığında elden, veya 16 Haziran 2015 Salı günü, saat 17.00’den sonra kargoya teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderebileceklerdir. Kargo makbuzu "0(256) 518 20 93" no'lu faksa veya "sokebelediyesi.yarisma@gmail.com" e - posta adresine “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” konu başlığı ile 16 Haziran 2015 Salı günü, saat 17.00’ye kadar ulaştırılacaktır. Kargoyla gelen projelerden; 18 Haziran 2015 Perşembe günü saat 17.00’den sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” başlığı konulacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

11 - RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz beş rakamdan oluşacak biçimde, 1x4 cm ebadında, her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır (Arial - bold, 30 punto).

Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke Belediyesi Hizmet Binası Konak Mah. Saraçlar Cad. No: 21 Söke/AYDIN” ibaresi yazılacaktır.

Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan bir ambalaj içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

12 - SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar en geç 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde, konu ile ilgili sorularını, yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı sorabilirler. Bu amaçla gönderilecek zarfın üzerine; “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke Belediyesi Hizmet Binası, Konak Mah. Saraçlar Cad. No: 21 Söke/AYDIN”, faksa da “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” ibaresi yazılacaktır. E-posta ile soru sormalarda "sokebelediyesi.yarisma@gmail.com" e-posta adresine konu başlığı olarak “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” yazılacaktır. Cevaplar, 21 Nisan 2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar "www.soke.bel.tr" adresinde yayınlanacaktır.

13 - JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Jüri, 20 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Söke Belediyesi’ne verecek, Söke Belediyesi sonucun en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, mesleki bülten ve dergilerde yayınlayacak ve bütün ilgili meslek odaları şubelerini bilgilendirecektir. Rapor çoğaltılarak bütün yarışmacılara kolokyumda iletilecektir.

14 - PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM

Yarışmacılara ödül töreni ile kolokyum günü ve yeri daha sonra bildirilecektir.

15 - PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Eşdeğer ödül kazanan projeler Söke Belediyesi’ne ait olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Söke Belediyesi’nden elden alınabilecektir. Alınmayan projelerden Söke Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

16 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yarışma sonuçlarının ilanından sonraki süreçte, Belediye ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, jüri hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise, Söke Mahkemeleri yetkilidir.

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvanı

K/D

Adeti

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

 

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Tarımsal Makine Sistemleri

Doçent

1

1

Tarımda Ergonomi ve İş Güvenliği konusunda çalışmaları bulunmak.

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Tarım Sigortaları alanında çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Genel Fizik

Profesör

1

1

Metal Yarı İletken Schottky yapılar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Bölgesel Coğrafya

Doçent

1

1

Yerleşme Coğrafyaları üzerinde çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Çevre Teknolojileri

Doçent

1

1

Su Bitkileriyle Atık Su Arıtım Teknolojileri konusunda çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

İşletmelerde Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Alanında ileri seviyede çalışmaları olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

1

Uluslararası İşletmecilik ve Rekabet Stratejileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

1

Örgütsel Davranış ve Lojistik konusunda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Hücre Ölümü ve Stres Proteinleri konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Alanında doktorasını ve doçentliğini almış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Hemşirelik

Doçent

1

1

Anjiogenez konusunda ileri düzeyde çalışmaları bulunmak.

Hemşirelik

Doçent

1

1

Periton Diyalizinin Oksidatif Stresle ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

2375/1-1


 


 


 


 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 20.03.2015

Başvuru Tarihi           : 20.03.2015

Son Başvuru Tarihi    : 03.04.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Fungal enzimler ve killer toksinler alanlarında çalışmaları olmak.

2

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Sulu çözeltideki zehirli ve kanserojen olan iyonların uzaklaştırılmasında supramoleküler bileşiklerin kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Silikon foto çoğaltıcıların elektronik sinyal okuma devresinin geliştirilmesi, karakterizasyonları ve uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Toz metalürjisinin sonlu elemanlar analizi alanında çalışmaları olmak.

5

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Gıda Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup, antimikrobiyal yenilebilir film kaplamalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

2

Müzik öğretmenliği alanında doktorasını yapmış olup, ses eğitimi alanında çalışmaları olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Müzik öğretmenliği alanında doktorasını yapmış olup, çalgı öğretim programına yönelik çalışmaları olmak.

8

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik almış olup, figüratif resimde anlam ve yeni-eski usta sanatı alanında çalışmaları olmak.

9

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, analitik geometride bilgisayar destekli öğretim üzerine çalışmaları olmak.

10

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Açıklama destekli REACT stratejisi ile ilgili çalışmaları olmak.

11

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Tarih öğretmenliği alanında doktorasını yapmış olup, tarih ders kitapları ve kimlik ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

12

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Okumaya teşvik edici çalışmalar ile ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine çalışmaları olmak.

13

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup,  ağır sepsis ve septik şokta immunglobulin tedavisi alanında çalışmaları olmak.

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, spinal iskemi reperfüzyon hasarı üzerine doksisiklinin etkileri konusunda çalışmaları olmak.

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, difüzyon MRG ve diffüzyon MRG’nin maling-bening ayrımında tanıya katkısı üzerine çalışmaları olmak.

16

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Alanında doktorasını yapmış olup, ubglottik ve supraglottik aktivitenin incelenmesi ve akustik analiz sonuçları ile karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak.

17

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, toprak ve bitkilerin selenyum içerikleri ve selenyum gübrelemesi konusunda çalışmaları olmak.

18

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Moleküler integrallerin hesaplanması ve EPR spektroskopisi üzerine çalışmaları olmak.

19

Espiye Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Yardımcı Doçent

3

1

Analitik kimya alanında doktorasını yapmış olup, HPLC-UV ve LC-MS/MS ile tokoferol, piknogenol, ferulik asit, epikateşin, epikateşin gallat içeriğinin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

20

Espiye Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Bitki sistematiği, tıbbi ve aromatik bitkiler ve coğrafi bilgi sistemi üzerine çalışmaları olmak.

21

Espiye Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Bitkilerden elde edilen ekstratların biyokimyasal karakterizasyonu ile antimikrobiyal, antioksidant ve genotoksik özelliklerinin araştırılması konularında çalışmaları olmak.

22

Espiye Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Ftalosiyaninlerin elektropolimerizasyon özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

2326/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Mekadronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

1

Makine Teorisi ve Dinamiği alanında fuzzy diferansiyel denklemler üzerine çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Yenidoğan Yoğun Bakım ve/veya Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde fiilen en az 3 yıl görev yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Çocuk Gastroenteroloji Yandal Uzmanı olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi

Yardımcı Doçent

1

1

Mimari Tasarım veya Kentsel Tasarım/Kentsel Dönüşüm üzerine doktora yapmış olmak

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doçent unvanı almış olmak.

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Endüstriyel Elektronik

Yardımcı Doçent

1

3

F katkılı SnO² ince filimlerle çalışmış ve FIB ve Raman Spektroskopisi Eğitimi almış olmak

2370/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ