2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Coşkun AKSU'ya "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 15.07.2015 tarihinde son bulacaktır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayati PEHLİVAN'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.04.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.10.2014 tarihinde son bulmuştur.

3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Salih ÇAPACI'ya Oda Disiplin Kurulu'nun 30.12.2014 gün ve 4061 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.07.2015 tarihinde son bulacaktır.

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖNCÜ'ye Oda Disiplin Kurulu'nun 14.01.2014 gün ve 076 ve 077 sayılı kararları ile "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 05.09.2022 tarihinde başlanacak olup, cezalar 05.09.2024 tarihinde son bulacaktır.

5 - Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet AVCU'ya Oda Disiplin Kurulu'nun 04.11.2014 gün ve 92 sayılı kararı ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 01.01.2015 tarihinde başlanmıştır.

1705/1-1

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 25.02.2015 tarihli ve 29278 sayılı nüshasının 55. Sayfasında yayınlanan yasaklama ilanının 3. Paragrafındaki “……..ihalelerden yasaklı kalması gereken sehven 171 olarak yazılan gün sayısı 168 gün olarak düzeltilmiştir.

Duyurulur.

1694/1-1

 


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Ünvanı

Adet

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık alanında doktora ve doçentlik unvanı almış olmak ve profesörlük müracaatı resmi şartlarını sağlamak. İlgili alanda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık alanında doktora ve doçentlik unvanı almış olmak. İlgili alanda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak

 

Başvuruların söz konusu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler:

Başvuru formu, YÖK formatlı Özgeçmiş, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir), Daha önce başka bir üniversitede Doçent veya Profesör kadrosuna atanmış ise atama yazısı fotokopisi, Yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan Doçentlik kadrosu için dört, Profesörlük kadrosu için altı takım dosya, KPDS / ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi, Onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177   16310 Yıldırım/BURSA

1663/1-1

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 8 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Yüksekokul

Bölüm

Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Pazarlama

Prof., Doç. Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

1

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Gerontoloji

Prof., Doç.

Yrd. Doç.

Odyoloji

1

Odyoloji

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

1

Radyoterapi

Yardımcı Doçent

Perfüzyon Teknikleri

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Perfüzyon, Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

İlk ve Acil Yardım

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yardımcı Doçent

1697/1-1