26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

—————

—————


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Sağlık Bilimleri

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

-

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Dermaoloji Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1578/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Profesör kadrolarına başvuracaklar için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Formu, üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar  menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Formu,  3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF.

YRD.

DOÇ.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında Doktora yapmış olmak ve Sömürgecilik sonrası Batı Edebiyatı üzerine çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora mezunu olmak.

Uygulamalı Bilimler YO

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

1

Banka ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık ve/veya Bankacılık ve Finans alanlarında doktora yapmış olmak.

Lüleburgaz MYO

Hukuk

Sosyal Güvenlik

1

Hukuk Fakültesi Lisans, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans mezunu olmak ve Türk Hukukunda kadın ve aile konusunda çalışma yapmış olmak.

Pınarhisar MYO

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler

1

Gazetecilik doktora mezunu olmak .

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

 

1

1*

*Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

1

Muhasebe ve/veya Finansman alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmetler

 

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri doktora mezunu olmak.

1542/1-1


 

1568/1-1