23 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29276

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale İl Özel İdaresinden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale İl Özel İdaresinden:

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması İlan Metni

YARIŞMANIN AMACI

“Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale merkez sınırları içinde; 110 ada, 56 ve 12 numaralı parsellerde ve 118 ada, 58 numaralı parselde kayıtlı olan alanların birleşimidir. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi'nin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmasıdır.

Yarışma alanı yaklaşık 36.000 m²’dir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum:            Çanakkale Valiliği

Yarışma Raportörlüğü:              Çanakkale İl Özel İdaresi

Adres:                                        Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 - 17020 ÇANAKKALE

Telefon:                                     +90 286 220 00 22

Fax:                                           +90 286 212 34 39

E-posta:                                     csam@ilozelidaresi.org

Web:                                          www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr

Banka hesap bilgisi:                   Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi IBAN: TR440001000813121575925002

AÇIKLAMA

Yarışması arsası, Çanakkale kent merkezinin güneyinde; şehrin büyümesini, doğu yönüne çizdiği pistle sınırlayan (merkeze oldukça yakın) havalimanının güneybatı ucunda yer alıyor. Çanakkale Merkez ve Kepez bölgeleri arasında konumlanan, bugün herhangi bir yer gibi duran bu nokta; yapılmakta olan iki alışveriş merkezi, yeni hizmete giren İl Özel İdare Binası, Vali Konağı, yeni yurt yapıları ile şehrin önemli odaklarından biri haline gelme potansiyeli taşıyor. Yakın tarihte yıkılan kıyı bandındaki eski Tekel depo yapılarının arsasında ise Çanakkale Belediyesi tarafından kamuya açık bir alan oluşturulması öngörülüyor.

Atatürk Caddesi ile Troya Caddesi’nin birleştiği mesnet noktasından başlayarak denize doğru uzanan yarışma arsası, çevresi ile kuracağı ilişkilerle kentsel örgütlenmenin bir parçası olmaya adaydır. Yarışmacılardan öncelikle Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi binasını ve yakın çevresindeki açık alanlarını tasarlaması beklenmektedir. Bu kapsamda, yapının ve açık alanlarının birbirleri ile ilişkileri, kente ve kentlilere sunacakları hizmetler ve imkânlar, kentsel doku ve deniz ile bağlantı olanakları da düşünülmelidir. Yarışmacıların kentsel ölçekteki ilişkiler üzerine geliştirecekleri araç trafiği çözümleri odaklı öneriler dikkate alınmayacaktır.

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi, özel olarak 1915 Savaşı için kurulmuştur. Merkezin işlevi, Çanakkale coğrafyası ile Türkiye ve Dünya Tarihinde önemli bir yer tutan bu savaş için bellek oluşturmaktır. Türkiye ve Dünya'daki yazılı, sesli ve görüntülü kayıtların mümkünse orijinallerinin değilse kopyalarının toplanacağı bu merkezin konunun farklı boyutlarıyla ilgilenen potansiyel farklı kullanıcıları olacaktır. Öte yandan Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi’nin 1915 Çanakkale savaşıyla ilgili birikim sağlayacak ve Çanakkale Savaşı dışındaki diğer sosyal - kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması da misyonlarından biri olarak düşünülmektedir. Jürinin önemli bulduğu, ortak kültürel alanlar programının içerdiği mekânların farklı senaryolarla Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi ile şehirdeki başka özel ve kamusal kurumları ve nihayetinde kentlilerin gece ve gündüz kullanımına açık geliştirilmesidir. Merkez yakın çevresine de hizmet etmeli, kamusal yaşantıyı desteklemelidir.

Merkezin her ne kadar kamuya açık olması istenmekteyse de bilhassa randevuyla girilebilen özel kısımları ve yönetim bölümü ayrı ele alınmalıdır. Asgaride bu kısımların teknik işletmesinin, açılış kapanış saatlerinin ayrı olacağı düşünülmelidir.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri)

Yarışmaya katılmak isteyenler “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması şartname bedeli” açıklaması ile 20TL’nı (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

• Ahmet Çınar, Çanakkale Valisi

• Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı

• Nevzat Küçük, Genel Sekreter V.

• Mustafa Altındağ, Genel Sekreter Yardımcısı

• Ömer Yılmaz, Mimar

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

• Arda İnceoğlu, Mimar

• Kerem Piker, Mimar

• Aydan Volkan, Mimar (Jüri Başkanı)

• Mustafa Haluk Zelef, Mimar

• Özgür Başar, İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

• Serap Öbekci, Mimar

• Meltem Şarman, Mimar

• Erhan Türker, İnşaat Mühendisi

RAPORTÖRLER

• Serkan Korkmaz Bayram, Şehir Plancısı

• Emel Sel, Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

• Başak Çelik, Mimar

• Sakin Yılmaz, Memur

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme bölgesi idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir.

YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

• Kimlik zarfı bulunmayan projeler.

• Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılma koşulları” başlığında tanımlanan zorunlulukları sağlamayan projeler.

• Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı:                                                                 23 Şubat 2015

• Soru sormak için son gün:                                                  15 Mart 2015

• Soruların yanıtlarının ilanı:                                                  19 Mart 2015

• Projelerin son teslim tarihi:                                                  11 Mayıs 2015

• Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün:                     14 Mayıs 2015

• Jüri çalışması başlangıcı:                                                     15 Mayıs 2015

• Kolokyum tarihi:                                                                 23 Mayıs 2015

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

• 1. Ödül:                                                                               30.000

• 2. Ödül:                                                                               20.000

• 3. Ödül:                                                                               15.000

• 1. Mansiyon:                                                                       8.000

• 2. Mansiyon:                                                                       8.000

• 3. Mansiyon:                                                                       8.000

• 4. Mansiyon:                                                                       8.000

• 5. Mansiyon:                                                                       8.000

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

1462/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y.DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Biyokimya (Biyoenerji)

-

-

1

Kimya Bölümü

Fiziko Kimya (Laser Spektroskopi)

-

1

-

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği (Hesaplamalı Katıhal Fiziği, Yarı İletken Malzemeler)

1

-

-

Fizik Bölümü

Deneysel Katıhal Fiziği (Nano Optik ve Plazmonik)

-

1

-

Fizik Bölümü

Astrofizik (Hesaplamalı Gök Mekaniği)

-

-

1

Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Yapısal Biyoloji

-

1

-

İstatistik Bölümü

Olasılık ve Stokastik Süreçler, Asimptotik Dağılımlar ve Risk Hesapları

-

-

1

Psikoloji Bölümü

Klinik Psikoloji

-

1

-

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Cinsiyet-Aile, Çalışma Sosyolojisi ve Sosyal Politika

-

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Sinyal İşleme

-

-

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Kontrol

-

-

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Robotik

-

1

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntü İşleme

-

1

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Makina Öğrenmesi ve Bilgisayar Görüşü

-

-

1

Mühendislik Bilimleri Bölümü

Kalsiyum-Fosfatlar, Hidroksiapatit

1

-

-

Kimya Mühendisliği Bölümü

Temel İşlemler-Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği

1

-

-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Elektron Mikroskobu ve İleri Yapısal Karakterizasyon Teknikleri

-

1

-

Gıda Mühendisliği Bölümü

Yeni ve Konvansiyonel Gıda İşleme Teknolojileri, Temel İşlemler

-

1

-

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Kullanıcı Merkezli Tasarım

-

-

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Ürün Geliştirme ve Tasarımı

-

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet Ekonomisi

1

-

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim

1

-

-

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

-

1

-

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

-

-

1

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilim (Oşinografi) ABD

Deniz Ekosistemlerinin Matematiksel Modellemesi

-

1

-

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

Finansal Matematik ABD

 

-

1

-

1364/1-1