13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PİNBRAZİNG TİPİ KAYNAK VE RAY DELME MAKİNELERİ İÇİN 2.000 ADET PİNBRAZİNG BONDİNG, 4.000 ADET PİNBRAZİNG KAYNAK PİMİ, 4.000 ADET PİNBRAZİNG SERAMİK HALKA, 100 ADET MANYETİK RAY DELME UCU

TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


GEBZE-KÖSEKÖY ARASI YHT HATTINDA VE MARMARAY HATTINDA KULLANILAN MAKASLAR İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN YEDEK PARÇALARIN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)


5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ PARKOMAT UYGULAMASININ İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:


TTK İHTİYACI OLARAK 132 TAKIM PARAŞÜT TİPİ KEMER VE ASKI HALATI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF FLEXBIL - TEFLON HORTUM VE SU GİRİŞ - ÇIKIŞ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE YER ALTI OTOPARKI VE KAFETERYA YAPIMI, 20 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN BALAST VAGON İMALATINDA KULLANMAK ÜZERE 2 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DAMIZLIK KOYUN VE KOÇ ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TRT EL ARABİA KANALINDA PROGRAM, HABER VE YAYIN HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KALİFİYE YARDIMCI HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


KAN ALMA KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


18 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PİNBRAZİNG TİPİ KAYNAK VE RAY DELME MAKİNELERİ İÇİN 2.000 ADET PİNBRAZİNG BONDİNG, 4.000 ADET PİNBRAZİNG KAYNAK PİMİ, 4.000 ADET PİNBRAZİNG SERAMİK HALKA, 100 ADET MANYETİK RAY DELME UCU

TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/26920

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Pinbrazing tipi kaynak ve ray delme makineleri için 2.000 adet Pinbrazing bonding, 4.000 adet Pinbrazing kaynak pimi, 4.000 adet Pinbrazing seramik halka, 100 adet manyetik ray delme ucu temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03.04.2015 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03.04.2015 tarih ve saat: 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2035/1-1


GEBZE-KÖSEKÖY ARASI YHT HATTINDA VE MARMARAY HATTINDA KULLANILAN MAKASLAR İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN YEDEK PARÇALARIN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/26787

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Gebze-Köseköy arası YHT hattında ve Marmaray hattında kullanılan makaslar için ihtiyaç listesinde belirtilen yedek parçaların temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03.04.2015 tarih saat: 15.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03.04.2015 tarih ve saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2034/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3,54 TL ile en çok 216.168,35 TL arasında değişen; 25/03/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 21.620,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 70 grup eşya (su ısıtıcı, tv, atari kolu, cep telefonu ve aparatları, el çantası, süs eşyası, makaron (sigara kağıdı), züccaciye, tekstil ürünleri, toz şeker, at nalı, ibrik, def, motor parçaları, terlik, iş aletleri, mobilya ve aksamı, çakmak, conta, sofra örtüsü, fayans, granit, pirinç ve ayçiçek yağı, çay, tesbih, imame, vida, püskürtme başlığı, vitrin rafı, kömür ve bitümen,vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 26/03/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

2036/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.800,00 TL. ile en çok 19.912,50 TL. arasında değişen; 23/03/2015 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 180,00 TL., en çok 1.995,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 28 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi / Van adresindeki ihale salonunda 24/03/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 26 Faks : (0432) 215 10 82 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

2037/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU Aşağıda ilçesi, belirtilen 51 adet Su Üstü Spor Parkur Alanları noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle şartname esasları dahilinde kiraya verilmesi işidir.

 

No

İlçesi

İşin Adı-Niteliği

Kira Süresi

Muhammen

Bedeli

(TL)+KDV

Geçici Teminat

Bedeli

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Manavgat

51 Adet Su Üstü Spor Parkur Alanları noktalarının kiralanması

Sözleşme tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar

3.670.000,00

110.100,00

26.03.2015

09:00

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir, 2.000 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1 - Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

44.3 - 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.4 - Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.5 - Geçici teminata ilişkin belge,

4.6 - İhale dokümanını satın alındığına dair belge.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

4.8 - 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.9 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.10 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.11 - Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.12 - Geçici teminata ilişkin belge.

4.13 - İhale dokümanını satın alındığına dair belge.

5 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 26/03/2015 günü saat 09:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Hizmet Binası-07100 Antalya) verilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları, İlan olunur.

2141/1/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda ilçesi, belirtilen 55 adet Su Üstü Spor Parkur Alanları noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle şartname esasları dâhilinde kiraya verilmesi işidir.

 

No

İlçesi

İşin Adı-Niteliği

Kira Süresi

Muhammen

Bedeli

(TL) + KDV

Geçici Teminat

Bedeli

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Alanya

55 Adet Su Üstü Spor Parkur Alanları noktalarının kiralanması

Sözleşme tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar

2.269.365,00

68.081,00

26.03.2015

10:00

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir, 2.000 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1 - Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

44.3 - 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4 - Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.5 - Geçici teminata ilişkin belge,

4.6 - İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

4.8 - 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.9 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.10 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.11 - Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.12 - Geçici teminata ilişkin belge,

4.13 - İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

5 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 26/03/2015 günü saat 10:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Hizmet Binası-07100 Antalya ) verilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları,

İlân olunur.

2141/2/1-1


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

Consultancy Services

for

Implementation of Enterprise Risk Management and Project Risk Management System

for

ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROJECT (ISMEP)

(AF-EIB-CD4)

The Republic of Turkey has received an additional loan from the European Investment Bank (EIB) and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Implementation of Enterprise Risk Management and Project Risk Management System for Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) (AF-EIB-CD4)”, which will be implemented by Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit.

1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority.

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

2. The award procedure : Selection Based on Consultants Qualifications ( CQS)

3. Form of the contract: World Bank standard contract form for small assignments

4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the provision of services:

The Consultancy Services will be carried out in Istanbul.

5. Category and Description of Services:

IPCU feels the necessity to manage internal and external risks in a holistic manner in order to maintain its services to community at highest standards uninterruptedly and meet the expectations of the stakeholders. In this respect, the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) and Project Risk Management (PRM) throughout the organization will help IPCU in defining the range of activities that it needs to undertake both proactively and intentionally to understand and reduce the effects of these uncertainties on its objectives.

Consequently, the Consultant will be responsible for establishing the system of Enterprise Risk Management (ERM) and Project Risk Management (PRM) to get more effective and high level managing of risks at the corporate and project level.

6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for one, for several or for all the lots:

Consultancy service for “Implementation of Enterprise Risk Management and Project Risk Management System for Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) (AF-EIB-CD4)” is expected to be tendered under one lot.

7. Number of short-list:

The Contracting Authority will establish a list through evaluation ranking of the firms which expressed interest according to their qualifications and references from highest score to lowest score.

8. Completion date or duration of the service contracts:

The estimated timetable for completion of the services is approximately 6 (six) months.

9. Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not accepted.

10. Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable.

11. (a) Deadline for receiving expression of interest:

Expressions of interest must be delivered to the address below by April 10th 2015, 16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date.

(b) Adress for submitting expressions of interest:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

 

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

 

Interested consultants may obtain further information at the address above, from 10:00 a.m. to 16:00 p.m. local time.

(c) Language of proposals: English

(d) Submitting Expression of Interest:

- Expression of interest shall be accompanied by a Statement of intention to participate in the selection process;

- Expression of interest must be signed on each page by the authorized person. In case of a JV or consortium all members should sign or delegate the leading firm to sign the EOI;

- Expression of interest shall be submitted in 1 (one) original and 1 (one) copy;

- Consultants are required to include the name and reference number of the task AF-EIB-CD4 in their Expression of Interests.

12. Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable

13. Main financing: European Investment Bank (EIB)

14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of Consultants to whom the contract is to be awarded:

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.

Joint Venture agreement to be authenticated incase of Contract Award.

15. Qualification and Selection Criteria:

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 3 (three) years. number of permanent staff and part-timers, fields of expertise;

• Details of experience in similar assignments undertaken in the last five years, including value of consulting services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the contract

• Completion certificates from previous Beneficiaries/clients/ contracting authorities.

• Curricula Vitae (short version, specifying experience in similar assignments, max 3 CV of experts of related professions requested under such services) of staff who may be available to work on the assignment;

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract/s, if the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted for the leading company and the associate companies.

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel involved.

16. Framework agreement: Not Applicable

17. Number of selected candidates to be invited to submit tender:  max. 1 (one) tenderer.

18. Criterion for awarding the service contract:

Consultants will be ranked and the top-ranking firm with the best qualifications and references shall be selected and Request for Proposal shall be sent to the selected firm to submit technical and financial proposals for the assignment, in accordance with the terms of reference.

The contract will be awarded in accordance with the “Consultants ‘Qualifications” (CQS) procedure set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (January 2011 edition).

The selection criteria for the short-listing are:

• Overall experience of the firm in the field of assignment                                     10 points

• Number of assignment related contracts completed during last five years           10 points

• General experience and qualification of the key personal                                     20 points

• Assignment relevant experience and qualification of key personnel                    40 points

• Number of years of the key personnel in the firm                                                10 points

• Knowledge of language of the client’s country                                                    10 points

Total                                                                                                                     100 points

Minimum number of points necessary to be retained:  70 Points

The selection criteria for the contract award will be decided later in the Request for Proposal documents to be sent to the best qualified and experienced firm selected in accordance with the CQS procedure.

19. Time frame for the tenderer to maintain their EOI application  valid: 90 days from the date of submission.

20. Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable

21. Name and address of the body responsible for appeal:  Istanbul Project Coordination Unit

22. Date of publication of the prior information notice: Published in the Official Journal N° OJS 114 -201803 dated 17.06.2014

24. Indicate whether the contract is covered by the Agreement: The contract shall be financed by EIB funds

2143/1-1


5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ PARKOMAT UYGULAMASININ İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

a) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2015 tarihli ve 49 sayılı Kararı’na istinaden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan protokolle şirketimiz Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye (Şirket) işletme hakkı devredilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içinde bulunan Antakya, İskenderun, Payas ve Erzin İlçelerindeki cadde, bulvar ile muhtelif yerlerdeki 5.173 adet araçlık parkomat uygulamasının işletme hakkının 48 (kırksekiz) aylığına işletilmesine ilişkin ihaledir. 

b) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36 ncı maddesine istinaden "Kapalı Teklif, Artırma Usulü" ile yapılacaktır. İsteklilerden kapalı teklif sunanların tekliflerinin ihale saatinde zarflarının açılarak değerlendirilmelerine müteakip, yeterliğe sahip istekliler arasında artırma yapılacaktır.

c) İşletme hakkının sözleşme tarihinden itibaren 48 (kırksekiz) aylığına işletilmesine ilişkin işin toplam muhammen bedeli (KDV hariç) 23.783.856,00 (yirmiüçmilyonyediyüz seksenüçbinsekizyüzellialtı) TL'dir. İlk yıl için kira bedeli, ihale bedeli olup, diğer yıllar kira artışı Yİ-ÜFE oranında belirlenecektir. 48 (kırksekiz) aylık kira akdinin sonunda sözleşme sona erecek ve söz konusu iş yeniden ihaleye çıkarılacaktır.

d) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, ihaleye ilişkin teknik ve idari şartnameyi Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına 1.000 (bin) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu da 4 üncü maddede belirtilen adrese ibraz ederek, yine bu adresten temin edebilirler. 

3 - GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat, Türk Lirası olarak Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.

4 - İHALE YERİ, SAATİ VE ZARFLARIN TESLİM SÜRESİ:

a) İhale, Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.

b) İhale, 19/03/2015 Pazartesi günü, saat 10:00 da yapılacak olup, aynı gün saat 14:00’da açık artırma yapılacaktır.

c) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin, zarflarını Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresine ihale günü ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

5 - İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır:

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir:

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir, istekliler hiç ihaleye girmemiş kabul edilir.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

a) İstekli Gerçek Kişiyse:

1 - Kanuni ikametgâhının olması,

2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,

3 - İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,

5 - Nüfus cüzdanı sureti,

6 - İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,

7 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

8 - Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,

9 - En az 500 (beşyüz) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge,

10 - İhale tarihi itibarıyla, SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,

11 - İsteklilerin, ihale şartnamesinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, Parkomat Aletleri Teknik Şartnamesi ve diğer müeyyidelere uyacaklarına dair taahhütname,

12 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

13 - İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 undan az olamaz.

b) İstekli Tüzel Kişiyse:

1 - İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,

2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi

3 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,

4 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı,

5 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

6 - İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,

7 - Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge,

8 - Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge,

9 - Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,

10 - En az 500 (beşyüz) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge,

11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin, ayrı ayrı verecekleri belgeler,

12 - İsteklilerin, ihale şartnamesinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, Parkomat Aletleri Teknik Şartnamesi ve diğer müeyyidelere uyacaklarına dair taahhütname,

13 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

14 - İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olamaz.

15 - Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

16 - İhaleye katılacak isteklilerin Faaliyet Belgeleri ve / veya Ticaret Sicil Gazetelerinde belirtilen iştigal konuları arasında “Otopark İşletmeciliği” bulunması zorunludur.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi işle ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfın da yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi, ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere ilanen duyurulur.

1884/2-2


TTK İHTİYACI OLARAK 132 TAKIM PARAŞÜT TİPİ KEMER VE ASKI HALATI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2015/24559

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372 259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :                 Malzemenin Cinsi                           Takım

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Paraşüt Tipi Kemer ve Askı Halatı                132

b) Teslim yeri                                   :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  30 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  24.03.2015 Salı - saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1514005

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4 - 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1

a) Kemer EN 361, EN 358, EN 813, EN 1227 normlarına uygun olacak ve akredite olmuş bir kuruluştan alınmış EC tipi inceleme belgeleri teklifte ibraz edilecektir. (Kemer statik teste tabi olduğunda Min. 1500 kg kuvvete 3 dakika süre ile dayanabilmelidir.)

b) Üretici firma Avrupa Birliği Kişisel Korunma Donanımları Yönetmeliği 89/686/EEC Madde 11, B 1c’ye göre Kalite Güvence Sistemi Sertifikasına sahip olacaktır.

c) Üretici üretim kalitesi için ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesine sahip olacaktır.

d) Üretici firma üretimini yaptırdığı ürünler için Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi yaptırmış olacak ve bunu belgeleyecektir.

e) Şok Emicili lanyard üzerindeki Şok Emici EN 355 normlarına uygun olacak ve bu husus EC Tipi sertifika ile teklifle birlikte belgelenecektir.

f) Şok Emicinin Emniyet kemerine bağlantısını sağlamak üzerinde 1 adet Minimum 28 kN çekme gücüne sahip çelik EN 362 ve EN 12275 standartlarına uygun Oval tip karabina ile verilecektir.

g) Üretici firma Avrupa Birliği Kişisel Korunma Donanımları Yönetmeliği 89/686/EEC Madde 11, B 1c’ye göre Kalite Güvence Sistemi Sertifikasına sahip olacaktır.

h) Üretici üretim kalitesi için ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesine sahip olacaktır.

ı) Üretici firma üretimini yaptırdığı ürünler için Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi yaptırmış olacak ve bunu belgeleyecektir.

i) Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım katalog vereceklerdir.

j) Firmalar tekliflerinde teklif ettikleri malzemelerin menşeini, markasını ve modelini belirteceklerdir.

k) Firmalar teklifleri ile birlikte 1 takım numune vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.03.2015 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2106/1-1


MUHTELİF FLEXBIL - TEFLON HORTUM VE SU GİRİŞ - ÇIKIŞ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/26834

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  43 Kalem Muhtelif Flexbil-Teflon Hortum ve Su Giriş-Çıkış Borusu teknik şartnamelere, bilgilere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/04/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2039/1-1


KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE YER ALTI OTOPARKI VE KAFETERYA YAPIMI, 20 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 1 Parselde kayıtlı bulunan, mer’i imar planında ‘ticaret alanına’ tahsisli alanda; Kira Karşılığı Yapım Modeli ile Yer Altı Otoparkı ve Kafeterya Yapımı ve -20- yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

a) İhale Tarihi: 26 Mart.2015 - İhale Saati: 14:00 - İhale Günü: Perşembe

b) Arttırıma konu olan Aylık Muhammen Bedel: 2.000,00 ¨  (K.D.V. Hariç)

c) (İhalede tespit edilen bedel yer teslim tarihinden itibaren -1- yıl geçerli olup, diğer yılların kira bedeli ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre değişim- oranında arttırılacaktır.)

d) Yatırılacak Teminat Bedelleri:

i) Geçici Teminat olarak

  7.200,00 ¨

Yer tesliminden sonra iade edilecektir

ii) Özel Teminat olarak

30.000,00 ¨

İşin kesin kabulünden sonra iade edilecektir

2 - İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (2014 veya 2015 yılı)

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

i) İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 26.Mart.2015 tarihinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Hizmet Binası 5.Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

2144/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN BALAST VAGON İMALATINDA KULLANMAK ÜZERE 2 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/28741

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı:                       :  - 320 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON

                                                     - 160 ADET ELASTOMER SUSTALI CER PAKETİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 09.04.2015 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2183/1-1


DAMIZLIK KOYUN VE KOÇ ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yurtiçinden morkaraman ırkı 2.500 baş (±% 30) koyun ve 100 baş (±% 30) koç olmak üzere toplam 2.600 baş damızlık hayvan alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 50,00 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27/03/2015 Cuma günü saat 15.00’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel : (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 41778 39

2156/1-1


TRT EL ARABİA KANALINDA PROGRAM, HABER VE YAYIN HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KALİFİYE YARDIMCI HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

TRT El Arabia Kanalı Program, Haber ve Yayın Hizmetlerinde 1 yıl (365 gün) süreyle çalıştırılmak üzere 40 Kişilik Kalifiye Yardımcı Hizmet Alımı, 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 306  06109 Oran/ANKARA

b) Telefon numarası ve fax              :  0 312 463 3262/0 312 463 4211

c) İlgili Personel                               :  Gürkan YILMAZ

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  Vasıflı. 4’ü Birinci Tip, 1’i İkinci Tip, 8’i Üçüncü Tip, 12’si Dördüncü Tip, 15’i Beşinci Tip olmak üzere toplam 40 kalifiye yardımcı hizmet personelinin 365 gün (üçyüzaltmışbeş) süre ile satın alınması işidir.

b) İhale tarihi ve saati                       :  31.03.2015 günü saat 10.30

c) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 306   06109 Oran / ANKARA

d) Şartname bedeli                           :  KDV dahil 150.- TL

2136/1-1


KAN ALMA KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Kan Alma Kabini” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL. karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.04.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.04.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2177/1-1


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’nin 123. Sayfasında yayımlanan 1942 ve 1943 ilan numaralı 2 adet Süre Uzatım İlanının kurum başlığı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olması gerekirken sehven Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

1943/1-1


18 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 18 kalem laboratuvar malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/03/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2170/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No: 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Deniş Açık Ocak Panolarından 1.400.000 Ton Kömürün Yüklenip; Deniş Lavvar Tesisine, Seaş Bant Bunkerine veya Krible Tesisine taşınması ve boşaltılması Hizmet Alım İşi

2015/27645

2015-484

25.03.2015 14:00

200 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

2142/1-1


88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                 :  88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                   :  İŞLETME İHALESİ

Muhammen Bedeli        :  60.000,00 TL/AY

İhale Süresi                   :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  324.000,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ - ARTTIRIM

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  23.03.2015 Pazartesi günü

İhale Saati                     :  10:00

1 - İhaleye Katılıma Şartları

Kozaklı Belediye Başkanlığınca 23/03/2015 Pazartesi günü ve Saat 10:00 da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği "KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM" ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 23.03.2015 Pazartesi günü saat:10:00 da yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli Nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b) Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

d) Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek( Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e) Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f) İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h) İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte (bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar,

k) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l) İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)

İlan olunur.

2004/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Dosya No

İli

İlçesi

Mevkii

Cinsi

Parselasyon

No

Ada

No

Parsel

No

Alanı

m2

Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL)

Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Geçici %3

Ek %20

1

229040033001

Edirne

İpsala

Yeni Karpuzlu Beldesi Paşalı Mevkii

Tarla

4576/A

242 ada

3 parsel

4576

4704052,80

2.116.824,00

63.505,00

423.365,00

24.03.2015

14.00

 

1 - Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 24/03/2015 tarihinde listede hizasında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden İhalede oluşan bedelin ihale tarihinden 20.11.2015 tarihine kadar geçerli olması, mukavele anında 1. Taksitin peşin 2. Taksitin Kasım ayının 5. günü mesai saati içerisinde ödenmesi, müteakip dönemlerde ilk taksitin Mart Ayının 5. günü mesai saati içerisinde, 2. Taksitin Kasım ayının 5. günü mesai saati içerisinde ödenmesi, 20 Kasım dan 20 Kasım’a devam edecek olan müteakip yıllara (dönemler) ait kira bedelleri ise her yılın kirası bir önceki yılın kirasının Türkiye İstatistik Kurumunca Yayımlanan Üretici Fiat Endeksi Üretici Fiyat Endeksi “12 aylık ortalamalara göre değişim %” oranında artırılarak bulunacak olan ve emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedel üzerinden olmak kaydıyla 3 yıllığına (20/11/2017 tarihine kadar) açık artırma suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesine;

2 - İhale açık arttırma suretiyle 24/03/2015 tarihinde saat: 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Çavuşbey Mahallesi, Horozlu bayırı caddesi, Şah Melek Çıkmaz Sokak No: 2 - Valilik yerleşkesinin köşesinde) yapılacak, kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde idare binasında görülebilir. İdaremize borcu bulunanlar ile mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

3 - Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 24/03/2015 son müracaat saati ise 11:00’dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Taşınmazlarda ihale bedeli 1. Taksiti mukavele anında 2. Taksit 05.11.2015 tarihinde olmak üzere tahsil edilecektir. Mukavele anında 2. Taksit tutarı kadar 2886 sayılı D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen, teminat olarak kabul edilebilen değerlere uygun teminat alınacaktır. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır.

6 - Gazete ilan ücreti vs. masraflar alıcıya ait olup peşin alınacaktır. İstekliler gerçek kişi ise; nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise; 2014 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ortak müracaatçılar ise; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, tüm ortaklara ait muhtarlıktan 2015 tarihli ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti/ örneği ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. İsteklilerin istenen belgelerle birlikte geçici ve ek teminat dekontunun en geç 24/03/2015 Salı günü saat 11,00’e kadar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici ve ek teminatlarının tamamını Bölge Müdürlüğümüzün Vakıfbank Edirne şubesindeki TR090001500158007287988565 nolu hesabına (teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel, kapı numaraları ile mevkii belirtilecektir ) yatırılacaktır.

7 - Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)

8 - Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.

9 - İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdaremizle kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminatta bütçeye irad kaydedilir.

10 - Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

11 - Taşınmazlar harici parselasyonlu olup, sınırlarda ihtilaf olması veya parselasyonlu taşınmazda sınırların yeniden tespit edilmesi gerektiğinde idaremizce tanzim edilen ölçü krokisindeki koordinatlar esas alınarak kiracısınca serbest çalışan harita mühendisine aplikasyon işlemi yaptırılacaktır.

12 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.

Bilgi için. Tel: (0284 2253206 - (Faks:0284 2251099) - (e- posta: edirne@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ: www.vgm.gov.tr )

1736/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                                                                                                       İHALE TARİHİ  : 26/03/2015

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : BOLU                                                                                                       İHALE YERİ      : İşletme İhale Salonu

                                                                                                                                                                    İHALE SAATİ   : 14:00

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ

ADEDİ

BOY

MİKTARI

MUH. BED.

TL

TEM.%3

TL

AÇIKLAMA

M3.DM3

STER

Muhtelif

2.SNB.KL.KT.KN.TOM.

15

Global

360,000

410,00

4443,00

2015

Ç.Gölcük

2.SKB.KL.KT.KN.TOM.

1

Global

20,000

330,00

199,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.KN.TOM.

24

Global

780,000

280,00

6576,00

2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.KN.TOM.

6

Global

119,024

240,00

862,00

2015

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.KN.TOM.

7

Global

160,000

220,00

1063,00

2015

Ç.Gölcük

2.SNB.KL.KT.MEŞE TOM.

2

Global

45,000

410,00

555,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.KL.KT.MEŞE TOM.

7

Global

155,000

270,00

1261,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.MEŞE TOM

1

Global

10,000

220,00

67,00

2015

Ç.Gölcük

3.SKB.KL.KT.MEŞE TOM

1

Global

10,000

230,00

70,00

2015

Muhtelif

KAYIN KAĞ.ODUN

21

Global

607,216

170,00

3116,00

2015

Ç.Gölcük

MEŞE KAĞ.OD.

5

Global

80,000

170,00

412,00

2015

Ç.Gölcük

2.SUB.KL.KT.ÇS.TOM.

2

Global

90,000

400,00

1082,00

2015

Ç.Gölcük

2.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

2

Global

30,000

380,00

344,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

6

Global

136,905

280,00

1156,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.ÇS.TOM.

2

Global

35,000

220,00

233,00

2015

Ç.Gölcük

3.SKB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

Global

10,000

240,00

73,00

2015

Ç.Gölcük

1.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

1

Global

20,000

390,00

235,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

10

Global

226,871

270,00

1847,00

2015

Sazakiçi Ramp.

3.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

2

Global

45,000

250,00

339,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.ÇK.TOM.

3

Global

50,000

210,00

317,00

2015

Sazakiçi Ramp.

3.SNB.İN.KT.ÇK.TOM.

2

Global

45,000

190,00

258,00

2015

Ç.Gölcük

3.SKB.KL.KT.ÇK.TOM.

2

Global

30,000

230,00

209,00

2015

Muhtelif

2.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

8

Global

261,570

340,00

2674,00

2015

Muhtelif

2.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

10

Global

237,097

320,00

2283,00

2015

Muhtelif

3.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

3

Global

74,163

300,00

670,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

14

Global

414,477

280,00

3494,00

2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.GÖK.TOM.

6

Global

100,000

220,00

666,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.GÖK.TOM.

2

Global

30,000

230,00

209,00

2015

Muhtelif

SARIÇAM KAĞ.ODUN

4

Global

135,950

170,00

697,00

2015

Ç.Gölcük

KARAÇAM KAĞ.ODUN

13

Global

353,303

170.00

1812,00

2015

Sazakiçi Ramp.

KARAÇAM KAĞ.ODUN

3

Global

60,000

140,00

255,00

2015

Muhtelif

GÖKNAR KAĞ.OD.

12

Global

345,748

170.00

1773,00

2015

TOPLAM

198

5.077,324

39250,00

 

1 - İşletmemiz depolarında mevcut 198 parti orman emvallerinden; İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Diregi, Sanayi Odununun % 40'ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 7 ay vadeli; İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, % 30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 7 ay vadeli olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK - 1, EK - 2 No'lu şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 26 MART 2015 Perşembe günü 14:00'de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş sayılırlar. % 3 Teminatlar Saat:13:30'a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış EK. No: 1, 2 No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler % 50 eksik veya fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Tüm emvallerimiz FSC % 100 Sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.

Tel                          :  0.374 21 537 40-41’den 217

Fax                         :  0.374 21 592 31   Muh. Fax: 0 374 21 517 44

Banka IBAN No    :  TR 87 0001 0025 6435 1587 00 5004 Bolu Ziraat Bankası

İnternet                   :  ogm.gov.tr

2192/1-1


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

2015/27501 İhale Kayıt Numaralı Grup Müdürlüğümüz Sorumluluk Sahasında Bulunan Enerji İletim Hatlarına Ait Direk Yerlerinin Ölçümü ve Fotoğraflarının Çekimi Hizmet Alımı işine ait ihale ilanı 11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Ancak;

İlanın 4.3.2. Maddesinde yer alan tablonun 2. sırasında bulunan Harita Teknikeri/Teknisyeni/Topoğraf için belirlenen personel sayısı ilanda 22 adet olarak sehven yanlış yayımlanmış olup, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. İlanın 4.3.2. Maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.

4.3.2 Organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Anahtar personel

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak zorundadır.

 

NO

ADET

POZİSYON

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

01

1

Proje Yöneticisi (Jeodezi ve fotog. Müh)

Benzer işlerde En az 5 yıl tecrübeli

02

2

Harita Teknikeri/Teknisyeni/ Topoğraf

Benzer işlerde En az 2 yıl tecrübeli

2191/1-1