12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

2

2

3

Çocuk Gelişimi veya Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

2

2

3

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri

2

2

3

Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

2

2

3

Sağlık Kurumları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

2

2

3

Hemşirelik veya Genel Cerrahi alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

2

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

2

2

3

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

2

2

3

Sosyoloji, Aile ve Tüketici Bilimleri veya Sosyal Hizmetler alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

2

2

3

Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/ Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Biyokimya

2

2

3

Eczacılık, Kimya, Biyokimya veya Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak

Rusça Mütercim Tercümanlık

2

2

3

Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim Tercümanlık alanında doktora yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

2

3

Moleküler Biyoloji veya Genetik alanında doktora yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

2

2

3

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

2

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

2

2

3

İktisat veya Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

2

2

3

İşletme veya Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2

2

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.

Maliye

2

2

3

Maliye alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

2

2

3

Uluslararası Ticaret veya Uluslararası İşletmecilik alanında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

Bankacılık ve Finans

2

2

3

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

2

2

3

Kamu Yönetimi veya Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

2

2

3

 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya  eserler vermiş olmak

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

2

2

3

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya  eserler vermiş olmak

Bilgisayar Mühendisliği

2

2

3

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Makina Mühendisliği

2

2

3

Termodinamik/Makine Elemanları/Akışkanlar Mekaniği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

2

2

3

Yapı Mühendisliği / Zemin Mekaniği/ Hidrolik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

2

2

3

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

2

2

3

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında doktora/ sanatta yeterlik yapmış olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

2

2

3

Elektrik ve Elektronik / Haberleşme / Kontrol Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

2

2

3

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık

2

2

3

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Harita Mühendisliği

2

2

3

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

2

2

3

Gastronomi/Otel İşletmeciliği/Mutfak Sanatları/Gıda Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

111/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İsmet Karaca'nın İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünün soyadını kullanarak insanlara iş garantisi sözü verdiği, sahte isim ve imza ile belge düzenleyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve bu suretle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 1l/e maddesinde yer alan "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 22.01.2015 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin Yükseköğretim Kurumları, Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, İsmet Karaca'nın, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 22.01.2015 tarihinde saat 13:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 21.01.2015 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 22.01.2015 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 15.01.2015 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

88/1-1