24 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29246

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.12.2014      Karar No: 487

Türkiye Petrolleri A.O. Batman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan 2TP-3 ve AP-2 Üretim Kampı arası Yeraltı Petrol ve Gaz Boru Hattı ve Batı Raman-422 lokasyon sahasının yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Recepler) Köyündeki 254 no.lu parselin 5198,37 m²’lik (İrtifak hakkı), 3616,93 m²’lik (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 8815,30 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 06.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/4000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Recepler) Köyündeki 254 no.lu parselin 5198,37 m²’lik (İrtifak hakkı), 3616,93 m²’lik (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 8815,30 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli            : Batman    

İlçesi       : Merkez

Köyü       : Tilmis (Recepler)

 

Parsel No.                                     Malikleri                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

    254            Aliye (Mirze Kızı)                                                                        8.815,93 m2

                      Fatma DURAN (Abdulkadir Kızı)

                      Hasan DEMİR (Kamil Oğlu)

                      Mehmet Ata MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu)

                      Süleyman ALTUN (Şemseddin Oğlu)

                      Alaattin ALTUN (Şemseddin Oğlu)

                      İmran ÖZERDEM (İsmail Kızı)

                      Abdulkadir ATACA (Bedri Oğlu)

                      İrfan YILDIZ (Muhyeddin Oğlu)

                      Kazım YILDIZ (Osman Oğlu)

                      Ali DUĞU (Kaso Oğlu)

                      Hamza ÖZERDEM (Felemez Oğlu)

                      Mukdedir BUKARLI (Selahattin Kızı)

                      Şevkiye MÜJDECİ (Yusuf Kızı)

                      Mehmet Emin DEMİR (Kamil Oğlu)

                      Sultan KANAĞI (Hamit Kızı)

                      Ali İhsan MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu)

                      Necla NESRİN SOYVURAL (Mehmet Oğlu)

                      Zülal ALTUN (Yunus Kızı)

                      Zeynep ALTUN (Cengiz Kızı)

                      Arif ALTUN (Mehmet Oğlu)

                      Dilber SİNMİŞ (Fahri Kızı)

                      Şükran MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Kızı)

                      İrfan MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu)

                      Mesude MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Kızı)

                      Serhat AKIN (Mehmet Oğlu

                      Gülişah AYDIN (Mehmet Emin Kızı)

                      Zübeyde EL (Muhti Kızı)

                      Ahmet EL (Muhti Oğlu)

                      Emrah ALTUN (Mehmet Oğlu)

                      Kadriye AKIN (Ahmet Kızı)

                      Muhbet AKYOL (Sabri Kızı)

                      Mesude ONUR (Mehmet Kızı)

                      Şükran SOYSAL (Bedri Kızı)

                      Mülkiye DEMİR (Kamil Kızı)

                      Aysel ÖZERDEM (Behçet Kızı)

                      Ertan RECEBANLI (Behçet Oğlu)

                      Raife MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı)

                      Yıldız TAŞ (Mehmet Oğlu)

                      Cemal Şahin ALTUN (Mehmet Oğlu)

                      Reyhan ALTUN (Mehmet Kızı)

                      Halil KURAL (Hamit Oğlu)

                      Seval İNENÇ (Mehmet Kızı)

                      Genco AKIN (İsa Oğlu)

                      Mesude ÖZERDEM (Abdulkadir Kızı)

                      Emel AKIN (Selman Kızı)

                      Hacer DENİZ (Behçet Kızı)

                      Ahmet AKIN (Selman Oğlu)

                      Mustafa (Mirze Oğlu)

                      Mecit (Mirze Oğlu)

                      Saliha MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı)

                      Selahattin AKIN (Abdulkadir Oğlu)

                      Abdurrahman BİÇEN (Ahmet Oğlu)

                      Nesep YILDIZ (Hüseyin Kızı)

                      Uğur EREN (Mehmet Oğlu)

                      İmran MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı)

                      Ali ALTUN (Şemseddin Oğlu)

                      Şükran EKİNCİ (Mehmet Kızı)

                      Okan AKIN (Mehmet Oğlu)

                      Abdo ÖZERDEM (İsa Oğlu)

                      Ahmet ALTUN (Şemseddin Oğlu)

                      Haliye ŞAHİN (Kaso Kızı)

                      Selime AYAZ (Şemseddin Kızı)

                      Hafiye ALTUN (Şemseddin Kızı)

                      Mehmet Şirin AKIN (Abdulkadir Oğlu)

                      Selçuk AKIN (Selman Oğlu)

                      Abdullatif AKIN (Genco Oğlu)

                      Mehmet Selim MÜJDECİOĞLU (İzzettin Oğlu)

                      Mehmet ARICA (M. Selim Oğlu)

                      Tenzire ÇELİK (Yusuf Kızı)

                      Ayşan TAKA (Şemsettin Kızı)

                      Tenzire ÇELİK (Yusuf Kızı)

                      Erdal AKIN (Selman Oğlu)

                      İrfan YILDIZ (Muhyeddin Oğlu)

                      Saliha ONUR (Bahattin Kızı)

                      Sadiye DEMİR (Kamil Kızı)

                      Berrin YILDIZ (Behçet Kızı)

                      Zekeriya MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu)

                      Bengin YILDIZ (Muhyeddin Oğlu)

                      Ferit İRAZ (Abdullah Oğlu)

                      Nezahat AYDİŞ (Bahattin Kızı)

                      Songül KARABULUT (Selahattin Kızı)

                      Abdullah BEGİÇ (Hüseyin Oğlu)

                      Mehmet AKIN (Selman Oğlu)

                      Mazher MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Şehmuz DENİZ (Behçet Oğlu)

                      Ahmet KARAKUŞ (Osman Oğlu)

                      M. Zeki KURT (Sabri Oğlu)

                      Fahrettin MÜJDECİ (Bahattin Oğlu)

                      Vehbi MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Bedrettin ÖZERDEM (Ebedin Oğlu)

                      Türkan KARAHAN (Yusuf Kızı)

                      Dirre SİNMİŞ (Yusuf Kızı)

                      Ahmet ARICA (M. Selim Oğlu)

                      Fener ETE (Bahri Kızı)

                      Nursel ÖZMEN (Behçet Kızı)

                      Mensure MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı)

                      Kevser KANAĞI (Miaf Kızı)

                      Ekrem KANAĞI (Mehmet Sıdık Oğlu)

                      Nurten ALTUN (Mehmet Kızı)

                      Yücel ALTUN (Mehmet Oğlu)

                      Mustafa AKIN (Abdulkadir Oğlu)

                      İzzettin MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Mehmet İkram MÜJDECİ (Bahattin Oğlu)

                      Nefise YEŞİLBAŞ (Mehmet Selim Kızı)

                      Meliha ÖZERDEM (İzzettin Kızı)

                      Mehmet Nuri DEMİR (Medeni Oğlu)

                      Halime KURT (Abdulkadir Kızı)

                      Kutbettin MÜJDECİ (Bahattin Oğlu)

                      İlhan MÜJDECİ (Bahattin Oğlu)

                      Yüksel KARABULUT (Selahattin Kızı)

                      İnayet SİNMİŞ (Fahri Oğlu)

                      Arife AK (Sabri Kızı)

                      Zahit MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Cihat MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Nurten EVCİL (Mehmet Nuri Kızı)

                      Selman KARABULUT (Selahattin Oğlu)

                      Gülten ADIGÜZEL (Selahattin Kızı)

                      Süleyman KARABULUT (Şemsettin Oğlu)

                      Sadrettin MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Mevlüde YILDIZ (İzzettin Kızı)

                      Muhlise MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Kızı)

                      Faysal DEMİR (Mehmet Nuri Oğlu)

                      Mehmet MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Cemile ÖZERDEM (Arif Kızı)

                      Zübeyde ÖZERDEM (Kasım Kızı)

                      Behzat AKIN (Abdulkadir Oğlu)

                      Şükrü DEMİR (Mehmet Oğlu)

                      Şahinebat ÖNAL (Abdulkadir Kızı)

                      Selman AKIN (Abdulkadir Oğlu)

                      Vetha KARABULUT (Şemsettin Kızı)

                      Hatice AYAZ (Sabri Kızı)

                      Yaşar ÖZERDEM (Felemez Oğlu)

                      Sevda ÖZERDEM (Selman Kızı)

                      Abdullah Bahri MÜJDECİ (Bahattin Oğlu)

                      Perihan BAŞARAN (Sabri Kızı)

                      Cafer ÖZERDEM (Felemez Oğlu)

                      Abdullah AKIN (Selman Oğlu)

                      Mesut ONUR (Mehmet Oğlu)

                      Medine ÇALIŞKAN (Sabri Kızı)

                      Ayşegül MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Kızı)

                      Ahmet MÜJDECİ (Bahattin Oğlu)

                      Şahide OCAKHANOĞLU (Bahattin Kızı)

                      Nurten DAL (Selahattin Kızı)

                      Bedriye FIRAT (Ebedin Kızı)

                      Cemile BİTER (Şemsettin Kızı)

                      Sümer DEMİR (Medeni Kızı)

                      Cüneyit ÖZERDEM (İzzettin Oğlu)

                      İbrahim ÖZERDEM (İsmail Oğlu)

                      Mehmet Sait KURT (Sabri Oğlu)

                      Hasan MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu)

                      Saniye MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Kızı)

                      Hakim AKIN (Abdulkadir Oğlu)

                      Türkan ARICA (M. Selim Kızı)

                      Lütfiye YILDIZ (Mehmet Kızı)

                      Hanım DEMİR (Hasan Kızı)

                      Filiz YILDIZ (Behçet Kızı)

                      Ayhan AKBAŞ (Behçet Kızı)

                      Şükrü KARAKUŞ (Abdülcelil Oğlu)

                      Hanım MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı)

                      Muhammed Mustafa MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu)

                      Abdülhamit KANAĞI (Mehmet Sıdık Oğlu)

                      Casım ARICA (M. Selim Oğlu)

                      Emine EL (Ömer Kızı)

                      Aycan EL (Muhti Kızı)

                      Fikret ALTUN (Mehmet Oğlu)

                      Hakan AKIN (Mehmet Oğlu)

                      İsmet DUĞU (Kaso Oğlu)

                      Mesude OCAKHANOĞLU (M. Selim Kızı)

                      Melike Sultan Zinnur HALİTOĞLU (İsmet Kızı)

                      Gülşen ORHAN (Bedri Kızı)

                      Gülsüm DEMİR (Kamil Kızı)

                      Halil YILDIZ (Mehmet Oğlu)

                      Melek ÇELEBİ (Kamil Kızı)

                      Neslihan AKIN (Mehmet Kızı)

                      Hafize GÜLTEKİN (Mehmet Selim Kızı)

                      Takibe DEMİR (Süleyman Kızı)

                      Zeynep DEMİR (Medeni Kızı)

                      Mehmet Zeki MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu)

                      Şadiye EL (Kadri Kızı)

                      Hamdiye EL (Muhti Kızı)

                      Ahmet EL (Muhti Oğlu)

                      Sadettin AKIN (Genco Oğlu)

                      Betül DENİZ (Behçet Kızı)

                      Rızkiye ARICA (M. Selim Kızı)

                      Nedime YAKUT (İsmet Kızı)

                      Mehmet Ali MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu)

                      Eniz YILDIZ (Muhyeddin Oğlu)

                      Mukadder MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Kızı)

                      Sait YILDIZ (Yusuf Oğlu)

                      Mehmet Şah ATACA (Bedri Oğlu)

                      Osman DENİZ (Behçet Oğlu)

                      Şükran ATACA (Bedri Kızı)

                      Dine YILDIZ (Yusuf Kızı)

                      Bedri ATACA (İbrahim Oğlu)

                      Servet DEMİR (Kamil Kızı)

                      Fatma DEMİR (Kamil Kızı)

                      Sultan DENİZ (Behçet Kızı)

                      Mahmut EL (Muhti Oğlu)

                      Sait YILDIZ (Yusuf Oğlu)

                      Hamdiye ATACA (Bedri Kızı)

                      Süleyman YILDIZ (Mehmet Oğlu)

                      Aytekin EL (Muhti Oğlu)

                      Metin EL (Muhti Oğlu)

                      Abdurrahman EL (Muhti Oğlu)

                      Samiye DEMİR (Mehmet Kızı)

                      Vehbiye SEVİM (Mehmet Kızı)

                      Naile SEVİM (Mehmet Kızı)

                      Hasibe DUĞU (Hasan KIZI)

                      Ruken SERHANOĞLU (Behçet Kızı)

                      Fahriye EL (Muhti Kızı)

                      Seren YILDIZ (Behçet Kızı)

                      Zühra MİRZEOĞLU (Osman Kızı)

                      Yahya MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu)

                      Behçet DENİZ (Hasan Oğlu)

                      Selman MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu)

                      Sahiha MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı)

                      Dine AYDIN (Yusuf Oğlu)

                      Şevkiye MÜJDECİ (Yusuf Kızı)

                      Gülbahar BOZYİĞİT (Bedri Kızı)

                      Lütfiye YILDIZ (Mehmet Kızı)

                      Hamdiye ERCAN (Bedri Kızı)

                      Akif ÖZERDEM (Felemez Oğlu)

                      Kazım ARICA (M. Selim Oğlu)

                      Mehmet Şah ATACA (Bedri Oğlu)

                      Temir DEMİR (Kamil Oğlu)

                      Mehmet DEMİR (Kamil Oğlu)

                      Fahri SİNMİŞ (Ali Oğlu)

                                                                                           TOPLAM :             8.815,93 m2

528/1-1

—————

Çalık Petrol Arama üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/5078 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını 17.01.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

527/1-1


 

—————


 


 


 

—————


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Aydın İktisat Fakültesi

Maliye

Profesör

1

1

Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması konusunda çalışması olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Doçent

1

1

Yüksek Performans Organizasyonu ve Güçlendirici Liderlik konularında çalışmaları bulunmak.

Aydın Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi) bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

İlköğretim Programlarında drama ve öğrenme-öğretme konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

Halk Kültürü, Halk İnançları ve Alevilik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Volterra integral denklemlerin nümerik çözümleri üzerinde çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Metroloji, Nanoteknoloji ve Görüntüleme Sistemleri, Biyomedikal Görüntü İşleme, Robotik konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

1

Kounis Sendromu ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik Cerrahi

Doçent

1

1

Probleme dayalı öğretim (PDÖ) formasyonu almış ve bu sistemle eğitim vermiş olmak. Temel eğitim becerileri konusunda yeterlilik sahibi olup eğitim vermiş olmak. Hidrocerrahi konusunda klinik çalışmalarda bulunmuş olmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

Doçent

1

1

Örgütsel Davranış üzerine çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Planlama

Doçent

1

1

Peyzaj Ekolojisi ve Peyzaj Strüktür İndeksleri konularında çalışması olmak.

Ziraat Fakültesi

Süt Teknolojisi

Doçent

1

1

Beyaz peynirde homojenizasyon uygulamaları ve gıda güvenliği yönetim sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Tarım Politikası, Gıda Güvenliği Ekonomisi, Zeytin ve Zeytin Ürünleri ekonomisi, pazarlaması ve politikaları konularında çalışmaları olmak.

544/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünden:

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında, hak sahiplerine ait 64470 ada 4 parselde yapılan konutlar için ilan tarihinden itibaren hak sahibi ve/veya yasal vekili tarafından 15 gün içerisinde, Yenimahalle Belediye Binası Etüd Proje Müdürlüğünde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine ait gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanması ve konutlarını teslim almaları, gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayanların da aynı süre içinde konutlarını teslim alması gerekmektedir. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamayan ve/veya gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayarak konutlarını teslim almayanların hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

İlanen duyurulur.

550/1-1