19 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29272

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 29.01.2015 tarih ve 2780 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Karadeniz Test Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti. (Rize Şubesi)’nin Gülbahar Mah. Yenişehir Cad. No:134/A Merkez/RİZE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 19.09.2012 tarih ve 437/4 sayılı kararı ile verilen 391 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 16.01.2015 tarih ve 491/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1375/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 29.01.2015 tarih ve 2780 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Dinamik Kalite Kont. Lab. Tek. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ostim Mah. Ayyıldız San. Sit. Alınteri Blv. 1126 Sok. No:27 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,  Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 06.07.2011 tarih ve 397 sayılı kararı ile verilen 305 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.01.2015 tarih ve 491/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1375/2/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 29.01.2015 tarih ve 2780 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Akdeniz Zemin Lab. Har. Hiz. İnş. Pro. Müh. Mim. İml. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Güzelyalı Mah. 6. Sok. Necdet Hilmi Bey Apt. A Blok No:3/A Seyhan/ADANA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 04.07.2007 tarih ve 92 sayılı kararı ile verilen 153 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.01.2015 tarih ve 491/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1375/3/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 29.01.2015 tarih ve 2780 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Sakarya Jeotasarım Jeo. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Tığcılar Mah. Akça Sok. No:1/A Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 01.02.2008 tarih ve 101 sayılı kararı ile verilen 168 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 16.01.2015 tarih ve 491/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1375/4/1-1

—————

Hatay İli, Antakya İlçesi, Antakya Belediyesi, 33L-Ib pafta, Saraycık ada, 3156 parsel üzerindeki 519966 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Hayyam ÖZGÜVEN (Denetçi No: 11787, Oda Sicil No: 11765) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 17.11.2014 tarihli ve E.2014/1236 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’ un 24.12.2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/7949 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, Ömer Hayyam ÖZGÜVEN hakkında 19.12.2014 tarihli ve 29210 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 70 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete'de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 04.02.2015 tarihli ve 3213 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1376/1/1-1

—————

Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No: 13977, Oda Sicil No: 33977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.11.2014 tarihli ve E.2014/796-K.2014/1665 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali KARALI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.02.2015 tarihli ve 3215 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1376/2/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada, 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.12.2014 tarihli ve E.2014/1610 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.02.2015 tarihli ve 3344 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1382/1-1

—————

Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 30966 ada, 2 parsel üzerindeki 788014 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132809 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erbil SİREL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11700, Oda Sicil No:1887), Sait BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12329, Oda Sicil No:5253), Celal AŞICI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28898) ve Alper EREN’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56777) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3418 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/1/1-1

—————

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bornova İlçesi, 494 ada, 8 parsel üzerindeki 745728 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 22. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1740, Oda Sicil No:9703), sorumlu denetim elemanları Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1740, Oda Sicil No:9703), Altan YURDAKUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6985, Oda Sicil No: 4151), İmdat GÖKSA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1782, Oda Sicil No:38844), Yücel ÜRE (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47114) ve Muzaffer ÖZTÜRK’ün (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86449) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3420 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/2/1-1

—————

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 120 ada, 7 parsel üzerindeki 825097 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail KARAYALI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1781, Oda Sicil No:23424), Mazhar Muhtar TOĞRUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13805, Oda Sicil No: 4486) ve Seray EROL’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43547)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3419 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/3/1-1

—————

Bims Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 1893 parsel üzerindeki 829557 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Merkez-160385 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1572 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bims Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abbas SEVGİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6023, Oda Sicil No: 8153), Hüseyin ÖZTÜRKOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20603, Oda Sicil No:7255), İbrahim BAKIRTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21764, Oda Sicil No: 16735), Mustafa Kemal TEZVER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14092), Ozan KÖKÇÜOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51450) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3421 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/4/1-1

—————

Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 1067 ada, 2 parsel üzerindeki 574549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (b), (c) ve (g) ve (h) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 93502 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 402 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin Erol GÜNDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9308, Oda Sicil No: 7034), Erdoğan ERDEMCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1142, Oda Sicil No: 9886) ve Bahtinur ESEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36898) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.12.2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3422 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/5/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6266 ada, 10 parsel üzerindeki 752924 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3425 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/6/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6266 ada, 11 parsel üzerindeki 752925 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3426 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/7/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6266 ada, 12 parsel üzerindeki 752926 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3427 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/8/1-1

—————

İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 60327 ada, 2 parsel üzerindeki 893001 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135539 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 811 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskele Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mehmet GERÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9402, Oda Sicil No: 18342) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3428 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/9/1-1

—————

Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8344 ada, 2 parsel üzerindeki 597518 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3430 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/10/1-1

—————

Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8344 ada, 2 parsel üzerindeki 597514 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3429 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/11/1-1

—————

Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Merkez-160752 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Aydın KABATAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12515, Oda Sicil No:70164) ve Umut ÖNDER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47089) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3431 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/12/1-1

—————

Ünlü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 668 ada, 892 parsel üzerindeki 646679 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132716-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 720 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı İlhan ERTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13290, Oda Sicil No:13400) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3432 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/13/1-1

—————

Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48421-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Osman Necdet KALAYCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2715, Oda Sicil No:21290) ve Okay Can VURAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3433 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/14/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menderes İlçesi, 42 pafta, 1962 parsel üzerindeki 644511 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafı ve (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 684, Oda Sicil No:33526), sorumlu denetim elemanları Enver KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:684, Oda Sicil No:33526) ve Halil BALTA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15328, Oda Sicil No:22186)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3434 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/15/1-1

—————

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 137 ada, 1 parsel üzerindeki 210534 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989-MRK Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722), sorumlu denetim elemanları Mazhar GÖREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6188, Oda Sicil No:7437), Recai BARBOROS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6086, Oda Sicil No:26871), Feyyaz SUNGUR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6561, Oda Sicil No:29222), Hasan SEZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2137, Oda Sicil No: 19722), Kemal TÜRE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6352, Oda Sicil No: 8751), İlhan Nuri DOĞU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6351, Oda Sicil No: 4932), Mehmet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26888), Mehmet YEĞEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19426), Serhat AKMEŞE (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:33086) ve Tolga ATLI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55484) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3435 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/16/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13288, Oda Sicil No:4428), Ahmet ÖZEL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12454, Oda Sicil No:17192) ve Ahmet SOYUTÜRK’ün (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:372, Oda Sicil No:49772) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3436 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/17/1-1

—————

Acar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 225 ada, 39 parsel üzerindeki 748519 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3131 Ticaret Sicil No ile Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Acar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tamer SÜRÜCÜOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2331, Oda Sicil No: 8621), Orhan ERGÜDER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10801, Oda Sicil No: 18208), Saygın YILDIZKOL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41503) ve Lütfü TOKOL’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5991) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3437 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/18/1-1

—————

Acar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 13595 ada, 2 parsel üzerindeki 750985 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3131 Ticaret Sicil No ile Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Acar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erbil SİREL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11700, Oda Sicil No:1887) ve Sait BAŞER’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12329, Oda Sicil No:5253) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 04.12.2013 tarihli ve 9602 sayılı, 06.02.2014 tarihli ve 3437 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3438 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/19/1-1

—————

Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132401-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet KILLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15236, Oda Sicil No:19236), Mustafa DEMİRBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23580, Oda Sicil No:15865), Mehmet ÇETİNER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9125, Oda Sicil No:12776), Halim ERSOYLAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8136, Oda Sicil No:18486), Mehmet SERİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10298) ve Ömer ECEVİT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9233) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3417 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/20/1-1

—————

Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 27-K-4B-C pafta, 21641 ada, 2 parsel üzerindeki 742516 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 126196 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 605 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa ÖZBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10962, Oda Sicil No: 17094) ve Hasan TURUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30202) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3440 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/21/1-1

—————

Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Konak İlçesi, 6563 ada, 37 parsel üzerindeki 691145 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 126196 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 605 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İzzet TOKDEMİR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8850, Oda Sicil No: 11252) ve Mehmet Orhan PARLAR’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10543, Oda Sicil No: 4613) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3439 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/22/1-1

—————

Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3028 ada, 2 parsel üzerindeki 170209 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121858-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 471 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Harika HASIRCIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:419, Oda Sicil No:11079), Tahsin ÇİNELİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:420, Oda Sicil No:19917) ve Adnan SATIROĞLU (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8774, Oda Sicil No:7103) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3441 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/23/1-1

—————

Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3030 ada, 2 parsel üzerindeki 170210 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121858-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 471 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Harika HASIRCIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:419, Oda Sicil No:11079) ve Tahsin ÇİNELİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:420, Oda Sicil No:19917) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3442 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/24/1-1

—————

Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3029 ada, 2 parsel üzerindeki 170248 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121858-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 471 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Harika HASIRCIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:419, Oda Sicil No:11079) ve Tahsin ÇİNELİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:420, Oda Sicil No:19917) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.02.2015 tarihli, 3441 sayılı ve 3442 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 471 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 471 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3443 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/25/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 1611 ada, 26 parsel üzerindeki 605636 YİBF (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, 3. maddesi, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2.fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tuncay KIZILYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79648), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mustafa ÇAĞLAYAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12687, Oda Sicil No:10630), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No: 1590), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Naci MEMİŞ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15716), Nurgül KORKUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42300), Deniz BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78283), Tuncay KIZILYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79648) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3444 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/26/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 1611 ada, 26 parsel üzerindeki 605637 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, 3. maddesi, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tuncay KIZILYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79648), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mustafa ÇAĞLAYAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12687, Oda Sicil No:10630), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No: 1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No:20513), Naci MEMİŞ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15716), Nurgül KORKUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42300), Ayhan ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52482), Deniz BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78283), Tuncay KIZILYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79648) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3445 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/27/1-1

—————

 Üç Mevsim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

 Aydın İli, Didim İlçesi, 565 ada, 18 parsel üzerindeki 543604 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2991 Ticaret Sicil No ile Didim Ticaret Odasına kayıtlı 874 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üç Mevsim Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet YILMAZ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61753), sorumlu denetim elemanı Mestan Sinan AYTAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11850, Oda Sicil No: 11154), Kamil GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10511, Oda Sicil No: 18368), Halil İbrahim SARIÇAKMAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1183, Oda Sicil No: 17898) ve Ahmet YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61753) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3446 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/28/1-1

—————

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 17K-I pafta, 2764 ada, 1 parsel üzerindeki 805993 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) fıkraları ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Halil METİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11077, Oda Sicil No:15616) ve Utku TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77614) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3448 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/29/1-1

—————

Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 1043 ada, 13 parsel üzerindeki 846234 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 3. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrasının (ç) bendi ve 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12304 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 718 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Efe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cenk KOÇ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63501), sorumlu denetim elemanı Zekeriya İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11800, Oda Sicil No: 29248), Zafer ÇAKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12852, Oda Sicil No:12554) ve Cenk KOǒ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63501) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3447 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/30/1-1

—————

Batman Mert Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 20K-2D pafta, 2176 parsel üzerindeki 995550 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7046 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2228 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batman Mert Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Halil İbrahim ÖZGÜNAYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71338), sorumlu denetim elemanları Mustafa EREL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12547, Oda Sicil No:27185) ve Halil İbrahim ÖZGÜNAYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71338) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3450 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/31/1-1

—————

Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 692 ada, 3 parsel üzerindeki 986733 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23408 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1049 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Davut YARDIMCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66814), sorumlu denetim elemanları Mehmet Can ÖZÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24981, Oda Sicil No:65370) ve Fethullah SARSILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96492) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3453 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/32/1-1

—————

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, 1843 ada, 2 parsel üzerindeki 791837 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1420 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1279 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mesut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42838), Halil Keskin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78846), sorumlu denetim elemanları İskender KARSLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1638, Oda Sicil No:7567), Hasan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14234, Oda Sicil No:15476), Uğur GÜNGÖRDÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19318, Oda Sicil No:50503) ve Murat GÜNEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67430) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3455 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/33/1-1

—————

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, 551 ada, 8 parsel üzerindeki 722170 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1420 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1279 nolu fapı Denetim İzin Belgesine sahip Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mesut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42838), Halil Keskin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78846), sorumlu denetim elemanları İskender KARSLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1638, Oda Sicil No:7567), Hasan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14234, Oda Sicil No:15476), Uğur GÜNGÖRDÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19318, Oda Sicil No:50503), Rasim YİĞİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18404, Oda Sicil No:28224), Damla Yağmur SAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41401), Gülşah YURTSEVER (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41721) ve Nurullah BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46654) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3457 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/34/1-1

—————

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 154 ada, 285 parsel üzerindeki 904230 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (e), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1420 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1279 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mesut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42838), Halil Keskin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78846), sorumlu denetim elemanları İskender KARSLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1638, Oda Sicil No:7567), Hasan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14234, Oda Sicil No:15476), Uğur GÜNGÖRDÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19318, Oda Sicil No:50503), -Oğuz LALE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:94943), Halil HOROZ (Yapı Denetim Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:45241943068) ve Mustafa UĞURLUOĞLU’nun (Yapı Denetim Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:34832290056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.02.2015 tarihli ve 3555 sayılı ve 3457 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1279 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tam Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1279 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3458 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/35/1-1

—————

Işıksoy Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, 380 ada, 3 parsel üzerindeki 815172 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3692 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1214 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıksoy Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Süheyla IŞIKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17957, Oda Sicil No:26629), Yener KURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17961, Oda Sicil No:16497), sorumlu denetim elemanları Ahmet KAFKAS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4781, Oda Sicil No:16509) ve Özgür KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58110) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3459 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/36/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L-1C pafta, 817 ada, 6 parsel üzerindeki 571096 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3487 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/37/1-1

—————

Gürtaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 568 parsel üzerindeki 568264 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 17558 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 649 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Gürtaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fatma Gülay SAYGILI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11978, Oda Sicil No:15752), Mesut ADAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12263, Oda Sicil No: 26116), Muammer KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8157, Oda Sicil No: 6620), Sedat KARACA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15259, Oda Sicil No:36581) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3488 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/38/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 21L-A4 pafta, 649 ada, 3 parsel üzerindeki 577298 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3490 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/39/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.1C pafta, 777 ada, 15 parsel üzerindeki 581100 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6187, Oda Sicil No: 18669), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3491 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/40/1-1

—————

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 653 parsel üzerindeki 561831 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Kemal ERTUNÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12146, Oda Sicil No: 4294) ve Ahmet US’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14304, Oda Sicil No: 26742) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3489 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/41/1-1

—————

Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4260 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1890 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ökkeş TERZİ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91452), Ahmet EKİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:22736) sorumlu denetim elemanları Ahmet ALTUNKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8062, Oda Sicil No:20180) ve Hacı Veli TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96190) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3492 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/42/1-1

—————

Str Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, 26 pafta, 7226 parsel üzerindeki 864131 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 638638 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 749 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Str Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsa UZUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16576, Oda Sicil No: 37073), Hızır RAKICI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8331, Oda Sicil No: 15409) ve Murat ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71039) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3493 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/43/1-1

—————

Mekanik Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, 245DR3D pafta, 161 ada, 8 parsel üzerindeki 909797 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 687337 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1451 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Mekanik Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saim ŞEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22294, Oda Sicil No:58868) ve Murat SEMİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64956) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3494 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/44/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Mahmut OKTAY’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49381) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3495 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/45/1-1

—————

Damla Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

 Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 414 pafta, 5786 ada, 2 parsel üzerindeki 695101 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35385 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Furgan ÖZRENDECİ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23136, Oda Sicil No:31729), Çağlar ATLAMIŞ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72918), Münif AVKAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15417, Oda Sicil No:9833), sorumlu denetim elemanları Hacı Ahmet ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17091, Oda Sicil No:35376), Ahmet ÖZGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18706, Oda Sicil No:11416), Çiğdem KONCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14606, Oda Sicil No:17796), Furgan ÖZRENDECİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23136, Oda Sicil No:31729), Mustafa ÇAĞLIGÖNCÜ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18216, Oda Sicil No:31561), Münif AVKAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15417, Oda Sicil No:9833), Furgan ÖZRENDECİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31729) ve Çağlar ATLAMIŞ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72918) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3496 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/46/1-1

—————

Üner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Talas İlçesi, 38 pafta, 609 ada, 15 parsel üzerindeki 814894 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35606 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üner Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ömer Faruk AKSEBZECİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24060, Oda Sicil No:6973), sorumlu denetim elemanları Kemal SAÇLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20991, Oda Sicil No:52384), Kuddusi AKSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12686, Oda Sicil No:8753), Yıldız KAYAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20825, Oda Sicil No:11301), Giray İbrahim EKER (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53211), Mustafa Emrah ÖZAŞIR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89662) ve İhsan İNAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:16717) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3497 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/47/1-1

—————

Hak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Isparta İli, Merkez İlçesi, 48 ada, 536 parsel üzerindeki 707144 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (d) fıkraları ile 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10107-12130 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1115 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Halil Zafer AKILLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19375, Oda Sicil No:58260), sorumlu denetim elemanları Selçuk KOÇAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19234, Oda Sicil No: 57775), Halil Ünver GÜLYURT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5758, Oda Sicil No:2157), Kemal ŞEKEROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17812, Oda Sicil No: 11722), Nurettin ÖNGÖR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17864, Oda Sicil No: 7632), Mustafa ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28835), Necati YÜKSEL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47966) ve Mehmet Ali ÖZELMA’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10758) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3498 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/48/1-1

—————

7 Ocak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 326 ada, 102 parsel üzerindeki 923475 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) fıkraları, 9. maddesinin 5. paragrafı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkraları, 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b), (ç) bentleri, 4. fıkrasının (ç), (d), (e), (l) bentleri, 6. maddesinin 1., 4., 5. fıkraları, 7. maddesinin 1. fıkrası, 9. maddesinin 1., 3., 5. fıkraları, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6807 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1566 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 7 Ocak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fatma Hamiyet OĞUZHAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22735, Oda Sicil No:24838), sorumlu denetim elemanları Yusuf ALKANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12907, Oda Sicil No:14623), Emine Füsun YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10062, Oda Sicil No:13674) ve Kenan AKDUMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75989) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3416 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/49/1-1

—————

Sentez Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 212 ada, 67 parsel üzerindeki 884916 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile 9. Maddesinin 5. paragrafı ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkrası, 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri, 6. maddesinin 1. fıkrası, 7. maddesinin 1. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6786 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1613 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sentez Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797), sorumlu denetim elemanları Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797), Hüseyin ÖZER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7738, Oda Sicil No: 35372) ve Fuat URAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21621, Oda Sicil No:11504) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3500 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/50/1-1

—————

Eylem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bolu İli, Merkez İlçesi, 2128 ada, 2 parsel üzerindeki 965452 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6318 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı 1624 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eylem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İlhan YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21811, Oda Sicil No:26847), sorumlu denetim elemanları Ali ALAGÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2341, Oda Sicil No: 13661), İlhan YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21811, Oda Sicil No:26847) ve Jale DİLLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64148) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3503 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/51/1-1

—————

Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C10A2C pafta, 15 ada, 2123 parsel üzerindeki 830051 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7314 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1348 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Erkan BEYLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25283, Oda Sicil No:67736), Emine GÜNDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17483, Oda Sicil No: 28426), sorumlu denetim elemanı Emine GÜNDOĞDU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17483, Oda Sicil No: 28426) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3504 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/52/1-1

—————

Hür Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Rize İli, Ardeşen İlçesi, 30L-IV-A pafta, 15 ada, 1702 parsel üzerindeki 800977 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5757 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1217 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Namık Kemal ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23441, Oda Sicil No:67759), Nadir Nadi ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49160), sorumlu denetim elemanı Yunus KUK’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17201, Oda Sicil No: 24835) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3505 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/53/1-1

—————

Kalamoz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C10B1C pafta, 10 ada, 663 parsel üzerindeki 752578 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7325 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kalamoz Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Fahrettin VURAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16889, Oda Sicil No: 23734), Fevzi KASARCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17493, Oda Sicil No: 9103), Abdulkadir YEĞEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17535, Oda Sicil No:56654), sorumlu denetim elemanı Fevzi KASARCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17493, Oda Sicil No:9103) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3506 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/54/1-1

—————

Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5, 6 ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:883, Oda Sicil No:14755), Refet SERBEST (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1136, Oda Sicil No:34954), sorumlu denetim elemanları Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:883, Oda Sicil No:14755), Refet SERBEST (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1136, Oda Sicil No:34954), Ömer SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9136, Oda Sicil No:25071) ve Fahri GÜNAYDIN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4565) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3507 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/55/1-1

—————

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Yüreğir İlçesi, 10792 ada, 6 parsel üzerindeki 699221 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. ve 4. fıkraları, 6. maddesi 4., 5. ve 6. fıkraları ile 15.maddesi 1. ve 3. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda Sicil No: 20516), sorumlu denetim elemanları Üzeyir DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14993, Oda Sicil No: 9535), İbrahim ÖZENSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Mühendisi, Denetçi No: 12143, Oda Sicil No: 17316) ve Vehbi Can KOCA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83888) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3508 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/56/1-1

—————

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Yüreğir İlçesi, 21.N.I pafta, 228 ada, 7 parsel üzerindeki 774738 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4.fıkrasının (1) bendi, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda Sicil No: 20516), sorumlu denetim elemanları Üzeyir DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14993, Oda Sicil No: 9535) ve Vehbi Can KOCA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83888) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3510 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/57/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 28-K-2-A pafta, 1388 ada, 13 parsel üzerindeki 709684 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 15. maddesi (ç) ve (d) fıkraları, 6. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387), sorumlu denetim elemanları Yüksel GÖLGELİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6399, Oda Sicil No:2022), Cemil HEDBE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Mühendisi, Denetçi No:7871, Oda Sicil No:11933), Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Mühendisi, Denetçi No:16956, Oda Sicil No:20059), Yolaç ŞEKERLİ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47661), Mehmet NİZAMOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:18360) ve Fuat İŞLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74275) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3509 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/58/1-1

—————

Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3622 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa EGELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21772, Oda Sicil No: 43709), Osman ÖNÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23714, Oda Sicil No: 6451), Yaşar İLHAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9120, Oda Sicil No: 11528), Muhsin KILINÇARSLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15663, Oda Sicil No: 6688), Ahmet NACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6751, Oda Sicil No:22059) ve Bora ERBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57133) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3511 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/59/1-1

—————

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B24C4B pafta, 213 ada, 1 parsel üzerindeki 541035 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Tayfun ÜKE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14047, Oda Sicil No:28976), Mehmet SALMAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6905, Oda Sicil No:8739), Müştak ÖNDÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12638, Oda Sicil No:8415), Uğur BULUT, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76439), Canip Yıldırım ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71584), Asaf AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81198), Eray AVCU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66214)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 3512 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/60/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, 08A-3A pafta, 2797 ada, 6 parsel üzerindeki 945774 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi 4. fıkrasının (e), (ı) ve (l) bendi ile 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 31264 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ertan SARI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49800), sorumlu denetim elemanları Aydın IŞIKSAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21809, Oda Sicil No:14356), Hayrettin BULUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6405, Oda Sicil No:22827), Mehmet Ali AKCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15063, Oda Sicil No: 21740), Mehmet ONOVLUK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10863, Oda Sicil No:21510) ve Gülay KOCA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92345) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3513 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/61/1-1

—————

Dinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 228 ada, 4 parsel üzerindeki 950469 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde, 16. maddesinin 6. fıkrası, 9. maddesinin 3. fıkrası, 4. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12810 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim Özgür TUFAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57702), sorumlu denetim elemanları Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Fatma İLHAN ÇETİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16969, Oda Sicil No:13233) ve Barış NİKBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58060) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3515 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/62/1-1

—————

Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 21 pafta, 6478 ada, 6 parsel üzerindeki 943972 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15046/21024 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necla YÜCEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18798, Oda Sicil No:16257), Ergün YAVUZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19123, Oda Sicil No:12113), Kemal ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18783, Oda Sicil No: 13861), sorumlu denetim elemanları Ali DEMİRAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22437, Oda Sicil No:12670), Mehmet Nuri ÇOMAKLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20314, Oda Sicil No:10055), Kemal ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18783, Oda Sicil No:13861), Necla YÜCEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18798, Oda Sicil No:16257), İrfan GEZEK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15593, Oda Sicil No:10200) ve Yüksel GALATA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:18607) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3516 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/63/1-1

—————

Bartın Demir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bartın İli, Merkez İlçesi, 107 ada, 13 parsel üzerindeki 949314 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4030 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 1116 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bartın Demir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Nejat VURAL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10794), Engin KIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22290, Oda Sicil No:26774), sorumlu denetim elemanları Engin KIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22290, Oda Sicil No:26774), Nevzat ERGİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20100, Oda Sicil No:26622) ve Tahsin AYVALI’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı T.C. Kimlik No: 19144231768) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3517 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/64/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 105 ada, Göynük Belediyesi, 12 parsel üzerindeki 708557 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Yaşar GÜNEŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19420, Oda Sicil No:13156), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9438, Oda Sicil No:7530), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve Nazlı UZUNAY SARIGÜL’ ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28358) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3469 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/65/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5766 ada, 17 parsel üzerindeki 597538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442) ve Ferhat ÇETİN ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65365) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3486 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/66/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 380 ada, 02 parsel üzerindeki 521777 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4.fıkrasının (a), (ç) bentleri ile 6. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fethi ACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7294, Oda Sicil No:22787) ve Sezeri TÜRKMEN ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15362) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3471 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/67/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 366 ada, 01 parsel üzerindeki 506905 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayhan AKIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No: 15944), Adnan YOLALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5511, Oda Sicil No: 14728), Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No: 6875) ve Sezeri TÜRKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15362) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3478 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/68/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 388 ada, 03 parsel üzerindeki 559650 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 16. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No: 6416), Ünal ARTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2669, Oda Sicil No: 12955), Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil No: 22849) ve Serhat KİRAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67495) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3479 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/69/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Demre İlçesi, 335 ada, 03 parsel üzerindeki 622204 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (o) bendi ve 6. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali NERGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8678, Oda Sicil No: 32225), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No: 6416), Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No: 6875), Nefise BARIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5786, Oda Sicil No: 11552), Ayhan AKIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No: 15944), Koray ERDOĞAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:30912), Erkan KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67467) ve Altay BALKAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:7241) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3465 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/70/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Demre İlçesi, 331 ada, 06 parsel üzerindeki 649850 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d), (e) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (o) fıkrası ve 6. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No: 6416), Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No:6875), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7372, Oda Sicil No: 7342), Ali NERGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8678, Oda Sicil No:32225), Adnan YOLALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5511, Oda Sicil No: 14728), Mustafa BAĞIR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5447, Oda Sicil No:8361), Havva ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67973) ve Nihal (COŞKUNSEVEN) ERSOY ‘un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25191) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3466 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/71/1-1

—————

Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1252 ada, 14 parsel üzerindeki 713705 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33146-35240 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 9 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mühendisler Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Kamil YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6133, Oda Sicil No:21632), Ali NERGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8678, Oda Sicil No:32225), Aycan DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5431, Oda Sicil No:10628), Mermer BOR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:982, Oda Sicil No:16031), Yücel BÜYÜKŞENGÜN’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7921, Oda Sicil No: 12836) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3472 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/72/1-1

—————

Talya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 223 ada, 03 parsel üzerindeki 188800 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ve 6.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42867-45062 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 428 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Talya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Asuman ŞENER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7494, Oda Sicil No:11857), Adil ERKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9798, Oda Sicil No:26925) ve Zafer ÇİMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61081) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı, Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 428 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Talya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 428 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3473 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/73/1-1

—————

Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4142 ada, 03 parsel üzerindeki 645305 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36030-38131 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Lütfiye ÇAĞLIYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9297, Oda Sicil No: 29176), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No:10704), Muhammed KEMALİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57158), Alper ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84142) ve Mustafa Kemal UTKU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85170) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3476 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/74/1-1

—————

Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5061 ada, 08 parsel üzerindeki 245344 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36030-38131 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 256, Oda Sicil No: 5962), Kamil CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4963, Oda Sicil No: 22718), Lütfiye ÇAĞLIYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9297, Oda Sicil No: 29176), Şeref ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11182, Oda Sicil No:13722), Muhammed KEMALİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57158), Osman Hakan CİNKARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61122) ve Çağlar AKSU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66068) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3477 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/75/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, 583 ada, 07 parsel üzerindeki 678708 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Selçuk SARIMEHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818), Yakup AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522) ve Mehmet Ali İŞCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84139) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3481 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/76/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 191 ada, 02 parsel üzerindeki 669555 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve 3. maddeleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Duran Ahmet CEYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19680, Oda Sicil No:5393), Yakup AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522), İsmet EREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864), Muharrem BİLEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5859, Oda Sicil No:2735), İnci ÖZKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9726, Oda Sicil No:11998), Mehmet KAÇMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3485 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/77/1-1

—————

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi 130 ada, 06 parsel üzerindeki 623434 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Kazım UĞUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15759, Oda Sicil No:14715), Safinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7705, Oda Sicil No:32720), Gökhan DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79500) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3483 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/78/1-1

—————

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 130 ada, 07 parsel üzerindeki 623431 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ziyaittin DEMİRAYAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6403, Oda Sicil No:1733), Safinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7705, Oda Sicil No:32720) ve Gökhan DEMİR’ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79500)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3484 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/79/1-1

—————

Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8821 ada, 13 parsel üzerindeki 233074 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (e) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinin 1. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40694-42900 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 387 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şükrü TAYLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5313, Oda Sicil No: 8475), Mehmet YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7503, Oda Sicil No: 16274), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No: 18115), Abdülcelil HAKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5747, Oda Sicil No: 31362), Meral YALÇINTEPE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7806, Oda Sicil No: 12611), Bora TOKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11396, Oda Sicil No: 8555), Muzaffer UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1384, Oda Sicil No: 29376), Özgür BAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69933) Ozan Utku AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73232), Erkam TOKGÖZ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37317) ve Ali YÜKSEL ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10482) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3468 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/80/1-1

—————

Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8821 ada, 13 parsel üzerindeki 233068 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinin 1. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40694-42900 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 387 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7503, Oda Sicil No: 16274), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No: 18115), Meral YALÇINTEPE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7806, Oda Sicil No: 12611), Bora TOKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11396, Oda Sicil No: 8555), Muzaffer UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1384, Oda Sicil No: 29376), Özgür BAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69933), Cevat ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29756), Erkam TOKGÖZ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37317) ve Ali YÜKSEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10482) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3467 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/81/1-1

—————

Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Aksu İlçesi, 12299 ada, 4 parsel üzerindeki 721027 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası, 5. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi ve 16. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şuayip Çetin OKAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5861, Oda Sicil No:6698), Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17084, Oda Sicil No:11807), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa KARACA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16268, Oda Sicil No:65177) ve Şükrü SADULLAHOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8844, Oda Sicil No:5401)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/82/1-1

—————

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 377 ada, 01 parsel üzerindeki 179153 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 482 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416), Sami COPCUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9382, Oda Sicil No:25313), İbrahim KÖSE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9610, Oda Sicil No:6677), Yüksel SUBAŞI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9520, Oda Sicil No:13638), Gülhan YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66578) ve Engin TUTAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68183) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3470 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/83/1-1

—————

Mezon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8897 ada, 02 parsel üzerindeki, 608397 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinin 1. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (ı) ve (j) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51201-53480 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Gündüz SOKULLU (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9489, Oda Sicil No:11020), sorumlu denetim elemanları Fehmi Gündüz SOKULLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9489, Oda Sicil No:11020), Mehmet DEMİR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9622, Oda Sicil No: 6336), Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12366, Oda Sicil No: 20123), İsmet YILMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12512, Oda Sicil No: 9275), Halil AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6424, Oda Sicil No: 11479), Doğan CEDİTOĞLU (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36999) ve Rahmi ÜZÜMCܒnün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10157) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3461 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/84/1-1

—————

Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 211 ada, 10 parsel üzerindeki 718578 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5627 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 615 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail Biler BENGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7904, Oda Sicil No: 4474), Cevdet ŞERAFETTİNOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5449, Oda Sicil No: 1982) ve Ozan ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83379) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3463 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/85/1-1

—————

Mezon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8897 ada, 02 parsel üzerindeki 608401 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinin 1. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (ı) ve (j) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51201-53480 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Gündüz SOKULLU (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9489, Oda Sicil No:11020), sorumlu denetim elemanları Fehmi Gündüz SOKULLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9489, Oda Sicil No:11020), Mehmet DEMİR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9622, Oda Sicil No: 6336), Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12366, Oda Sicil No: 20123), İsmet YILMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12512, Oda Sicil No: 9275), Halil AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6424, Oda Sicil No: 11479), Doğan CEDİTOĞLU (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36999) ve Rahmi ÜZÜMCܒnün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10157) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 19.02.2014 tarih ve 1338 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 3461 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3462 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/86/1-1

—————

Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Belediyesi, 2935 parsel üzerindeki 641448 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10911-10915 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali İhsan ARAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7261, Oda Sicil No:18005), Fahir Kutsal DOĞAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8310, Oda Sicil No: 3645), Yusuf Ahmet FİTOLOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18893, Oda Sicil No: 9984), Tuncay DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13857, Oda Sicil No:16804), Mustafa AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7240, Oda Sicil No: 22103), Hüseyin AYHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4088, Oda Sicil No: 4316), Osman TÜMGÜÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8795, Oda Sicil No: 6644), Kemal ÖZİYCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75974), Kemal MAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87338), Arif GÜL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21580) ve Melek YILMAZ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73123) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3464 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/87/1-1

—————

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ve Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 422 ada, 06 parsel üzerindeki 160740 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 14. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 128 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Zeki KÜÇÜKÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4010, Oda Sicil No:10943), Mustafa Şefik KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20721) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete'de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3474 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/88/1-1

—————

Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, 663 ada, 05 parsel üzerindeki 159762 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d), (e) fıkraları ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 162505 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 174 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Havva Nuray PINAR GÜNEŞTEPE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8255, Oda Sicil No:8992) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı, 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 174 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 174 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2015 tarihli ve 3518 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1350/89/1-1


İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 14 (Ondört) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak.

II - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru tarihleri: 16/03/2015-27/03/2015

Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve Ek'i belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınava giriş belgelerini sınav tarihine kadar Müsteşarlıktan veya sınav günü sınav binasında oluşturulacak bankolardan alabilirler.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro

Adedi

Yazılı Sınava

Çağrılacak

Aday Sayısı

KPSS Puan

Türü

Taban

Puan

1. Grup

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Bölümleri

  6

120

KPSSP33

75

2. Grup

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk Bölümleri

  5

100

KPSSP88

75

3. Grup

Hukuk Fakültesi

  3

  60

KPSSP109

75

Toplam

14

280

 

 

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve genel yetenek konularından oluşmaktadır. Yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır.

Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Müsteşarlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır.

Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Mezun olunan alanlar dikkate alınarak soruların ağırlığı değişebilir.

Adayları için alan bilgisi konuları;

1. Grup, 2. Grup: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

3. Grup: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat.

VI - YAZILI SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Yazılı Sınav 26/04/2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VII - DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 60 puan, Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgiler 20 puan, genel kültür ve genel yetenek konuları 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sonuçları, Müsteşarlığımız www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati ayrıca bildirilecektir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VIII - SINAV SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Yapılacak sınav sonucunda, yukarıda belirtilen sayı kadar başarılı aday bulunmadığı takdirde, Müsteşarlık başarılı aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığımızın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde ise sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.kdgm.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 (312) 422 60 00

1269/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             53.03/97

Toplantı Tarihi ve No    : 23/10/2014 102                                   Toplantı Yeri : RİZE

Karar Tarihi ve No        : 23/10/2014 2049

Rize İli, Çayeli İlçesi, Erenler Köyü, Aşağı Mahalle mevkii, sit alanı dışında,72 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun tescil talebine ilişkin Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15/08/2014 gün ve 1331 sayılı yazısı, Çayeli Kaymakamlığı îlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 10/09/2014 gün ye 3601 sayılı yazısı, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 15/09/2014 gün ve 2620 sayılı yazısı, Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 23/09/2014 gün ve 6702 sayılı yazısı/Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28/08/2014 gün ve 2014/580 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize İli, Çayeli İlçesi, Erenler Köyü, Aşağı Mahalle mevkii, sit alanı dışında,72 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun malzeme, yapım tekniği, özgün plan şeması ile ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan örnek olması nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak koruma altına alınmasının uygun olduğuna karar verildi.

1377/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                   22.07.170

Toplantı Tarihi No     : 05.02.2015 -128                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 05.02.2015 - 2170                                                 EDİRNE

Edirne İli, Uzunköprü ilçesi, Kurtbey Köyü, Kurulumuzun 17.03.2006 tarih ve 802 sayılı kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kurtbey Tümülüsünün koordinatlandırma çalışmaları sırasında şahıs mülkiyetine kayıtlı 6029, 6031 parseller ile kamu ortak malı mülkiyetine kayıtlı 6540 parselde yer aldığı anlaşıldığından, 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli paftada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına ilişkin raportörün raporu ile madencilik faaliyetinin, tümülüsün bulunduğu l. derece arkeolojik sit alanının dışına çıkarılması istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 2675 sayılı yazısı okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Uzunköprü ilçesi, Kurtbey Köyü, Kurulumuzun 17.03.2006 tarih ve 802 sayılı kararıyla l. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 6029, 6031 ve 6540 parsellerde yer alan Kurtbey Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli paftada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına

* Taşınmazlarda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,

* l. derece arkeolojik sit alanında, madencilik faaliyeti ile her türlü inşai ve fiziki müdahale gerektiren faaliyetlerin yapılmayacağına karar verildi.

 


1372/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.01.2015-110                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.01.2015-2327                                          MERZİFON

Amasya İli, Taşova İlçesi, Belevi Köyünde Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2009 gün 2175 sayılı kararı ile tescil edilmiş I. derece. arkeolojik sit alanı Zeytintepe Tümülüsünün sit sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 07.01.2015 gün ve 2 sayılı dosya inceleme raporu, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2009 gün 2175 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Belevi Köyünde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2009 gün 2175 sayılı kararı ile tescil edilen, 134 ada ve tapulama harici alanda bulunan I. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlenen alanın ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi.

 


1373/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.01.2015-110                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.01.2015-2328                                          MERZİFON

Amasya İli, Taşova İlçesi, Belevi Köyünde Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2009 gün 2481 sayılı kararı ile tescil edilmiş III. derece. arkeolojik sit alanı sit sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 07.01.2015 gün ve 1 sayılı dosya inceleme raporu, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2009 gün 2481 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Belevi Köyünde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2009 gün 2481 sayılı kararı ile tescil edilen, 159 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 160 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde bulunan III. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan ekteki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlenen alanın ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi.

 


1374/1-1


 

a-p

1400/1-1