7 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29260

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Bolu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi.” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, TUNASAN NAKLİYAT TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne; BAY/939-82/23096 sayılı lisansında belirtilen “Pazar Mahallesi Karaman Caddesi No: 82 Kazımkarabekir/KARAMAN” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

949/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesince 20.03.2012 tarihinde 2012/12809 İhale Kayıt No ile yapılan ve 13.04.2012 tarihinde sözleşmeye bağlanan “4 Grup Cerrahi Alet Alımı” ihalesi sonucunda; 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışında bulunduğu Kurumumuz Sağlık Denetçisi tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 24.01.2014 tarihli ve 94/1 sayılı Disiplin Soruşturma Raporu ile bu rapora istinaden Başkanlık Makamından alınan 06.02.2014 tarihli ve (2013-01- 1208)/5540-434 sayılı Onayla tespit edilen;

ORTHOLİNE Medikal Sağlık Ürünleri Makine Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. F.H. İş Merkezi No: 1/2 Şehitkâmil/GAZİANTEP, Gaziantep Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 33594, Oda Sicil No:34004, Vergi Dai./No: Gazikent V.D./648 057 1952/ne;

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 26.03.2014 tarihli 28953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan l (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama karan, Ankara 14.İdare Mahkemesi'nin 17.12.2014 tarihli ve Esas No: 2014/1311 sayılı "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 28.01.2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

983/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi, Karşıyaka Mahallesi, 3453 ada, 6 parsel üzerindeki 767429 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1205 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lider Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi No: 19890, Oda Sicil No: 38067) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 17.10.2014 tarihli ve E.2013/328-K.2014/1645 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi No: 19890, Oda Sicil No:38067) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.01.2015 tarih ve 1598 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlan olunur.

946/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

AYDIN GÖREZ- BARAJ PETROL

TS 11939

33-HYB-401

06.01.2015

Firma İsteği Tarsus

MUHSİN AÇIKGÖZ: AÇIKGÖZ PETROL

TS 11939

33-HYB-625

08.01.2015

Firma İsteği Silifke

NES-SAN YANGIN SÖNDÜRME SINAİ TIBBİ GAZLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11827

33-HYB-137

09.01.2015

Ara Kontrol Olumsuz

TEMEL OTOMOTİV YEDEK PARÇA TURİZM NAKLİYE PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED LTD. ŞTİ.

TS 12047

33-HYB-300

09.01.2015

Firma İsteği

KEMAL UYAR

TS 12255

TS EN 13015+A1

33-HYB-517

13.01.2015

Ara Kontrol Olumsuz

OFİSNET BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT NAKLİYE TARIM TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 13381

TS 12498

33-HYB-253

02.02.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

965/1-1


 

—————

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2015 - 1341                                            ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çepkenli Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 14 envanter numarasıyla Küplüce Höyüğü adıyla 1/25000 ölçekli harita ile, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen höyüğün isminin düzeltilmesine, Sit alanı sınırlarının koordinatlı olarak tespitine, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çepkenli Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 14 envanter nolu Küplüce Höyüğü olarak tescil edilen 1/25000 ölçekli harita ile koordinatsız bir şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Höyüğün:

“Küplüce Höyüğü” olarak belirlenmiş isminin “Aydınlar Gize Höyüğü” olarak düzeltilmesine; Sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; Höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Aydınlar Gize Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

953/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2015 - 1343                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yayvandoruk Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Darıca Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yayvandoruk Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Darıca Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Darıca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

954/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                              Toplantı  Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 20.01.2015 - 1347                                            ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Aşağıbeğdeş Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Hacıekber Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi gerektiği hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Aşağıbeğdeş Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde (koordinatsız olarak) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Hacıekber Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Hacıekber Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

 şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

957/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                        Toplantı  Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 20.01.2015 – 1346                                     ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tahılalan Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Gözele Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tahılalan Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Gözele Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Gözele Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

956/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                        Toplantı  Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 20.01.2015 - 1345                                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Giyimli Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Giyimli Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi gerektiği hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Giyimli Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Giyimli Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Giyimli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

955/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 20.01.2015 - 1350                                      ŞANLIURFA

 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tantana Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita ile I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Tantana Höyüğü’nün sit alanı sınırları koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu,  Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tantana Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Tantana Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Tantana Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

959/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 20.01.2015 - 1351                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yardımlı Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yardımlı Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yardımlı Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada nokta şeklinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yardımlı Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;

Yardımlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

960/1-1