7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 06.03.2015 - 20.03.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doç.Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.

1944/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84024/4 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 22.01.2015 tarih ve 189/314 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere İlan olunur.

    Ada /Parsel                            Mevkii   

41041/20-21-22                      Karşıyaka

1935/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddesi ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

AÇIKLAMA

Psikoloji

Doç. Dr.

1

Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında Doktorasını tamamlamış olmak

Adli Bilimler

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Farmakoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Biyokimya ve Klinik Biyokimya alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr.

1

Erken çocukluk dönemi, okul dönemi veya adolesan dönemde gelişim konularından birinde Doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Çocuk Gelişimi

Doç. Dr.

1

Erken çocukluk dönemi, okul dönemi veya adolesan dönemde gelişim konularından birinde Doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Prof. Dr.

1

İletişim alanında Doçentliğini almış olmak

Görsel Tasarım ve İletişim

Doç. Dr.

1

İletişim veya güzel sanatlar alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak

Odyometri

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, KBB alanında ihtisasını tamamlamış ve havacılık alanında KBB çalışmaları yapmış olmak

Perfüzyon Teknikleri

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Prof. Dr.

2

Doktorasını İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümlerinin Tasavvuf alanında yapmış, en az iki dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr.

1

Doktorasını İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümlerinin Tasavvuf alanında yapmış, en az iki dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No: 14 Üsküdar - İSTANBUL   Tel: 0 216 400 22 22

1872/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen –Edebiyat Fakültesi’nin aşağıda belirtilen Anabilim Dalına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Fen -Edebiyat

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1926/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Hayrullah Gündem’in Ondokuz Mayıs Üniversitesi Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğünde görev yapmakta iken 30.04.2014, 02.05.2014, 12.05.2014, 23.05.2014, 26.05.2014, 09.06.2014, 11.06.2014, 12.06.2014, 13.06.2014, 16.06.2014, 23.06.2014, 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014, 27.06.2014, 30.06.2014, 01.07.2014, 02.07.2014, 03.07.2014, 04.07.2014, 07.07.2014, 08.07.2014, 09.07.2014, 10.07.2014, 11.07.2014, 14.07.2014, 15.07.2014, 16.07.2014, 17.07.2014, 18.07.2014, 05.08.2014, 06.08.2014, 07.08.2014, 08.08.2014, 11.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014, 14.08.2014, 15.08.2014, 18.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 21.08.2014, 22.08.2014, 04.09.2014, 05.09.2014, 08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014, 12.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014, 19.09.2014, 22.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 26.09.2014 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek suretiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/c maddesinde yer alan "İzinsiz veya kurumlarca kabul edilen özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, anılan Üniversitece hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.03.2014 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin Yükseköğretim Kurumları, Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Hayrullah Gündem'in, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 26.03.2015 tarihinde saat 13:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 26.03.2015 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 26.03.2015 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.03.2015 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1886/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 24282 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2014/408 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, zikredilen mahkemenin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/408 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararı doğrultusunda Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkındaki geçici faaliyet durdurma işleminin yürütülmesi 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanıyla durdurulmuştu. Ancak, zikredilen mahkemenin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/408 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vâki itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 07.08.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/5198 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, karar doğrultusunda Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanıyla uygulamaya konulan “Yürütmeyi Durdurma” işlemi nedeniyle kesintiye uğrayan, denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminden geriye kalan 174 günlük uygulanmamış kısmı 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete ilanıyla uygulamaya konulmuştu. Bu defa, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.11.2014 tarihli ve E.2014/408 - K.2014/1663 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.12.2015 tarihli ve 4696 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1888/1-1


Diyanet İşleri Başkanlığından:

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) alım yapılacaktır.

A. MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER

 

Bulunduğu Yer

Unvan

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Merkez Teşkilatı

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

G.İ.H

7-8

15

 

B. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kadrolu memur olarak çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

3. En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

5. 01.01.2015 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

6. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı için daha önce yapılan yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İşlemleri

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 16/03/2015 (saat 08:00)- 30/03/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

- Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir

2. Müracaatlar ilgili görevliler tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

3. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan müracaat talepleri kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

b) Sınav İşlemleri

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

7. Yazılı sınav 26.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara’da yapılacaktır.

8. Yazılı sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra, sözlü sınav tarihi ve yeri yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında her sınav için verilecek “sınav giriş belgesi”nde ilan edilecektir.

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

d) Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemler için adayların imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

D. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı beyanı,

E. Sınav Konuları

1. Yazılı Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim, (20 puan)

b) Arapça, (20 puan)

c) Fıkıh, (10 puan)

d) Tefsir, (10 puan)

e) Hadis, (10 puan)

f) Akaid-Kelam (10 puan)

g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan)

2. Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

F. İletişim

Yazışma Adresi   :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah.  Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-posta                 :  persis@diyanet.gov.tr

Telefon                : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

1934/1-1

—————

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapmak amacıyla “yarışma sınavı” yapılacaktır.

A. Kadrolara Ait Bilgiler

 

Sınıf

Unvan

Bul. Yer

Grup

Tahsil Durumu

2013 veya 2014 KPSS

Adedi

Puan Türü

Taban Puanı

G.İ.H

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

I

Lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi mezunu olmak

KPSS-79

70

6

II

Lisans düzeyinde Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Siyasit Bilimi ve Kamu yönetimi yada Kamu Yönetimi mezunu olmak

KPSS-37

70

4

                                                                                                                                      TOPLAM

 

10

 

B. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Grup-I için lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi; Grup-II için lisans düzeyinde Siyasal Bilgiler Fakültelerinin “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” ya da “Kamu Yönetimi” bölümü mezunu olmak,

3. 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. 2013 veya 2014 Lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavından Grup-I için KPSSP-79, Grup-II için KPSSP-37 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

- Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında daha önce iki defa başarısız olanlar bu sınava katılamazlar.

C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvurular 16/03/2015-30/03/2015 tarihleri mesai günlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında İl Müftülüklerine istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personel ve hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

- Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecektir.

2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

1. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü iki aşamalı yapılacaktır.

2. Başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. Sınav yeri, tarihi ve sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Adayların yazılı ve sözlü sınava katılacağı tarih ve sınav merkezi/merkezleri sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

6. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

7. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

8. 2013 veya 2014 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır.

9. Yazılı sınav 12.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara’da yapılacaktır.

10. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Başarı sıralamasında sırasıyla yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olan, KPSS puanı yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

d) Diğer Hususlar

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.

4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav ve sonuçlara itirazla ilgili iş ve işlemlerde adayların faks ve e-mail yoluyla yaptıkları başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav ve sonuçlarına ilişkin imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazların sonucu Başkanlığımızca 15 (on beş) gün içinde adaya bildirilecektir.

7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

D. Sınav Konuları

1- Yazılı Sınav Konuları

a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi (80 puan),

b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan).

2 - Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)

E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Lisans düzeyinde öğrenimlerini gösterir resmi makamlarca onaylanmış mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

4. Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı durumuna, askerlikle ilişiğinin (erkek adaylar için) olmadığına ve sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

- Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunduğunu beyan edenler mahkeme kararlarını 0312 285 85 72 nolu faksla Başkanlığımıza gönderecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığı takdirde müracaatlar kabul edilecektir.

NOT:

1. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

F. İletişim

Yazışma adresi    :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail                   :  persis@diyanet.gov.tr

Telefon                :  (0312) 295 70 00

Fax                      :  (0312) 285 85 72

1933/1-1


 


Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

1939/1-1