12 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29293

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL - SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Bodrum Belediye Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


RİZE-MODERN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT II. ETAP 29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/26400

1 - İdarenin a) Adresi                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 20 kalem kablo teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/03/2015 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/03/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2042/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF M1-N1 ÖTA ARAÇ HURDALARI, AKÜ HURDALARI, TRAFO VE TRAFO PARÇALARI HURDALARI, M/S ALAYBEY YOLCU GEMİ HURDASI, M/S DOKUZ EYLÜL YOLCU GEMİ HURDASI, MARİN S/2 DUBASI HURDASI, SU TANKERİ (DENİZ TAŞITI) HURDASI (M/G VAN)

İHALE TARİHİ                     İHALE SAATİ                              İHALE YERİ       

23 MART 2015                              14.00                                MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065-0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

2058/1-1


İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL - SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı, 9. Sokakta bulunan Seval - Suat Sürmen Aşevinde tadilat ve onarım yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.04.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.04.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2127/1-1


3 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

S.N

Malzeme Cinsi

MİKTARI (ADET)

1

Tam Kan İn-Line Lökosit Filtreli, Dörtlü, Sag-M'li Top&Top Kan Torba Sistemi

3.400.000

2

İn-Line Lökosit Filtreli, Sag-M’li, Dört’lü, Top&Bottom Kan Torba Sistemi

3.250.000

3

Trombosit Süspansiyonu İçin Lökosit Filtresi (İn-Line Lökosit Filtreli Buffy Coat Havuzlama Torba Sistemi)

1.000.000

 

2 - Teklif sahipleri teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin %1’i nispetindeki geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.04.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.04.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2128/1-1


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                            :  0274 614 10 07

c) Faks No                                 :  0274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi        :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - EMNİYETLİ TİP BOT VE AYAKKABI İKN: 2015/25501

D.NO: 62-GLİ/2015-219

2 KALEMDE

1464 ÇİFT

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM GÜNÜ

2 - PATLAYICI MADDELER

İKN:2015/22483

D.NO:13-GLİ/2015-191

12 KALEMDE 385.000 KG,

40.000 METRE

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

30-365 TAKVİM GÜNÜ

3 - ZİNCİR KİLİDİ VE BLOK KONEKTÖR

İKN:2015/25819

D.NO:261-GLİ/2015-220

2 KALEMDE

400 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 TAKVİM GÜNÜ

4 - MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ

İKN:2015/26172

D.NO:231-GLİ/2015-230

17 KALEMDE

83 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 TAKVİM GÜNÜ

5 - SANAYİ GAZLARI

İKN:2015/26289

D.NO:130-GLİ/2015-231

5 KALEMDE 12.052,96 M3 VE 4.410 KG

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

365 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın,

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - EMNİYETLİ TİP BOT VE AYAKKABI

25.03.2015 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

50,00 TL

2 - PATLAYICI MADDELER

25.03.2015 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3 - ZİNCİR KİLİDİ VE BLOK KONEKTÖR

25.03.2015 ÇARŞAMBA

16.00

16.00

50,00 TL

4 - MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ

26.03.2015 PERŞEMBE

14.00

14.00

50,00 TL

5 - SANAYİ GAZLARI

26.03.2015 PERŞEMBE

15.00

15.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                       :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                            :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                      :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Zincir kilidi ve blok konnektör ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI      : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI              : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                        : TR390001500158007293619845

İlanen duyurulur.

2154/1-1


DÜZELTME İLANI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

10 Mart 2015 tarihli 29291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediyemize ait ihale ilanımızın;

- 1. Maddesin de "işlerliğinin sağlanması işi" kelimesi sehven "işletilmesi işi" olarak,

- 3. Maddesin de yer alan tablonun içindeki "işlerliğinin sağlanması işi" kelimesi sehven "işletilmesi işi" olarak,

- 4. Maddesin de İhaleye katılmak isteyen isteklilerden Gerçek ve Tüzel kişiler başlığı altında bulunan "Yeterlilik için" aranan şartların b maddelerinde "İsteklinin önerdiği ürünlere ilişkin yukarıda tanımlanan" cümlesi sehven "İsteklinin önerdiği yukarıda tanımlanan" olarak yazılmıştır.

Düzeltilerek, ilgililere duyurulur.

2121/1-1


DÜZELTME İLANI

Bodrum Belediye Başkanlığından:

11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan arsa satış ihalesi ilanının 2. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2. MADDE: İhalenin muhammen bedeli 2.384.118,00- TL’dir.

2138/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait 11081 No.lu Maden Ruhsatı ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 10.02.2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen önyeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 03.04.2015 tarihi saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.

                                                                           T.C.

                            BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

                                 Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA

                                        Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

2155/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

GÖKCEDAĞ-NUSRAT istasyonları arasında PANEL SERME Makinesi ile yol yenileme çalışmaları esnasında tanımlanan işlerin 2 ay süreli aylık 30 işçi ile yapılması için hizmet alım işidir.

İhale Kayıt No                           :  2015/24150

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisvonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: GÖKCEDAĞ-NUSRAT istasyonları arasında PANEL SERME Makinesi ile yol yenileme çalışmaları esnasında tanımlanan işlerin 2 ay süreli aylık 30 işçi ile yapılması için (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/03/2015 günü saat 15.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2029/1-1


MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

Sindirler, Dursunbey ye Nusrat istasyonlarında figüre halde bulunan 36 metrelik rayların açık vagonlara (Kb veya Sg tipindeki vagonlar) yüklenmesi, iş treni marifeti ile hattı caride vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi ve fabrikadan gelen 72 metrelik ve 36 metrelik rayların vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi işidir.

İhale Kayıt No                           :  2015/26847

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Sindirler, Dursunbey ve Nusrat istasyonlarında figüre halde bulunan 36 metrelik rayların açık vagonlara (Kb veya Sg tipindeki vagonlar) yüklenmesi, iş treni marifeti ile hattı caride vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi ve fabrikadan gelen 72 metrelik ve 36 metrelik rayların vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 26/03/2015 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2030/1-1


MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

Dursunbey istasyonunda bulunan 115.322 adet B70 beton traversin hızlı yol yenileme makinesi vagonlarına yüklenmesi ve hattan çıkan 115.322 adet B58 beton traversin Hızlı yol yenileme vagonlarından indirilmesi ve istiflenmesi işidir.

İhale Kayıt No                           :  2015/26840

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Dursunbey istasyonunda bulunan 115.322 adet B70 beton traversin hızlı yol yenileme makinesi vagonlarına yüklenmesi ve hattan çıkan 115.322 adet B58 beton traversin Hızlı yol yenileme vagonlarından indirilmesi ve istiflenmesi işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/03/2015 günü saat 16.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2031/1-1


RİZE-MODERN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT II. ETAP 29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesine ait II. Etap 29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No: 9 RİZE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  29 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Rize

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)   :  15.070.000.-TL

f) Geçici Teminatı                      :    1.054.900.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  31/03/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No: 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2153/2-1