17 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29298

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 17.03.2015

Bitiş Tarihi           : 31.03.2015

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Çeviribilim ve Kültürel çalışmalar alanında yapmış olmak.

2205/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili dekanlık ve müdürlüklere şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur: Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

 

Fakülte ve Bölümü

Alanı

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

İşletme

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Psikoloji

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Sosyoloji

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda Doktorasını ve Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doktora ve Doçentliğini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Sinema ve Televizyon Bölümü

Sinema ve Televizyon Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sinema ve Televizyon bölümünde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

Uçak - Gövde ve Motor Bakım Bölümü

Makine Mühendisliği-Uçak Mühendisliği ve Motor bölümü Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını bu bölümlerden birinde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapmış olmak.

6

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda Mühendisliği bölümünde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik bölümünde yapmış olmak.

1

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik İngilizce Bölümü

Hemşirelik (İng) Lisans mezunu, Yüksek Lisans veya Doktorasını hemşirelik bölümünde yapmış olmak.

1

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmetler İngilizce Bölümü

Lisans bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Beslenme ve Diyetetik İngilizce Bölümü

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak

1

Yrd. Doç - Doçent  -Profesör

Odyoloji İngilizce Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji bölümünde yapmış olmak.

4

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi İngilizce Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ya da Psikoloji bölümünde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzman Doktor olmak

5

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzman Doktor olmak

5

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzman Doktor olmak

5

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

 

TOPLAM

63

 

2275/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 17 - 31 Mart 2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (1) (2)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Kimya

Yrd. Doçent (3)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd. Doçent (1)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Doçent (4)

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doçent (5)

1

Fransız Dili Eğitimi

Yrd. Doçent (1) (6)

1

Özel Eğitim

Yrd. Doçent (7)

1

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent (8)

1

FEN FAKÜLTESİ

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

Doçent

1

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik

Yrd. Doçent (9)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Örgütsel Davranış

Doçent (1) (10)

1

Mali İktisat

Yrd. Doçent

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent (1) (10)

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Medya Çalışmaları

Yrd. Doçent

1

Sinema

Yrd. Doçent

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

Yrd. Doçent (1) (11)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrojeoloji

Profesör

1

Maden Yatakları Jeokimya

Doçent (12)

1

Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doçent (1) (13)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (14)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (15)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (16)

1

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyokimya

Profesör (1) (17)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (18)

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (1) (19)

1

Radyasyon Onkolojisi

Doçent (1)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (1) (20)

1

 

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2. Moleküler Biyoloji doktorası olmak metabolik hastalıklarda araştırma deneyimi olmak.

3. Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

4. Doktorasını ve doçentliğini Matematik alanında almış olmak.

5. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

6. Doktorasını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak.

7. Doktorasını Özel Eğitim alanında almış olmak.

8. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.

9. İllüstrasyon alanında sanatta yeterliliği olmak.

10. İşletme doktorası yapmış olmak.

11. Kanser sitogenetiği konusunda deneyimli olmak.

12. Doktorasını miyosen yaşlı volkanik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası konusunda yapmış olmak.

13. Yüksek başarımlı hesaplama alanında uzman olmak.

14. Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu alanında deneyimli olmak.

15. Ortopedik rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.

16. Kadın sağlığı ve fizyoterapi alanında deneyimli olmak.

17. Enzim kinetiği ve ilaç tasarımı konularında deneyimli olmak ve Biyokimya doktorası almış olmak.

18. Çocuk endokrin uzmanı olmak, doçentliğini Çocuk Endokrin alanında almış olmak.

19. Eklem kırıklarında artroskopik yaklaşım ve tenoskopi konusunda deneyimli olmak

20. Geriatri yandal uzmanı olmak.

2287/1-1


 

2291/1-1


 


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

1

1

Osmanlı kale teşkilatı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

4

1

Silmarin ve katı lipit nanopartikül alanında çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

Biyolojik sıvılarda iyon kromatografisi ile anyon tayini ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞR. MAT. EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

Matematik eğitiminde işbirlikçi öğrenme alanında çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞR. MAT. EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

Dörtüncü mertebeden bir diferansiyel denklemin çözümlerinin global varlığı ve sınırlılığı alanında çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞR. MAT. EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞR. MAT. EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

Kesirli diferansiyel denklemler konusunda çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SINIF EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

Eğitim bilimleri alanında çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SINIF EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

4

1

Kimya eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SINIF EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BÖTE

BÖTE

YRD.DOÇ.

4

1

Yarı iletken ince filmlerin özellikleri hakkında çalışma yapmış olmak.

BÖTE

BÖTE

YRD.DOÇ.

5

1

Doğrusal katılaştırılmış aliminyum esaslı çoklu alaşımların yapı parametreleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEB.

YENİ TÜRK DİLİ

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEB.

TÜRK HALK EDEBİYATI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜH.MİM.FAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

DOÇENT

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

5

1

BED. EĞT. VE SPOR EĞT.

BED. EĞT. VE SPOR EĞT.

YRD.DOÇ.

5

1

Eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

ÇALIŞ. EKON. VE END. İ.

ÇALIŞ. EKON. VE END.İ

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ÇALIŞ.EKON.VE END. İ.

ÇALIŞ. EKON. VE END. İ.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İŞLETME

İŞLETME

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MALİYE

MALİYE

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MALİYE

MALİYE

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

FELSEFE VE DİN BİL.

DİN BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FELSEFE VE DİN BİL.

DİN BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

GIDA HİJ. VE TEKN.

GIDA HİJ. VE TEKN.

DOÇENT

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

CERRAHİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

FARMAKOLOJİ VE TOKS.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL BİLİMLER

FİZYOLOJİ

YRD.DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM MÜH.

TARIMSAL YAPILAR

YRD.DOÇ.

1

1

Sera Tesisi konusunda doktora yapmış olmak.

2282/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birime; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Ortaokul müdürlerinin öğretim liderliği becerileri konusunda çalışma yapmış olmak.

2278/1-1