5 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29227

ÇEŞİTLİ İLÂN

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25.  ve 26.  maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim/Bilim Dalı veya Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji Uzmanı olmak, IVF sertifikası bulunmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Doçent

1

Doçentlik unvanını Yapı Mühendisliği alanında almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Pazarlama Anabilim Dalı

Profesör

1

Pazarlama alanında akademik çalışmalar yapmış olmak

Ankara Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

 

Doçent

1

Sosyal Hizmet Bilim Alanından doçentlik unvanı almış olmak

Çocuk Gelişimi

 

Doçent

1

Çocuk Gelişimi Bilim Alanından doçentlik unvanı almış olmak.

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

11908/1-1