1 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29282

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların ana bilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversiteler arası kurulca eşdeğerliliğinin yapmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Met. Ve Mal. Müh

Malzeme

Profesör

1

1

Çevre Müh.

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Çevre Müh.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

 

Çevre Bilimleri

Doçent

3

1

Jeofizik Müh.

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

3

1

Elektrik Müh.

Elektrik Tesisleri

Doçent

3

2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Fizik

Yük. En. Plaz. Fiziği

Profesör

1

1

Felsefe

 

Doçent

3

2

Biyoloji

Biyoteknoloji

Doçent

3

1

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

3

1

İKTİSADİ VE İDARE BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Çal. Ekon. End. İlşk.

Sosyal Politika

Profesör

1

1

İşletme

Yönetim ve organizasyon

Doçent

3

1

Siy. Bil. Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

Doçent

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

3

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Halkla İlişk. Tan.

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

1637/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programları ile yeni açılacak olan bölüm/programları(*) öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Harita Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Harita Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Polimer Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Kimya Mühendisliği / Kimya / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

İnşaat Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Çevre Mühendisliği / Kimya Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Malzeme ve Savunma Teknolojileri Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği/ Matematik-Bilgisayar

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Ulaşım ve Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

İnşaat Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Makina Mühendisliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

İnşaat Mühendisliği / Ulaştırma Mühendisliği

İŞLETME FAKÜLTESİ

Political Science and International Relations Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler

İŞLETME FAKÜLTESİ

Ulaştırma ve Lojistik İşletmeciliği Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Ulaştırma ve Lojistik / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık / Uluslararası Ticaret

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Sağlık Kurumları İşletmeciliği/ Yönetim ve Organizasyon / İşletme / Sağlık İdaresi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sermaye Piyasası ve Borsa / Sermaye Piyasası ve Portföy Yönet.(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Dış Ticaret / Sermaye Piyasası /Ekonomi / Ekonometri / Borsa ve Finans / Bankacılık ve Finans

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Sosyoloji

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Felsefe / Sosyoloji

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Tarih

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe Öğretmenliği

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Edebiyatı(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Arap Dili ve Edebiyatı / Arapça Öğretmenliği / İlahiyat

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Rus Dili ve Edebiyatı(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Rus Dili ve Edebiyatı / Rusça Mütercim Tercümanlık

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Çin Dili ve Edebiyatı(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Çin Dili ve Edebiyatı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Bilgi ve Belge Yönetimi / İşletme / İşletme Enformatiği / İşletme - Ekonomi/ Lojistik Yönetimi / Bilgi Yönetimi

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sanat Yönetimi Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Sahne Tasarımı / Sanat Tarihi / Sanat Yönetimi

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Film Bölümü (*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Film Tasarımı / Radyo TV ve Sinema / Film Yapım Teknikleri

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Animasyon Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Çizgi Film (Animasyon) / Görsel İletişim

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Aşçılık / Gastronomi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Beslenme ve Diyetetik

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sinema TV(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Radyo TV ve Sinema / TV Haberciliği ve Programcılığı / Sinema TV

SAĞLIK BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı(*)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

3

Acil Yardım ve Afet Yönetimi / Hemşirelik / Sosyal Hizmet

SAĞLIK BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Prof.

1

Tesktil ve Moda Tasarımı / Moda ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Tasarımı / Moda Tasarımı / Sahne Dekorları ve Kostüm / Tekstil

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Doç.

1

Tesktil ve Moda Tasarımı / Moda ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Tasarımı / Moda Tasarımı / Sahne Dekorları ve Kostüm / Tekstil

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yrd.Doç.

1

Tesktil ve Moda Tasarımı / Moda ve Tekstil Tasarımı / Tekstil Tasarımı / Moda Tasarımı / Sahne Dekorları ve Kostüm / Tekstil

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik Tasarımı Bölümü

Prof.

1

Geleneksel Türk El Sanatları

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Fotoğraf ve Video

Prof.

1

Fotoğraf ve Video / Basım ve Yayın Teknolojileri / Basın ve Yayıncılık / Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon / Bilgisayar Destekli Yayıncılık / Fotoğrafçılık / Fotoğrafçılık ve Kameramanlık / Görsel İletişim / Grafik / Grafik Tasarımı / İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı / Masaüstü Yayıncılık / Medya ve İletişim / Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo ve Televizyon Yayıncılığı / Tasarım ve Basım-Yayımcılık / Televizyon Yapım ve Yönetimi / Televizyon ve Radyo Programcılığı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Fotoğraf ve Video

Doç./Yrd.Doç.

1

Fotoğraf ve Video / Basım ve Yayın Teknolojileri / Basın ve Yayıncılık / Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon / Bilgisayar Destekli Yayıncılık / Fotoğrafçılık / Fotoğrafçılık ve Kameramanlık / Görsel İletişim / Grafik / Grafik Tasarımı / İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı / Masaüstü Yayıncılık / Medya ve İletişim / Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo ve Televizyon Yayıncılığı / Tasarım ve Basım-Yayımcılık / Televizyon Yapım ve Yönetimi / Televizyon ve Radyo Programcılığı

KONSERVATUAR

Tiyatro Bölümü

Prof.

1

Tiyatro / Oyunculuk / Drama ve Oyunculuk

KONSERVATUAR

Tiyatro Bölümü

Doç./Yrd.Doç.

1

Tiyatro / Oyunculuk / Drama ve Oyunculuk

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü

Prof.

1

Mimarlık

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

Elektrik Tesisleri

İŞLETME FAKÜLTESİ

Türkçe İşletme Bölümü

Prof.

1

İşletme / Ekonomi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

İşletme / İşletme Enformatiği / İşletme-Ekonomi / Konaklama İşletmeciliği / Konaklama ve Turizm İşletmeciliği / Otel Yöneticiliği / Turizm İşletmeciliği / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm ve Otel İşletmeciliği / turizm ve Otelcilik

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü

Yrd.Doç.

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültür ve Edebiyatı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Çeviri Bilim / İngiliz Dili ve Edebiyatı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Eğitim Bilimleri

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Bölümü

Prof./Doç./Yrd.Doç.

1

Ebelik / Hemşirelik / Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kâğıthane / İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1463-1459-1460)

***Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu'nun yeni açılacak olan bölüm/programlarının Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularınız için

www.halic.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

1704/1-1