31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından :

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığından:

Erel İnşaat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17/d ve 58 inci maddesi uyarınca verilen ve 16/12/2014 tarihli ve 29207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda;

İhale Kayıt Numarası 2014/118532 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

11865/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43085 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11853/1-1


Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;

Aranan Şartlar;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahip, Siyaset Bilimi veya Avrupa Birliği dalında Doçentlik belgesi almış, en az 5 yıl üniversite tecrübesine sahip olmak. Çok iyi İngilizce bilen yurtdışı doktoralı adaylar tercih sebebidir.

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (4 takım),  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahip, Siyaset Bilimi veya Avrupa Birliği dalında Doçentlik belgesi almış, en az 5 yıl üniversite tecrübesine sahip olmak. Çok iyi İngilizce bilen yurtdışı doktoralı adaylar tercih sebebidir.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  :0216 4524585-86/1158

Fax:0216 452 87 17

11854/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Akademik Birim

Bölümler

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

11

Yrd. Doç. - Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

3

Yrd. Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

6

Yrd. Doç. - Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

1

Yrd. Doç.

 

Başvuruda Gerekli Belgeler

Profesörler: 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta

İletişim Bilgileri:

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İstanbul

Tel: 0 (212) 210 10 10

Fax: 0 (212) 565 25 25

www. nisantasi.edu.tr

info@nisantasi.edu.tr

11802/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0-326- 221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYAL ANTROPOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eğitim kültür ilişkisi ve etnik sorunlar üzerinde ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Kuzeydoğu Akdeniz yerleşim arkeolojisi ve hellenistik dönemde şehirleşme konusunda çalışmış olmak

KİMYA BÖLÜMÜ

FİZİKO KİMYA

PROFESÖR

1

1

Metalik kaplama, iletken polimer kaplama, korozyon ve biyosensör konusunda çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

1

1

Avrupa Birliği, sosyal politikalar, dış ticaret ve vergi uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARSI İKTİSAT

DOÇENT

1

1

Politik ve kurumsal iktisat alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak

KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Anayasa yargısı ve Cumhurbaşkanlığı alanlarında yayın yapmış olmak

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

DOÇENT

1

1

Hatay ve Antakya üzerine yayın yapmış olmak

YÖNETİM BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Toplumsal cinsiyet, insan hakları ve kent konseyleri alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ

GEOTEKNİK

DOÇENT

2

1

Farklı temel ve yükleme koşullarında zemin davranış konularında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Ortopedik fizyoterapi alanında doktoralı, diz artroplastisi rehabilitasyonunda ve ortopedik fizyoterapi polikliniğinde deneyimli olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROFESÖR

1

1

Dermatoskopi ve melanoma konusunda yurtdışı deneyimi ve sertifikası olmak

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Baş boyun radyolojisi ve nöroradyoloji konusunda deneyimli olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Uluslarası proje ve patent deneyimi olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

TOPRAK BİLİMİ

PROFESÖR

1

1

Toprak kimyası dalında çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

1

Örgütsel stres konusunda çalışmış olmak.

11676/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

BİRİM-ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro Adedi

Kadro derecesi

Kadro Adedi

Kadro derecesi

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanında kuramsal ve deneysel çalışmaları olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Mimarlık

1

1

 

 

Mimarlık, Yapı ve Yapım Teknolojisi alanında çalışmaları olmak

11896/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

0070602727 vergi kimlik numaralı, İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı No:82 Başakşehir/ İSTANBUL adresli ADD İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-48 sayılı Kararı ile ADD İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67,962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/1/1-1

—————

1400356899 vergi kimlik numaralı, Merkez Mh. İsmetpaşa Akgün İş Merk .Kat.3 No:1/18 Kağıthane/ İSTANBUL adresli Balyoz İnşaat Nakliye Rek. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-50 sayılı Kararı ile Balyoz İnşaat Nakliye Rek. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67,962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/2/1-1

—————

Kurul’un 27/08/2014 tarih ve 5193-20 sayılı Kararı ile, 11/01/2011 tarih ve BAY/939-82/28844 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren, fakat lisansı 27/11/2013 tarihinde sonlandırılan Baydağ Petrol İnşaat Otomotiv Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 10/04/2013 tarihinde, dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Askar Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı fıkranın (d) bendi hükmü gereği beşte bir şeklinde dikkate alınarak 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/3/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2014 tarihli ve 5211-8 sayılı Kararı ile Oba Mahallesi Özbek Küme Evleri No:4 Ballışeyh/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 27.07.2009 tarih ve BAY/939-82/26345 sayılı bayilik lisansı sahibi Burhan Sarıoğlu- Zigana Petrol İstasyonu’nun tesisi nezdinde 23.02.2012 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:

- ODTÜ PAL’in 29/03/2012 tarihli ve PAL-12-240-258 sayılı raporu ile Burhan Sarıoğlu’nun, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,

değerlendirildiğinden, Burhan Sarıoğlu- Zigana Petrol İstasyonu hakkında, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması ve istasyonda bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında olmak üzere toplamda 176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/4/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarih ve 5253-11 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bölgesi No:3 Salur Beldesi (Pafta No:75, Parsel No:3257) Manyas / BALIKESİR” adresinde 14/01/2013 tarihli ve BAY/939-82/32003 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 13/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi, Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2013 yılı içerisinde yüksek miktarlarda akaryakıt satışı yaparak lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/5/1-1

—————

Kurul’un 07/05/2014 tarih ve 5005/27 sayılı Kararı ile; "27/04/2012 tarihinde, Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunuzda yapılan denetimde; bayilik lisansı sahibi Ferpet İnşaat Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına akaryakıt taşıyan 35 NKD 55 plakalı tankerin istasyonunuzdaki tanklara akaryakıt boşalttığı tespit edilmesi nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/6/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/24 sayılı Kararı ile; " 03/06/2011 tarih BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde sonlandırılmış) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/7/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/54 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba sitesi 1006 Sok. D Blok No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA Mühendislik firmasının, bazı abonelerinin iç tesisat ve kolon tesisatı proje ve inşaat işlerini tamamlamadığı ve faaliyet gösterdiği adresten ayrılmış olup bu durum hakkında Kuruma herhangi bir bildirimde bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/8/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/53 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba sitesi 1006 Sok. D Blok No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA Mühendislik firmasının, dağıtım şirketince onaylanmış iç tesisat projesi olmaksızın iç tesisat yapımı gerçekleştirdiğinin 30/05/2013 tarihinde tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunmanız talep edilmiş ancak bahse konu yazılı savunmanızı göndermediğiniz anlaşılmış olup hakkınızda ihtar uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/9/1-1

—————

Kurul 18/09/2014 tarih ve 5225/40 sayılı Kararı ile, 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin 07.06.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi hususunda 07/05/2014 tarih ve 5005/21 sayılı Kurul Kararı ile istenilen savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında,

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezasının aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 uncu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca iki katına çıkarılmak suretiyle 340.000.-TL,

b) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

c) Gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL,

olmak üzere toplamda 1.410.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.410.000.-TL (Birmilyondörtyüzonbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/10/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-7 Kararı ile; 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-268/08903 numaralı (28.02.2014 tarihli ve 7252 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Yalova Yolu 2.Km. Umurbey Mevkii Gemlik BURSA adresinde faaliyet gösteren Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/11/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-29 Kararı ile; 07.06.2010 tarihli ve BAY/939-82/27804 numaralı (26/09/2011 tarihli ve 4388 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi Mihalıççık Caddesi No: 37 Mihalıççık ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/12/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-59 sayılı Kararı ile Emrullah CÖNGER hakkında, 28/12/2013 tarihinde lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL olmak üzere, 03/01/2014 tarihinde lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL olmak üzere toplamda 747.034,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 747.034,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/13/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-60 sayılı Kararı ile Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/14/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-51 sayılı Kararı ile; Sezikler Grup Oto Aksesuar Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Eski dağıtım şirketine ait ibareleri bir ay içerisinde kaldırmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, lisansına konu tesisini Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uyarınca 70.000,-TL olmak üzere toplamda 920.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/15/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-50 sayılı Kararı ile; Sezikler Grup Oto Aksesuar Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; İstasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına söz konusu eylemin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 30 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/16/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-22 sayılı Kararı ile; Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/17/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-8 Kararı ile; 15.01.2009 tarihli ve BAY/939-82/25473 numaralı (06/02/2012 tarihli ve 387 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ankara Asfaltı Uluyol Mevkii No:9 Bağyurdu Kemalpaşa İZMİR adresinde faaliyet gösteren Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/18/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-12 Kararı ile; 26.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28046 numaralı (13.06.2013 Tarih ve 21228 sayılı Olur ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında İstanbul Karayolu 3.Km, Sarıköy Mevkii Merzifon AMASYA adresinde faaliyet gösteren Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/19/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-9 Kararı ile; 20.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29756 numaralı (21.06.2013 tarihli 22094 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi Ambarcık Mevkii E80 Karayolu Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/20/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/15 sayılı Kararı ile; "Çeltikova Mevkii (Pafta: 25 L C, Parsel: 2080) Vezirhan / Bilecik" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 02.08.2011 ve BAY/939-82/29838 sayılı bayilik lisansı alan (23.11.2012 tarihi ve 3595 sayılı Kurul Kararı ile lisansı sona erdirilmiş) Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 01/06/2012 tarihinde yapılan tespite göre gizli tank ve düzenek bulundurması sebebiyle 05/12/2013 tarih ve 4749-64 sayılı Kurul Kararı gereği alınan yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, a) İstasyonda gizli tank ve düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, b) 21/02/2014 tarihinde savunma istem yazısını tebellüğ etmesine rağmen konuya ilişkin savunmasını sunmadığı, anlaşıldığından, mezkûr lisans sahibi hakkında; akaryakıt istasyonunda gizli tank ve düzenek bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 13.592,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 13.592,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/21/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-19 Kararı ile; 04.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28817 numaralı (10/05/2013 tarihli ve 17474 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-400 Karayolu Üzeri Yılankale Karşısı Ceyhan ADANA adresinde faaliyet gösteren İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/22/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-20 Kararı ile; 28.08.2008 tarihli ve BAY/939-82/24969 numaralı (26/12/2011 tarihli ve 6046 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Bağdat Mahallesi No: 40 Uzuntarla-Kartepe KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/23/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-3 Kararı ile; 25.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29786 numaralı (27/07/2012 tarihli ve 2285 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Mevkii/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Mesut ÖZ’ün, 2011 ve 2012 yıllarında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2011 ve 2012 yıllarında lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Mesut ÖZ’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/24/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-21 Kararı ile; 30.04.2010 tarihli ve BAY/939-82/27636 numaralı (07.03.2014 tarihli ve 8111 Sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Dumlupınar Mahallesi 2. Caddesi No:11 Yalova Kaptan İş Merkezi, Kat:3 Merkez AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.                                                                  11797/25/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-11 Kararı ile; 11.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 numaralı (23/12/2011 tarihli ve 6032 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü BOLU adresinde faaliyet gösteren Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/26/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-25 Kararı ile; 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28377 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No: 4/17, Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye), 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye) yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/27/1-1

—————

Kurul’un 25/09/2014 tarih ve 5239/8 sayılı Kararı ile; “İstasyon Mah. Selanik Cad. No:1/3 (Parsel:2830 Ada:- Pafta:H24d-01b-D4) Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 26/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30875 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan Özcan Onur - Şelale Petrol’e ait tesiste 10/06/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen fiyat ilan panosunun fiyatları göstermemesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Özcan Onur - Şelale Petrol hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/28/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-14 Kararı ile; 28.07.2005 tarihli ve BAY/529-167/13504 numaralı (28/04/2011 tarihli ve 1486 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Abdurrahmanağa Libya Caddesi No:98 ERZURUM adresinde faaliyet gösteren Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat Otomotiv Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat Otomotiv Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/29/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-15 Kararı ile; 06.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı (29.07.2013 tarihli 26335 sayılı Kararla ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Afyon Antalya Karayolu, 20. Km. Akören Kasabası Sinanpaşa/ AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/30/1-1

—————

Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-62 sayılı kararı ile18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde;

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve istasyonunda bulundurulması,

b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali,

c) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak,

d) Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve görevli memurlara mukavemet etmek, fiillerinin tespit edilmesi ve bu fiillerin,

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali fiilinin;

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 8’inci maddesi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 38’ inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı olması,

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak fiilinin;

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine,

aykırı olması nedeniyle

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi hükmü gereğince 1.000.000, -TL.

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank kullanması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi hükümleri gereğince 1.000.000, -TL;

olmak üzere toplam 2.000.000 ,- TL idari para cezası uygulanmasına,

c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000 ,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/31/1-1

—————

Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-62 sayılı kararı ile18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde; Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve görevli memurlara mukavemet etmek fiilinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinde ve aynı kanunun 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereğince 70.000, -TL, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/32/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/40 sayılı kararı ile Ömer Tekiner’in, 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında C-567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/33/1-1

—————

Kurul’un 27/08/2014 tarihli ve 5193-9 sayılı Kararı ile;

Gökçağ Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “D-400 Karayolu Çağ Üniversitesi Karşısı No:131/A Yenice Tarsus MERSİN” adresinde 07.06.2012 tarihli ve MYĞ/3872-1/31107 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren tesisinde 04/01/2014 tarihinde yapılan denetim sonucunda; lisanslı madeni yağ tesisinde menşei belli olmayan 11.460 kg akaryakıt ve Meksan marka akaryakıt pompası bulundurması ve söz konusu akaryakıttan alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizleri sonucunda 1420P00056001, 1420P00056002 ve 1420P00056003 nolu analiz raporları ile motorin esaslı olmakla birlikte solvent içerdiğinin tespit edilmesi dolayısıyla sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/34/1-1


 


 

—————


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel Alınacaktır

(Profesör ve Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

Diferansiyal geometri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Nefroloji yandal uzmanlığına sahip olmak.

11803/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent ,Yardımcı Doçent ) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

1

1

Katı nesnelerin 2B.3B takibi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

1

Sağlık Bilişimi, veri kalitesi ve güncelliği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yardımcı Doçent

1

1

Kirişlerin darbe yükü altındaki davranışları konusunda analitik, nümerik ve deneysel olarak çalışmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Siyasal düşünceler alanında doçentlik unvanına sahip olmak, sivil toplum, vatandaşlık ,eğitimde toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadis tarihi ve hadis kaynakları hakkında araştırmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Stratejik yönetim, sanayi kümeleri veya iş etiği konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Muhasebe alanında almış olmak ve uluslararası muhasebe standartları ve raporlama konularında akademik çalışmalar yürütmüş olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Fetal Anatomi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

1

Vajinoplasti ve gebe beslenmesi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

1

Fetal Anatomi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Otolojik cerrahi eğitiminde kullanılacak hayvan modeli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Nefropatoloji ve dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Akupunktur, manuel terapi, kas-iskelet sistemi ultrasonu ve nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon tedavisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, graves hastalığında troid nodülleri ve kanserleri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

-

Yardımcı Doçent

4

1

Halk Sağlığı hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, evde bakım ve yaşlı sağlığı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Hukuk

Doçent

1

1

Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışmaları olmak.

11905/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23(c) ve 25(c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr  Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Doktora ve Doçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış ve “Okul Hemşireliği” ve “Yaşlı Sağlığı” konularında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim. Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Mimarlık epistemolojisi ve varsayımlı mimari programı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Türk siyasal hayatı alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

2

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Uluslararası Ticaret konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

İşgücü Piyasaları konusunda çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

2

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Tüketici ve Bağış Davranışları alanlarında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Avrupalılaşma ve Çok Boyutlu Yönetişim konusunda çalışmaları olmak.

11904/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan Fotokopisi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/PROG

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Çağatay Edebiyat ve tezkirecilik konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

K.B.B Uzmanı olup, Kulak patolojisi alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe

Bilim Tarihi

Doçent

3

1

Bilim epistemolojisi eleştirisi alanında çalışmış olmak.

Türkiye’de Yaşayan Dil. Enst. Müdürlüğü

 

Süryani Dili ve Kültürü

Doçent

1

1

Semitik Diller ve Dinler üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmış olmak.

Türkiye’de Yaşayan Dil. Enst. Müdürlüğü

 

Kürt Dili ve Kültürü

Yrd.Doç.

4

1

Kürt Folkloru alanında doktorasını yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

Şair Nabi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sanat Tarihi

Türk-İslam Sanat Tarihi

Yrd.Doç.

4

1

Osmanlı dönemi Diyarbakır ticaret mimarisi hakkında çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Bil. Fakültesi Dekanlığı

Kelam ve İslam Mezhepleri

Tefsir

Yrd.Doç.

1

1

Sebeb-i nüzulün tefsire etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi Dekanlığı

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Yrd.Doç.

3

1

Ağırlıklı ve Değişken Üslü Lebesgue Uzayında Hardy Operatörünün Kompaktlığı hk. Çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Görüntü Sanatları

 

Yrd.Doç.

4

1

Resim, grafik ve sinema alanlarından çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müd.

Bitkisel ve Hayvansal Üret.

Tohumculuk.

Yrd.Doç.

2

1

Ekmeklik Buğday çeşitlerinin kalite yönüyle stabilite yetenekleri konusunda çalışma yapmış olmak.

11830/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

*Üniversitemiz “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”nin 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinden dolayı bu ilana yapılacak başvurular yönergeye tabi değildir.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

1

4

Bitki komünitelerinin biyoçeşitliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent

1

3

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış ve eğitim tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent

1

3

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Anatomi

Profesör

1

1

Nöro anatomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

4

Kafa travmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Aile Hekimliği

Yrd. Doçent

1

3

Anksiyete ve depresyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Histoloji-Embriyoloji

Doçent

1

3

Alanında deneysel hayvan çalışması tecrübesi olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ortodonti

Yrd. Doçent

1

4

Maxillar sutural genişletmede ozon terapisinin kemik oluşumuna etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Lazer uygulamanın tam restorasyonların fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Doçent

1

1

Pazlanmaz çelik kuronlar ve estetik hale getirilmiş kuronların gingival dokulardaki değişikliklerinin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji / Klasik Arkeoloji

Yrd. Doçent

1

2

Antik çağda cam sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi

Yrd. Doçent

1

3

Akdeniz’deki denizcilik ekonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

2

Boğaz dinamiklerinin üç boyutlu sayısal modellemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım / Grafik

Yrd. Doçent

1

4

Plastik sanatlarda güncel sanatta imge üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim / Resim

Doçent

1

3

Geleneksel sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları / Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları / İslam Sanatları

Yrd. Doçent

1

3

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Tasavvuf / Tasavvuf Tarihi

Yrd. Doçent

1

4

Tasavvufta muhabbet öğretisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı

Yrd. Doçent

1

1

Belagat üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Hadis / Hadis

Yrd. Doçent

1

4

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doçent

1

3

Spor bilimlerinde kritik hız üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 

Yrd. Doçent

1

4

Enflasyon hedeflemesinin krizlerle mücadelede esnekliği ve para politikası ile ücret pazarlıkçılarının etkileşimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri / Laboratuvar Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

5

Gıda tatlandırıcısı olan sakarin metal komplekslerinin sentezi, spektroskopik ve yapısal özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri / Laboratuvar Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Laboratuvar ortamında laparoskopik suni tohumlama ve embriyo transferi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme / Gıda Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

2

Keçi melezlerinin çeşitli verim ve kalite özellikleri üzerine çalışması olmak.

11804/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.       

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.       

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.         

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Maliye Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Mali İktisat Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Tarih Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Tüp bebek sertifikası, PDÖ sertifikası olmak ve TOT Cerrahisi alanlarında deneyimli olmak

Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

İntraoperatif Transözefageal Ekoakardiyografi ve Organ Nakli Anestezisi alanlarında deneyimli olmak.

Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

En az 6 ay yurtdışı tecrübesi olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Tıp doktoru ve tıpta uzman olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Protez Kapaklar ve Üç boyutlu ekokardiyografi deneyimi olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Çocuk istismarı ve Afet Yardımı Alanlarında Mesleki Tecrübesi Olmak.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

En az 1 yıl yurtdışı tecrübesi olmak, PET CT alanında üst düzey tecrübeli olmak

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

 

 

 

 

Temel Bilimler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Temel Bilimler Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Gazetecilik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Gazetecilik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Gazetecilik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

 

11874/1-1                                                                                                                                                                                                                              


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 31.12.2014-15.01.2015

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 73-74 

 

Sıra No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

K.Unvanı

Derece

Adeti

Özel Şartlar

1

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Profesör

1

 1

Akuatik bitki biyoteknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

2

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Teknostres konusunda çalışmaları olmak.

3

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Ebeveyn, öğretmen ve cinsel eğitim konularında çalışmaları olmak

4

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Psikolojik danışman ve danışan iletişimi konusunda çalışmaları olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Metin dilbilim alanında çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya eğitiminde animasyon, kitozan nanopartiküller ve grafen üzerine çalışmaları olmak.

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

3

1

Okula devamı etkileyen toplumsal faktörler konusunda çalışmış olmak.

8

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

3

1

Abdülkahir el Cürcani ve Meânî İlmi ile ilgili çalışmaları olmak.

9

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Ürogenital bölge kanserlerinin konstrüksiyonu konusunda yayınları ve en az 2 yıllık yurtdışı deneyimi olmak.

10

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji uzmanı olup en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Tiroid ultrasonografisi konusunda eğitici özelliği bulunmak.

11

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Gebelikte ve postpartum dönemde görülen psikiyatrik bozukluklarla ilgili yayınları olmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Koroner arter hastalığı ve erektil dikfonksiyon konusunda yayınlara sahip olmak.

13

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

2

1

Kanser moleküler genetiği ve apopitoz konusunda çalışmaları olmak.

14

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Doçentliğini İstatistik alanında almış olmak ve kümeleme analizi konusunda çalışmaları olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

3

1

MEMS tabanlı mikromotorlar konusunda yayınları olmak.

16

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kentsel tasarım alanından Doçent olmak.

17

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Hafif beton yapı elemanları üzerine çalışmaları olmak.

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

Siyasallığın toplumsal inşası ve Balkan Toplumu üzerine çalışmaları olmak.

19

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Japon yönetim tarzı ve kümeleme konularında çalışmaları olmak.

20

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

Doçent

3

1

Yakın Tarih ve seçim sistemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

21

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Doçent

3

1

Diyet akrilamidin serum eser element düzeyleri ve kardiyovasküler risk parametreleri üzerine etkilerini araştıran çalışmalar yapmış olmak.

22

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Sosyoloji lisans mezunu olup Sosyal Güven alanında çalışmaları olmak.

23

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

4

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup seramik kronların kenar sızıntısı ile marjinal bitim tipleri arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

24

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

1

1

Seramik, Cam ve Metal Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

25

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup alanında en az 3 yıl öğretim üyeliği deneyimi olmak.

11823/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.