17 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29239

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

Sağlık Bakanlığı/Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sinema Vakfı İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/11/2014 tarihinde kesinleşen, 03/11/2011 tarih ve E: 2010/518, K: 2011/330 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

310/1-1

—————

EK İLAN

Vakfın Adı: Turhal Kültür Eğitim Vakfı (TUKEV)

Vakfın İkametgâhı: Tokat

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

Not: 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmi Gazete’nin 88. Sayfasında yayımlanan ilan geçersizdir.

216/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi: 17/01/2015

Son Başvuru Tarihi: 31/01/2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi : : (232) 4885301

Hukuk Fakültesi: : (232) 4888145

Sağlık Bilimleri Fakültesi: : (232) 4888126

Tıp Fakültesi: : (232) 4888126

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: : (232) 4888126

Fax: : (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

Elektrik/Elektronik/Makine/ Bilgisayar/Mekatronik Mühendisliği ya da eşdeğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent/ Yard. Doç

2

Elektrik/Elektronik/Gıda/ Bilgisayar/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği ya da Biyoloji bölümü ya da eşdeğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine ve Malzeme Mühendisliği

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç

2

Makine/Malzeme/Kimya Mühendisliği/Fizik alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği ya da eş değer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında ya da eş değer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Yazılım/Bilgisayar Mühendisliği ya da eş değer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent/

Doçent

1

Gıda/Kimya Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimari Tasarım/Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri/ Sayısal Tasarım/Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yard. Doç.

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Gıda Mühendisliği veya          Tıp: Gastroentroloji/Halk Sağlığı/ Biyokimya

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Fizyoterapist

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıp: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıp: Ortopedi/Nöroloji/Geriatri/ Göğüs Hastalıkları/Kardiyoloji/ Plastik Cerrahi/Fizyoloji

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıp: Acil Tıp Uzmanı (tercih nedenidir)/Ortopedi/Genel cerrahi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Ergoterapist veya Fizyoterapist

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıp: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı veya Hemşire

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Sosyal Hizmet Uzmanı veya İş Uğraş Terapisti veya İş Uğraş Terapisi Alanında çalışmaları olan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Gerontolog veya Tıp: Geriatri Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıp: Nöroloji/İç Hastalıkları/ Ortopedi/Halk Sağlığı/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı/ Fizyoloji veya Fizyoterapist veya Hemşire

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Sosyal Hizmet Uzmanı veya İş Uğraş Terapisti veya İş Uğraş Terapisi Alanında çalışmaları olan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

2

Hemşirelik: İç Hastalıkları/Kadın Sağlığı ve Hastalıkları/Halk Sağlığı/Esaslar/Psikiyatri/Yönetim/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Profesör

1

Göz Hastalıkları Uzmanı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Anatomi

(Tıp Fakültesi, Hemşirelik veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olup, Anatomi doktorası veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Histoloji ve Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji doktorası veya uzmanlığını almış olmak,)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Prof/Doç/Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyokimya

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

(Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

(Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora veya uzmanlığa sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıbbi Patoloji

(Patoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

İç Hastalıkları

(İç Hastalıkları uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Genel Cerrahi

(Genel Cerrahi uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör/ Doçent/ Yard. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak)

336/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 95 - 19.12.2014                                               Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1352 - 19.12.2014                                             KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesinde yer alan, sit dışında bulunan, tapuda 102 pafta, 2974 ada, 3 parselde kayıtlı, tescilli TCDD Yol Atölyesi, Lojman Amele Binası, Vagon Ambarı ve tescilli Amele Barakasına cephe veren, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazda yer alan yapılardan;

- Parselin kuzeyinde yer alan depo binasının Cumhuriyet Dönemi Sanayi Yapılarından olması ve 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır.” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine; bu doğrultuda söz konusu taşınmazın yıkım talebinin uygun olmadığına,

- Parselin güney-doğusunda yer alan eğitim ve dinlenme tesisi olarak kullanılan yapının ise taşınmaz kültür varlığı olarak tescile değer özellikler taşımaması sebebiyle tesciline gerek olmadığına; bu doğrultuda taşınmazın gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak yıkılmasında sakınca bulunmadığına,

- Ayrıca tapuda 102 pafta, 2974 ada, 3 parselde kayıtlı, tescilli TCDD Yol Atölyesi, Lojman Amele Binası, Vagon Ambarı ve tescilli Amele Barakasına cephe veren, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın 0,6 olan KAKS değerinin artırılarak 1,5 olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olmadığına, tescillenen depo binası dikkate alınarak hazırlanacak yeni önerinin Kurulumuza sunulması durumunda konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

 


SKM_C224e15010616530_0001

269/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 97                           Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2014 - 1149

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2011 gün ve B.160.KVM.065.03.00/703.01/256279, 07.03.2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Ankara İli, Haymana İlçesi, Çatak Köyü sınırları içerisinde yer alan Meşelik Mevkii arkeolojik yerleşiminin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırladıkları 24.11.2014 gün 4462 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Haymana İlçesi, Çatak Köyü, Meşelik Mevkii’nde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2013 gün, 287 sayılı kararı ile tescilli Meşelik Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının aktarıldığı 1/25000 ölçekli paftanın uygun olduğuna,

Bir kısmı sit sınırları içerisinde kaldığı anlaşılan 116 ada 38 parsel ve 117 ada 64 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine bir kısmının sit sınırları içerisinde kaldığı belirtilecek şekilde “III. Derece Arkeolojik Sit” şerhi konulmasına karar verildi.

 


270/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.12.285

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014- 4517                                ADANA

Adana ili, Yumurtalık İlçesinde yapılmak istenen 1/5000 İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında Kurum görüşü oluşturulması talebine ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.08.2014 gün ve 3336 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 01.12.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Yumurtalık İlçesinde yapılmak istenen, Kurum görüşüne konu, 1/5000 İlave ve Revizyon İmar Planı çalışma alanında bulunan, Kurulumuzun 31.07.2009 gün ve 5228 sayılı kararı ile tescillenen tonozlu mezar kalıntısına ilişkin hazırlanan kararımız eki haritada belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, kararımız eki haritada belirtilen koruma alanı sınırının yapılmak istenen imar planlarına işlenerek, plan notlarına “tescilli kültür varlığı ve koruma alanında yapılacak her türlü inşai fiziki müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulu görüşü alınması zorunludur” maddesinin eklenmesine karar verildi.

 


 

271/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05.1367

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014-128                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014-4572                                 ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kocaoluk Mahallesi, Kocaharman Mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın tescil istemi ve yeni açılan yol çalışmaları sırasında yapılan tahribatlara ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 7557 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 21.11.2014 gün ve 2781 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 Mersin ili, Silifke ilçesi, Kocaoluk Mahallesi, Kocaharman Mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna, açılan yol çalışmaları sırasında tahribatları yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9.maddesi gereği suç duyurusunda bulunulduğunun Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 21.11.2014 gün ve 2781 sayılı raporundan anlaşıldığından işlem sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 


 

272/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07/426

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014-4505                                 ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 169 ada 2 parselde tespit edilen sivil mimarlık örneği konut yapının tesciline ilişkin, Kozan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 gün ve 1556 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.10.2014 günlü, 23.12.2014 gün ve 7672 sayıda kayıtlı raporlar okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 169 ada 2 parselde tespit edilen sivil mimarlık örneği konut  yapısının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline karar verildi.

 


273/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 31.05.99

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.12.2014-127                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.12.2014-4537                                 ADANA

Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Ceylanlı mahallesi, Eşmişek-Nişantepe mevkiinde tespit edilen Asur kaya kabartmasının bulunduğu alanın tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 13.11.2014 gün ve 3821 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.11.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Ceylanlı mahallesi, Eşmişek-Nişantepe mevkiinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Asur kaya kabartmasının bulunduğu alanın 2863 sayılı kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince hazırlanan kararımız eki haritada gösterilen 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 


274/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05.1368

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014-128                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014-4573                                 ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Türkmenuşağı mahallesi, Kuşlaryaylası mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 17.12.2014 gün ve 7559 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 07.11.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Türkmenuşağı mahallesi, Kuşlaryaylası mevkiinde Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 


 

275/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07/419

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014- 4498                                ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 134 ada 18 parselde tespit edilen tonozlu yapının tesciline ilişkin, Kozan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 gün ve 1556 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.10.2014 günlü,23.12.2014 gün ve 7675 sayıda kayıtlı raporlar okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 134 ada 18 parselde tespit edilen tonozlu yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline karar verildi.

 


276/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.16/57

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014- 4521                                ADANA

Adana İli, Aladağ İlçesi, Gireği Yeniköy Mahallesinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.06.2006 gün ve 1733 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Yeniköy Kalesi ve çevresi 1.derece arkeolojik sit alanındaki kadastral altlığın düzeltilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.12.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Aladağ İlçesi, Gireği Yeniköy Mahallesinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.06.2006 gün ve 1733 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Yeniköy Kalesi ve çevresine ait 29.06.2006 gün ve 1733 sayılı karar eki sit haritasında 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının koordinat sistemine göre mevcut alanla uyumlu olmasına rağmen, mevcut kadastral durumla uyumlu olmadığının anlaşıldığına; Bu bağlamda Yeniköy Kalesi ve çevresine ait sit haritasında kadastral altlığın düzeltilmesi ve sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, buna göre 1.derece arkeolojik sit alanında kalan Gireği Yeniköy Mahallesi 117 ada 41-45-310-50-304-305-7-59-58-334-113-114-115-118 nolu parsellere ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesi ve Gireği Yeniköy Mahallesi 117 ada 176-177-178-179; 107 ada 1-2-3 ve 101 ada 199-200-201 nolu parsellere ise geçmişte 2863 sayılı yasa kapsamında şerh verilmişse, şerhlerin kaldırılmasının ilgili idareden istenmesine, Yeniköy Kalesi ve çevresine ait 29.06.2006 gün ve 1733 sayılı karar eki sit haritasının iptaline karar verildi.

 


 

277/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.06/159

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014- 4496                                ADANA

Adana İli, Karataş İlçesi, Kesik mahallesi, Taşlıtarla düzü mevkii, 156 ada 1 parselde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.12.2014 gün ve 4919 sayılı yazısı, eki müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 24.11.2014 günlü  rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Karataş İlçesi, Kesik mahallesi, Taşlıtarla düzü mevkii, 156 ada 1 parselde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 


 

278/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07.431

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014- 4510                                ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 213 ada 1 parselde tespit edilen sivil mimarlık örneği yapının tesciline ilişkin, Kozan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 gün ve 1556 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.10.2014 günlü,23.12.2014 gün ve 7676 sayıda kayıtlı raporlar,19.11.1993 gün ve 1611 sayılı Kurul kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 213 ada, 1 parselde tespit edilen sivil mimarlık örneği yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, üzerinde niteliksiz yapı kalıntısı bulunan ve 2863 sayılı yasa kapsamında kalmadığı anlaşılan 213 ada, 2 parselin tapu kayıtlarında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh var ise kaldırılmasının ilgili idareden istenmesine  karar verildi.

279/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07.423

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-126                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014- 4502                                ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 167 ada 5 parselde tespit edilen tarihi dükkanın tesciline ilişkin, Kozan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 gün ve 1556 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.10.2014 günlü,23.12.2014 gün ve 7679 sayıda kayıtlı raporlar,28.06.2007 gün ve 2790 sayılı Kurul kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan tespit tescil çalışmalarında 167 ada 5 parselde tespit edilen tarihi dükkanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, üzerinde niteliksiz yapı bulunan ve 2863 sayılı yasa kapsamında kalmadığı anlaşılan 166 ada, 5 parselin tapu kayıtlarında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh var ise kaldırılmasının ilgili idareden istenmesine  karar verildi.

280/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

                                                        KASIM 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE

KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

EGE BAHADIR TIBBİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13011

35-HYB-1342

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

AYBİM ASANSÖRLERİ - MUAMMER KAVRIK

TS 12255

35-HYB-1471

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

GENÇ-ER ELEKTRONİK VE MEDİKAL HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498-

TS 10956

35-HYB-2442

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

EFE OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12664-1

35-HYB-1975

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

SERAS MOBİLYA PEYZAJ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET

TS 12487

35-HYB-4931

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

AKRAN ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-5243

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

PAZARCIOĞLU PLASTİK METAL ANTEN TABELA MOB. RAF SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13241-

TS 12487

35-HYB-508

03.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

HEPSEÇKİN İLAÇLAMA-SEMRA ERİŞMİŞ

TS 8358

35-HYB-5171

05.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

KCS BİLİŞİM BİLGİSAYAR SERVİS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET

TS 12498

35-HYB-5197

05.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

GÜRTEKNİK POMPA ARMATÜR VE İKLİMLENDİRME SİS. SAN. TİC. A.Ş.

TS 12873

35-HYB-1453

11.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜNLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM DOLUM PAZARLAMA VE REKLAMCILIK-ÖZER ÜNLÜ

TS 11827

35-HYB-2485

11.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

HÜSEYİN ERCÜMENT GÖZEGER

TS 10079-

TS 10956-

TS 12355-

TS 12498-

TS 12713-

TS 12739-

TS 12850

35-HYB-2213

11.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ODAK İNŞ. MÜH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1446

35-HYB-1434

12.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

AYDIN PETROLCÜLÜK VE TİC. A.Ş.

TS 11939

35-HYB-1192

12.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

MURAT YILDIRIM

TS 10079

35-HYB-755

06.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

ASİL MARİNE DENİZ ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1446

35-HYB-1061

28.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

PENSEV SEVENOĞLU PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12225

35-HYB-904

06.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

DESAN RÖMORK SAN.-ALAETTİN KIRCI

TS 12658

35-HYB-781

06.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

HÜDAŞ MAKİNA TAKIM TEZGAHLARI SAN.VE TİC.HÜSEYİN DAŞ

TS 12870

35-HYB-823

06.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

KROMSAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12859

35-HYB-4929

06.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

BÜLENT NARDAĞ

 TS 12850

35-HYB-2650

06.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

287/1-1