11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 24.02.2015 tarih ve 5048 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Deney Beton Yapı Malzemeleri ve Zemin Etüd Lab. Mim. Müh. Turz. İnş. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Davutlar Küçük San. Sitesi 7. Sok. No: 19 Davutlar-Kuşadası/AYDIN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Aydın İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 28.01.2015 tarih ve 09-2015-05 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 155 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2002/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri feshedildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Sun Yemek Otomasyon Temizlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

TS 8986

43-HYB-173

02.02.2014

Yıllık vizesini yaptırmadığı için

Kırdar Petrol İnş. Mad. Hayvancılık Tarım Pvc Profil San. ve Tic. Ltd. Şti

TS 11939

43-HYB-22

06.02.2014

Kapsam değişikliği olumsuz

Optım Asansör Otomasyon Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

TS 12255/TS EN 13015+A1

43-HYB-104

04.03.2015

Yıllık vizesini yaptırmadığı için

2043/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında istihdam edilmek üzere 21 Yrd. Doç. Doç. ve Profesör düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

1

Anatomi

Prof., Doç.,

Nöroloji

1

Nöroloji

Yrd.Doç

Pediatri

1

Pediatri

Prof.

Kulak, Burun, Boğaz

5

Kulak, Burun, Boğaz

Prof., Yrd.Doç.

Çocuk Cerrahisi

2

Çocuk Cerrahisi

Prof., Yrd.Doç.

İç Hastalıkları

1

Gastroentoloji

Doç.Dr.

İç Hastalıkları

1

Onkoloji

Yrd.Doç

İç Hastalıkları

1

Hematoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İç Hastalıkları

1

Genel Dahiliye

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İç Hastalıkları

1

Gastroentoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç

Radyoloji

2

Radyoloji

Prof, Yrd.Doç

Kardiyoloji

2

Kardiyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Dermatoloji

1

Dermatoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Prof.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

Öğretim Üyesi başvuruları, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlğü'ne posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.

2033/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü - İktisat Politikası Anabilim Dalı

Doçent

1

1965/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

 

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yrd.Doç.

1

 

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yrd.Doç.

1

 

Matematik

Topoloji

Yrd.Doç.

1

 

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Yrd.Doç.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Yrd.Doç.

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ilgili alanda yapmış olmak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Yrd.Doç.

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ilgili alanda yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Makine Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

2044/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

- Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

- Özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı sureti

- Askerlik durum belgesi

- Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

- Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

- Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren)  yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

- Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru Tarihleri (10 Mart 2015 - 24 Mart 2015)

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim/Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

 

İlköğretim/Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

1

 

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

1

 

Ebelik

Yardımcı Doçent

1

1

 

Ebelik

Yardımcı Doçent

3

1

 

Ebelik

Yardımcı Doçent

2

1

 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

2

1

 

2108/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARARI

Toplantı Tarihi ve No    :  13.02.2015-199                                      45.12/217

Karar Tarihi ve No        :  13.02.2015-4873                                Toplantı Yeri

                                                                                                        İZMİR

Manisa ili, Turgutlu ilçesinde, 7. Mıntıka Mahallesinde, tapulama dışı alanda bulunan Nif Çayı üzerindeki üstten kemerli betonarme köprünün onarımında sakınca olup olmadığının sorulduğu Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 16.05.2013 tarihli ve 129846 sayılı yazısı, 22.01.2013 tarihli ve 13199 sayılı yazısı, 21.07.2014 tarihli ve 128209 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.04.2014 tarihli ve 1955 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 29.12.2014 tarihli ve 2959 sayılı yazısı, 12.02.2015 tarih ve 154 sayı ile kayıtlı uzman raporu, yazı ekleri ile işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Turgutlu ilçesinde, 7. Mıntıka Mahallesinde, tapulama dışı alanda bulunan Nif Çayı üzerindeki üstten kemerli betonarme köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, karar verildi.

2006/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  14.02.2014

Başvuru No                         :  C2014/013

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                    :  T.C. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 36100 Merkez/Kars

Ürünün Adı                         :  Kaşar

Coğrafi İşaretin Adı            :  Kars Kaşarı

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Üretim Alanı                       :  Kars merkez ve Ardahan merkez, Arpaçay, Akyaka, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Göle, Çıldır, Hanak, Damal, Posof ilçeleri ile bu yerleşim birimlerine bağlı köy, mezra ve yaylarda üretilmektedir.

Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Tarihçesi: Kars ilinde Kaşar peyniri yapımı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Yörede süt potansiyelini ve kalitesini fark eden müteşebbisler yöreye gelmiş ve kaşar imalatına başlamışlardır. En somut verilere göre, Kars ilinde ilk Kaşar peyniri üretimi 1926 yılında Kars ili merkez köyü Kümbetli’de yapılmıştır. Kaşar yapımının yörenin hayvancılık yapısına ve coğrafyasına uygun olması nedeniyle, halk tarafından kolayca benimsenmiş, 1927 yılından 1933 yılına kadar yörede birçok yerde imalathane açılarak 6 yıllık sürede 40 tan fazla kaşar imalathanesi faaliyete geçmiştir. İmalathanelerde ustalardan yanlarında yamak olarak çalışan yöre halkı kendi ustalarını yetiştirmiştir. Bugün Kars ilinde modern tesislerde geleneksellik korunarak üretilen Kars Kaşarı ülkenin dört bir yanına pazarlanarak, yöre ekonomisinin en önemli sektörü olmuş, ülke genelinde ünü Kars ili ile özdeşleşmiştir.

Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Kars Kaşarının üretildiği coğrafi alanda sığır yetiştiriciliği birçok bilimsel çalışmada vurgulandığı üzere mera yetiştiriciliğine dayanmaktadır. Bu topraklarda irtifaya bağlı olarak havanın da geç ısınmasıyla, ilkbahar karakteristikleri Mart ayında değil gecikmeli olarak Mayıs ayı sonrasında görülmekte, böylece, Temmuz ayı ortalarına kadar Kars ve civarı yağışlı ve serin bir mevsim karakteri göstermektedir. Bu klimatik koşulların sonucu olarak, alanın tanımlayıcı özelliklerinden alpin çayırlarının oluşmasıyla yörede beşeri ve ekonomik yaşamın temeli mera tipi büyükbaş hayvancılık için çok uygun koşullar meydana getirmektedir. Belirtilen coğrafyada yaylalarda vejetasyon Türkiye’nin geneline göre geç başlamakla birlikte, uzun sürmekte ve geç sonlanmaktadır. Özellikle bölge bitki vejetasyonunun olduğu yaz aylarında düşük sıcaklığa sahiptir ve yazın yağışlı geçmesi, yükseklerde havanın serin oluşu, bitki örtüsünün meralarda gür ve uzun ömürlü olmasına ve daha geç kurumasına neden olmaktadır. Bu durum iklimsel olarak bölgeyi etrafındaki diğer illerden ayırmaktadır. Olgun peynir sınıfında yer alan Kars Kaşarı bir dağ kaşarı olup, üretim süreci zaman içerisinde değişime uğramamıştır.

Peynirin yapımında kullanılan süt, 1600 civarında çiçekli bitkinin bulunduğu ve bunlardan 80 civarında taksonun endemik, 20 civarında taksonun ise nadir olduğu Kars ve Ardahan ilindeki meralarda otlayan hayvanlardan elde edilmektedir. Kars Kaşarı üretimi mevsimlik bir faaliyettir ve hayvanların Mayıs-Ağustos aylarında merada serbest dolaşımla beslendiği dönemde elde edilen sütlerden üretilmektedir. Söz konusu ürün, muadillerinden merada otlayan hayvanların sütüyle üretilmesi yönüyle ayrılmaktadır.

Kars Kaşarında tat, lezzet ve aroma profilini belirleyen ve muadillerinden ayırt eden aldehitler, ketonlar, esterler, yağ asitleri, terpenler ve hidrokarbonlardan 32 madde vardır.

Fiziksel özellikleri: Taze Kars kaşarı kalıptan çıktığı gün beyazımsı bir renkte iken, bir hafta içerisinde kabuk bağlayarak sarımsı bir renk almaktadır. Taze Kars Kaşarının kesit yüzeyi beyazımsı bir renkte ve tadı hafif tuzlu yavan ve süt tadını andırmaktadır. Eski Kars kaşarının kabuğu grimsi bir renk almakta ve kesit yüzeyi sarımsı krem renginde olmaktadır. Olgunlaşma (eskime) süresi uzadıkça yapısı sertleşir. Eski kaşarda proteoliz, glikoliz ve lipolizin etkisiyle kendine has yoğun bir aroma oluşur. Lezzeti hafif tuzludur ve ağızda kolayca dağılmaktadır. Kıvam olarak, ihtiva ettiği su oranı az olduğundan sertçe tanımlanır. Strüktür olarak kesit yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması gerekir.

Kars Kaşarı Yapımı: Kars Kaşarı genellikle inek sütlerinden yapılmakla beraber, inek sütüne koyun ve keçi sütü katılarak da üretilebilmektedir. Kars Kaşarı, geleneksel metotlarla, teleme denen beyaz peynirin iki kez rendelenmesinden sonra, teleme 0,3 milimetre çapında delikleri olan krom sepetlere doldurularak, pişirme derecesi 72-78 °C olan sulu haşlama kazanına daldırılarak 2 ila 3 dakika sakız gibi uzanana kadar haşlanır. Bu yönteme “Sulu Haşlama” denmektedir. Kuru haşlama tekniği olarak adlandırılan yöntemle üretilen ve Kaşar adı altında satılan ürünler birçok özelliği ile Kars Kaşarı niteliğini taşımaz. Haşlanmış telemenin yoğrulması ve göbek kesimi kaşar ustası tarafından elle yapılmaktadır. Ustaları usta-çırak ilişkisiyle yetiştirilmektedir. Ürünü ortaya çıkaran iş gücü bu bölgeye aittir. Bu nedenle yıllardır ürünün üretim metodu muhafaza edilmiştir. Kaşarın tuzlanmasında gıda sanayi tuzu kullanılmaktadır. Üretiminin tüm aşamaları doğal şartlara bağlı olarak yapılmakta ve tuz hariç herhangi bir katkı maddesi içermemektedir. Kalıptan çıkarılan Kaşarlar tuzlama dinlendirme (ön dinlendirme) odasına alınmaktadır. Ön dinlendirme odalarının pencereleri kuzey yönüne bakmaktadır ve doğal şartlarda iç ısısı hava şartlarına bağlı olarak 12-18 ˚C arasında ve nispi nem oranı ortalama %60-70 tir. Ön dinlendirme odalarında kaşarlar 30-40 gün kadar tutulur ve bu esnada Karayele ( Kuzey Rüzgârlarına) maruz bırakılarak olgunlaştırılır. Bu rüzgâr kaşarın dinlendirilmesi sırasında kendini bırakmasını (gevşemesini), Kaşar bloklarının çatlamasını ve çabuk kurumasını engellemekte ve kaşarın doğal şartlarda bozulmadan olgunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Kars Kaşarının ön dinlendirilmesi tamamen doğal şartlarda yapılmakta, teknolojik alet ve cihazlar kullanılmamaktadır. Kars Kasar peynirlerinin kendine özgü karakteri, ön dinlendirme (olgunlaştırma) odalarındaki sıcaklık, nem, süre, tuzlama ve istifleme işlemi ve ayrıca hijyen koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Ön dinlendirmede Kaşar peyniri 30-40 gün olgunlaştıktan sonra nihai olgunlaştırma için iç ısısı 8 °C ve nem oranı %60-65 olan soğuk hava depolarına konulmakta ve tüketilene kadar bu depolarda muhafaza edilmektedir. Kaşar hamuru, çember biçiminde minimum çapı 16 cm ve derinliği 11 cm olan 2-2,5 kilogramlık ve maksimum çapı 31 cm, derinliği 16 cm olan 12- 12,5 kilogramlık kaşar elde edilecek kalıplara dökülür. Bu kalıpların ön yüzünde üretici firmanın işaretini taşıyan markalar bulunur. Piyasaya sunulan Kars Kaşarı 90. Güne kadar Taze Kars kaşarı, 90. Günden sonra Eski Kars Kaşarı adı altında pazarlanmaktadır. Özetle olgun (eski) Kars Kaşarı piyasaya arz edilmeden en az 90 gün olgunlaştırılmalıdır. Coğrafi İşaret kullanacak Kaşar üreticileri ön olgunlaştırma odalarında günlük üretimlerini koydukları rafların üzerine ve ambalajlandıktan sonra da ambalajlarının üzerine üretim tarihlerini ay gün ve yıl olarak yazmalıdır. Denetleme kontrollerinde bu etiketler yerinde görülmelidir. Doğal hava akımlarının sağlanması ve gerekli serinliğin oluşması için Kaşar imalatı yapan mandıralar denizden yüksekliği 1700 metre ve üstü rakımlarda kurulmuş olması gerekmektedir. Finansal sermayenin yanı sıra üreticisi, ustası ve çalışanları ile aynı zamanda beşeri bir sermaye konumundadır. Kars ilinin bitki örtüsü ve ikliminin yanı sıra Kars Kaşarı yapanların bilgi ve maharetleri de yöreye özgü bir kültür oluşturmuştur. (Kaşar ustaları hava şartlarına göre mayalanma zamanı, telemenin olgunlaşma ve haşlanma zamanlarını belirleyebilmektedirler.) Kars Kaşar peynirine has tat, aroma, koku ve rengi veren coğrafyasına özgü doğal bitki örtüsünün yanı sıra, yazları serin geçen iklimidir. Bu durum Kaşarda farklı tat bileşenlerinin de ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır.

Kars Kaşarı’nın Kimyasal Özellikleri:

 

Parametre

Olgunlaştırma Süresi (gün)

3

30

60

120

180

Kurumadde (g kurumadde/ 100 g Kaşar)

54,5-58

57-61

58,5-63

59,5-63

60-63,5

Tuz (g NaCl/100g Kaşar)

2,3-3,1

2,7-3,5

2,8-3,5

3,3-3,5

3,4-3,5

Laktik Asit (g laktik asit/100 g Kaşar)

0,83-1,35

1,05-1,61

1,16-1,94

1,42-2,29

1,65-2,29

Protein (g protein/100g Kaşar)

24,8-27

25,5-28

26,5-28,5

26,5-28,5

26,5-29

Kül (g kül/100 g Kaşar)

4,1-4,8

4,5-4,9

4,6-4,9

4,6-5,2

4,7-5,3

Yağ (g yağ/100 g Kuru madde)

43,1-46,86

47,27-50,86

48,1 -51,3

48,1-51,3

48,1-52,35

pH (% pH 4,6-Çözünür Azot/Toplam Azot)

2,77-3,66

2,99-6,46

3,37-7,95

3,55-8,06

3,59-10,50

 

Üretim Metodu:

Kars Kaşar peyniri Mayıs-Ağustos (mera döneminde) ayları arasında belirtilen coğrafi alanda bulunan mera bitkilerini tüketen hayvanların köy ve yaylalardan toplanan sütü ile yapılmaktadır.

Sütlerin Mayalanması: Meradan gelen taze süt temiz bezlerden süzülerek mandıraya alınır. Kars kaşar peynirinin en önemli özelliklerinden biri de üretimde tam yağlı ve/veya yağlı süt kullanılmasıdır. Bu nedenle kaşar yapılacak sütün yağı alınmaz. Yağlı süt 32-35 °C’ye kadar ısıtılır ve peynir mayası ile mayalanır. Kullanılan peynir mayası Ticari olarak üretilen hayvansal maya olup, kimosin ve pepsin içermektedir. Kaşar ustaları sütün mayalandığını anlamak için “parmak basma”, “bıçak atma” gibi geleneksel yöntemler ile pıhtıyı kontrol ederler. Mayalanmanın tamamlanmasından sonra pıhtı kırıcılar ile pıhtı kırılır. Günümüzde bu işlem genellikle krom kaplı makineler yardımıyla yapılmakta olup ebat küp şeker büyüklüğü civarındadır. Pıhtılaşma süresi yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.

Suyunun aktarılması: Pıhtı parçalama işi tamamlanınca pıhtı parçalarının dibe çökmesi için 5-10 dakika beklenmekte, sonra mayalama kabının üzerine bir çendele bezi çekilerek üste çıkan peynir suyu kepçelerle veya santrifüj yardımıyla aktarılmaktadır. Bu su ne kadar çabuk alınırsa peynir o kadar kaliteli olmaktadır. Sürenin yarım saati geçmemesine özen gösterilmektedir. Sürenin uzaması durumunda hem peynirin firesi artmakta, hem de tadı ekşimektedir. Peynir suyunun aktarılması tamamlanınca altta kalan pıhtının üzerine elle iyice bastırılarak peynir suyunun çıkması sağlanmaktadır

Pıhtının Süzülmesi ve Baskıya Alınması: Pıhtının üzerine konulduğu çendele bezi alınıp baskı masası üzerine serilerek elle iyice ovuşturularak kalan suyunun da ayrılması sağlanmaktadır. Bu süre yaklaşık 1 saattir. Oluşturma işi bitince çendele bezinin kenarları toplanmakta ve iki kişi karşılıklı geçerek kare şeklindeki çendele bezinin köşegenleri istikametindeki uçlarını çekip bohçanın alt kısmına bırakarak üzerine baskı tahtasını, bunun üzerine de ağırlık koyarak peyniri baskıya alıp, kalan suyun tamamen çıkmasını sağlamaktadırlar. Baskı ekseriya demir kalıplarla yapılmaktadır. Günümüzde modern imalathanelerindeki baskı tertibatı uygulanmaktadır.

Telemenin Olgunlaştırılması: Peynirlerin suyunun süzülmesi tamamlanınca baskı kaldırılıp peynirler çendele bezinden çıkarılmakta, olgunlaşması için bir tezgâhın üzerine konarak büyük parçalar halinde (10 x 20 x 40 cm. gibi) kesilmektedirler. Eğer odanın sıcaklığı düşük ise, olgunlaşmaya bırakılan peynirlerin üzerine birkaç kat çendele bezi ile temiz bez örtülerek peynirin sıcaklığının yükseltilmesi yoluna gidilmektedir. Yok eğer sıcaklık kafi görülürse peynirlerin üzerine yabancı madde düşmesin diye bir kat çendele bezi çekilmektedir. Bu süre çevre şartlarına göre 3 ile 6 saat arasında sürmektedir. (Bu aşamadan sonra peynir “teleme” olarak adlandırılmaktadır.) Kaşar yapımında bu ilk olgunlaşma işlemi, telemenin sıcak suda haşlanınca işlenebilecek hale gelmesini sağlamaktır. Peynirlerin esas olgunluğunda da etkili olan bu ilk olgunlaşmaya ustalar fazlaca önem vermektedir. Telemenin olgunlaştığına pH kontrolü ya da klasik yöntemlerle karar verilir. Eğer pH kontrolü yapılıyorsa, pH’nın 5-5,2 arasında olmasına dikkat edilmektedir. Ustalar klasik yöntemlerde şu tecrübelerden yararlanmaktadır.

Telemenin olgunlaşması aşaması iyi bir kaşar ustası için en önemli aşamalardandır. Nitekim bu aşama Kars kaşarının esas yapısının oluştuğu en önemli basamaklardan biridir. Kaşarın yapımında bu ilk olgunlaşma işi bittikten sonra, teleme küçük paçalara elle veya makine ile ayrıldıktan sonra (en fazla 0,5 cm kalınlıkta), tekrar peynir suyunu çıkarmak için baskıya alınmakta ve peynirin içinde var olan su iyice çıkarılmaktadır. Teleme dilim halinde elle salatalık kabuğu soyar gibi doğramaktadır. Teleme ne kadar ince doğranırsa, o kadar iyi kabul edilmektedir. Peynirlerin kalın doğranmamasına çok dikkat edilmektedir. Çünkü kalın doğranmış peynirlerin haşlanması uzun zamanda olmakta ve bu nedenle de haşlama suyuna geçen yağ ve protein artmaktadır. Teleme doğrandıktan sonra tekrar baskıya alınarak peynir altı suyu çıkarılmaktadır. Bu işlemin amacı sudan arındırma ve ön olgunlaştırmayı sağlamadır. Yaklaşık 1 saat kadar baskıda bekletilen telemenin pH’sı ölçülür eğer olgunlaşma olmadıysa doğrama ve baskıya alma işlemi olgunlaşma olana kadar devam etmektedir

Kaşar ustası telemenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için geleneksel yöntemler ile telemeyi prova eder. Bunun için %8-10 bome derecesine sahip 72-78 °C’deki sıcak tuzlu suda küçük bir miktar telemeyi haşlar. Teleme pürüzsüz bir şekilde kopmadan uzuyorsa, avucunun içinde yırtılmadan açılıyorsa teleme olgunlaşmış demektir. “Yaprak açma” veya “sicim çekme” olarak adlandırılan bu geleneksel yöntemlerin kullanıldığı “prova” aşamasını başarıyla geçen teleme artık haşlamaya hazır demektir. Günümüzde telemenin pH değeri ölçülerek daha doğru bir olgunlaşma değeri seçilmektedir. Telemenin pH değeri 5,0-5,2 aralığında olduğunda telemenin haşlamaya hazır hale gelmiş olduğu anlaşılır.

Kalıpların Hazırlanması: Peynirlerin doğranması bitince haşlama işine geçmeden önce krom kalıplar alınıp, iç ve dış kısımları bir bezle silinerek, düz bir masanın üzerine dizilmekte ve önlerine imalathanenin markasını taşıyan aparatlar konulmaktadır.

Telemenin Haşlanması: Haşlama işlemi için delikli sepetlere alınan teleme parçaları çok ince ve küçük parçalara ayrılır veya rendelenir. Sıcak suda haşlanarak işlenebilecek hale getirilir. Olgunlaşmasını tamamlayan ve ikinci kez tekrar yaklaşık 0,5 cm kalınlıkta doğranan peynirler, delikli bir madeni sepet doldurularak yoğunluğu 8-10 bome olacak şekilde ayarlanmış tuzlu sıcak suda 72-78 °C’de ustanın kararına göre 2-3 dakika arası haşlanır. Eğer sıcak sudaki tuz yoğunluğu 8-10 bome ise elde kuru tuzlama yapılmamaktadır. Ancak sıcak suda tuz yoğunluğu 3 bome civarında ise elde kuru tuzlama yapılmaktadır. Haşlama esnasında sepetteki peynir bir sopa ile devamlı olarak karıştırılmakta ve peynirler birbirine yapışıp bir kitle halinin alınca, sepet tuzlu sıcak sudan çıkarılarak fazla sularının tekrar haşlama kazanına akması için, peynir, karıştırma işinde kullanılan sopa ile sağa sola döndürülmektedir. Haşlama esnasında sıcak suyun derecesi ve tuz yoğunluğu devamlı ölçülmektedir. Suyun ısısında ya da tuz yoğunluğunda değişimler olursa tekrar ayarlanmaktadır.

Haşlamanın süresi, ustanın bir sopa yardımıyla telemeyi sepetten yukarı doğru çekmesi ve sakız gibi uzayıp uzamadığını kontrol etmesi ile belirlenir.

Haşlanan teleme kaşar ustasının bulunduğu tezgahın üstüne konur ve usta tarafından 4-5 dakika iyice yoğrulur. Yoğurma aşamasında telemenin içinde kalan haşlama suyu iyice uzaklaştırılır. Teleme içerisindeki gaz uzaklaştırılır. Yoğurma esansında peynir iyice homojenize edilip, haşlama esansındaki sıcaklıktan daha düşük sıcaklığa(eli yakmayacak ısıya ulaştığında), yüzeyi parlak bir renge ve kıvamı kulak memesi sertliğe ulaştığında kalıplarına konur. Kars Kaşar peynirinin özelliklerinden biri de haşlamanın, yoğurmanın ve göbek bağlatmanın elle yapılıyor olmasıdır. Eğer haşlama suyunun tuz yoğunluğu 3 bome civarında ise, ustalar peynire yoğurma esnasında kuru tuzlama yapmaktadır.

Göbek Bağlama: Yoğurma işi bitince peynir kalıp büyüklüğü kadar kesilerek göbek bağlatılmaktadır. Göbek bağlama için kesip eline aldığı peynir hamurunu bir taraftan iki elinin baş parmakları ile üsten sıvazlamakta ve diğer parmakları ile üsten uzayıp gelen peyniri iç tarafa iterken diğer taraftan da iki elinin baş parmakları ile yanlardan bastırarak peynirin uç kısmını ayırmaktadır. Usta uç kısmını kopardığı peynir hamurunu göbek kısmı alta gelecek şekilde daha önce hazırlanmış olan kalıp içerisine koyarak kalıbın ön kısmına imalathanenin markasına yerleştirmektedir.

Bazı ustalar peynir hamurunu yoğurduktan sonra kalıba koyup uzayan kısmını kalıbın kenarına basmak suretiyle koparmaktadırlar, bu durumda göbek yeri hiç belli olmadığı gibi peynirin iyi göbek bağlatılmamasından ileri gelen ve göbek yerinde meydana gelen çatlamalarda ortadan kalkmaktadır. Kaşarın alt ve üst yüzeylerinin düz olması, kırışık kalmaması için peynir henüz soğuyup sertleşmeden kalıplar sık sık altüst edilir. Peynirler soğuyunca göbek kısmı alta gelecek şekilde çevrilmekte ve 12 saatten bir güne kadar kalıpta bırakılmaktadır.

Yoğurma işlemi bitip telemenin kıvamının tamamlandığını anlayan usta telemeyi yuvarlak hale getirip göbek bağlatarak kaşar peyniri kalıplarına yerleştirir. Bu aşamada yine ustanın tecrübeleri önemlidir. Kalıplamanın hava boşluğu kalmayacak ve katlanma olmayacak şekilde düzgün yapılması kaşarın olgunlaşması aşamasında kalitesini ve kesit yüzeyindeki homojeniteyi etkilemektedir. Yoğurma işlemi bittikten sonra Kaşar hamuru genellikle 2-2,5 kilogramlık veya 12- 12,5 kg kitleler halinde yuvarlak kalıplara konulur. Bu kalıpların ön yüzünde üretici firmanın işaretini taşıyan markalar bulunur. Kars kaşarında kullanılan kalıpların standart bir boyutu olmayıp işletmelere göre çapları farklılık gösterebilmektedir.

Kalıplanan peynirler yaklaşık 12 saat sonra kalıplarından çıkarılarak tuzlama ve dinlendirme (ön olgunlaştırma) odasına alınır. Ön olgunlaştırma odaları özel olarak tasarlanmış olmalarına rağmen herhangi bir alet veya cihaz içermez. Kalıptan çıkarılan kaşarlar bu odaya getirilip 5x30x400 cm ebatlarındaki raflara dizilmektedir. Odanın rutubeti hava akımı ve sıcaklığı tamamen ustanın tecrübesi ile belirlenir. Hava akımı, rutubet ve sıcaklık olgunlaştırma odasındaki karşılıklı olarak yerleştirilmiş pencerelerin günün belli saatlerinde tek taraflı olarak belli saatlerinde çift taraflı olarak açılıp kapatılması ile sağlanır. Bu aşamada kaşarlari sabah gün doğmadan bir saat önce ve ikindiden sonra en az bir saat tek taraflı olarak karayele maruz bırakılır. Kaşar ustası bu odada hergün sabah erken ve akşam olmak üzere ürünü kontrol eder ve gerek gördüğünde elle kuru tuzlama yapmaktadır. Kars yöre iklimi dikkate alındığında Kars kaşar peynirinin olgunlaştırılmasında bölge ikliminin önemi anlaşılmaktadır.

Tuzlama ve dinlendirme odasının ısısı 12-18 °C’dir. Kaşarlar raflar üzerinde ilk iki gün tekli kalır, ancak ters yüz edilmektedir. Ters yüz edilmesinin amacı kaşar kellesinin bombeleşmesini engelleyerek, istiflemesini kolaylaştırmaktır. İki gün tekli kalan kaşarlar 3. gün iki olur ve 2 günde o şekilde kalır. Ters yüz edildikten sonra iki gün daha öylece kalır. Ardından üçlü yapılır bir hafta bekletilir ve ters yüz yapılarak bir hafta daha bekletilir. Sonra dörtlü yapılarak ön olgunlaşmanın tamamlanması sağlanmaktadır. Ustaların verdiği bilgiye göre kaşar peynirlerini ters yüz çevirmenin bir nedeni de peynirin lezettinin her tarafa eşit dağılmasını sağlamaktır. Bu sırada peynire karayel olarak biline rüzgarın değmesine özen gösterilmektedir.

Olgunlaştırma işleminin süresine bağlı olarak taze veya eski kaşar elde edilebilmektedir. Ön olgunlaşmaya ustalar kaşarın kıvamına ve kabuk kalınlığına bakarak karar verir ve yaklaşık bu süre 1 aydan az değildir. Ön olgunlaşmada esas olan noktalardan biriside odanın karayel olarak bilen rüzgârı alıyor olmasıdır. Ön olgunlaştırma odalarının pencereleri kafes telle çevrilir ve pencerelerin yönü kuzey- kuzey doğu istikametinde olur. Kaşarlar sabah gün doğmadan yaklaşık 1 saat önce ve ikindi-akşam vakitlerinden sonra kuzey yönündeki pencereler açılarak karayele maruz bırakılır. Karayel kaşarın ön olgunlaştırmasında olmazsa olmazlardan birisi olarak kabul edilir. Bu rüzgâr ile peynirin bozulmadan olgunlaştığına inanılmaktadır.

Tuzlama ve dinlendirme odasında ön olgunlaşmasını tamamlayan kaşarlar beşerli gruplar halinde ambalaj kâğıdına sarıldıktan sonra telis çuvallara konularak ambalajlanmaktadır. Ambalajlamada 5 adet 12-12,5 kilogramlık kaşarların bir araya getirilmesi kaşarın raf ömrünü uzattığı gibi kuruma çatlama ve ekşime gibi problemlerinde önüne geçmekte uzun süre saklanmasına olanak tanımaktadır. Bu aşamadan sonra ısısı 2-8 °C olan ve ortalama %75 nispi neme sahip depolarda 3 ile 6 ay süreyle nihai olgunlaşmaya bırakılmaktadır.

Kars Kaşarı soğuk hava deposuna alınmadan ön olgunlaşma aşamasında “Taze Kars kaşarı”, 3. aydan sonra ise “Eski Kars Kaşarı ” olarak pazarlanmaktadır. Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir.

Denetleme:

Kafkas Üniversitesi Koordinatörlüğünde; Kars Sanayi ve Ticaret Odasından bir, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bir, Serhat Kalkınma Ajansın (SERKA)’dan bir ve Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneğinden bir ve Kafkas Üniversitesi tarafından görevlendirilecek bir kişi olmak üzere oluşturulacak Kaşar Konusunda uzman 5 kişilik komisyon; üretim, pazarlama ve satış dahil olmak üzere sürecin tüm evrelerinde denetleme komisyonunun kararıyla belli periyotlarda denetimlerini yapacaklardır. Şikayet olması halinde ayrıca denetimler gerçekleştirilecektir. Coğrafi İşaret logosuna Denetleme Komisyonu karar verecektir.

Belirlenen coğrafi alanda Kars kaşarı ürettiğini Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bildiren firmalar Denetleme Komisyonu tarafından denetlenecektir. Kafkas Üniversitesine şikâyet edilen üreticiler ise şikâyet tarihinden itibaren fiziki uzaklığa bağlı olarak 1 hafta içerisinde denetlenecektir. Denetleme ve şikâyetlerin değerlendirilmesi Kafkas Üniversitesinin Koordinasyonunda yapılacaktır.

Denetleme komisyonu her rutin denetleme dönemi öncesi bir araya gelip, denetlenecek üretici ve adreslere göre bir denetleme planı oluşturacaktır. Gerekli gördüğünde kamu ve özel sektör laboratuarlarından da ücreti karşılığında yararlanılacaktır.

Denetlemedeki muayene, inceleme, raporlama vs giderlerin karşılanması denetim başına 4857 Sayılı İş Kanunu’da belirlenen şartlara göre, yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin en fazla 5 katı olmak kaydıyla, ilgili firma veya şahıstan alınacaktır. Denetleme esnasında tahsil edilecek bu masraflar, kar amaçlı olmadan sadece denetim masraflarını karşılamak amacıyla alınacaktır.

Söz konusu denetim bir ön denetim niteliğinde olup, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu “Gıda Kodeksi” başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesinde, Kars Kaşarı’nın denetimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekleştirecektir.

1968/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 448 ada, 194 parsel üzerindeki 538940 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No:26019), Ahmet İBİŞOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11611, Oda Sicil No:4688) ve Bekir ASLAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6416, Oda Sicil No:14087) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5551 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/1/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.1B pafta, 743 ada, 13 parsel üzerindeki 566606 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5552 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/2/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20.M.1D pafta, 852 ada, 2 parsel üzerindeki 579682 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5553 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/3/1-1

—————

Real Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 420 pafta, 1785 ada, 36 parsel üzerindeki 846177 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 647838 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 833 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Real Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Beyhan PEKCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19649, Oda Sicil No:15287), Feremez KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14361, Oda Sicil No:12735) ve Erdinç AKARTUNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41904) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5550 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/4/1-1

—————

Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, 16 pafta, 542 ada, 140 parsel üzerindeki 534842 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576122 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12150, Oda Sicil No:8307), Adnan AYAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12858, Oda Sicil No:32355) ve Egemen TOKAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72645) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5549 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/5/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan İsmail ÖZCAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8738, Oda Sicil No:12525) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5534 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/6/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Hasan YAĞMUR’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15089, Oda Sicil No:12206) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5535 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/7/1-1

—————

Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Çan İlçesi, 14 pafta, 320 ada, 26 parsel üzerindeki 603968 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cem BELLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297), Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471), sorumlu denetim elemanları Mustafa TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1590, Oda Sicil No:4048), Mahmut Riza GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil No:28400), Nurettin ARAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6525, Oda Sicil No:12293) ve Erdal BOŞNAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52194) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5536 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/8/1-1

—————

Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5566 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Can YALIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20128, Oda Sicil No:66196) Şaban AYGÖREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5563, Oda Sicil No: 10778), sorumlu denetim elemanları Mihrinev ÇOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5730, Oda Sicil No: 19615) ve Öğünç ÖZDEMİR’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C Kimlik No:39085042742) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5537 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/9/1-1

—————

Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, 30L-1C pafta, 438 ada, 18 parsel üzerindeki 692298 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cem BELLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297), sorumlu denetim elemanları Mustafa TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1590, Oda Sicil No:4048), Mahmut Riza GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil No:28400) ve Erdal BOŞNAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52194) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.02.2015 tarihli ve 5536 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5541 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/10/1-1

—————

Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, 2928JB pafta, 318 ada, 6 parsel üzerindeki 849121 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5957 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.) ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69529), Serdar ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76812), sorumlu denetim elemanları Mehmet Atilla BOZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15411, Oda Sicil No: 8608), Ali Rıza GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17054, Oda Sicil No: 18880), Ümit ÜSTÜNDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14063, Oda Sicil No: 34325) ve İbrahim Etem GÖKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45462) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5538 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/11/1-1

—————

Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L-2D pafta, 448 ada, 67 parsel üzerindeki 849354 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5957 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.) ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69529), Serdar ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76812), sorumlu denetim elemanları Mehmet Atilla BOZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15411, Oda Sicil No: 8608), Ali Rıza GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17054, Oda Sicil No: 18880), Ümit ÜSTÜNDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14063, Oda Sicil No: 34325) ve Serdar ÇAKMAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76812) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5539 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/12/1-1

—————

Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Çan İlçesi, 24 pafta, 505 ada, 93 parsel üzerindeki 710249 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesi, 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi ve 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No:24207), Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda Sicil No: 18224), sorumlu denetim elemanları Mustafa GÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1191, Oda Sicil No: 20028), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1218, Oda Sicil No: 35294) ve Nazmiye Necla DEMİRUTKU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34876) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5540 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/13/1-1

—————

Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 4824 ada, 1 parsel üzerindeki 925301 YİBF nolu (A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23424 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Rojda BALKAŞ (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17790, Oda Sicil No:24945), sorumlu denetim elemanları Mehmet Salih BEYAZİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13059, Oda Sicil No: 28124) ve Leyla ÖNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5545 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/14/1-1

—————

Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 4824 ada, 1 parsel üzerindeki 925302 YİBF nolu (A4 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23424 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Rojda BALKAŞ (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17790, Oda Sicil No:24945), sorumlu denetim elemanları Mehmet Salih BEYAZİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13059, Oda Sicil No: 28124) ve Leyla ÖNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5546 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/15/1-1

—————

Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 4824 ada, 1 parsel üzerindeki 925306 YİBF nolu (A6 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23424 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Rojda BALKAŞ (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17790, Oda Sicil No:24945), sorumlu denetim elemanları Mehmet Salih BEYAZİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13059, Oda Sicil No: 28124) ve Leyla ÖNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.02.2015 tarihli, 5545 sayılı ve 5546 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5547 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/16/1-1

—————

Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, 2481 ada, 11 parsel üzerindeki 952634 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi ile 6. Maddesinin 3. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7140-10100 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1332 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sibel ÇİMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), Hüseyin ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17646, Oda Sicil No: 18739), Mahmut KURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24539, Oda Sicil No: 68218), Mehmet ÖZÜLKÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18121, Oda Sicil No: 25567), Mustafa Ersun BALAKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28669), Selin İSENCİK (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92643) ve Mehmet Emre ESENKAL’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43184) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5561 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/17/1-1

—————

Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07A3A pafta (YDS kaydında 50M4D pafta), 1911 ada, 1 parsel üzerindeki 781877 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7134-10094 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1002 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mahmut BİRGÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17813, Oda Sicil No:65510), Hasene YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7639, Oda Sicil No:17273), Haldun GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12970, Oda Sicil No:14103) ve Uğur SUBAŞI’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:30056024392) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5554 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/18/1-1

—————

Bertek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 215 ada, 2 parsel üzerindeki 755805 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi ile 6. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 17955 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 729 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hatice NALBANT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13378, Oda Sicil No: 4402), Samim MERİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13821, Oda Sicil No: 20327) ve Birol KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11237, Oda Sicil No: 21803) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5526 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/19/1-1

—————

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 456 ada, 52 parsel üzerindeki 671454 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin ilk paragrafı ve (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zeki TEKELİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12529), sorumlu denetim elemanları Cana ATASOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), Murat KABADAYI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12381, Oda Sicil No:34479) ve Veysel GÖKCEK’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No:41500936390) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5527 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/20/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki 173391 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5528 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/21/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki 173392 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 04.12.2013 tarihli ve 9617 sayılı, 26.02.2015 tarih ve 5528 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5529 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/22/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki 173393 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 26.02.2015 tarihli ve 5529 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5530 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/23/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki 197912 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin ve 6. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 26.02.2015 tarihli ve 5529 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5531 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/24/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki 197914 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin ve 6. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 26.02.2015 tarihli ve 5529 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5532 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/25/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki 197918 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin ve 6. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No:10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3480, Oda Sicil No: 12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 26.02.2015 tarihli ve 5529 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5533 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/26/1-1

—————

Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkez İlçesi, 191 ada, 1 parsel üzerindeki 754402 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cemile SAYIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16870, Oda Sicil No:10597), İbrahim KARTAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2107, Oda Sicil No:35263) ve Ersin BAŞAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81225) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5544 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/27/1-1

—————

SAR-AR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 587 ada, 631 parsel üzerindeki 746888 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SAR-AR Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Levent ORHONSAYIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4870, Oda Sicil No: 13850) ve Ali Adem KUMALAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14622, Oda Sicil No: 15856) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5557 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/28/1-1

—————

Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48421 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Eşref Perviz TOĞULGA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 148, Oda Sicil No: 4330), Mevlüt SARITAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 465, Oda Sicil No: 5508), Atila DİNÇER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 168, Oda Sicil No: 2541) ve Öztekin DURSUN’un (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11402) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5556 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/29/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 32272 ada, 3 parsel üzerindeki 501116 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119096 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Soydan USLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13878, Oda Sicil No:41206), Ramazan ELVAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13380, Oda Sicil No:24986), Ali İhsan KANLI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11673, Oda Sicil No:13905) ve Ahmet Volkan GÜNAYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73157) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5559 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/30/1-1

—————

Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 33-1 pafta, 981 ada, 20 parsel üzerindeki 929092 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15396 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.) ile sorumlu denetim elemanları Mesut Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21828, Oda Sicil No:47116), Onur BERK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20205, Oda Sicil No:50932), Boran ALPASLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68390) ve Çağlayan ALTINTAŞ’ın (Yapı Denetim Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:17765590820)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.)’nin yapı denetim izin belgesi 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5542 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/31/1-1

—————

Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 31KIIB pafta( YDS Kaydında 31K3B pafta), 136 ada, 24 parsel üzerindeki 696777 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10641 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Burhan Cavit MARANGOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda Sicil No: 9039) ve Enver GÖZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69356)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.06.2014 tarihli ve 29045 Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5543 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/32/1-1

—————

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B24C4B pafta, 213 ada, 1 parsel üzerindeki 541031 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Müştak ÖNDÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12638, Oda Sicil No:8415), Asaf AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81198), Canip Yıldırım ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71584) ve Uğur BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76439) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarihli ve 5555 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/33/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Batman Mert Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Mustafa EREL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12547, Oda Sicil No:27185)” ifadesinin çıkarılarak “Muzaffer EREL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12547, Oda Sicil No:27185)” ifadesinin eklenmesi, 24.02.2015 tarihli ve 5051 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/34/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti” ifadesinin çıkarılarak “Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.” ifadesinin eklenmesi, 23.02.2015 tarihli ve 5023 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/35/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti” ifadesinin çıkarılarak “Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.” ifadesinin eklenmesi, 24.02.2015 tarihli ve 5052 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/36/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “11.07.2014 tarihli ve 3512 sayılı” ifadesinin çıkarılarak “06.02.2015 tarihli ve 3512 sayılı” ifadesinin eklenmesi, 25.02.2015 tarihli ve 5434 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/37/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Hür Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti” ifadesinin çıkarılarak “Hür Yapı Denetim Ltd.Şti.” ifadesinin eklenmesi, 25.02.2015 tarihli ve 5428 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/38/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin” ifadesinin çıkarılarak “Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin” ifadesinin eklenmesi, 25.02.2015 tarihli ve 5323 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/39/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “22. maddesinin” ifadesinin çıkarılarak, “2. maddesinin” ifadesinin eklenmesi, 26.02.2015 tarihli ve 5579 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/40/1-1

—————

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Mekanik Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Murat SEMİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64956)” ifadesinin çıkarılarak, “Mehmet SEMİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64956)” ifadesinin eklenmesi, 26.02.2015 tarihli ve 5578 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1970/41/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1514 dosya nolu SENAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muş ilinde faaliyet gösteren 1399 dosya nolu ORTADOĞU GROUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Batman ilinde faaliyet gösteren 1321 dosya nolu BORSA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kütahya ilinde 1210 dosya nolu KÜTAHYA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1160 dosya nolu DERİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 385 dosya nolu PLAN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 184 dosya nolu STANDART Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 180 dosya nolu AKİS Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 26.02.2015 tarih ve 5520 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

1969/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 26.02.2015 tarih ve 5521 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1123 dosya nolu KARSAM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ordu ilinde faaliyet gösteren 1351 dosya nolu ÖZ-ON Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1564 dosya nolu FAGİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 1647 dosya nolu SAROS Yapı Denetim Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti,

  İstanbul ilinde faaliyet gösteren 613 dosya nolu ZAMBAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sivas ilinde faaliyet gösteren 1255 dosya nolu ZARA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1969/2/1-1

—————

Bursa ilinde faaliyet gösteren 882 belge nolu BURSA ÜMİT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 26.02.2015 tarih ve 5522 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1969/3/1-1

—————

Eskişehir ilinde faaliyet göstermek üzere denetim izin belgesi aldıktan sonra, kuruluş merkezinin Ankara iline nakledilmesinden dolayı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, bu fıkranın (a) ve (b) bentleri ile aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkrasındaki asgari şartları, Eskişehir ili için kaybettiği anlaşıldığından, 393 belge nolu ERUL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin izin belgesi 26.02.2015 tarih ve 5523 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1969/4/1-1


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————


 


 

—————


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

                                                                                                  ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

FAKÜLTE/ENSTİTÜ

BÖLÜM

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Ergoterapi Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Fakülte/Yüksekokul lisans mezunu olmak,

Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans mezunu olmak Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Fakülte/Yüksekokul lisans mezunu olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans mezunu olmak, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Fakülte/Yüksekokul lisans mezunu olmak,

İş ve Uğraşı Tedavisi programında yüksek lisans yapmış olmak,

İş ve Uğraşı Tedavisi programında doktora yapmış olmak,

1

Yrd. Doç. Dr.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Fakülte/Yüksekokul lisans mezunu olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak,  Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak,

1

Doç. Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü

Fakülte/Yüksekokul lisans mezunu olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

2

Yrd. Doç. Dr.

Odyoloji Bölümü

 

1

Prof. Dr.

 

1

Doç. Dr.

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak,

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Halk Sağlığı uzmanı olmak,

Doçentliğini Halk Sağlığı alanında yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğüme şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

2005/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Tıp Fakültesi Anabilim dalı öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof./Doç./Yrd. Doç.

2

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Biyofizik Anabilim Dalı

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Biyofizik Anabilim Dalı

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kağıthane / İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1463-1459-1460)

2023/1-1


Türk Standartları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SERDAR DOĞAN

ANKARA

TS 11939

06-HYB-4175

06.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

GROUPE SEB İSTANBUL EV ALETLERİ TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 10079

06-HYB-217

11.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

DEHA DİJİTAL OFİS ÜR. BİL. İLT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12125

TS 12749

TS 12498

TS 12909

06-HYB-1329

11.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

ALFA ELEKTRONİK YAPI DONANIMLARI ELEK. İNŞ. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 256

TS 10956

TS 12498

TS 12713

TS 12845

TS 12849

TS 12963

TS 12100

TS 13149

TS 13187

TS 13229

TS 13401

TS 13426

06-HYB-1447

25.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

NOKTA LPG CNG OTOM. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2386

02.03.2015

TALİMATA AYKIRILIK

ONİŞ İNŞAAT MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13288

TS 12578

06-HYB-1426

25.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YENİ BALKAN MAK. OTOM. İNŞ. PLAS. İML. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12681

06-HYB-1430

25.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

4B METAL DENTAL MED. MÜH. İÇ VE DIŞ TİC. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13005

KRİTER 286

06-HYB-3897

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TAYAS PETROL ÜR. İNŞ. TUR. YOL. TAŞ. GIDA MAD. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3035

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATEM İNŞ. NAK. AKAR. MED. İŞL. TURZ. SAN. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3919

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BATES MEDİKAL GAZ SİS. VE HAS. EKİP. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-3477

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜNEL PETROL VE KİMYA ÜR. İNŞ. GIDA TUR. NAK. OTOM. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

TS 12663

TS 12820

06-HYB-2106

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MUSTAFA NECMETTİN KARASAİTOĞLU

ANKARA

TS 12849

TS 12540

06-HYB-3901

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZTEREYAĞOĞLU MEDİKAL GAZ PAZ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-3003

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ELSA ASANSÖR ELEK. İNŞ. MAK. TURZ. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3908

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DİNÇERLER TEKNİK SERVİS DAY. TÜK. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10079

06-HYB-1826

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GENTAŞ ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-76

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOZALAK BİLİŞİM VE REKLAM HİZ. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 12540

06-HYB-3888

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HİDROPAR ANKARA HİDROLİK PNOMATİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 96

06-HYB-749

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERYILDIZ AKARYAKIT TAŞ. İNŞ. TURZ. VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3514

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DETAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TEKNİK ARAŞTIRMA MÜH. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13573

06-HYB-3009

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKFA BİLİŞİM VE YAZILIM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 13242

TS 12498

06-HYB-3496

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EKOLOJİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DAN. EĞT. REK. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13564

TS 12498

TS 12831

TS 13201

KRİTER 84

KRİTER 96

06-HYB-2513

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATA EYİDOĞAN-TEKNORAN SANAYİ TİCARET

ANKARA

TS 13426

TS 13166

TS 13149

TS 13401

06-HYB-3506

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TURMAP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13149

06-HYB-1825

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MS GRUP GIDA İLAÇLAMA KURUMSAL TEM. HİZ. PEY. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12524

06-HYB-1338

02.03.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

2003/1-1