19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HAVA SOĞUTUCUSU ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ KAPTANLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN BAĞLI ORTAKLIĞI HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN % 93,49 ORANINDAKİ HİSSESİNİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.’DE BULUNAN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’YE AİT % 90 VEYA TALEP HALİNDE %100 ORANINDAKİ HİSSENİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İslahiye Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/3305

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  14 kalem Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03/02/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 03/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

288/1-1


HAVA SOĞUTUCUSU ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/3308

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  26 adet Hava Soğutucusu (Chausson), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  02/02/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 02/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

289/1-1


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

“Dikişsiz Çelik Çekme Boru” alımı işi “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/3702

1 - İdarenin                            

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0.312.293 44 00 (15 Hat) / 2774 - 0.312.243 14 47

d) Elektronik posta adresi       :  a_daldal_@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

Sıra No

Malzemenin Adı ve Özelliği

Miktarı Metre

1

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76,1x7,1x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

48

2

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x3,6x7500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

540

3

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000

4

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x6,3x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

60

5

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x7500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1500

6

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø101x6,3x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

90

7

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

78

8

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø168,3x14,2x7500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

60

9

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1x16x6500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

13

10

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø21,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

960

11

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

18

12

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

600

13

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x8x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

30

14

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

13

15

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø273x7,1x6500 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

32,5

16

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

15000

17

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x4,5x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5

18

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x6,3x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5

19

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x4x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

18

20

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø51x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000

21

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

15000

22

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

180

23

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3x2,9x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

150

 

b) Teslim yeri                         :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 29.05.2015 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  02/02/2015 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 02/02/2014 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Ankara Makina Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

339/1-1


DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ KAPTANLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/2838

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0262 239 73 00/0262 223 42 78

c) Elektronik Posta Adresi :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ KAPTANLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIMI Toplam 3000 Etap. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.02.2015 tarih Pazartesi Günü Saat: 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi . Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

327/1-1


TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN BAĞLI ORTAKLIĞI HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN % 93,49 ORANINDAKİ HİSSESİNİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi (Kayıtlı Sermaye / Çıkarılmış Sermaye)

(TL)

Satışa Sunulan

Hisse Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

Son Teklif Verme Tarihi

HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

150.000.000 /

94.000.000

(Yüzellimilyon / Doksandörtmilyon)

93,49 (Doksanüç virgülkırk dokuz)

25.000.000 (Yirmibeş milyon)

ABD Doları

24.04.2015

 

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarih 2007/08 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin (“Halkbank”) bağlı ortaklığı Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) sermayesinde bulunan Halkbank’a ait %89,18 (yüzdeseksendokuzvirgülonsekiz)’i oranındaki hisse ile Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’ne ait olan %4,31 (yüzdedörtvirgülotuzbir) oranındaki hisse olmak üzere toplam %93,49 (yüzdedoksanüçvirgülkırkdokuz) orandaki hisseler, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/130 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, “Blok Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2. İhaleye yalnızca tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Diğer fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 15.000 (onbeşbin) ABD Doları ödemenin,

a) ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 6900 0120 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına

b) Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı hesabına

yatırılması gerekmektedir.

4. İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcı’ların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi’ni ve Bu Taahhütname’yi imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı’yı temsil ve ilzama yetkili olduğunu tevsik eden noter onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğini gösteren ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcı’nın isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu banka dekontunu İdare’ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi’ni elden teslim almaları zorunludur.

5. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, her bir ortağın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare’nin aşağıdaki adresinden veya İdare’nin www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.

6. Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki ön yeterlilik kriterleri çerçevesinde, ön yeterlilik değerlendirilmesi için İdare’ye yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

(Ön yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde ise (aşağıdaki (e) bendine halel getirmeksizin) Lider Ortak (Ortak Girişim Grubu Sözleşmesi’nde Ortak Girişim Grubu Lideri) tüzel kişi için aranacaktır);

a) Katılımcı tüzel kişinin sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması zorunludur. Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde, Lider Ortak’ın sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması ve

b) Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Doları’nın üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene içerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır) . Grupların konsolide özsermayelerinin toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın kontrolüne sahip ortağın veya müşterek/birlikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın ihaleye katılımlarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçi(ler) tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimi altındaki fonlar/varlıklar toplamının” dikkate alınması ve

c) (i) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içerisindeki Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzde yirmi) (Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzde yirmi) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyette oldukları ülke mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl içerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar) ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatlar uyarınca en az iki ayrı ülke içerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyor olması ve

d) Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam şube sayısı en az 400 (dörtyüz) olan ve tabi olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına imkan veren ilgili resmi makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile, tabi olduğu hukuk uyarınca hali hazırda geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasürans / acentelik sözleşmesine, (i) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yüzdeyirmi)’sine, Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak tarafından sahip olunması ve

e) Katılımcı tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sigorta şirketlerinin kurucu ve hissedarlarında aranan nitelikleri taşıyor olması

gerekmektedir.

7. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.

8. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyon’ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

9. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 24.04.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar üzerinde “HALK SİGORTA A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.

11. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600 Kurtuluş / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 40 Faks: (312) 585 83 07

e-posta: info@oib.gov.tr

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

380/1-1


HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.’DE BULUNAN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’YE AİT % 90 VEYA TALEP HALİNDE %100 ORANINDAKİ HİSSENİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi

(TL)

Satışa Sunulan

Hisse Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

Son Teklif Verme Tarihi

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

183.000.000

(Yüzseksenüçmilyon)

90 (Doksan)

Talep Halinde

100 (Yüz)

(25.000.000)

(Yirmibeş milyon)

24.04.2015

 

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarih 2007/08 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin (“Halkbank”) bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) %90 (yüzdedoksan) veya talep halinde %100 (yüzdeyüz) oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2. İhaleye tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Tüzel kişiliğe sahip olmayan fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 15.000 (onbeşbin) ABD Doları ödemenin;

a) ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 6900 0120 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına

b) Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı hesabına

yatırılması gerekmektedir.

4. İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcı’ların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi’ni ve bu Taahhütname’yi imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı’yı temsil ve ilzama yetkili olduğunu tevsik eden noter onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğini gösteren ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcı’nın isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu banka dekontunu İdare’ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi’ni elden teslim almaları zorunludur.

5. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, her bir ortağın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare’nin aşağıdaki adresinden veya İdare’nin www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.

6. Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki ön yeterlilik kriterleri çerçevesinde, ön yeterlilik değerlendirilmesi için İdare’ye yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Ön yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde ise (aşağıdaki (e) bendine halel getirmeksizin) Lider Ortak (Ortak Girişim Grubu Sözleşmesi’nde Ortak Girişim Grubu Lideri) tüzel kişi için aranacaktır);

a) Katılımcı tüzel kişinin bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması, Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde, Lider Ortak’ın bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması ve

b) Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Doları’nın üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene içerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır). Grupların konsolide özsermayelerinin toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın kontrolüne sahip ortağın veya müşterek/birlikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın ihaleye katılımlarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçi(ler) tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimi altındaki fonlar/varlıklar toplamının” dikkate alınması ve

c) (i) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içerisindeki Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzde yirmi) (Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzde yirmi) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyette oldukları ülke mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl içerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar) ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatlar uyarınca en az iki ayrı ülke içerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyor olması ve

d) Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam şube sayısı en az 400 (dörtyüz) olan ve tabi olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına imkan veren ilgili resmi makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile tabi olduğu hukuk uyarınca hali hazırda geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasürans / acentelik sözleşmesine, (i) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yüzdeyirmi)’sine, Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak tarafından sahip olunması ve

e) Katılımcı tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat gereği emeklilik şirketlerinin kurucu ve hissedarlarında aranan nitelikleri taşıyor olması

gerekmektedir.

7. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.

8. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyon’ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

9. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 24.04.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar üzerinde “HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.  İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.

11. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600 Kurtuluş/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 40 Faks: (312) 585 83 07

e-posta: info@oib.gov.tr

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

381/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İslahiye Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun İslahiye İlçesi Aydınlık Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

1

Aydınlık

N37-D-23B-4D VE N37-D-23C-1A

265

7

1.220,00 m2

Bitişik Nizam Yedi Katlı Konut ve Ticari (B-7)

3.689,00.-TL

4.500.000,00.-TL

135.000,00.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.İş Bankası İslahiye Şubesi IBANNO:TR 56.0006.4000.0016.3300.4191.97 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 27/OCAK/2015 Salı günü saat 14.00’de İslahiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

11161/1-1