14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


TEŞEKKÜLÜMÜZ TRENLERİNDE SEYAHAT EDEN YOLCULARA VERİLECEK, YEMEK PAKETLERİ, KAHVALTI PAKETLERİ VE İKRAM PAKETİNİN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE TEMİNİ VE YEMEKLİ VAGONLARIN İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 25.855 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 6,00.- TL ile en çok 181.584,18.- TL arasında değişen; 24/02/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 18.158,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Traş makinası, Mini dikiş makinası, Siyah beyaz Televizyon, Fotoğraf makinesi, Kol saati, Box cihazı ve aparatları, MP3 çalar, Koltuk aksamı, Koltuk ısıtıcı, Sigara sarma makinası, Elektronik Sigara, Elektronik sigara likidi ve şarj aleti, Sigara kağıdı, Makaron, Sigara filtresi, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, şarj cihazı ve kulaklık, Kurbağacık, Rulman, Akvaryum lambası, Adaptör, İnce uzun ve kısa florasan, Dolu Av fişeği vb.) 51 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 25/02/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1190/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00 TL ile en çok 49.201,52- TL arasında değişen; 25/02/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL ile en çok 4.920,15 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ve Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulan Toz Şeker, Kahve, Çay, Cep Telefonu, Kulaklık, merkezi kilit ünitesi ve anahtarı, piston sekmanı, conta takımı, Tv kumandası, hücum yeleği, mikrofon, kamera alıcısı, güvenlik kamerası, demonte kuş kafesi, çay bardağı, muhtelif giysi, elektrikli tek gözlü ocak, traş makinası tarağı, fotoğraf makinası, DVD ve video oynatıcısı, muhtelif cep telefonu aksesuarı, demir saç bilye, ağaç testeresi, araş aksamı, bakır, bakır tel, çakmak (doldurulabilir),telsiz bataryası, el ve silah dürbünü, muhtelif araç aksam ve parçaları ve rulman cinsi 101 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 26/02/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

1033/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

2 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/16316

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  Tlf : (0366) 215 39 00 - Faks : (0366) 214 44 22

                                                 

c) Elektronik posta adresi          :  22grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

Kısım

Aracın Cinsi ve Karakteristiği

Çalışma Yeri

Miktarı

1. kısım

4 x 4 çift kabinli pikap

22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ KASTAMONU

1

2. kısım

4 x 4 çift kabinli pikap

1

 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif vereceklerdir. İsteklinin üzerinde kalan kısımların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

- Şoförlü olarak Kiralanacak 2 Adet Aracın Yakıtları İdare Tarafından Karşılanacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü / İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 330 (üçyüzotuz) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37200 KASTAMONU

b) Tarihi ve saati                        :  24/02/2015 - Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. ---

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen şoförlü veya şoförsüz kiralık araç veya personel taşıma veya öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- (elli) Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00- (altmışbeş) Türk Lirası doküman bedelini Vakıflar Bankası TR 120001 5001 5800 7297 077411 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU

Adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

13 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.”

1223/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1- Kırşehir İli Merkez İlçesi sınırlarında J32d1 ve J32d2 paftaları içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 3000 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

Poligon-1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

596000

596000

602000

602000

Yukarı (X)

4336000

4341000

4341000

4336000

 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 53.926,80 TL

2.1.c) Geçici Teminatı: 1.617,80 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 03.03.2015 Salı günü saat 10.10 da yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati: 03.03.2015 günü saat 10.10

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına peşin olarak ödenecektir.

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1038/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ TRENLERİNDE SEYAHAT EDEN YOLCULARA VERİLECEK, YEMEK PAKETLERİ, KAHVALTI PAKETLERİ VE İKRAM PAKETİNİN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE TEMİNİ VE YEMEKLİ VAGONLARIN İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/14252

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                          :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve

     miktarı                                  :  Kahvaltı paketi (Kaşar-Bal vs)                          43.200 adet

                                                     Kahvaltı paketi(Beyaz Peynir-Reçel vs)            43.200 adet

                                                     Yemek Paketi (Kırmızı Etli)                            180.000 adet

                                                     Yemek Paketi (Tavuk Etli)                             180.000 adet

                                                     İkram Paketi                                                   964.800 adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 13/03/2015 Cuma günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1242/1-1


GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 25.855 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26/02/2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

1219/1-1