13 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29266

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL - SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DE 11000, DH 7000 LOKOMOTİLER, DMU SETLERİ, MT 5700 VE D+J LERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 30 KALEM MUHTELİF FİLTRE (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ - İNTERNET ALT YAPISININ YAPILIP ABONELİĞE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ - İNTERNET ALT YAPISININ YAPILIP ABONELİĞE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “3.120 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASIKONVEYÖR ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


BUHAR KAZANI SU SEVİYE GÖSTERGE CAMLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


OTEL İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET E-ÜNİVERSİTE'YE ENTEGRE ENSTİTÜ BÖLÜMLERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


15 ADET IOL VİP LENS SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL - SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı, 9. Sokakta bulunan Seval- Suat Sürmen Aşevinde tadilat ve onarım yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul “adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.03.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.03.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1203/1-1


STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan Strech Süper Power idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.03.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.03.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1202/1-1


DE 11000, DH 7000 LOKOMOTİLER, DMU SETLERİ, MT 5700 VE D+J LERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 30 KALEM MUHTELİF FİLTRE (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/12359

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

DE 11000,DH 7000 Lokomotiler, DMU Setleri, MT 5700 ve D+J lerin tamir ve bakımlarında kullanılmak üzere 30 Kalem muhtelif filtre (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 24/02/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1110/1-1


KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ - İNTERNET ALT YAPISININ YAPILIP ABONELİĞE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Yeni açılacak satış mağazamızda (Dışkapı) kullanılmak üzere kamera güvenlik sistemi (4 adet kamera) ve internetin alt yapısının yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmesi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 19.02.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 – 74

1103/1-1


KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ - İNTERNET ALT YAPISININ YAPILIP ABONELİĞE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere kamera güvenlik sistemi (4 adet kamera) ve internetin alt yapısının yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmesi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 19.02.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

1104/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                     :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve Faks numarası   :  444 4 762 - 312 271 12 72

d) İlgili personel                     :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının otopark haricinde kalan diğer bölümlerinin, Kültür Merkezi Bölümü (Konferans Salonu ve Düğün Salonu) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 01.04.2015 tarihinden itibaren 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup;

Cafe - Lokanta - Pastane ve Mutfak: 4. ve 5. katların birleştirildiği üç cephesi manzaralı, mutfak, wc, asansör, ses ve cctv sistemi ile hizmet sunabilecek yerdir.

Çok Amaçlı Salon: 4. ve 5. katların birleştirildiği 512 kişi koltuk kapasiteli; Dijital Konferans sistemi, Dvd kaydetme, Elektronik Tepegözlü, divx / mp3 / dvd okuyucusu olan, rgb, audıo+video bağlantı olan, müzik sistemine bütünleşmiş olup ışık sistemli, ses, müzik efekti yapabilen sistemleri olan, iki dil ve yüz dinleyici kapasiteli anında tercüme sistemi ( kulaklıklar dâhil) kurulu olan sahnesi yapılı kısımdır.

Düğün Salonu: Kolonsuz, asansörlü, yemek servisi yapmak için mutfaktan servis asansörü olan, ses ve ışık gösterisi yapılabilen xga splitter, dvd kaydedici,3000 ansı-lümen projeksiyon cihazı dvd/vcd/cd/mp3 okuyucu olan, terası olan çift cepheden Sincan manzaralı, havalandırma sistemi kurulmuş ve enerji panosu ayrı halde olan enerji kesintilerinde devreye giren jeneratör destekli 603 kişi kapasiteli bölümdür.

Genel Özellikler: Bina tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur.

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli 2.046.068,40 TL (KDV HARİÇ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 61.382,06 TL’dir.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 25.02.2015 tarihinde saat 15.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 05.02.2015 tarih ve saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

1197/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “3.120 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASIKONVEYÖR ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2015/13272

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası             :  0 222 230 27 39 (10 Hat) -

                                                            Dahili 1476 - 1478/0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa )

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  3.120 metre PANCAR BOŞALT. MAK. KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ   ZİNCİR (300 boy X 10,4 m) (019.055.11.251.00.30) (PBM. ZİN / 001 - NOLU TEKNİK ŞART. GÖRE)

b) Teslim Yeri                                  :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim gününde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                              :  02.03.2015 - Pazartesi - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı/ Eskişehir adresinde görülebilir ve 50,00 TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 02.03.2015 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1031/1-1


BUHAR KAZANI SU SEVİYE GÖSTERGE CAMLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2015/15036

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 16

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Detayları Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen toplam 140 adet Buhar Kazanı Su Seviye Gösterge Camı.

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme

   (ihale) tarihi ve saati                :  26 Şubat 2015 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 26.02.2015 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1083/1-1


OTEL İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Abdullahağa Vakfına ait olan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Aralık Sokağında bulunan, tapunun (201) Pafta, (2) Ada, (1) Parselinde kayıtlı “tarla” vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile Otel yapılmak üzere inşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                  :  İstanbul

İlçesi                             :  Üsküdar

Mahalle                         :  Altunizade

Sokak/Caddde               :  Aralık Sokak

Pafta                              :  201

Ada                               :  2

Parsel                            :  1

Yüzölçümü                   :  17.920,00 m2

Cinsi                             :  Tarla

Vakfı                             :  Abdullah Ağa Vakfı

Muhammen Bedel         :  59.942.000,00 TL.

                                         (Ellidokuzmilyondokuzyüzkırkikibintürklirası)

                                         (İnşaat yapımına ilişkin işin muhammen bedeli)

Geçici Teminat              :  1.798.260,00 TL

                                         (Birmilyonyediyüzdoksansekizbinikiyüzaltmıştürklirası)

                                         (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İhale Tarih ve Saati       :  03/03/2015 - 15:00

Taşınmazın Mevkisi: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 201 pafta, 2 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz; E-5 (O-1) karayoluna çok yakın ve Altunizade Köprülü Kavşağı’nın yanında Burhaniye Caddesi’ne cepheli bir konumda bulunmakta, ulaşım imkanları çok yüksek bir mevkide yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde İstanbul Şehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, öğrenci konuk evi, banka şubeleri ile sigorta acentaları, Vakko, Diyaliz Merkezi gibi yapılar yer almakta olup, bunun yanında Burhaniye Caddesi üzerinde bir otel inşaatı da bulunmaktadır.

I - Mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait olan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Aralık Sokağında bulunan, tapunun (201) Pafta, (2) Ada, (1) Parselinde kayıtlı tarla vasıflı, ilgili Belediyesince 13/12/2013 tarih ve 2013/6957 sayılı İmar Durum Belgesinde; Turizm Tesis Alanı + Park Alanı + İmar Yolu olarak kullanım amaçlı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 665/9 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuzbeş) yıl süreyle Bina İnşaatı Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi işinde;

1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere İlk 4 (dört) yıl içerisinde taşınmaz üzerine yapılacak yapıya ilişkin gerekli tüm projelerin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması (Onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir bedel ve hak talep edilmemesi), inşaat ruhsatının alınması, inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde o zamana kadar yapılmış tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen kira ve teminat bedellerinin İdaremize gelir kaydedilmesi,

2 - Taşınmazın toplamında %40’dan fazla bulunan terk fazlası kısmın m2 birim değeri 7.000,00 TL.’den hesaplanarak, bu bedel karşılığında yüklenici tarafından sözleşme esnasında İdaremize teminat mektubu verilmesi ve teminatın iskan tarihinde nakde çevrilmesi veya bedelin nakit olarak en geç iskan tarihinde ödenmesi; teminat mektubunun nakde çevrilmesi veya ödemenin sözleşme tarihinden sonra yapılması halinde terk bedelinin ödendiği tarihteki emlak vergi artışları oranında arttırılması, imarında iyileşme olması durumunda terk miktarında meydana gelecek azalma veya artışlarda da terk fazlası kısmın bedelinin aynı usulle yeniden belirlenmesi,

(***)Taşınmazın bedelsiz terk sınırı olan %40 oranı, 7168.00-(yedibinyüzaltmışsekiz) m2 dir. Mevcut imar şartları gereği taşınmazdan toplam terk edilecek kısım yaklaşık 11800,00 (onbirbinsekizyüz) m2 olup buna göre % 40 yasal terk oranın üzerinde 11800.00 m2 - 7168.00 m2 = 4632.00 (dörtbinaltıyüzotuziki) m2 çıktığı, böylece sözleşme sırasında yüklenici tarafından İdaremize alınacak % 40’ın üzerindeki kati teminat bedeli : 4632.00 m2 x 7.000,00 TL = 32.424.000,00-TL (OtuzikimilyondörtyüzyirmidörtbinTürklirasıdır. Bu bedel teminat mektubu veya Nakit teminat bedeli olarak İdaremizce sözleşme yapılmadan önce yükleniciden tahsil edilecektir. (Şayet %40’ın üzerindeki fazla olan terk miktarının düşmesi halinde kalan fazla kısım hesaplanarak teminattan düşürülecektir.)

3 - Söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan işgalciler ile ilgili bir kısım davaların devam etmesi sebebiyle yargılama süreci ve tahliye işlemleri dikkate alınarak kira başlangıcının sözleşme imzalanmasından itibaren 6 (altı) ay sonra başlatılması, ancak yer teslim işlemlerinin daha önce yapılması halinde yer teslim tarihinden itibaren kiranın başlatılması,

4 - Kira bedellerinin;

a) İlk 4 (dört) yıl aylık kira 72.000,00 - TL (YetmişikibinTürkLirası)

b) 5.yıl aylık kira 240.000,00 - TL (İkiyüzkırkbinTürkLirası)

c) 6.yıldan işin süresinin sonuna kadar (35). Yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

5 - İşin süresinin inşaat öncesi iş ve işlemlerle, inşaat süresi de dahil olmak toplam 35 yıl olması,

6 - Uygulama esnasında söz konusu taşınmaza ilişkin hazırlanacak olan projesinde imar durumu gereği veya başkaca nedenlerle oluşabilecek ve söz konusu ekspertiz raporunda belirtilen emsale konu brüt inşaat alanı m2’de büyüme olması veya oda sayısının artması durumunda yeniden değerlendirme yapılarak aylık kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi,

7 - Binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylatılarak değiştirilmesi halinde yeniden değerlendirme yapılarak aylık kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi, yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

8 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terkini gerekebilecek alanların yasal sınırlar içerisinde kamuya terk edilmesi, her türlü tecavüzün yüklenici tarafından kaldırılması, kaldırılmıyorsa tecavüze konu alanın ekspertiz raporunda belirlenen arsa m2 birim değeri üzerinden hesaplanarak, bedelin yüklenici tarafından karşılanması, söz konusu taşınmazın tapu kaydında yer alan şerhlerin yüklenicisi tarafından kaldırılması,

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının - 1. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00 - 12:00 ve 12:30 - 16:30 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir. İhale dosya satışı yapılmayacak olup, ihale ile ilgili dokümanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin www.vgm.gov.tr adresinden görülebilecektir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile Ek:1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 5. Maddesinin (a) hükmü uyarınca Türkiye’ de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı şirketler ortak girişim olarak müracaat edebilirler.

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %20’ sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 örneğe uygun) aslı.

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre)

i) İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma) göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz) (Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olması halinde, iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, Yapı Kullanma İzin Belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 26. maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-9 örnek forma göre) verecektir.

k) İhaleye, Yabancı istekliler %51 hissesi yerli ortaklığa ait olmak üzere Ortak Girişim olarak ihaleye teklif verebilirler.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. Ortak girişim olarak müracaat eden Yabancı İsteklilerin sunacakları (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeler kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre alınmış belgeler olmalıdır. Alınan belgelerin sunuluş şekli Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

m) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

n) İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ihale şartnamesi.

V - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel                    :  0216 695 21 00-(7234-7244)

Faks                 :  0216 695 21 30

E-Mail              :  istanbul2@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

909/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 4.154,35-TL ile en çok 217.111,79- TL arasında değişen; 24.02.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 415,43-TL, en çok 21.711,17- TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Açık Kasa Kamyon, Kapalı Kasa Kamyonet cinsi 15 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 25.02.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresi ve (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1216/1-1


1 ADET E-ÜNİVERSİTE'YE ENTEGRE ENSTİTÜ BÖLÜMLERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2015/ 13291 1 Adet E-Üniversite'ye Entegre Enstitü Bölümleri Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4270-4271

ç) Faks Numarası                      :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  1 Adet E-Üniversite'ye Entegre Enstitü Bölümleri Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Bilgisayar Yazılımı 1 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

     tarih ve saat                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  25.02.2015 Çarşamba günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

Teklif veren firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. . İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartnameye cevaplar ile ilgili teknik dokumanlar bir takım halinde verilecektir. Gerek duyulduğu takdirde cevapların teknik dokümanlar üzerinde gösterilmesi istekli firmalar tarafından gerçekleştirilecektir.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dökümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1188/1-1


15 ADET IOL VİP LENS SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak. hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2015/13784 15 ADET IOL VİP LENS

1 - İdarenin

a ) Adı                                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b ) Adres                                   :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c ) Telefon                                 :  232 311 4270 - 4271

ç ) Faks Numarası                     :  232 311 4322

d ) Elektronik Posta Adresi       :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a ) Adı                                       :  15 ADET IOL VİP LENS Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Tıbbi Cihaz Alımı 15 Adet

c ) Teslim Yeri                           :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları ABD Bornova/İZMİR

d ) Teslim Tarihi                        :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

    tarih ve saat                            :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  25.02.2015 Çarşamba günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na (TITUBB) üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarası ile birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

Teklif veren firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. . İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartnameye cevaplar ile ilgili teknik dokumanlar bir takım halinde verilecektir. Gerek duyulduğu takdirde cevapların teknik dokümanlar üzerinde gösterilmesi istekli firmalar tarafından gerçekleştirilecektir.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dökümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1187/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

 

SIRA

NO

DOSYA

İLÇE

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

m²

HAZİNE

HİSSESİ

m²

VASFI

(CİNSİ)

İMAR

DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

SAATİ

1

06060108056

Mamak

Üreğil

39643

4

4.509

4.509

Arsa

Ticari Alan

3.945.375,00

789.075,00

09:00

2

06050100932

Keçiören

Kuşcağız

30849

1

3.482

3.482

Arsa

Eğitim Alanı

3.046.750,00

609.350,00

09:10

3

06020108374

Çankaya

Alacaatlı

60954

2

2.924

2.924

Arsa

Konut Alanı

1.754.500,00

350.900,00

09:20

 

1 - Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ihalesi  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 26/02/2015 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Genel Satış Servisinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık % 9 kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA  Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1208-1210

İlan olunur.

916/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler :

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Akbaba mevkii, 2.700,00 hektar alana sahip, F21-d1, F22-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3249850 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

677000

677000

678000

678000

682000

682000

Yukarı (X)

4558000

4561000

4561000

4564000

4564000

4558000

 

2) İstanbul İli, Şile İlçesi, Kurfallı mevkii, 1.600,01 hektar alana sahip, F23-c1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3251731 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

733000

741000

741000

733000

Yukarı (X)

4559000

4559000

4557000

4557000

 

3) İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kumköy mevkii, 501,83 hektar alana sahip, F22-a4, F22-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3267740 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

669746

669801

668882

670350

670600

672000

672000

Yukarı (X)

4567000

4568104

4568350

4568350

4569600

4569600

4567000

 

4) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi mevkii, 4.200,00 hektar alana sahip, F21-d4 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3267741 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

628500

635500

635500

628500

Yukarı (X)

4547000

4547000

4541000

4541000

5) İstanbul İli, Pendik İlçesi, Göçbeyli mevkii, 4.900,00 hektar alana sahip, F22-c3, G22-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3271559 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

701000

708000

708000

701000

Yukarı (X)

4542000

4542000

4535000

4535000

 

6) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Pirinççi mevkii, 4.063,72 hektar alana sahip, F21-c1, F21-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3272659 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

655391

656616

656453

655472

653079

652287

652037

Yukarı (X)

4561634

4560103

4558226

4559081

4559069

4556806

4556068

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

 

Sağa (Y)

650080

647705

644651

648644

652012

653024

 

Yukarı (X)

4557860

4556125

4559121

4560265

4562822

4563374

 

 

7) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz mevkii, 2.388,40 hektar alana sahip, F20-c1, F20-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3297166 erişim nolu saha,

 

1.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

622998

621603

620300

616000

616000

613812

614759

621402

Yukarı (X)

4562300

4557222

4559800

4559250

4558764

4560701

4561452

4562300

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

 

 

 

Sağa (Y)

623000

623000

622100

622100

623602

 

 

 

Yukarı (X)

4562307

4563200

4563200

4564500

4564500

 

 

 

8) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kalfaköy mevkii, 3.053,65 hektar alana sahip, F20-b3, F20-b4, F20-c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3297167 erişim nolu saha,

 

1.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

616001

619800

619800

618858

624781

625018

619030

Yukarı (X)

4568500

4570000

4572700

4572716

4576480

4572759

4568499

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

612862

613000

613600

617000

617685

614678

612590

Yukarı (X)

4568914

4568500

4568000

4568000

4567543

4565409

4568742

 

9) İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Akbaba mevkii, 1.500,00 hektar alana sahip, F22-d1, F22-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3298193 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

677000

682000

682000

683000

683000

677000

Yukarı (X)

4558000

4558000

4561000

4561000

4556000

4556000

 

10) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İhsaniye mevkii, 2.705,28 hektar alana sahip, F20-a3, F20-b4 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3298195 erişim nolu saha,

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

611000

611000

611500

612862

612590

613055

Yukarı (X)

4572100

4573312

4573000

4568914

4568742

4568000

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

Sağa (Y)

611000

611000

601000

601000

606000

606000

Yukarı (X)

4568000

4572000

4572000

4576000

4576000

4572100

 

11) İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi mevkii, 2.299,00 hektar alana sahip, F21-c4, F21-d2, F21-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3299128 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

650231

645552

643615

644670

650680

652381

650252

Yukarı (X)

4545990

4553301

4553501

4555728

4550188

4546989

4545882

12) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk mevkii, 548,61 hektar alana sahip, F21-c1, F2-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3315057 erişim nolu saha,

1.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

656550

659000

659000

658200

658200

658000

Yukarı (X)

4562786

4562850

4562550

4561750

4559776

4559902

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

 

Sağa (Y)

658000

657846

657238

656875

656543

 

Yukarı (X)

4560000

4560000

4560989

4561834

4562784

 

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

654370

654319

654750

654200

655407

655701

Yukarı (X)

4556360

4556397

4556750

4557084

4557260

4554561

 

13) İstanbul İli, Başakşehir İlçesi mevkii, 4.871,79 hektar alana sahip, F21-c1, F21-c3, F21-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3315058 erişim nolu saha,

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

654370

655701

655803

656250

656346

659196

Yukarı (X)

4556360

4554559

4553627

4553586

4553687

4549837

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

 

Sağa (Y)

658444

655546

652381

650680

649653

 

Yukarı (X)

4549721

4546926

4546989

4550188

4551134

 

 

14) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Işıklar mevkii, 2.199,62 hektar alana sahip, F21-c1, F21-c4, F21-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3315561 erişim nolu saha,

1.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

648043

647100

647300

649600

652000

Yukarı (X)

4555761

4554900

4554500

4556200

4554500

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

652375

649653

644670

645915

647705

Yukarı (X)

4554151

4551134

4555728

4557881

4556125

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

 

Sağa (Y)

647783

648750

647286

 

 

Yukarı (X)

4561115

4560417

4560254

 

 

 

15) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Mimarsinan mevkii, 589,65 hektar alana sahip, F21-c1, F21-c3, F21-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3315563 erişim nolu saha,

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

657225

659478

659860

658117

656347

Yukarı (X)

4554608

4553282

4553093

4551296

4553688

 

16) İstanbul İli, Eyüp İlçesi mevkii, 2.719,86 hektar alana sahip, F21-c2, F21-c3, F22-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3315564 erişim nolu saha,

1.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

663000

667000

667774

668593

664250

663958

661929

663442

663072

Yukarı (X)

4555600

4555500

4555495

4552459

4551246

4552067

4552074

4553766

4555329

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

 

 

 

Sağa (Y)

659860

660695

660825

661117

659196

658117

 

 

 

Yukarı (X)

4553093

4552677

4552078

4550372

4549837

4551296

 

 

 

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

SIRA NO

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Beykoz

Akbaba

2.700,00

50.331,96-TL

1.509,96-TL

26.02.2015

09.00

2

Şile

Kurfallı

1.600,01

30.558,87-TL

916,77-TL

26.02.2015

09.10

3

Sarıyer

Kumköy

501,83

56.963,42-TL

1.708,90-TL

26.02.2015

09.20

4

Büyükçekmece

-

4.200,00

117.295,51-TL

3.518,87-TL

26.02.2015

09.30

5

Pendik

Göçbeyli

4.900,00

89.878,50-TL

2.696,36-TL

26.02.2015

09.40

6

Eyüp

Pirinççi

4.063,72

74.845,78-TL

2.245,37-TL

26.02.2015

09.50

7

Çatalca

İnceğiz

2.388,40

44.730,73-TL

1.341,92-TL

26.02.2015

10.00

8

Çatalca

Kalfaköy

3.053,65

56.689,07-TL

1.700,67-TL

26.02.2015

10.10

9

Beykoz

Akbaba

1.500,00

28.761,12-TL

862,83-TL

26.02.2015

10.20

10

Çatalca

İhsaniye

2.705,28

50.426,87-TL

1.512,81-TL

26.02.2015

10.30

11

Küçükçekmece

-

2.299,00

43.123,70-TL

1.293,71-TL

26.02.2015

10.40

12

Eyüp

Göktürk

548,61

26.963,42-TL

808,90-TL

26.02.2015

10.50

13

Başakşehir

-

4.871,79

89.371,41-TL

2.681,14-TL

26.02.2015

11.00

14

Eyüp

Işıklar

2.199,62

41.337,28-TL

1.240,12-TL

26.02.2015

11.10

15

Eyüp

Mimarsinan

589,65

26.963,42-TL

808,90-TL

26.02.2015

11.20

16

Eyüp

-

2.719,86

50.688,96 TL

1.520,67-TL

26.02.2015

11.30

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                  :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:64 Fatih-İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı               :  - İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                               - İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                               - Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat                      :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

5 - Tekliflerin :

a) Verileceği Yer                                 :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat          :  26.02.2015 Perşembe günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

b) Gerçek kişi istekliler;

Gerçek Kişi İstekliler;

1 - Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) İhale Tarihinden itibaren en çok 15 gün öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

k) 2886 sayılı Kanun uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.Maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği Ticaret sicil gazetesi.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içersindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

11 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1073/1-1