24 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29277

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ KURTKÖY-AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ KINALI-ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


KAUÇUK ESASLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 428 TAKIM KAYNAKCI VE DÖKÜMCÜ KORUYUCU ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN AMASRA 2-A TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 35 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES)SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Banaz Belediyesinden:


VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


EGZOST SÜPABI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

“GÖLCÜK DENİZ ÜSSÜ İKİ ADET DENİZALTI İSKELESİ VE RIHTIM İNŞAATI İLE SAHİL KOLAYLIK TESİSLERİ PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İLE KONTROLLÜK (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

YUKARIDA ADI GEÇEN PROJE İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

SÖZ KONUSU PROJE “NATO HİZMETE ÖZEL” GÜVENLİK KLERANSI GEREKTİRDİĞİNDEN; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN PROJE İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 01 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

1450/1-1


KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ KURTKÖY-AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

EK İLANI

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihalesine çıkılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi İşine ait daha önce 06.03.2015 olarak açıklanan ihale tarihi 06.05.2015 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1537/1-1


KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ KINALI-ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

EK İLANI

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihalesine çıkılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi İşine ait daha önce 06.03.2015 olarak açıklanan ihale tarihi 06.05.2015 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1538/1-1


KAUÇUK ESASLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin adı: Kauçuk esaslı malzeme alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/15706

Dosya No                                  :  1527011

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kauçuk esaslı malzeme 2 kalem

b) Teslim yeri                            : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  05.03.2015 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1485/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 428 TAKIM KAYNAKCI VE DÖKÜMCÜ KORUYUCU ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                   :

İhale Kayıt No                              :  2015/17595

a) Adresi                                       :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                         Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın                  :

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kaynakçı ve Dökümcü Koruyucu iş elbisesi:428 TAKIM

b) Teslim yeri                               :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin                                   :

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  10/03/2015 – 15.00

c) Dosya no                                     1532200

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İstekliler elbise kumaşı özelliklerini gösterir noter onaylı test sertifikasını teklifleriyle beraber sunacaklardır.

6-1- Firmalar teklifleri ile birlikte görünüş, şekil ve etiket üzerindeki işaretlemeler yönünden incelenmek üzere bir takım elbise numunesi veya elbiseyi tanıtıcı şematik resim vereceklerdir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 10.03.2015, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1486/1-1


HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN AMASRA 2-A TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 35 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

RÖDÖVANS İHALESİ

DOSYA NO

İHALE TARİHİ

AÇILIŞ SAATİ

Ş.BEDELİ

AMASRA 2-A RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASI

1513601

04.05.2015

15.00

500,00 TL

 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4 - İstekliye ait imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5 - Gerçek kişiler için ihale konusu iş ile iştigal ettiğini gösterir referans belgesi verilmesi gerekmektedir.

6 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi,

8 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair Amasra Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

9 - 2.500.000,00TL tutarındaki geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde müddetle sınırlı bulunmayan (süresiz) geçici teminat mektubu verilecektir. (İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

10 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır.

11 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

12 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu,

13 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

14 - Şartnamenin 7-b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri,

15 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname,

16 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri,

17 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

18 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

19 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

20 - Yabancı isteklilerin yukarıda istenilen belgeleri, bulundukları ülkedeki T.C. Konsoloslukları veya elçiliklerine, Türkiye’de ise Dışişleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir,

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

21 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

b) Teklif edilen bedel, rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır.

c) Teklif mektubu üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

d) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacaktır.

e) Sahanın etüdü dönemi; 4 yıldır.

f) Hazırlık süresi; 6 yıldır. Hazırlık dönemi için üretim taahhüdünde bulunulmayacaktır.

g) Üretim miktarı; 1. üretim yılı için üretim taahhüt miktarı tüvenan olarak en az 250.000 Ton/yıl olacaktır. İstekliler; yıllar itibariyle taahhüt ettikleri yıllık üretim miktarını 1. üretim yılından az olmayacak ve bir önceki yılın taahhüdünün %10’undan da fazla olmayacak şekilde teklif edeceklerdir.

35 Yıllık sözleşme döneminin; 4 yılı sahanın etüdü dönemi, 6 yılı hazırlık dönemi olduğundan, istekliler yıllar itibariyle teklif edilecek üretim taahhütlerini, bu süreleri dikkate alarak düzenleyecektir.

ğ) Rodövans payı: istekliler, rödövans payı 15 TL/Ton’dan az olmayacak şekilde (KDV Hariç) teklif vereceklerdir. Bu miktarın altında verilecek rödövans payı teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

22 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no:22 ANKARA adresinden 500,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

23 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 04.05.2015 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

24 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

25 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.

1483/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 58 TL ile en çok 1.646.787 TL arasında değişen; 02.03.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6 TL, en çok 100.000 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto parçaları, fotoğraf makinaları, saat, cep telefonları, rulman, jant kalıbı, solaryum cihazı, elektronik eşyalar, tekstil ve muhtelif eşyalar vb. 55 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sok. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 03.03.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1530/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 60,07 TL. ile en çok 553.153,50 TL. Arasında değişen; 03/03/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,01 TL, en çok 55.315,35 TL. Arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, kulaklık, saat, tablet bilgisayar, dijital kamera, çanta, takı eşyası, yat motoru, kompresör, güneş gözlüğü, müzik çalar, fotoğraf makinası, ipad, uçak aksamı, römork, tekne, silindir gömleği, piston kol burcu vs. cinsi 31 (otuz bir) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 04/03/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin TC. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. Bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1532/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 360,00 TL ile en çok 108.560,00 TL arasında değişen; 03/03/2015 günü saat 16.00’ ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 36,00 TL, en çok 10.856,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Kumaş, tekstil aksesuarı, iplik, deri, kordela numunesi, dökme demir, regülatör, plastik aksam, usb, oto yedek parçası, kablo, elektronik aksam, elektrot uçları, oyuncak motoru aksamları ile, elektrik priz, deri bagaj isimlik kılıfı, bağlantı adaptörü, yelpaze, tükenmez kalem, gözlük çerçevesi, şarj cihazı, cep telefon bataryası, kulaklık, fotoğraf makinesi, hafıza kartı, ekran koruyucu, fotoğraf makinesi aksamı, kol saati, kürk parçası, kürk ceket, gözlük, yüzük, kolye, bileklik, kol düğmesi, cep çakmağı, kule vinci, ahşap mobilya, gaz yağı, cüzdan, telefon cihazı, güneş gözlüğü, saç tacı ve tokası, şapka, küpe, bozuk para cüzdanı, bayan çantası, elektrikli pompa, ısıtıcı cihaz, müzik çalar, cep telefonu, yastık kılıfı, cd wolkman, akaryakıt pompası, dijital baskı adaptörü, mouse, baskı cihazı, koli bandı, vb. 31 (otuz bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/03/2015 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

1533/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 166,62 TL. ile en çok 236.999,03 TL arasında değişen; 02/03/2015 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 17,00 TL. en çok 23.700,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, usb giriş kablosu, dokunmatik metal kalem, şarj cihazı, kulaklık, telefon kapağı ve telefon kılıfı cinsi 113 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No:20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 03/03/2015 tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. İnternet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin TC. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1534/1-1


KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Banaz Belediyesinden:

Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; Gelir paylaşım modeli ile Banaz Belediyesi ve mücavir alan sınırlarında KGYS-TEDES Komisyon raporunda belirtilen 8 (sekiz) noktadan, 1 (bir) noktada KGYS ile sadece TEDES hız kontrol sistemi, 2 (iki) noktada KGYS ile TEDES kırmızı ışık ve hız ihlali sistemi, 5 (beş) noktada ise sadece KGYS sisteminin işletimine yönelik öngörülen standartlarda uygun yüksek çözünürlük özelliğine sahip 5 (beş) adet hareketli, 21 (yirmi bir) adet sabit kamera ile trafik güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin tespitine yönelik olarak 3 (üç) noktada TEDES sistemlerin kurulması ve 5 yıl süre ile işletilmesi yasal mevzuat çerçevesinde olacaktır.

Banaz Belediyesi KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin [a] bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Banaz Belediyesi Milli Egemenlik Caddesi No: 1 Banaz /UŞAK

b) Telefon ve faks numarası         :  0 276 3151291

c) İhale dokümanının

    görülebileceği yer                     :  Banaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde ‘de görülebilir. 500 TL karşılığında temin edilebilir.

2 - İhale konusu işin                    

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  KGYS-TEDES sistemlerinin kurulumu ve 5 yıl süre ile işletilmesi

b) Yapılacağı yer                          :  Banaz Belediyesi Hizmet Binası Banaz / UŞAK

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                 :  Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer ve saati              :  06 MART 2015  Saat: 14:00

b) İşin Muhammen Bedeli ve

    Geçici Teminat                          :  İşin muhammen bedelin 5.035.033,33 TL’dir %3’u oranında (151.051,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

4 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

A) Kanuni ikametgah belgesi

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi (son 6 ayda alınmış)

D) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile varsa ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

H) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

J) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri yaklaşık yatırım bedelinin % 10 undan az olamaz.)

K) Yeterlilik için aşağıdaki iş deneyim belgeleri sağlamak koşuluyla, ihaleye teklif verebilmek için, isteklilerden istenen idari şartnamede belirtilen benzer iş ile uyumlu iş deneyim belgeleri,

L) Geçici teminata ait belge.

M) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

N) Teknik Şartnamede öngörülen belgeler,

5 - Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6 - İstekliler, ihale konusu işin kurulumu ve işletimini idari şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirecek olup, yüklenici, teklif fiyatını aylık olarak EGM’lüğünce belediyeye ödenen aylık pay üzerinden yüzde 50 oranından fazla olmamak üzere kapalı teklif usulü pay eksiltmesi teklifi yapacaklardır.

7 - Teminata ilişkin esaslar;

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

8 - Teminatların teslim yeri:

Bu şartnamenin 7. maddesinin para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya İdarenin veznesine yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koyması zorunludur.

Yazılı teminat mektuplarının doğrudan ihale teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

İdarece alınan her türlü teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

9 - Teminat miktarları;

a. Geçici Teminat Miktarı muhammen bedelinin en az % 3’ü dür (151.051,00 TL)

b. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sı dır (302.102,00 TL)

10 - Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu bir yıl süreli olacaktır.

11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici ve kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

12 - İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 06.03.2015 günü saat 12:00’e kadar Banaz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne evraklarını vereceklerdir.

13 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda belirtilen ihale tarih ve saatinde açılacaktır.

14 - Söz konusu iş, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden % 50’i geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

15 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

16 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

1539/1-1


VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2015 yılı istihsali Tahmini 3.760 Ton Valencia Portakal mahsulü tofur olarak partiler halinde, İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 05 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00’te açık artırma usulüyle satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 12 Mart 2015 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3- İhaleye ait ürün cinsi, parsel adı, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

P. No

Cinsi ve Çeşidi

Parsel Adı

Miktarı (Kg)

Muhammen Fiyatı (TL/Kg)

Muhammen Tutarı (TL)

Geçici Teminat (TL)

1.

PORTAKAL Valencia

Tel içi - 5

195.000

0,40

78.000,00

15.600,00

2.

PORTAKAL Valencia

Tel içi - 6

225.000

0,40

90.000,00

18.000,00

3.

PORTAKAL Valencia

Tel içi - 7

265.000

0,40

106.000,00

21.200,00

4.

PORTAKAL Valencia

Tel içi - 8

170.000

0,40

68.000,00

13.600,00

5.

PORTAKAL Valencia

Tel içi - 9

150.000

0,40

60.000,00

12.000,00

6.

PORTAKAL Valencia

Tel içi - 10

225.000

0,40

90.000,00

18.000,00

7.

PORTAKAL Valencia

Tel içi -11

265.000

0,40

106.000,00

21.200,00

8.

PORTAKAL Valencia

Adaköy -1

240.000

0,40

96.000,00

19.200,00

9.

PORTAKAL Valencia

Adaköy -2

185.000

0,40

74.000,00

14.800,00

10.

PORTAKAL Valencia

Adaköy -3

195.000

0,40

78.000,00

15.600,00

11.

PORTAKAL Valencia

Payın -5/A

105.000

0,40

42.000,00

8.400,00

12.

PORTAKAL Valencia

Payın -5/B

155.000

0,40

62.000,00

12.400,00

13.

PORTAKAL Valencia

Domuz Ağılları- 2

195.000

0,40

78.000,00

15.600,00

14.

PORTAKAL Valencia

Payın -6/A

145.000

0,40

58.000,00

11.600,00

15.

PORTAKAL Valencia

Payın -6/B

125.000

0,40

50.000,00

10.000,00

16.

PORTAKAL Valencia

Payın- 6/C (Organik)

140.000

0,40

56.000,00

11.200,00

17.

PORTAKAL Valencia

Payın -6/D (Organik)

145.000

0,40

58.000,00

11.600,00

18.

PORTAKAL Valencia

Payın -10/A

285.000

0,40

114.000,00

22.800,00

19.

PORTAKAL Valencia

Payın -10/B

185.000

0,40

74.000,00

14.800,00

20.

PORTAKAL Valencia

Payın -10/c

165.000

0,40

66.000,00

13.200,00

GENEL TOPLAM

3760

 

1.504.000,00

300.800,00

 

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege, Antalya ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

5 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TEL         : 0 252 692 37 20 (2 Hat)

FAKS     : 0 252 692 52 29

İlan olunur.

1544/1-1


EGZOST SÜPABI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/18752

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                         :  1408 adet Egsozt Süpabı teknik şartname ve resime göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  10.03.2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10.03.2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1484/1-1


TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ının ihtiyacı olan “Temizlik Malzemesi” idari şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 6.500,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 Mart 2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 Mart 2015 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

1515/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ LİSTESİ

Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada/

Parsel

Blok

No

Bulunduğu

Kat

Bağımsız

Bölüm No

Daire

Tipi

Nitelik

Arsa

Payı

Net Alan

(M2)

Toplam

Yapı

Alanı (M²)

Muhammen

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

Miktarı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Altındağ

Yenidoğan

(Aktaş)

21990/3

-

1. Kat

3

3+1

Mesken

36/2075

92,14

_

57.800,00

1.734,00

05.03.2015

14:00

2

Çankaya

Karakusunlar

27550/1

E

1.2.3. Bodrum

1 (Hisseli)

_

Ticaret

318/14116

Brüt Alan (m²)

Belediye Hissesi

72,42 (Tamamı 975,38)

_

76.724,00

2.301,72

05.03.2015

14:05

3

Çankaya

Çayyolu

(Koru)

61081/3

A3

1. Bodrum Kat

33

_

Dükkan

294/23154

402,31

_

1.800.000,00

54.000,00

05.03.2015

14:10

4

A4

1. Bodrum Kat

31

_

Dükkan

99/23154

121,32

_

423.500,00

12.705,00

05.03.2015

14:10

5

A4

1. Bodrum Kat

32

_

Dükkan

228/23154

344,29

_

1.272.700,00

38.181,00

05.03.2015

14:10

6

A4

1. Bodrum Kat

33

_

Dükkan

168/23154

286,34

_

841.500,00

25.245,00

05.03.2015

14:10

7

A4

1. Bodrum Kat

34

_

Dükkan

313/23154

294,34

_

1.086.800,00

32.604,00

05.03.2015

14:10

8

A1

Zemin Kat

43

_

Cafe

102/23154

127,31

_

265.000,00

7.950,00

05.03.2015

14:10

9

A1

Zemin Kat

44

_

Cafe

102/23154

130,88

_

261.800,00

7.854,00

05.03.2015

14:10

10

A1

Zemin Kat

45

_

Cafe

168/23154

222,35

_

430.100,00

12.903,00

05.03.2015

14:10

11

A2

Zemin Kat

37

_

Cafe

168/23154

222,35

_

444.125,00

13.323,75

05.03.2015

14:10

12

A2

Zemin Kat

38

_

Cafe

168/23154

222,35

_

444.125,00

13.323,75

05.03.2015

14:10

13

A3

Zemin Kat

31

_

Cafe

168/23154

222,35

_

444.125,00

13.323,75

05.03.2015

14:10

14

A3

Zemin Kat

32

_

Cafe

147/23154

194,71

_

440.000,00

13.200,00

05.03.2015

14:10

15

A4

Zemin Kat

25

_

Cafe

147/23154

194,07

_

440.000,00

13.200,00

05.03.2015

14:10

16

Çankaya

Çayyolu

(Koru)

61081/3

B2

20/21/22. Kat

39

Tripleks

Mesken

93/23154

241,51

_

610.000,00

18.300,00

05.03.2015

14:15

17

B3

17/18/19. Kat

33

Tripleks

Mesken

93/23154

241,51

_

635.000,00

19.050,00

05.03.2015

14:15

18

Çankaya

Çayyolu

43587/12

_

Zemin Kat

2

4+1

Villa

666/27333

436,00

_

960.000,00

28.800,00

05.03.2015

14:20

19

_

Zemin Kat

3

4+1

Villa

666/27333

436,00

_

880.000,00

26.400,00

05.03.2015

14:20

20

_

Zemin Kat

7

4+1

Villa

666/27333

436,00

_

880.000,00

26.400,00

05.03.2015

14:20

21

_

Zemin Kat

11

4+1

Villa

666/27333

436,00

_

880.000,00

26.400,00

05.03.2015

14:20

22

_

Zemin Kat

14

4+1

Villa

666/27333

436,00

_

920.000,00

27.600,00

05.03.2015

14:20

23

Çankaya

Çayyolu

43587/11

_

Zemin Kat

_

_

Hisseli Ticaret

3266/3266

Brüt Alan (m²)

Tamamı 1959,40

(Belediye 1182,58/

Yüklenici 776,82)

4.426,95

3.843.385,00

115.302,00

05.03.2015

14:25

 

Mülkiyeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.01.2015 tarih ve 106/187, 104/189, 102/185, 105/188, 101/186, 103/184, sayılı kararları ve Başkanlık Makamının 03.02.2015 tarih ve 159-3359, 160-3360, 164-3364, 163-3363, 161-3361, 162-3362 sayılı Olur’ları ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince kapalı Teklif Usulüyle ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen “Taşınmaz Mal Satışı İlan Listesinde” ki bedeller üzerinden öncelik sırasına göre peşin; perakende mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 300,00.- ¨ (ÜçyüzTürklirası ) ücret karşılığında en geç 04/03/2015 Çarşamba günü, saat 16.00’ ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 05/03/2015 Perşembe günü, Saat 14.00, 14.05, 14.10, 14.15, 14.20 ve 14.25’ de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 05/03/2015 Perşembe günü saat 12:00’ ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘’ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını,, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI   :  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                    :  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  :  EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO: 5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON              :  0 312 507 25 60

FAX                       :  0 312 507 26 11

İlan olunur.

1265/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı                         :  Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi                    :  Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası   :  310 58 58-311

d) Faks numarası       :  339 00 53

e) e-mail                     :  www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel         :  Selami C. YILMAZ

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 18/07/2013 tarih 4668 sayılı ve 13/01/2015 tarih 154 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) ..31./.03../2015  tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

İHALE TARİHİ: ..31../03/2015

 

SIRA

NO

MAHALLE

ADA

NO

PARSEL

NO

ALAN

(M²)

MALİK

HİSSESİ

MUHAMMEN

BEDEL

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

% 3

İHALE

SAATİ

İMAR DURUMU

İŞGAL

DURUMU

1

VARSAK

2903

3

1796.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

1.616.400.00

48.492.00

14:15

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=K.A.G.B., EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

2

VARSAK

3663

2

2000.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

2.000.000.00

60.000.00

14:25

AYRIK NİZAM, MAX. 10 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=30.50 M, EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

3

VARSAK

3663

4

1449.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

1.449.000.00

43.470.00

14:35

AYRIK NİZAM, MAX. 10 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=30.50 M, EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

4

VARSAK

3663

5

1352.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

1.352.000.00

40.460.00

14:45

AYRIK NİZAM, MAX. 10 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=30.50 M, EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

5

VARSAK

3663

6

1210.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

1.331.000.00

39.930.00

14:55

AYRIK NİZAM, MAX. 10 KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=30.50 M, EMSAL E=1.00, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

6

FABRİKALAR

(Duraliler)

7196

3

2159,40

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

2.159.400.00

64.782.00

15:05

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=SERBEST., EMSAL E=0.30/0.90 , TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

7

GAZİ

(Sütçüler)

27723

1

8775.00

KEPEZ

BELEDİYESİ

1/1

7.020.000,00

210.600,00

15.15

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=SERBEST., EMSAL E=1.20 , TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

BOŞ

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,- Nüfus cüzdanı sureti, - Şartname alındı makbuzu,

- Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

-Teklifin bulunduğu iç zarf

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, - Geçici Teminat makbuzu.

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Şartname alındı makbuzu,-Teklifin bulunduğu iç zarf

4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL’karşılığında satın alabilirler.

6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

1401/1-1