18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HIZLI PVC KAPI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BANT ALIMI VE MONTAJI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


UN DEPOLARI SİLOLARI PLC VE SCADA OTOMASYON SİSTEMİNİN BAKIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI PARK, REKREASYON ALANI, EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜR MERKEZLERİ İLE LOJMAN, OFİS, YAYA ÜST GEÇİDİ VE KONUT İNŞAATLARI YAPTIRILMAK AYRICA MEVCUT GAR BİNASI VE DİĞER TESCİLLİ BİNALARIN BAKIM ONARIMLARINI YAPTIRMAK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Belediye Başkanlığından:


İHTİYAÇ DIŞI DEKLASE OLARAK BULUNAN 241 KALEM MALZEME SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Deniş Lavvar’dan SEAŞ Balcı’ya kömür taşınması, boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya

No

İhale Tarihi

ve Saati

Süre

1

Deniş Lavvar Tesisi ve civarından SEAŞ Balcı kapısındaki 1-4 üniteleri besleme silosuna 100.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması şeklindeki hizmet alımı işi

2015-973494

2015-72

02.02.2015

14.00

50

Takvim

Günü

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (207 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

325/1-1


HIZLI PVC KAPI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanına hızlı pvc kapı, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Hızlı pvc kapıya teklif verilebilmesi için Fabrikamızda yerinde görülüp, Teknik İşler Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir.

3 - Teklifler en geç 26.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

340/1-1


BANT ALIMI VE MONTAJI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 adet 4800X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 4300X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 5400X3000 köprü bantı ve montajı, 2 adet köprü bantının kısaltılıp yapıştırılması, 5430X840 bant ve montajı, 1 adet 5090X840 bant ve montajı,    1 adet 4420X820 bant ve montajı, 1 adet 8850X840 bant ve montajı, 1 adet 5190X840 bant ve montajı, 1 adet 5500X840 bant ve montajı, 1 adet 6540X820 bant ve montajı, 1 adet 9730X830 bant ve montajı, 1 adet 1045X840 bant ve montajı, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 26.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

341/1-1


UN DEPOLARI SİLOLARI PLC VE SCADA OTOMASYON SİSTEMİNİN BAKIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, Un Depolama ve dağıtım silolarının PLC ve SCADA otomasyon sisteminin 1 yıllık bakımının yapılması, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - PLC ve SCADA otomasyon sisteminin bakımına teklif verilebilmesi için Fabrikamızda yerinde görülüp, Teknik İşler Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir.

3 - Teklifler en geç 26.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

342/1-1


TAŞINMAZLAR ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI PARK, REKREASYON ALANI, EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜR MERKEZLERİ İLE LOJMAN, OFİS, YAYA ÜST GEÇİDİ VE KONUT İNŞAATLARI YAPTIRILMAK AYRICA MEVCUT GAR BİNASI VE DİĞER TESCİLLİ BİNALARIN BAKIM ONARIMLARINI YAPTIRMAK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Belediye Başkanlığından:

Belediyemizce aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar üzerine TCDD ile Çankırı Belediyesi arasında imzalanan 07/02/2012 tarihli protokolde belirtilen şartlar çerçevesinde, kat karşılığı park, rekreasyon alanı, Eğitim, Sosyal ve Kültür merkezleri ile lojman, ofis, yaya üst geçidi ve konut inşaatları yaptırılmak ayrıca mevcut gar binası ve diğer tescilli binaların bakım onarımlarını yaptırmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır

İLİ                                                    :  Çankırı

İLÇESİ                                            :  Merkez

MAHALLESİ                                 :  Abdülhalik

ADA NO                                         :  759

PARSEL NO                                   :  22 (13452.72 m2), 23 (2281.76 m2), 25-29 (10732.37 m2), 26-28 (31635.81 m2)

CİNSİ                                              :  Arsa

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :     41.560.503,34 TL

                                                         (Kırkbirmilyonbeşyüzaltmışbinbeşyüzüçliraotuzdörtkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  1.246.815.10 TL

                                                         (Birmilyonikiyüzkırkaltıbinsekizyüzonbeşliraonkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ           :  02.02.2015 günü saat 15.00

A.Yukarıda bilgileri verilen taşınmazlar üzerine TCDD ile Çankırı Belediyesi arasında imzalanan 07/02/2012 tarihli protokolde belirtilen şartlar çerçevesinde, kat karşılığı park, rekreasyon alanı, Eğitim, Sosyal ve Kültür merkezleri ile lojman, ofis, yaya üst geçidi ve konut inşaatları yaptırılmak ayrıca mevcut gar binası ve diğer tescilli binaların bakım onarımlarını yaptırmak yaptırılacak konutlardan normal katlarda bulunan ve belediyemizin seçeceği en az; 4 adet bağımsız bölüm ve 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası)'nın idaremize verilmesi paylaşım dışında kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi, 3194 sayılı kanuna göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi, İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle kat karşılığı yapılacak konutların bağımsız bölüm sayısında artış olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılması şartıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

B. İhaleye iştirak edecek istekliler;

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda toplanacak encümence yapılacaktır.

2. Şartnameler ve tüm ekleri 09.30-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 500 TL karşılığında satın alınabilecektir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 02.02.2015 tarih ve saat 15.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olacaktır. Bu belge şirketlerde aranmayacaktır.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belgenin verilmesi

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesinin verilmesi

d.1. Gerçek kişi olması halinde, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin verilmesi,

 d.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin verilmesi,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin verilmesi,

e.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin verilmesi,

e.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,

f) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin verilmesi,

g) Çankırı Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahsilât Servisi veznesine nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya Çankırı Belediyesi adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun banka şube limitlerini gösterir limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesini verilmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

ı) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %20’sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekli örneğe uygun banka referans mektubu

i) Muhammen bedelin %50'sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış iş deneyim belgesi

j)İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin verilmesi

k) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin verilmesi

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanını vermesi.

m) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi.

n) Ekli örneğe uygun Teknik Personel Taahhütnamesini vermesi

o) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi

p) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b),(d), (e), (j),(k), (m) ve (o) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 02.02.2015 tarih ve saat 15.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

291/1-1


İHTİYAÇ DIŞI DEKLASE OLARAK BULUNAN 241 KALEM MALZEME SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 241 Kalem Malzemenin (İş Makinası, Filtre Bezi, Kimyasal) KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2 - Muhammen bedel: 12.902,67 TL.

3 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

  (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA

  Tel : 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

                                                               600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/ BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat     :  10/02/2015 günü Saat: 14.00

5 - İhaleye Katılabilme Şartları :

İstekliler;

5.1.Teklif Mektubunu,

5.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

5.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

5.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

5.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

5.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

6 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 10/02/2015 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

7 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

268/1-1