9 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29262

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


CONSTRUCTION OF SAMSUN METALS METROLOGY AND CALIBRATION LABORATORY

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TRT SPOR KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROGRAM YAYIN HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KALİFİYE YARDIMCI HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Lüleburgaz Malmüdürlüğünden:


KARGİR EVLİ BAHÇE NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/11124

1 -  İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem (16 adet DE 22000, 21 adet DE 33000 tipi) Lokomotif Makinist Kabini Bakım Onarımı, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  23/02/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 23/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

899/1-1


CONSTRUCTION OF SAMSUN METALS METROLOGY AND CALIBRATION LABORATORY

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Publication reference : EuropeAid/136731/ID/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a works contract for the “Construction of Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory” in Samsun with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The works will comprise building of a lab building of approximately 4600 m2, In-building special applications approximately 3550 m2, Landscape of approximately 200 m2, In-campus roads of approximately 75 m2 and Infrastructural connections of approximately 750 m. The Works Contract will be based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999). The period of implementation of the works contract will be 12 months from the commencement date until the provisional acceptance. Defects Notification Period will be 12 months following the taking over of the works. The tender dossier is available on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites: https://webgate.ec.europa.eu/ europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 20.03.2015. at 12:00 noon (Local Time-Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcome

and on MoSIT/DoEUFP website:

https://ipa.sanayi.gov.tr.

1016/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,82 TL ile en çok 200.037,60 TL arasında değişen; 25/02/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en çok 20,005 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 61 grup eşya (cep telefonları ve aparatları, kol saati, kart okuyucu, patlayıcı kız kaçıran ve torpil, ampül, kablo şalter, trasformatör, vana, fotoğraf makinesi ve parçaları, kamera, diş ölçme aleti , ahşap gitar, seramik süs eşyaları, tablo avize, conta, civata, mp3 player, rulman, muhtelif oto parçaları, muhtelif tekstil ürünleri, kalem, kalem içi, çay ve sigara kağıdı (makaron); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 26/02/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi veekleri 10,00TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1011/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 292,50 TL ile en çok 990.074,99 TL arasında değişen; 17/02/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 29,25 TL, en çok 99.007,49 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kol Saati, Fermuar, Bilyalı Rulman Civata, Rotbaşı Radyatör, Boru ve Aksesuarları, Yünlü Compozit Sondaj Boruları, Trafo, Televizyonlar, Ferro Silikon, Gemi Aksamı, Elektirik Malzemeleri, Yarı Mamül İplik, Boş Konteyner, Muhtelif Ebatlarda Mozaik, Powerstart, Coir Fibre, Hidro Klorik Asit, Keçe, Ateşe Dayanıklı Çimento, Reçine ..... vb. cinsi 58 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 18/02/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1012/1-1


TRT SPOR KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROGRAM YAYIN HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KALİFİYE YARDIMCI HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

TRT Spor Kanal Koordinatörlüğü Program Yayın Hizmetlerinde 12 ay (365 gün) süreyle çalıştırılmak üzere 8 Kişilik Kalifiye Yardımcı Hizmet Alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                                :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat:3 No:306  06109 Oran / ANKARA

b) Telefon numarası ve fax                     :  0 312 463 3262/ 0 312 463 3258

c) İlgili Personel                                     :  Gürkan YILMAZ

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                          :  Sözleşme konusu iş; 8 (Sekiz) kişi yardımcı kalifiye hizmet alımı ve bu kapsamda çalıştırılacak personele eğitim verdirilmesi işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

                                                                  5.1. Birinci Tip Yardımcı Hizmet alımı;

                                                                  Yönetmene yardım etme, formları hazırlama, yazışmaları takip etmek, izinleri alma, program taslağını ve kamera kartlarını hazırlama, provalarda çekim aşamalarını ve diğer komutları hazırlama, kurgu sırasında yönetmene yardımcı olma, programın zamanını tutma, yönetmenin verdiği diğer görevleri üstlenme hizmeti. (1 kişi ile gerçekleştirilecektir.)

                                                                  5.2. İkinci Tip Yardımcı Hizmet alımı;

                                                                  Radyo Televizyon programlarında ve sinema filmlerinde, senaryoda yer alan mekânların, aksesuarların ekrana, Yönetmenin düşünceleri yönünde ekrana yansımasını sağlama, dekor seçimi ile ilgili müzik ve diğer çevresel faktörlerle ilgilenen ve canlandıran karakterleri mekan objeleri ve çevre düzenlemesi ile destekleyen tasarım ve düzenlemeleri yapma hizmeti. (7 kişi ile gerçekleştirilecektir.)

b) İhale tarihi ve saati                             :  23.02.2015 günü saat 10.30

c) Şartnamenin görülebileceği yer          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 306   06109 Oran/ ANKARA

d) Şartname bedeli                                  :  KDV dahil 150.- TL

989/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları belirtilen (Vakıf kültür varlığı) vakıf taşınmaz mevcut imar durumuna (Geleneksel Ticaret) fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında (AÇIK TEKLİF) usulü ile, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle 20 (Yirmi) yıl süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İşin Adı-Niteliği

İstanbul-Fatih ilçesi, 417 Ada, 25 Parsel, (Kargir Valde Han) 20 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi

İli

İstanbul

İlçesi

Fatih (Eminönü)

Mahallesi

Hobyar

Caddesi-Sokağı-Mevkii

Büyük Postane - Hamidiye Türbesi

Pafta

25

Ada

417

Parsel

25

Yüzölçümü

956,10 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Kargir Valde Hanı

Mevcut İmar Durumu

Geleneksel Ticaret Alanı

Vakfı

Pertevniyal Valide Sultan Vakfı vs.

Muhammen Bedeli

(Proje ve Uygulama Bedeli)

6.099.457,71.-TL (AltımilyondoksandokuzbindörtyüzelliyediTürkLirasıYetmişbirkuruş)

Geçici Teminat Miktarı

182.983,74.-TL (YüzseksenikibindokuzyüzseksenüçTürkLirasıYetmiş dörtkuruş)

İhale Dökümanlarının Mesai Saatleri İçerisinde (Görülebileceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)

İhale Doküman Bedeli

250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati

24.02.2015 - 14:00

 

I) Yukarıda özellikleri belirtilen vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde;

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle, Kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, Ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) ayı geçmemesi, (Bu sürenin aşılması halinde dahi kira ödemelerinin 12. ayın sonunda başlatılması),

2 - Kira bedellerinin;

1.a) Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yer teslim tarihinden itibaren 1. Yıl aylık kirası 80.000,00.- TL (SeksenbinTürkLirası) + (İhale artış miktarı)

1.b) 2. - 3. ve 4. Yıl Aylık kira bedellerinin; Her yıl bir önceki yılın aylık kira yıllık ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) artış yapılarak belirlenmesi,

1.c) 5. Yıl Aylık Kirası; 240.000,00.-TL (İkiyüzkırkbinTürkLirası) + (Önceki (4) yılın ÜFE artışı) + (İhale Artış miktarı)

1.d) 6. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (20. yılın sonu) kadar her yıl ÜFE oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) belirlenmesi,

3 - Söz konusu kira bedelleri, taşınmazın imar planındaki “Geleneksel ticaret” fonksiyonu dikkate alınarak hesaplanmış olup, öngörülen fonksiyonun İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülmesi kaydıyla değişmesi halinde (Konaklama fonksiyonu da dahil olmak üzere), kira bedellerinin, ihale sonucu oluşan bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi, taşınmazın projeleri ilgili Koruma Kurulunca onaylandıktan sonra, onaylı projede gelir getirici ilave kullanım alanı oluşması halinde, onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu kısımların kira bedelinin bölge müdürlüğünce ayrıca belirlenmesi,

4 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, projelerin hazırlanması ve restorasyon aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

5 - Sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi,

7 - Kontrollük hizmetleri Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik ve uzman personel tarafından yürütülmesi esas olan, (Ancak gerek görülmesi halinde bu hizmetler hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilebilecektir) Vakıf kültür varlığı taşınmazın; Yer teslim tarihinden itibaren (İlk 2 yıl) içerisinde, mevcut imarına (Geleneksel Ticaret) uygun olarak gerekli bütün proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınmasına müteakip, sonraki (2 Yılın) sonunda Restorasyonun bitirilerek (Geleneksel Ticaret) fonksiyonuna uygun şekilde kullanılmak-işletilmek üzere (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

II) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dökümanını makbuz karşılığı satın alması mecburi olup, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Beyoğlu-Taksim Şubesi nezdinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı hesaba (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) yatırılacak 250,00.-TL ihale doküman bedeli karşılığında yukarıda belirtilen adresten ihale dökümanını temin edebileceklerdir.

III) İhaleye Katılabilmek İçin; Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

III.1) Adres beyanı; Türkiye’de tebligat için (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) adres beyanı,

III.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

III.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

III.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

III.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

III.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

III.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

III.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

III.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) geçici teminat mektubu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesi nezdinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı hesaba (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,

III.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi veya İsteklinin belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

III.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

III.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

III.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

III.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

III.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belge veya Elektronik İmza Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge (Şartname eki örneğe göre alınmış)

III.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

III.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

III.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

IV) Ortak girişim olması halinde (III./2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunacaktır

V) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Bölge Müdürlüğünün adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

VII) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX) İşbu ihale ilanında, mevzuatı gereği bulunması gerekli bilgiler mevcut olup, Ayrıntılı bilgiler için ihale dosyasının görülmesi gerekmektedir.

X) İlan bedelleri sözleşme yapılmadan önce İdareye defaten ödenecektir.

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü:

TEL                     : 0212 251 88 10 (Dahili: 7250)

FAKS                  : 0212 243 64 59

E-MAİL              : istanbul@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi     : www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

950/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi, Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “TÜNEL A HATTI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi Kılıçoğlu Danış Towers B. Blok Kat. 1 No. 20 Çorlu/Tekirdağ

b) Telefon ve faks numarası                :  0282 673 72 52     Fax: 0282 673 72 51

c) Elektronik posta adresi                    :  info@velimeseosb.org.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “TÜNEL A HATTI şaft11-şaft10 (şaft10 imalatı hariç) arası 3.600 m Ø 2800 tünel ile şaft4-şaft1 arası 6.380 m Ø2000 tünel iletim hattı inşaatı”’nın uygulama projelerine göre, inşaat, mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş sonu projeleri (as-built) yapılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer                           :  TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 1460 (bindörtyüzaltmış) takvim günüdür.

d) İşin yaklaşık maliyeti                      :  76.609.525,20 TL (yetmişaltımilyonaltıyüzdokuz binbeşyüzyirmibeşTL,yirmikr.)

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;

3.1.

a) İhale usulü                                                                :  Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres             :  Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres      :  Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi:       :  24 ŞUBAT 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati         :  Saat:10:30

e) İhale komisyonu toplantı yeri                                   :  Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

15.321.905,04 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde bulundurulacaktır.

Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 18.000.000TL (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 10.000.000 TL (Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 40.000.000TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;

A/II Grubu (TÜNEL) işleridir.

4.4.2. İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanı 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi Kılıçoğlu Danış Towers B. Blok Kat. 1 No. 20 Çorlu/Tekirdağ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1013/2-1


ÖN YETERLİK İLANI

Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi, Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “TÜNEL B HATTI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 48 Eski Belediye Binası Ergene / TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (282) 655 59 43, fax: 0 (282) 655 72 26

c) Elektronik posta adresi                       :  bilgi@ergene2osb.org.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “TÜNEL B HATTI şaft10 (şaft10 imalatı dahil) - şaft5 arası 9.738,21 m Ø2000 tünel hattı inşaatı”’nın uygulama projelerine göre, inşaat, mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş sonu projeleri (as-built) yapılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer                              :  TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           :  Yer tesliminden itibaren 1460 (bindörtyüzaltmış) takvim günüdür.

d) İşin yaklaşık maliyeti                         :  73.828.869,94TL (yetmişüçmilyonsekizyüzyirmisekizbin sekizyüzaltmışdokuzTL, doksandörtkr.)

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;

3.1.

a) İhale usulü                                                                :  Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres             :  Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres      :  Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi        :  24 ŞUBAT 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati         :  Saat:14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri                                   :  Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

14.765.773,99 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde bulundurulacaktır.

Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 18.000.000 TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 10.000.000 TL (Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 40.000.000 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;

A/II Grubu (TÜNEL) işleridir.

4.4.2. İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanı 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 48 Eski Belediye Binası Ergene / TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1014/2-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Lüleburgaz Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Mah/Köyü

Mevkii

Cinsi

İmar Durumu

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Haz.

His.

Muhammen

Bedeli

% 20

Geç. Tem.

İhale Tarihi

İhale

Saati

İhale

Sekli

1.

Kurtuluş

Mahallesi

---

Arsa

2. ve 3. Kentsel ve

Bölgesel İş Merkezi Alanı

1349

1

7.906,04 m2

Tam

2.411.345,00,-TL

482.269,00,-TL

20.02.2015

11:00

Açık

Teklif

Yukarıda Beldesi, Mevkii, Cinsi, İmar Durumu, Adası Parseli, yüzölçümü, hazine hissesi, tahmini bedelleri, % 20 geçici teminatları, ihale tarihi ve saati yazılı bulunan Taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Lüleburgaz Malmüdürlüğünde 2886 Sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden oluşturulan komisyonca satışı yapılacaktır.

İsteklilerin Yasal Yerleşim Yeri Sahibi Olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzla yada Banka Teminat Mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına girilmesi halinde Vekaletname, tüzel kişi adına girilmesi halinde 2015 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin gönderecekleri Teklif Mektubu ve diğer belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermeleri ve ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Taşınmaz malların satış işlemlerine ait şartname ve ekleri bedelsiz görülebileceği ilan olunur.

11569/1-1


KARGİR EVLİ BAHÇE NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Yenimahalle, Eczane Sokak No: 1/A-B-C-D (161 ada 25 parsel) adresindeki kargir evli bahçe nitelikli taşınmazın satışı 04 Mart 2015 Çarşamba günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 71 - 78 – 79

1020/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : ALADAĞ                                                                                                 İHALE TARİHİ  : 23.02.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                                                                                                       İHALE YERİ      : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ ADETİ

M3.DM3.

MUH. BEDELİ

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

Muhtelif

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

2

36,179

440,00

479,00

Global

Muhtelif

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

4

92,258

400,00

1.109,00

Global

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

9

180,757

380,00

2.065,00

Global

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

10,535

300,00

95,00

Global

Ortakıraç

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

28

994,236

280,00

8.368,00

Global

Ortakıraç

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

33

990,241

220,00

6.551,00

Global

Ortakıraç

3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

8

141,125

240,00

1.019,00

Global

Çaydurt

2SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

35,449

350,00

373,00

Global

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

16,578

340,00

170,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

11

285,851

270,00

2.322,00

Global

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

4

97,052

210,00

612,00

Global

Muhtelif

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

2

9,555

230,00

67,00

Global

Sultanköy

1.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

2

80,000

360,00

866,00

Global

Sultanköy

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1

50,000

370,00

556,00

Global

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

5

154,225

340,00

1.577,00

Global

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. (Kabuklu)

14

596,067

340,00

6.092,00

Global

Çaydurt

2.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

3

60,519

260,00

474,00

Global

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

3

112,664

300,00

1.016,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

32

1.415,843

280,00

11.909,00

Global

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. (Kabuklu)

18

770,000

280,00

6.486,00

Global

Muhtelif

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

2

26,326

230,00

182,00

Global

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

27

777,292

220,00

5.141,00

Global

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. (Kabuklu)

12

294,047

220,00

1.947,00

Global

Çaydurt

3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom.

1

6,842

190,00

40,00

Global

Belkaraağaç

3.SNB.Gök.Tom. (Düşük Vasıflı)

10

750,476

250,00

5.632,00

Global

Ortakıraç

2.S.Çs.Maden Direk

5

123,219

180,00

667,00

Global

Sultanköy

2.S.Çk.Maden Direk

1

13,016

170,00

67,00

Global

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

7

161,296

170,00

827,00

Global

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

31

736,135

170,00

3.773,00

Global

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od. (Kabuklu)

5

121,154

170,00

621,00

Global

TOPLAM

283

9.138,937

 

71.103,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin %40 ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık %1,2’dir.

3 - Açık arttırmalı satış 23/02/2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

4 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 ±) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

5 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

7 - Emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60-61       FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

963/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                                                                                           İHALE TARİHİ     : 26.02.2015

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : BOLU                                                                                           İHALE YERİ         : İşletme İhale Salonu

                                                                                                                                                       İHALE SAATİ       : 14:00

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ ADEDİ

BOY

MİKTARI M3.DM3

Ster

Muh. Bed. TL

TEM.%3 TL

AÇIKLAMA

Muhtelif

2.SNB.KL.KT.KN.TOM.

9

 

291,447

 

410.00

3590,00

2014-2015

Muhtelif

2.SKB.KL.KT.KN.TOM.

3

 

61,106

 

330.00

606,00

2014-2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.KN.TOM.

18

 

573,508

 

280.00

4827,00

2014-2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.KN.TOM.

6

 

90,714

 

240.00

656,00

2014-2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.KN.TOM.

3

 

32,797

 

220.00

218,00

2014

Ç.Gölcük

KAYIN KAG.ODUN

18

 

343,406

 

170.00

1760,00

2014-2015

Ç.Gölcük

2.SUB.KL.KT.ÇS.TOM.

2

 

115,628

 

400.00

1388,00

2014-2015

Ç.Gölcük

2.SUB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

T.İRAD

29,049

 

360.00

314,00

2014

Ç.Gölcük

2.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

2

 

57,877

 

380.00

661,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

6

 

148,487

 

280.00

1250,00

2014-2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.T.ÇS.TOM.

1

 

17,960

 

220.00

119,00

2014

Soğuksu

3.SKB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

 

6,290

 

240.00

46,00

2014

Ç.Gölcük

2.SUB.KL.KT.ÇK.TOM.

1

 

23,405

 

390.00

274,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

12

 

198,455

 

270.00

1614,00

2014-2015

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.ÇK.TOM.

9

 

353,518

 

210.00

2231,00

2014-2015

Muhtelif

2.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

8

 

313,627

 

370.00

3484,00

2014-2015

Muhtelif

2.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

7

 

231,265

 

340.00

2363,00

2014

Muhtelif

3.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

5

 

180,288

 

300.00

1625,00

2014

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

23

 

851,639

 

280.00

7165,00

2014-2015

Soğuksu

3.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

1

T.İRAD

32,804

 

210.00

207,00

2014

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.GÖK..TOM.

9

 

171,912

 

220.00

1139,00

2014-2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.GÖK.TOM.

4

 

35,513

 

230.00

247,00

2014

Ömerler

2.S.İn.Çk.Mad.Dir.

1

 

17,611

 

170.00

90,00

2014

Ç.Gölcük

Sarıçam Kağ. Odun

2

 

83,171

 

170.00

426,00

2014-2015

Ç.Gölcük

Karaçam Kağ. Odun

7

T.İRAD

300,795

 

170.00

1538,00

2014

Muhtelif

Göknar Kağ. Odun

25

 

530,024

 

170.00

2717,00

2014-2015

TOPLAM

184

 

5.092,296

 

 

40555,00

 

                                                           

1 - İşletmemiz depolarında mevcut 184 parti orman emvallerinden: İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40’ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0.6 vade faizli 9 ay vadeli; İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, % 30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0.6 vade faizli 9 ay vadeli olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-1, EK-2 No'lu şartnameler uyarınca acık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 26 ŞUBAT 2015 Perşembe günü 14:00’de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş savılırlar. % 3 Teminatlar Saat:13:30’a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış EK. No:1.2 No’lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman işletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler % 50 eksik veya fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Tüm emvallerimiz FSC % 100 Sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL                            : 0.374.21 537 40-41’den 240

FAX                          : 0.374 21 592 31      MUH.  FAX : 0 374 21 517 44

BANKA IBAN NO  : TR 87 0001 0025 6435 1587 00 5004 BOLU ZİRAAT BANKASI

İNTERNET: ogm.gov.tr

918/1-1