8 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29230

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük :    0 322 338 62 85        dahili 105

                      0 322 338 60 84, 85   dahili 2331-2333/ 105

                      0 322 338 60 84, 85   dahili  2944

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/ Program

Ünvanı

Derecesi

Sayısı

 

Eğitim Fakültesi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında Doçentlik ünvanını almış olmak.

Adana Meslek Yüksekokulu

Şarap Üretim Teknolojisi

Doçent

1

1

 

2

67/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 08/01/2015

Son Başvuru Tarihi             : 23/01/2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Bağlum Yerleşkesi, Karakaya Mah., Bağlum Bulvarı  No: 2 Bağlum/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar daha önce çalışıp ayrılsalar bile çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 26/01/2015 tarihinde saat: 16:00’da aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

ADRES: Oğuzlar Mah. 1376 Sok. No:7 Balgat/Ankara

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

TIP FAKÜLTESİ

Sıra No

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Genetik

Prof.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Radyoloji

Prof.

1

Radyoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Neonatoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

5

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof.

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Beyin Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Beyin Cerrahisi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra No

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Biyokimya Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu ve alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Nöroloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dahiliye Hemşireliği

Yrd. Doç.

2

Alanında uzman olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hemşireliği

Yrd. Doç.

2

Alanında uzman olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Hemşireliği

Yrd. Doç.

2

Alanında uzman olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Sıra No

Birimi

Bölümü/

Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Odiometri

Odiometri

Prof.

1

KBB uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

2

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Odiometri

Odiometri

Yrd. Doç.

2

KBB uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

3

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Anestezi

Prof.

1

Anestezi uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

4

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Anestezi

Yrd. Doç.

2

Anestezi uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

5

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Radyoloji

Doç.

1

Radyoloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

6

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Radyoloji

Yrd. Doç.

2

Radyoloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

78/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi Odasına 06.02.2008 tarihinden itibaren 8646/Van Ticaret Sicil ve 010504 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.'nin l (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete'nin 04.06.2014 gün ve 29020 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak; EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. tarafından “Bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası”nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 12. İdare Mahkemesinde Esas No: 2014/1150 sayılı dosya ile açılan dava konusu işlemin reddine ilişkin karara davacı tarafından yapılan itiraz sonucunda; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 03.12.2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/7557 sayılı Kararı ile “İtiraz isteminin kabulüne, yürütmenin durdurulması isteminin reddine yönelik olarak Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 02.10.2014 gün ve E.2014/1150 sayılı Kararın kaldırılmasına”

Karar verilerek, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın, EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

73/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi ilan metninde yer alan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü sehven Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak yazılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Der

Adet

Açıklama

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Kaynaklı birleştirmelerin mekanik özellikleri konusunda çalışmış olmak.

72/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72    Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ROTA HİZMET ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARSUS ŞUBESİ LTD. ŞTİ

TS 11497

33-HYB-684

03.12.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

RAMAS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MERSİN ŞUBESİ

TS 12255

33-HYB-530

03.12.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

HOCAOĞLU İNŞAAT NAK. TUR. MAD. VE PET. ÜRN. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

33-HYB-170

10.12.2014

Firma İsteği

ÇİL OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ ELEKTRİKLİ ALETLER TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12047

TS 13168

33-HYB-712

10.12.2014

Firma İsteği

ÖZMEN GLOBAL PETROL VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939

33-HYB-628

08.12.2014

Firma İsteği

ARK ELEKTRİK GIDA NAK. İNŞ. TEM. HİZMETLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 13111

33-HYB-621

22.12.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

SENTEZ İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK TURİXM TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 13573

33-HYB-708

24.12.2014

Firma İsteği

GÜNDÜZLER OTOM. AKARYAKIT ÜRÜN. GIDA NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 11939

33-HYB-124

26.12.2014

Firma İsteği

AĞAOĞLU AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939

33-HYB-392

29.12.2014

Firma İsteği

HAKİM PETROL GAYRİMENKUL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV GIDA VE SANAYİ TİCARET

TS 11939

33-HYB-634

31.12.2014

Talimata Aykırılık

60/1-1

—————

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma  hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Sıra No

Firma Adı

TS  No

HYB No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1

ER-MOT ERZİNCAN MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT  TURİZM PETROL VE GIDA ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12047

24-HYB-40

30.04.2014

Yıllık vize yapılmadığından

2

ELÇİLER TEMİZLİK HİZMETLERİ BİLGİSAYAR GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8985

24-HYB-97

30.04.2014

Yıllık vize yapılmadığından

3

ÇAYIRLI ÖZ ERZİNCANLILAR NAKLİYAT TAAHHÜT PETROL TİC.SAN. LTD.ŞTİ.

TS 12257

24-HYB-98

30.04.2014

Yıllık vize yapılmadığından

4

POLİMATİK TEMİZLEME SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524,

TS 8358

24-HYB-18

16.06.2014

Yıllık vize yapılmadığından

5

OSMAN NURİ YILDIZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ.

TS 13459

24-HYB-103

01.08.2014

Yıllık vize yapılmadığından

6

MURAT UĞUR- KARADENİZLER OTOMOTİV

TS 12047

24-HYB-59

01.08.2014

Yıllık vize yapılmadığından

7

NKA İNŞAAT TAAHHÜT TEMİZLİK TAVUKÇULUK TURİZM İTH. İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524

24-HYB-19

26.08.2014

Yıllık vize yapılmadığından

8

NECAT KAYA-ERZİNCANLILAR PETROL

TS 11939

24-HYB-83

26.08.2014

Yıllık vize yapılmadığından

9

AR GÜ PROJE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK EĞİTİM SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 13082,

TS 13078

24-HYB-88

30.09.2014

Yıllık vize yapılmadığından

10

ERBEKA AKARYAKIT TURİZM GIDA NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

24-HYB-31

17.10.2014

Yıllık vize yapılmadığından

11

İBRAHİM ÖZTÜRK-ÖZTÜRK ELEKTRONİK

TS 10079,

TS 10956,

TS 12134,

TS 12498,

TS 12845,

TS 12907

24-HYB-73

17.10.2014

Yıllık vize yapılmadığından

12

POLİGARD ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12782

24-HYB-32

03.12.2014

Yıllık vize yapılmadığından

61/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 94 - 18.12.2014                                                   Toplantı Yeri

Karar  No. ve Tarihi      : 1323 - 18.12.2014                                                KAYSERİ

 

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Armağan Köyü’nde bulunan, tapunun 117 ada, 65 no.lu parselinde kamu ortak malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan İnler Yeraltı Şehrinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirlenen ve sit fişi üzerindeki haritalarda belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

SKM_C224e14123015230_0001

26/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı No. ve Tarihi      : 94 -   18.12.2014                                             Toplantı Yeri

Karar  No. ve Tarihi         : 1313 -   18.12.2014                                           KAYSERİ

 

Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü’nde bulunan, tapunun 143 ada, 3, 4, 5, 6, 10 no.lu parsellerinde yer alan Battalhöyüğü (1) Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; tümülüsteki mevcut kaçak kazı çukurlarının Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

SKM_C224e14122309530_0001

SKM_C224e14122309520_0001

27/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı No. ve Tarihi   : 94 - 18.12.2014                                                   Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1321- 18.12.2014                                                 KAYSERİ

 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Beldesi, İrşad Mahallesi’nde bulunan, Özler Yeraltı Şehri’nin 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle tapunun 208 ada, 4 no.lu parselde yer alan kısmının 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillinin devamına;  Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.04.2013 tarih ve 834 sayılı kararı gereği irdelenen ve tapunun, 208 ada, 3 parseli, 207 ada, 1, 2, 3 parselleri ve 213 ada, 2, 3, 6, 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan kısmının 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak genişletilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi üzerindeki kadastral harita ve 1/25000 ölçekli harita ve koordinat listesinin uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

SKM_C224e14123015471_0002

SKM_C224e14123015471_0001

SKM_C224e14123015500_0001

28/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı No. ve Tarihi   : 94 - 18.12.2014                                                   Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1322- 18.12.2014                                                 KAYSERİ

 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Beldesi, Fetih Mahallesi’nde bulunan, tapunun 120 ada, 109 no.lu parselinde Maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazda yer alan kaya sığınağının 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenen şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

1

2

29/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 11.12.2014- 85                          Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2014- 1412

 

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 236 ada, 17 parselde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, özel mülkiyete ait olan konutun, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Kemaliye Belediye Başkanlığı’nın 09.10.2014 gün ve 206 sayılı yazısı, 2014/493 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 236 ada, 17 parselde yer alan Konutun, 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

30/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 11.12.2014- 85                          Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2014- 1414

 

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Salihli Köyü, 149 ada, 2 parselde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, özel mülkiyete ait olan konutun, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Kemaliye Belediye Başkanlığı’nın 11.09.2014 gün ve 192 sayılı yazısı, 2014/496 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Salihli Köyü, 149 ada, 2 parselde yer alan Konutun, 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

31/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    :12.12.2014-86                            Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        :12.12.2014-1459

 

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Azap Mahallesi sınırları içinde yer alan düz yerleşim alanının tescil edilmesine yönelik Müdürlüğümüzün 07.07.2014 tarihli görevlendirmesi, 2014/ 490  sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Azap Mahallesi, 157 ada, 8 ve 11 parsellerde yer alan düz yerleşim alanının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada, ED 50 UTM 3 Derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

32/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014-86                           Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014-1456

 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.12.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Pasinler Kalesinin sit sınırı ve derecesinin belirlenmesi hususundaki 2014/488 sayılı rapor, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Gayrimenkul eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.07.1978 tarihli ve A-1218 sayılı kararıyla korunması gerekli eski eser olarak tescil edilen Pasinler Kalesi için Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.05.1999 tarihli ve 930 sayılı kararıyla 1/1.000 ölçekli kadastro haritasında belirlenen koruma alanının iptaline, Pasinler Kalesini bulunduğu alanın ve çevresinin I ve III. derece arkeolojik sit olarak değiştirilmesine, I ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine,  I ve III. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

- I. derece arkeolojik sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

- I. derece arkeolojik sit alanında resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun kurulumuzda değerlendirilebileceğine,

- I. derece arkeolojik sit alanında yeni tarımsal alanların açılmamasına,

- I. derece arkeolojik sit alanında bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin Kurulumuzdan izin alınarak yapılabileceğine,

- I. derece arkeolojik sit alanında taş, toprak, kum vb. hafriyat alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- I. derece arkeolojik sit alanında taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

- III. derece arkeolojik sit içinde, mevcut onaylı imar planındaki her türlü inşai ve fiziki müdahale için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,

- III. derece arkeolojik sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- III. derece arkeolojik sit alanında altyapı uygulamalarına ilişkin taleplerin sondaj kazısı sonuçları ile birlikte değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine ve alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılmasına, içme suyu, kanalizasyon vb. altyapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak sonuçlarının Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak alınacak Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesine,

- III. derece arkeolojik sit alanında talep edilen uygulamalara ait yapılacak her türlü sondaj kazılarının, bilimsel ve çağdaş kazı tekniğine uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanın niteliğine göre gerekli ve yeteri kadar sayı ve büyüklükte açmalar halinde yapılması gerektiğine,

- III. derece arkeolojik sit alanında varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

- III. derece arkeolojik sit alanında Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

- III. derece arkeolojik sit alanında Taş, toprak, kum vb. hafriyat alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, karar verildi.

 

33/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014-86                           Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014-1444

 

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Sarıveli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Sarıveli Tepesinin sit sınırları belirlenmesi hususundaki 2014/298 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 927 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Sarıveli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.06.1996 tarihli ve 771 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Sarıveli Tepesinin sit sınırının kararımız eki krokide ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

34/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014-86                          Toplantı Yeri : ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014-1450

 

Erzurum İli, Karayazı İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar  Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Karayazı Höyüğünün sit sınırları ve derecesinin belirlenmesi hususundaki 2014/342 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 24.10.2014 tarihli ve 973 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2006 tarihli ve 260 sayılı kararıyla tescil edilen Karayazı Höyüğünün sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki krokide ITR96 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

35/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014-86                           Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014-1445

 

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Bozyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Toptepe Höyüğünün sit sınırları ve derecesinin belirlenmesi hususundaki 2014/295 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 927 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Bozyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2006 tarihli ve 470 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Toptepe Höyüğünün sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak ve sit sınırının kararımız eki krokide ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

36/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014-86                          Toplantı Yeri : ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014-1447

 

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Bozyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Bozyar Kalesinin sit sınırları ve derecesinin belirlenmesi hususundaki 2014/297 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 23.10.2014 tarihli ve 927 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Bozyar Mahallesi ve Akkavak Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2006 tarihli ve 470 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Bozyar Kalesinin sit türünün "I. derece arkeolojik sit" olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki krokide ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

37/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014-86                           Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014-1446

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Akkavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Höyüğün sit sınırları ve derecesinin belirlenmesi hususundaki 2014/296 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 24.09.2014 tarihli ve 931 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Akkavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2006 tarihli ve 470 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Höyüğün sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki krokide ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

38/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI İÇİN

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Klinik Psikoloji", "Sosyal Psikoloji", "Psikolojik Danışma” ve Rehberlik", "Bilişsel Psikoloji" ve "Örgütsel Davranış" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

Doçentliğini "Biyoloji" alanında almış olmak.

Matematik - Bilgisayar

Yardımcı Doçent

1

"Matematik" alanında lisans ve yüksek lisansını, Doktorasını "Fonksiyonel Analiz" alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Muhasebe" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Üretim Yönetimi" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "İnşaat Mühendisliği" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" Anabilim Dalında yapmış olmak. Otomasyon alanında deneyimli olmak tercih sebebidir.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Bilgisayar Mühendisliği", "Yazılım Mühendisliği" veya "Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora/Sanatta Yeterlik veya Doçentliğini "Endüstri Ürünleri Tasarımı" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Gazetecilik", "Radyo, Televizyon ve Sinema" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Medya ve İletişim Sistemleri

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "İletişim", "Gazetecilik" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Halkla İlişkiler ve Tanıtım " Anabilim Dalında yapmış olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Radyo, Sinema ve Televizyon" Anabilim Dalında yapmış olmak. Stüdyo uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik

Profesör/Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Turizm İşletmeciliği" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Sağlık Yönetimi", "Sağlık İdaresi", "Sağlık İşletmesi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

70/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

merkez

71/1-1