16 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29238

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


19 (ONDOKUZ) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


“10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM” VE “3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


128 KİŞİ İLE HOSTES GRUP ŞEFİ (2 ADET), HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI (3 ADET), BAŞHOSTES (28 ADET), HOSTES/HOST (72 ADET) VE TAŞIYICI (23 ADET) HİZMETLERİNİN, 01.02.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA 11 (ON BİR) AYLIK TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


6 KALEM ENDRESS HAUSER MARKA DEBİMETRE SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE LOKOMOTİFLER İLE JENERATÖR VAGONLARININ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN KAPORTA AKSAMLARININ, HAVA KURUTUCULARININ VE BODEN YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN VE VAKUMLU WC BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KIDEMLİ KILAVUZ KAPTAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bartın Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRME YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


PİLOT BOTU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,28-TL. ile en çok 900.376,31-TL arasında değişen; 21.01.2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,32-TL. en çok 90.037,63-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Ekmek Fırın Paneli, Deniz Bisikleti, Cep Telefonu, Bıçak, Kimyevi Madde Cinsi Gliserin, Kaset Çalar, Ham Dolomit, Bilyeli Yataklı Şaft Rulmanı, Denge Bileziği, Sigara Dolum Makinası, Tekstil, Katalog-Tükenmez Kalem, Kol Saati, Sigara Tabakası, Geyik Boynuzu, Cep Telefon Aksesuarları, Kablo-Elektronik Parça, Yün Halı, Rulman, Güneş Gözlüğü, Agızlık-Pipo, Elbise-Kablo-Saç Kurutma Makinası-Tirbüşon, Kablolu Telefon, Radyo-Dürbün-Lamba-Kıl Kesme Makinası-Masaj Aleti-Şarj Aleti, İç Çamaşırı, Gözlük Çerçevesi, Deterjan Hammadesi vb. 32 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Hançerli Mahallesi Sahil Yolu Cad. No.37 Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 22.01.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet adresi ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

293/1-1


19 (ONDOKUZ) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun İhtiyacı olan 19 kişilik 12 ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran/ANKARA

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 42 20

c) Faks numarası                              :  0312 463 42 11

d) İlgili Personel                              :  Atilla PAMİR

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Vasıflı 15’i Birinci Tip, 4’ü İkinci Tip Olmak Üzere toplam 19 Kalifiye Yardımcı Hizmet Personelinin 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü süreli satın alınması işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    :  TRT Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı Bünyesinde

c) İhale tarihi ve saati                          02.02.2015 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer              :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya / ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat:3 Oda No:306 06109 Oran - Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                            :  KDV dahil 100. – TL

305/1-1


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2015/3628

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı ± %20 toleranslı 110.000 ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin satışa verilmesi, Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka bir fabrika veya depodan gelen şekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi, işin konusunu teşkil eder.

b) Yapılacağı yer                          :  Kırşehir Şeker Fabrikası İç, Dış ve Kiralık Şeker Ambarları

c) İşin süresi                                 :  12 (oniki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  26.01.2015 Pazartesi Günü – Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı her türlü tahmil tahliye işleri, benzer iş olarak Kabul Edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-KIRŞEHİR/Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

323/1-1


MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

İŞLETMEMİZ SEYMEN VE ALİAĞA HURDA MÜDÜRLÜKLERİMİZE 31.12.2015 TARİHİNE KADAR GELMESİ TAHMİN EDİLEN MUHTELİF N1, M1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI, KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ALİAĞA HURDA MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINA GELECEK OLAN 375.000 KG. MUHTELİF N1, M1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI,

SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINA GELECEK OLAN 375.000 KG. MUHTELİF N1, M1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI,

İHALEYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN 16 01 04 ATIK KODUNA SAHİP ÖTA GERİ KAZANIM LİSANSI, GEÇİCİ DEPOLAMA LİSANSI VEYA GEÇİCİ FALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR. (ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA LİSANSI VEYA GEÇİCİ FALİYET BELGESİ İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN FİRMALAR İLE ALİAĞA VE SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜKLERİMİZ İÇİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ VE DAHA SONRAKİ TARİHLERİ KAPSAYAN LİSANSI OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR. ANCAK İHALE TARİHİ İTİBARİYLE LİSANSI BULUNUPTA İŞİN DEVAMINDA (TESLİMAT TAMAMLANMADAN) LİSANSI BİTEN FİRMALAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN LİSANSLARINI UZATTIRAMADIKLARI TAKDİRDE KATİ TEMİNATLARI İRAD KAYDEDİLECEK OLUP, KALAN MALZEMENİN KULLANIM HAKKI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OLACAKTIR. FİRMAYA LİSANS BİTİM TARİHİNE KADAR TESLİM ALDIĞI MİKTAR KADAR FATURA KESİLECEKTİR.) FİRMALAR BU LİSANSLARINI TEKLİF MEKTUBUNA EKLEYECEKLERDİR.

16 01 04 ATIK KODUNA SAHİP ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA LİSANSI VEYA GEÇİCİ FALİYET BELGESİ İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN FİRMALAR ALİAĞA VE SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜKLERİMİZ İÇİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ VE DAHA SONRAKİ TARİHLERİ KAPSAYAN LİSANSI OLAN FİRMALAR 2 HURDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMESİ TAHMİN EDİLEN M1 VE N1 ÖTA ARAÇLARIN TAMAMINA (TOPLAM TEMİNAT YATIRMAK KAYDIYLA) TEKLİF VERECEKLERİ GİBİ TEMİNATLARINI AYRI ALMAK KAYDIYLA AYRI AYRI HER HURDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BULUNAN M1 VE N1 ÖTA ARAÇLARIN İHALESİNE TEKLİF VEREBİLECEKLERDİR.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

30 OCAK 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065-0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

285/1-1


“10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM” VE “3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “10. KBKP ve BKBKPP Eşgüdüm” ve “3. BKM ve KBM Müdürleri Değerlendirme Toplantısı” hizmet alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.02.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.02.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

315/1-1


128 KİŞİ İLE HOSTES GRUP ŞEFİ (2 ADET), HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI (3 ADET), BAŞHOSTES (28 ADET), HOSTES/HOST (72 ADET) VE TAŞIYICI (23 ADET) HİZMETLERİNİN, 01.02.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA 11 (ON BİR) AYLIK TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2015/4071

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesiparis@tcdd. gov.tr.

İhale konusu işin adı ve miktarı: 128 kişi ile Hostes Grup Şefi (2 adet), Hostes Grup Şef Yardımcısı (3 adet), Başhostes (28 adet), Hostes/Host (72 adet) ve Taşıyıcı (23 adet) hizmetlerinin, 01.02.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yaptırılması

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 26.01.2015 saat 14.30'a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

308/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya

No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından 550.000 Ton Kömürün Soma B Termik 1-4 Yırca kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması Hizmet Alım İşi

2015/2721

2015-050

28.01.2015

14:00

150

gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

300/1-1


6 KALEM ENDRESS HAUSER MARKA DEBİMETRE SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 6 kalem Endress Hauser marka debimetre kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

255/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE LOKOMOTİFLER İLE JENERATÖR VAGONLARININ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN KAPORTA AKSAMLARININ, HAVA KURUTUCULARININ VE BODEN YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN VE VAKUMLU WC BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2015/863

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                        :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DE Lokomotifler İle Jeneratör Vagonlarının İklimlendirme Sistemlerinin Kaporta Aksamlarının, Hava Kurutucularının ve Boden Yağlama Sistemlerinin ve Vakumlu WC Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.01.2015 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

181/1-1


KIDEMLİ KILAVUZ KAPTAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/2226

İdarenin                                                  :  TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0262 238 73 00 / 0262 223 42 78

c) Elektronik Posta Adresi                     :  derinceliman@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Kıdemli Kılavuz Kaptan Hizmeti Alımı,

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.01.2015 tarih pazartesi günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.- TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

172/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bartın Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içinde kalan Kırtepe Mahallesi, tapuda 11 pafta, 336 ada, 6 parsel nolu, mülkiyeti Belediyemize ait Yalı İş Merkezinde bulunan, 7 adet dükkan, 1 adet çok amaçlı salon ve etkinlik alanı satılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 250,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

3 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulüne göre 04 Şubat 2015 tarihinde her dükkan ve bölüm için belirlenmiş ve bu ilan metninin 5.maddesinde belirtilen saatte, Bartın Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

a) İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

b) Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici Teminat,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi veya imza sirküleri,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

j) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 04 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Ayrı ayrı yapılacak ihale neticesinde satılacak olan dükkan ve bölümlerin numarası, m2’si, muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

 

Numara

m2

Muh. Bedel

(KDV Hariç)

Geç. Teminat

İhale Saati

(Zemin Katta)

7 Nolu Dükkan

96

331.000,00 TL

9.930,00 TL

14.00

(1. Normal Katta)

12 Nolu Dükkan

129

387.000,00 TL

11.610,00 TL

14.10

13 Nolu Dükkan

114

399.000,00 TL

11.970,00 TL

14.20

14 Nolu Dükkan

96

255.000,00 TL

7.650,00 TL

14.30

15 Nolu Dükkan

96

250.000,00 TL

7.500,00 TL

14.40

17 Nolu Dükkan

96

255.000,00 TL

7.650,00 TL

14.50

19 Nolu Dükkan

129

342.000,00 TL

10.260,00 TL

15.00

(2.Normal Katta)

21 Nolu Çok Amaçlı Salon ve Etkinlik Alanı

507

950.000,00 TL

28.500,00 TL

15.10

229/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.074,00 TL ile en çok 70.800,00 TL arasında değişen; 26.01.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 507,40 TL, en çok 7.080,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Arazi Taşıtı (4X4), Kamyon, Kamyonet, Kamyonet Panelvan, Römork, Çekici, Otobüs vb. 25 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Merkez/TRABZON adresindeki ihale salonunda 27.01.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

228/1-1


SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRME YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - İlimizde 6360 Sayılı Yasa Gereği Kapanan Belediyelerde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen bütçe dışı şirketlerden, Bozhüyük Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 50. maddesi ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanununun 18. ve 26. Maddesi uyarınca (özelleştirilmesi) satışı için Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Merkez Hacı Mahmut Mahallesi Tekel Yokuşu No:4’de bulunan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalenin 04 Şubat 2015 Çarşamba günü aynı adreste saat:14.00’da İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhalesi yapılacak olan şirketlerin şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Merkez Burmalı Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Sosyal Hizmetler ve İl Özel İdare İş Merkezi Kat: 6 Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

4 - İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,

b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen tutarda geçici teminat,

c) Söz konusu şirketlerin ihale dosyasının (Şartnamesinin) tamamının görüldüğüne dair belge,

d) 2015 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2015 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesini,

d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgelerini,

e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

5 - İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,

6 - Telgraf veya Telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKCE İNCELENEN ŞİRKETLERİN GÜNCEL DEĞERLERİ

ŞİRKETİN İSMİ

ÖZEL

İDARE

HİSSESİ

ÖZEL İDARE

PAYI (¨)

GEÇİCİ

TEMİNATI

(¨)

İHALE TARİH

VE SAATİ

İHALE ŞEKLİ

(2886 ve 4046 S.Y.K.

Bozhüyük Taşımacılık Petrol ve Pet. Ür. Tem. İnş. Turizm Termal Gıda Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti

%100

361.162,86

10.835,00

28.01.2015

14.00

Pazarlık Usulü

295/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi 966,86 hektar alana sahip, K24-c4, L24-b1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 258 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha..

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

265200

266000

266000

267635

265437

265200

Yukarı (X)

4255000

4255000

4258134

4253613

4252200

4252563

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

262699

262000

262000

263077

264629

Yukarı (X)

4265200

4265200

4265485

4266232

4261929

Poligon:3

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

261890

261000

261000

Yukarı (X)

4263000

4261000

4263000

 

2) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Ekinhisar Köyü, 547,74 hektar alana sahip, K24-c4, K24-d3, L24-a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 259 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

259132

260011

260006

259115

259023

259000

Yukarı (X)

4268726

4264132

4264129

4268745

4268672

4268703

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

.Nokta

Sağa (Y)

259000

259638

260150

261953

261000

261000

Yukarı (X)

4270000

4271595

4271450

4266000

4266000

4268753

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

256762

256290

256141

Yukarı (X)

4269823

4269500

4269774

Poligon:3

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

262100

262000

262000

Yukarı (X)

4265557

4265489

4265859

 

3) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura Köyü 319,04 hektar alana sahip, L24-a2, L24-b1, L24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 260 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

260000

261000

261000

260000

Yukarı (X)

4255000

4255000

4252750

4252756

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

262213

265200

265200

265432

263562

Yukarı (X)

4250254

4252200

4252563

4252208

4251073

Poligon:3

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

259053

258711

259039

259741

Yukarı (X)

4254106

4254725

4255431

4255481

4) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Karacaören Köyü 3611,11 hektar alana sahip, L24-a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 261 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

252653

247064

248580

259276

258353

252622

Yukarı (X)

4299874

4300420

4302870

4303836

4300616

4299159

 

5) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, İğdeli Köyü 2571,06 hektar alana sahip, K24-a3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 262 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

258390

258354

259276

262146

263775

264989

Yukarı (X)

4300625

4300616

4303835

4303216

4303860

4302490

 

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

269000

269000

264000

264000

258348

Yukarı (X)

4302790

4300263

4300043

4302000

4300353

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

270000

270000

269276

Yukarı (X)

4300999

4300307

4300275

Poligon:3

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

271000

271000

270001

Yukarı (X)

4302000

4301000

4301000

6) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Küçükhüyük Kasabası 185,35 hektar alana sahip, K24-b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 263 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

273000

272000

272000

273000

Yukarı (X)

4293958

4293839

4295549

4295955

 

7) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Arızlar Köyü 2195,95 hektar alana sahip K24-d3, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 264 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

250000

245000

245000

254093

254121

245615

Yukarı (X)

4273000

4272000

4268000

4273100

4273090

4267745

 

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

245978

244255

243230

247090

252033

Yukarı (X)

4266889

4266986

4269200

4275525

4273813

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

247342

246083

245467

247147

Yukarı (X)

4263670

4263041

4264369

4264130

 

8) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi 1118,16 hektar alana sahip K24-a3, K24-a4, K24-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 265 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

252284

252391

252730

255000

255000

251153

248715

Yukarı (X)

4291281

4293785

4293485

4293387

4290254

4290640

4293700

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

S.NO

İLÇE

KÖYÜ KASABASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

SANDIKLI

--

966,86

30.000,00-.¨

900,00-.¨

28/01/2015

14.00

2

SANDIKLI

EKİNHİSAR

547,74

27.000,00-.¨

810,00-.¨

28/01/2015

14.00

3

SANDIKLI

KUSURA

319,04

27.000,00-.¨

810,00-.¨

28/01/2015

14.00

4

SİNANPAŞA

KARACAÖREN

3611,11

70.650,00-.¨

2.119,50-.¨

28/01/2015

14.00

5

SİNANPAŞA

İĞDELİ

2571,06

50.300,00-.¨

1.509,00-.¨

28/01/2015

14.00

6

SİNANPAŞA

KÜÇÜKHÜYÜK

185,35

27.000,00-.¨

810,00-.¨

28/01/2015

14.00

7

SANDIKLI

ARIZLAR

2195,95

43.000,00-.¨

1.290,00-.¨

28/01/2015

14.00

8

SİNANPAŞA

--

1118,16

30.000,00-.¨

900,00-.¨

28/01/2015

14.00

 

İhale Şartname ve Eklerinin:

Alınacağı Yer                            :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR

Hangi Şartlarda Alınacağı          :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Bankalar Caddesi üzerindeki Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İşhanı 6. katta bulunan Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü. Tekliflerin Verileceği Yer: Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  28/01/2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

*İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.

*Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

*Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

*İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

*Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

*İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

*Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

*İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

*İlan olunur.

294/1-1


PİLOT BOTU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/2729

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0262 239 73 00/0262 223 42 78

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddderinceliman@hotmail.com

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Pilot Botu Hizmeti 2200 Etap

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27.01.2015 tarih Salı Günü Saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

256/1-1