29 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29251

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF TİPTE CER MOTORLARININ DEMONTE VE YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AKS KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


400 TON TUZ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


SOSYAL TESİSLERDE YEMEK PİŞİRME, SUNUMU, SERVİSİ İLE SERVİS SONRASI TEMİZLİK İŞİ, ORGANİZASYONLARDA MÜZİK SAĞLANMASI İŞİ,

ORGANİZASYON SÜSLEMELERİ İŞİ, DÜĞÜN SÜRESİNCE KAMERA İLE VİDEO ÇEKİMİ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ İŞİ

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


SAĞLIK BAKANLIĞI İHTİYACI 5.000.000 ADET “ÇANTA KALEMLİK, MESAJ KARTI, ETİKET VE PAKETLEME –DAĞITIM” İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAL ALIMLARI YAPILACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1 (BİR) ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


DÜZELTME İLANI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden:


DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

Düzce Belediye Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


18 (ONSEKİZ) ADET SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL ( ARSA ) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF TİPTE CER MOTORLARININ DEMONTE VE YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/7647

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00  (4435-4436)/  225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 500 Adet muhtelif tipte cer motorlarının demonte ve yıkama işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/02/2015 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10/02/2015 günü saat: 15:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

617/1-1


AKS KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/7613

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1600 adet Aks Kutusu (komple) teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  12.02.2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtile- alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12.02.2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

618/1-1


400 TON TUZ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 400 ton (Sodyum klorür) tuz AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14:00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

620/1-1


SOSYAL TESİSLERDE YEMEK PİŞİRME, SUNUMU, SERVİSİ İLE SERVİS SONRASI TEMİZLİK İŞİ, ORGANİZASYONLARDA MÜZİK SAĞLANMASI İŞİ,

ORGANİZASYON SÜSLEMELERİ İŞİ, DÜĞÜN SÜRESİNCE KAMERA İLE VİDEO ÇEKİMİ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ İŞİ

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul

b) Telefon                            :  0216 348 80 20 (20 hat) Dahili: 4248

c) Faks Numarası                :  0216 336 22 57

ç) Elektronik Posta Adresi  :  gokhanduzelten@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Sosyal Tesislerinde Yemek Pişirme, Sunumu, Servisi ile Servis Sonrası Temizlik İşi, Organizasyonlarda Müzik Sağlanması İşi, Organizasyon Süslemeleri İşi, Düğün Süresince Kamera ile Video Çekimi ve Fotoğraf Çekimi, Fotoğraf Baskı ve Videoların DVD ile Verilmesi Hizmetleri İşi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa İşletme Binası 3. Kat Oda No:316, Komisyon Bürosunda , 09.02.2015. T.ve Saat: 14:00’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL ‘a 09.02.2015 Saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Sosyal bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Aynı bürodan KDV dâhil Her bir iş için 50,00 (4 iş 200,00) TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

615/1-1


SAĞLIK BAKANLIĞI İHTİYACI 5.000.000 ADET “ÇANTA KALEMLİK, MESAJ KARTI, ETİKET VE PAKETLEME –DAĞITIM” İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sağlık Bakanlığı ihtiyacı 5.000.000 Adet “Çanta Kalemlik, Mesaj Kartı, Etiket Ve Paketleme –Dağıtım” işi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Ofisimizde mevcut numunesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.02.2015 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

683/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme; marka modeline, özelliklerine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktari

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

KIRTASİYE MALZEMESİ

 

 

Tükenmez Kalem (sabit refilli mavi)

2.100.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-2)

10.02.2015

Tükenmez Kalem (sabit refilli kırmızı)

250.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-2)

10.02.2015

Tükenmez Kalem (sabit refilli siyah)

500.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-2)

10.02.2015

İşaretleme Kalemi (büro tipi mavi)

120.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-3)

11.02.2015

İşaretleme Kalemi (büro tipi sarı)

120.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-3)

11.02.2015

İşaretleme Kalemi (büro tipi yeşil)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-3)

11.02.2015

İşaretleme Kalemi (büro tipi turuncu)

120.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-3)

11.02.2015

Roller Kalem

(dokümantasyon kullanım için kalıcı siyah renk mürekkepli, değiştirilebilir refilli)

50.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-4)

12.02.2015

Roller Kalem

(dokümantasyon kullanım için kalıcı mavi renk mürekkepli, değiştirilebilir refilli)

200.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-4)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için siyah renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

150.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-5)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için mavi renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

600.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-5)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için kırmızı renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

150.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-5)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için yeşil renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

15.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-5)

12.02.2015

"Roller Kalem

(genel kullanım için siyah renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-6)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için mavi renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

300.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-6)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için kırmızı renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-6)

12.02.2015

Roller Kalem

(genel kullanım için yeşil renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

15.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-6)

12.02.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

684/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Yapışkan not kağıdı 76x76 mm.

50.000

Blok

P-40e/06.06.2011

09.02.2015

Yapışkan not kağıdı 51x76 mm.

75.000

Blok

P-40e/06.06.2011

09.02.2015

Yapışkan not kağıdı 25x76 mm.

75.000

Blok

P-40e/06.06.2011

09.02.2015

Yapışkan not kağıdı 15x50 mm.

50.000

Blok

P-40e/06.06.2011

09.02.2015

Deri kaplı bloknotluk

1.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

09.02.2015

Suni deri kaplı bloknotluk

1.500

Adet

Z-19.e/15.01.2013

09.02.2015

PVC kaplı bloknotluk

10.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

09.02.2015

Yapışkan bant şeffaf 12mmx10m

100.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

09.02.2015

Yapışkan bant şeffaf 12mmx33m

100.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

09.02.2015

Yapışkan bant şeffaf 12mmx66m

60.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

09.02.2015

Kurşun kalem siyah

50.000

Dz.

G-09.c/20.12.1992

10.02.2015

Kopya kalemi (Kırmızı)

60.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

10.02.2015

Kopya kalemi (Mavi)

12.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

10.02.2015

Kopya kalemi (Yeşil)

15.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

10.02.2015

Asetat kalemi su bazlı (Siyah)

60.000

Adet

Firma numunesine göre

10.02.2015

Asetat kalemi su bazlı (Kırmızı)

50.000

Adet

Firma numunesine göre

10.02.2015

Asetat kalemi su bazlı (Mavi)

50.000

Adet

Firma numunesine göre

10.02.2015

Tükenmez kalem (cep tipi plastik)

25.000

Adet

G-01.e/14.02.2006

10.02.2015

Beyaz tahta kalemi (siyah)

75.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

10.02.2015

Beyaz tahta kalemi (mavi)

75.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

10.02.2015

Beyaz tahta kalemi (kırmızı)

60.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

10.02.2015

Beyaz tahta kalemi (yeşil)

15.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

10.02.2015

 

Karton telli dosya

800.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

11.02.2015

Karton telli dosya (klasöre takılabilen)

200.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

11.02.2015

Karton telli yarım dosya

2.000.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

11.02.2015

Karton dosya gömleği

200.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

11.02.2015

Plastik telli dosya (klasöre takılabilen)

4.000.000

Adet

I-14.c/28.01.2002

11.02.2015

Plastik dosya gömleği (poşet tip)

150.000

Paket

I-14.c/28.01.2002

11.02.2015

Arşiv kutusu Prespan

50.000

Adet

P-55.b/12.06.2013

11.02.2015

 

Zımba makinesi teli uz. 6 mm.

400.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

12.02.2015

Zımba makinesi teli uz. 4,5 mm.

20.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

12.02.2015

Zımba makinesi teli uz. 9,5 mm.

30.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

12.02.2015

Dev ataş

30.000

Kutu

K-01.c/24.04.2007

12.02.2015

Cetvel 300 mm. tek taraflı polistrol

20.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

12.02.2015

Cetvel 500 mm. tek taraflı polistrol

8.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

12.02.2015

Cetvel 300 mm. tek taraflı metakrilat

6.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

12.02.2015

Cetvel 300 mm. çift taraflı polistrol

5.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

12.02.2015

Zarf açacağı madeni

6.000

Adet

K-02.a/30.04.2007

12.02.2015

 

Istampa mürekkebi siyah 50 ml.

10.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

13.02.2015

Istampa mürekkebi siyah 500 ml.

1.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

13.02.2015

Istampa mürekkebi kırmızı 50 ml.

20.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

13.02.2015

Istampa mürekkebi kırmızı 500 ml.

1.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

13.02.2015

Küçük boy ıstampa (Doğal kauçuk)

7.500

Adet

D-01.d/24.02.2005

13.02.2015

Büyük boy ıstampa (Doğal kauçuk)

6.000

Adet

D-01.d/24.02.2005

13.02.2015

Tarih damgası normal boy

3.000

Adet

I-16/06.06.2002

13.02.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

700/1-1


MUHTELİF MAL ALIMLARI YAPILACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                      :  0274 614 10 07

c) Faks No                          :  0274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 -  ÇUVAL AĞZI DİKİŞ İPLİĞİ

İKN: 2015/2733

D.NO: 121-GLİ/2015-19

1 KALEMDE

25.000 KG.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM GÜNÜ

2 -   KOMATSU BULDOZER MOTOR YEDEKLERİ

İKN: 2015/5719

D.NO: 244-GLİ/2015-62

59 KALEMDE

522 ADET,

33 TAKIM

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın,

a) Konusu

b) İhale Tarih

ve Günü

c) Son Teklif

Verme Saati

d) İhale

Saati

e) İhale

Doküman

Bedeli

1 -   ÇUVAL AĞZI DİKİŞ İPLİĞİ

12.02.2015 PERŞEMBE

14.00

14.00

50,00 TL

2 -   KOMATSU BULDOZER MOTOR YEDEKLERİ

12.02.2015 PERŞEMBE

15.00

15.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                 :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                      :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Komatsu buldozer motor yedekleri ihalesinde kalem bazında kısmi teklif verilebilir. Çuval ağzı dikiş ipliği ihalesinde ise işin tamamı için teklif verilecektir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

679/1-1


1 (BİR) ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet tıbbi cihaz alım işi,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/7230

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve fax numarası        :  Tel : 0 (342) 360 11 85       Fax : 0 (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale Dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın ;

a) Niteliği türü ve miktarı           :  Üst Düzey (iş istasyonlu) Monoplan Dijital Anjiyografi Ünitesi 1 Adet

b) Teslim yeri                            :  CIP/CIF teslim şekli ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlilik

Değerlendirmesinin/İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                        :  10/02/2015 Salı günü Saat: 10.00

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/ veya laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif : Sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 150,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

692/1-1


DÜZELTME İLANI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden:

Motorlu Araçların Satış İşlemleri Açık Artırma Usulü ile Toptan Mübadele Edilecektir.

Motorlu Araçların Satış İşlemleri Açık Artırma Usulü ile Toptan Mübadele edileceği ilan edilmiştir. Ancak 22.10.2008- 27032 tarihli Mübadele Yönetmeliğinin 28-2  Maddesi gereği aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

1 - İdarenin Adı                               :  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü

a) Adresi                                          :  İstasyon Cad: No : 16   Yeşilyurt- MALATYA

b) Telefon ve faks numarası             :  04222125500 - 04222125516

c) Elektronik posta adresi                 :  malatyalojistik@egm.govl.tr

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği yer                         :  Malatya Lojistik Şube Md.İkmal Br.A.Liği,

2 - Düzeltmeye Konu

     İlanın Yayımlandığı

a) Resmi Gazete’nin  tarih ve sayısı :  27.01.2015 - 29249

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

Yukarıda Belirtilen tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlan Metninde yer alan Mübadele edilecek Resmi Araçların Tahmini bedelleri sehven yanlış yazıldığından aşağıdaki şekilde yeniden düzeltilmiştir.

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ, MAL VE MALZEME LİSTESİDİR

S.N.

Plaka No

Aracın Cinsi

Model

Miktarı

Tahmini Bedeli

Hasar Durumu

Kilometresi

1

44A0001

Toyota Avensis 2.0 Ekstra

2000

1

13.060,00

Faal, Tamir Gerekir

369.000

2

44A0014

Renault Megane 1.6 Sedan

2004

1

13.060,00

Faal, Tamir Gerekir

361.400

3

44A0052

Tofaş Şahin 1.6 İ

2001

1

7.120,00

Faal, Tamir Gerekir

39.000

4

44A0079

Fiat Palio 1.4 EL

2000

1

9.310,00

Faal, Tamir Gerekir

232.000

5

44A0081

Isuzu Otobüs MD 27 SA

2000

1

11.860,00

Faal, Tamir Gerekir

323.000

6

44A0091

Renault 19 1.6 E Alize

2001

1

11.350,00

Faal, Tamir Gerekir

183.000

7

44A0100

Renault Laguna RXT 2.0 16 V

2001

1

12.800,00

Faal, Tamir Gerekir

173.000

8

44A0110

Renault Megane 1.6 Sedan

2004

1

13.810,00

Faal, Tamir Gerekir

331.000

9

44A0114

Transit Connect 1.8 K210S 75 BG

2004

1

13.750,00

Faal, Tamir Gerekir

371.000

10

44A0115

Transit Connect 1.8 K210S 75 BG

2004

1

13.750,00

Faal, Tamir Gerekir

261.267

11

44A0137

Reanult Clio 1.4 Aut.Klimalı

2007

1

14.290,00

Faal, Tamir Gerekir

173.000

12

44A0140

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

14.170,00

Faal, Tamir Gerekir

255.000

13

44A0150

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

14.170,00

Faal, Tamir Gerekir

362.000

14

44A0154

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

14.170,00

Faal, Tamir Gerekir

401.000

15

44A0155

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

14.170,00

Faal, Tamir Gerekir

173.000

16

44A0158

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

14.170,00

Faal, Tamir Gerekir

191.000

17

44A0173

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

14.170,00

Faal, Tamir Gerekir

188.000

18

44A0377

Landrover 110-83 ARAZİ

1993

1

15.780,00

Faal, Tamir Gerekir

61.000

19

44A0378

Landrover 110-83 ARAZİ

1993

1

15.680,00

Faal, Tamir Gerekir

172.500

20

593 adet hurda mal ve malzeme

2500 kg

1.700,00

 

 

 

 

Toplam : 252.340,00-TL

 

 

İlan olunur.

699/1-1


DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

Düzce Belediye Başkanlığından:

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI

Madde 1: Düzce Belediye Meclisi’nin 16.10.2014/450 nolu kararı ile Düzce İli, Merkez İlçesi, Darıcı Mahallesi, G26A19A3C Pafta 1416 Ada, 1 Parsel numarasına kayıtlı inşaatı devam eden Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminali ile buraya ait büro, yazıhane, kafeterya, lokanta, emanet odası, büfe otopark, terminal giriş-çıkış, taksi durağı, çay ocağı ve diğer eklentileri olmak üzere komple işletilmesi işinin 15 yıl süreyle işletilmek üzere kiraya verilmesidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Madde 2: Şartname ve ekleri Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,-TL karşılığında alınabilir.

İHALENİN USÜL, YER VE ZAMANI:

Madde 3: İhale; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü Artırma” yöntemiyle; 17 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00’de, Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İŞİN BEDELİ, TEMİNAT VE ÖDEME ŞARTLARI:

Madde 4: Söz konusu işin; tahmin edilen ihale toplam bedeli (KDV hariç) 18.000.000,-TL’dir. Geçici teminat % 3 oranında olup 540.000,-TL’dir. Kesin teminat; ihale sonucu ortaya çıkacak aylık (KDV hariç) kira bedelinin sözleşme süresi olan 180 ay ile çarpımı sonucu hesaplanacak ihale toplam bedeli ile aşağıda ödeme planı yazılı 9.450.000,-TL’nin toplamının % 6’sıdır.

İhale muhammen bedeli tahmini aylık kira bedeli olup (KDV Hariç) 47.500,-TLdir. İhalede artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır. Kira bedeli; “Yer Teslimi” nin yapıldığı aydan itibaren tahakkuk edecektir.

6.500.000,-TL + KDV sözleşmeyi takiben 30 gün içerinde ödenmek üzere peşin ve defaten,

1.000.000,-TL + KDV 31.12.2016 tarihine kadar peşin ve defaten,

1.000.000,-TL + KDV 31.12.2017 tarihine kadar peşin ve defaten,

   950.000,-TL + KDV 31.12.2018 tarihine kadar peşin ve defaten ödenecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 5: İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 - Kanuni ikametgâhının olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2015 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2015 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

5.4 - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi,

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5.5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5.6 - Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5.7 - İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge,

5.8 - Sabıka kaydı:

a) Gerçek kişi olması halinde yetkili kişiye ait sabıka kaydı,

b) Tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı,

c) Ortak girişim olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı getirilmesi.

5.9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır).

5.10 - İhaleyi kazanan işletmeci; T2 (Terminal İşletme) Belgesini sözleşmenin imzalanmasını takip eden ayın sonuna kadar alması ve idareye ibraz etmesi gerekmektedir. Almadığı takdirde ihale, idare tarafından tek taraflı olarak fesih edilir, teminatları irat kaydedilir. İstekli hiçbir hak talep edemez.

5.11 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sigorta İl Müdürlüklerinden alacakları “Borcu Yoktur” belgesi,

5.12 - Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

5.13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Madde 6:

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında ihale tarih/saatine kadar Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.

İlanen duyurulur.

599/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/7943

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

I. BÖLGE:

16.000 m Tekirdağ-Edirne-Kırklareli’nde Karotlu Linyit Sondajı,

  4.000 m Tekirdağ-Edirne-Kırklareli’nde Kırıntılı Linyit Sondajı,

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

II. BÖLGE:

11.000 m Muş-Merkez-Ziyaret-Yaygın’da Karotlu Linyit Sondajı,

6.000 m Muş-Merkez-Ziyaret-Yaygın’da Kırıntılı Linyit Sondajı,

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 37.000 m.

b) Yapılacağı yer    : (a) bendinde belirtilen 2(iki) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi           :

I. BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde, en az 4 (dört) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren I. Bölge: 210 (ikiyüzon) takvim günü.

II. BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde üç adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren II. Bölge: 240 (ikiyüzkırk) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati     :  10/02/2015 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

621/1-1


18 (ONSEKİZ) ADET SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) İdaremizce 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 18 ( Onsekiz ) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 12.02.2015 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ve otuz yıl süreli işletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 Nolu Saha.

İli

: Manisa

Alanı

: 4.730,46 hektar

İlçesi

: Gölmarmara

Muhammen Bedeli

: 340.130,48.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 10.203,91 .-TL

Köyü-Mevkii

: Beyler Mah.Mevkii

 

 

Pafta No

: K19c2– K20d1

 

 

Erişim No

: 3191194

 

 

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

579550

582490

590470

583750

X(YUKARI)

4283960

4287320

4280180

4278220

 

2 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.863,68 hektar

İlçesi

: Saruhanlı

Muhammen Bedeli

: 349.709,30.-TL

Beldesi

: --

Geçici Teminat Bedeli

: 10.491,28 .-TL

Köyü-Mevkii

: Gümülceli

 

 

Pafta No

: K19d1- K19d2- K19d3

 

 

Erişim No

: 3191193

 

 

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

550565

555280

561010

557605

X(YUKARI)

4280085

4281780

4273045

4270900

 

3 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.106,78 hektar

İlçesi

: Şehzadeler

Muhammen Bedeli

: 26.963,43 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 808,90 .-TL

Köyü-Mevkii

: Karaoğlanlı

 

 

Pafta No

: K18c3-K19d4

 

 

Erişim No

: 3297220

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

549893

549922

549908

548934

X(YUKARI)

4266834

4266782

4266774

4266095

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

540963

540996

542503

547907

X(YUKARI)

4272573

4272574

4272470

4268573

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

549000

549019

549087

549894

X(YUKARI)

4267750

4267772

4267723

4266904

 

4 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.780,53 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 343.730,60 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 10.311,92 .-TL

Köyü-Mevkii

: Poyrazovası mevkii

 

 

Pafta No

: K20d3-K20d4

 

 

Erişim No

: 3191234

 

 

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

605000

602570

593600

589640

X(YUKARI)

4275036

4272360

4271050

4268875

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

588580

592330

596170

605000

X(YUKARI)

4271300

4272280

4275700

4275624

 

5 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.606,69 hektar

İlçesi

: Demirci

Muhammen Bedeli

: 64.832,27 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.944,97 .-TL

Köyü-Mevkii

: Bozcaatlı

 

 

Pafta No

: K21a3-K21a4

 

 

Erişim No

: 3250547

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

641350

647250

644850

639500

X(YUKARI)

4300731

4297031

4292300

4295090

6 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.303,35 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 41.404,00 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.242,12 .-TL

Köyü-Mevkii

: Kızılçukur

 

 

Pafta No

: L21d1-L21d2-L21d4

 

 

Erişim No

: 3297161

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

641810

646189

645405

645180

644840

X(YUKARI)

4225458

4223593

4222488

4222201

4222228

POLİGON 2

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y(SAĞA)

644840

644730

641500

641208

639538

X(YUKARI)

4222165

4222238

4222490

4221862

4220443

POLİGON 3

11.NOKTA

12.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

637492

641720

 

 

 

X(YUKARI)

4225196

4225492

 

 

 

 

7 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.687,54 hektar

İlçesi

: Demirci

Muhammen Bedel

: 48.310,14 .-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 1.449,30 .-TL

Köyü-Mevkii

: Gümele

 

 

Pafta No

: K21a3-K21a4-K21d1-K21d2

 

 

Erişim No

 : 3250548

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

644850

642200

639900

639900

X(YUKARI)

4292300

4287080

4287609

4292400

 

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Y(SAĞA)

638654

639500

 

 

X(YUKARI)

4292399

4295090

 

 

 

 8 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.265,44 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedel

: 76.673,67.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.300,21 .-TL

Köyü-Mevkii

: -

 

 

Pafta No

: K19b1-K19b2

 

 

Erişim No

 : 3315068

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

577586

580752

576345

572645

X(YUKARI)

4317187

4314460

4306018

4310239

 

9 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.938,14 hektar

İlçesi

: Köprübaşı

Muhammen Bedeli

: 70.790,27.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.123,71.-TL

Köyü-Mevkii

: Karaelmacık

 

 

Pafta No

: K20b3-K21a4

 

 

Erişim No

: 3250555

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

633500

630000

630000

627300

X(YUKARI)

4297000

4297000

4295253

4294800

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

625200

634350

635040

633500

X(YUKARI)

4300200

4300900

4296100

4295841

 

10 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.776,46 hektar

İlçesi

: Yunusemre

Muhammen Bedeli

: 85.859,54.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.575,79.-TL

Köyü-Mevkii

: Akgedik-Yağcılar

 

 

Pafta No

:K18c1-K18c4

 

 

Erişim No

: 3308777

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

527715

529145

523685

522590

524342

X(YUKARI)

4283850

4273855

4273770

4281165

4282082

 

11.Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.858,72 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 87.338,21.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2. 620,15.-TL

Köyü-Mevkii

: Aşağıgüllüce

 

 

Pafta No

: K 21b4-K21d2-K21c1

 

 

Erişim No

: 3305921

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

661870

655850

647450

644790

656830

656836

X(YUKARI)

4287880

4288300

4282000

4283540

4292500

4292494

 

12.Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.605,24 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedeli

: 46.830,65.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.404,92.-TL

Köyü-Mevkii

: Hamidiye

 

 

Pafta No

: K19a2-K19a3-K19b1

 

 

Erişim No

: 3305912

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

566656

564630

563103

560100

562040

X(YUKARI)

4308162

4303236

4305261

4305476

4311000

 

13 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.235,60 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 58.161,72.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.744,85.-TL

Köyü-Mevkii

: Çamlıca

 

 

Pafta No

: K21a3-K21b4-K21d2

 

 

Erişim No

: 3308781

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

646526

654114

648846

647377

646619

645357

X(YUKARI)

4295604

4290654

4286578

4290915

4293262

4293298

 

14 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 771,47 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedeli

: 26.963,43.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 808,90.-TL

Köyü-Mevkii

: Akselendi

 

 

Pafta No

: K19b3-K19b4

 

 

Erişim No

: 3297571

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

577718

574800

574800

574356

574305

579243

X(YUKARI)

4291011

4290382

4291356

4291129

4291474

4293632

 

7.NOKTA

 

 

 

 

 

Y(SAĞA)

579402

 

 

 

 

 

X(YUKARI)

4292202

 

 

 

 

 

15 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.795,00 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 86.192,80.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.585,78.-TL

Köyü-Mevkii

: Çiçek Hasan

 

 

Pafta No

: K21b3-K21b4-K21c2

 

 

Erişim No

: 3308779

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

658000

669000

663600

658000

X(YUKARI)

4296500

4296000

4288800

4294000

 

16 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.289,43 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedeli

: 41.153,78.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.234,61.-TL

Köyü-Mevkii

: Beyoba

 

 

Pafta No

: K19a3 – K19b4

 

 

Erişim No

: 3297572

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

572707

572928

572630

570587

566327

566232

X(YUKARI)

4292888

4292725

4292565

4294156

4291241

4291431

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

566374

566345

567024

568995

568955

569177

X(YUKARI)

4291527

4291658

4292120

4293411

4293436

4293587

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

 

Y(SAĞA)

565407

565000

565430

565660

574597

 

X(YUKARI)

4295978

4297855

4298359

4298594

4293892

 

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

574758

574850

574166

 

 

 

X(YUKARI)

4293807

4293759

4293391

 

 

 

 

17 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.695,18 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 84. 398,68.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.531,96.-TL

Köyü-Mevkii

: Darıçukuru-Azkaya

 

 

Pafta No

: K21b2-K21b3

 

 

Erişim No

: 3308780

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

669430

673210

668590

663550

X(YUKARI)

4307900

4304260

4297680

4298520

 

18 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.944,73 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 88.884,29.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.666,53.-TL

Köyü-Mevkii

: Çarşa

 

 

Pafta No

: K21a3-K21b1

 

 

Erişim No

: 3308778

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

652111

657397

650712

646360

X(YUKARI)

4307356

4308392

4297459

4301002

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a - Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarası,

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Onaylı imza beyanı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

556/1-1


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 514,65TL. ile en çok 146.807,25TL. arasında değişen; 05/02/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 51,47 TL, en çok 14.680,73TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen lens, fotoğraf makinası, güneş gözlüğü,  el çantası vs. cinsi 22 (yirmiiki) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 06/02/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

619/1-1


TAŞINMAZMAL ( ARSA ) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli Kirazlı Köyü Dışbudaklık mevkii sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale ile ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

* Arsalar 1/1000 Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. Bu alanda hazır beton üretimi sağlayan beton santralleri yapılabilmektedir.

 

S.No

Mahallesi

/Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

( m2 )

Belediye

Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kirazlı

G22C11C1B

150

4

6.489,01

Tam

Sanayi alanı E=0.60

Hmax=serbest

2.920.055,00TL

+ KDV

103.370,00-TL

11/02/2015

14:00

2

Kirazlı

G22C11C1B

150

3

6.489,01

Tam

Sanayi alanı E=0.60

Hmax=serbest

2.920.055,00TL

87.602,00-TL

11/02/2015

14:15

 

Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c) Noterden tasdikli imza sirküsü,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

650/1-1


TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/6498

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının Adana-Mersin-Konya-İskenderun-Karaman-Fevzipaşa Garlarında temizliği işi toplam 39 İşçi ile işin süresi 01.03.2015–31.12.2015

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.02.2015 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

625/1-1