16 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29238

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Yüksek lisans ve doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Yüksek lisans ve doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku Anabilim Dalı)

Doçent

1

İslam Hukuk Usulü ve İslam kamu hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri (Din Bilimleri Anabilim Dalı)

Doçent

1

Dinler Tarihi, Yahudilik ve mukayeseli Yahudi-İslam teolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir

331/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)  Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Profesör Kadrosu ilanına, ayak bileği hastalıkları ve pediatrik ortopedi uzmanlık alanına sahip olan adayların başvurması beklenmektedir.  Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doçent

1

314/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Macun Mahallesi 7583 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

311/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 1966/308 Esas, 1973/789 Karar sayılı dosyasının zayii olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

266/1-1

—————

Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/984 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

267/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

İngilizce Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanı İngiliz dili eğitimi bilimi alanında doçentliğini almış olmak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

2

1

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanı özel eğitim bilim alanında doçentliğini almış olmak. Zihin engelliler üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler

Viroloji

Doçent

1

1

Ovine herpesvirus ve Bovine papilloma virüs ile ilgili möleküler çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Yerleşmelerde mimari kurgu farklılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

324/1-1


Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:

290/1-1


 


 


 


 


 

—————


 


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

5

1

Çağdaş Demokratik Siyaset Anlayışları Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Yardımcı Doçent

3

1

Farklı Havuz Tiplerinde Yetiştirmenin Balıklara Etkileri Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

3

1

Eğitim Psikolojisi Alanında Çalışmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

4

1

Problem Çözme Becerileri Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

330/1-1