22 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29213

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İNSAN GÜCÜNE DAYALI KONTEYNER İSTİF SAĞLAMLAŞTIRMA ÇÖZME VE EMNİYET KİLİDİ TAKMA/SÖKME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK 121.312,00 ADET İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


PVC BORU, PVC DEVE BOYNU VE KAYAR MANŞON TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÜL BAKIM SERVİSİ BAKIM ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİNE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİN 92 PERSONELLE 1 (BİR) YIL SÜRE İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


Ø 1000 mm lik VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 5.000,-M³ HİDROJEN GAZININ NAKLİYE DAHİL (SANTRAL TESLİMİ) SATIN ALINMASI VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


3 YILLIK 79.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: OF/TRABZON


3 KALEM SAMSON MARKA VANA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TENTELİ VAGON KOMPLE (BOJİ HARİÇ) FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İNSAN GÜCÜNE DAYALI KONTEYNER İSTİF SAĞLAMLAŞTIRMA ÇÖZME VE EMNİYET KİLİDİ TAKMA/SÖKME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2014/171840

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0232 463 16 00 / 391- Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi               :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  İnsan Gücüne Dayalı Konteyner İstif Sağlamlaştırma Çözme ve Emniyet Kilidi Takma/Sökme Hizmet Alımı İşinin 52 Kişi 35 Ay Süreyle Aylık 25.000 Adet Toplam 875.000 Adet Yaptırılması.

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale Tarihi                                   :  07.01.2015

b) İhale Saati                                    :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07.01.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11509/1-1


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK 121.312,00 ADET İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2014/173703

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Hipodrum Caddesi No: 3 Gar-Ulus/Ankara (TCDD Genel Müdürlüğü Zemin Kat)

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (0312) 309 05 15/1735 - (0312) 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :  barkonburcincecen@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  İkram Paketi 121.312 Adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile birim fiyatlı olarak çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 02/01/2015 saat 10:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11506/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a) -

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Eynez Açıkocak Panosundan 300.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması

2014/172587

2014/2410

30/12/2014

14:00

150 gün

2

Işıklar B Termik Stoğundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralinin 1-4 (Yırca veya Balcı kapısı) ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok Sahalarına taşınması ve boşaltılması

2014/172715

2014/2414

30/12/2014

15:00

150

gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11521/1-1


PVC BORU, PVC DEVE BOYNU VE KAYAR MANŞON TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzdeki dekapaj ve kömür sahasında kullanılmak üzere PVC Boru, PVC Deve boynu ve Kayar Manşon temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2014/173348

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0286-4162001   Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@tki.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzdeki dekapaj ve kömür sahasında kullanılmak üzere

1 - 10 ADET GEÇME MUFLU PVC DEVEBOYNU, 250 MM DIŞ ÇAP, 30 DERECE AÇILI.

2 - 600 MT GEÇME MUFLU PVC BORU, MUFLU, 6 M’LİK BOYLARDA, 6’’, 16 ATÜ, 9.5 MM ET KALINLIĞINDA, TSE: TS EN 13476. Ø:160 MM (DIŞ ÇAP)

3 - 1200 MT GEÇME MUFLU PVC BORU, MUFLU, 6 M’LİK BOYLARDA, 9’’, 20 ATÜ, 18.4 MM ET KALINLIĞINDA, TSE: TS EN 13476. Ø:250 MM (DIŞ ÇAP)

4 - 10 ADET KAYAR MANŞON 160 LİK, 160 MM İÇ ÇAPINDA

5 - 30 ADET KAYAR MANŞON 250 LİK, 250 MM İÇ ÇAPINDA temini işi.

b) Teslim yeri                         :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  13/01/2015 - 15.00

d) Dosya no                            :  108-KÇLİ/2014-0906

4 - İhaleye ait dokümanlar;

- Çan’da        : Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de      : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR

- Ankara’da   : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/01/2015, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11504/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÜL BAKIM SERVİSİ BAKIM ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SEAŞ Genel Müdürlüğü Kül Bakım Servisi Bakım Onarım İşlerinin hizmet alımı yoluyla yapılması işidir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1 yıl süreyle Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen 18 adet personel ile hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 14/112        2014/173392

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                        :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  07.01.2015 Çarşamba saat 10:30

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve ¨ 50,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 07.01.2015 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - İhaleye iştirak edecek firmaların İş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur. İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin fiyatının en az % 25’i oranında belirtilen konularda iş deneyimi belgesi olması gerekmektedir. Bu belgeleri tekliflerinde vermeyen veya bu bağlamda uygun bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.1. Benzer iş tanımı; Kömürle çalışan termik santrallerdeki bakım ve onarım işleri gibi ağır sanayi tesislerinde yapılan bakım ve onarımı işleridir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

11375/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

(İKTİSADİ İŞLETMELER)

Hizmet Alımı Yöntemiyle Personel Çalıştırılması (90 Kişi) hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  ---/---

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                :  02122369000/02122590326

c) Elektronik posta adresi                    :  idari.mali@tbmm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  -----

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  90 kişi hizmet alımı 4 ay

                                                               Aşçıbaşı                              2 Kişi

                                                               Aşçı                                     6 Kişi

                                                               Şef Garson                          3 Kişi

                                                               Garson                              28 Kişi

                                                               Komi                                 32 Kişi

                                                               Temizlikçi                            1 Kişi

                                                               Bulaşıkçı                             4 Kişi

                                                               Aşçı Yardımcısı                10 Kişi

                                                               Temizlikçi (Engelli)             4 Kişi

b) Yapılacağı yer                                 :  İktisadi İşletmelere bağlı açılmış ve açılacak kafeteryalar

c) Süresi                                              :  4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali Hizmetler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                 :  14/01/2015

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Yurt içinde veya Yurt dışında kamu veya özel sektörde otel, restoran veya kafeteryalarda hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10(on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (ellitürklirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali Hizmetler) Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali Hizmetler) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Taksim şubesi TR 27 0001 5001 5800 7292 3173 51 nolu hesaba ihale adı ve firma adı belirtilerek yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali işler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası satınalma biriminden alacaklardı.

11539/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİNE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNİN 92 PERSONELLE 1 (BİR) YIL SÜRE İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SEAŞ Genel Müdürlüğü Kömür Hazırlama Servisi bakım onarım faaliyetlerinin (Mekanik-Elektrik-Ölçü kontrol) teknik şartname ve sözleşme esasları dahilinde 92 personelle bir (1) yıl süre için hizmet alımı yoluyla yapılması işidir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1 yıl süreyle Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen 92 adet personelle hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim Günüdür.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 14/111         2014/172431

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                        :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  07.01.2015 Çarşamba saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 07.01.2015 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - İhaleye iştirak edecek firmaların İş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur. İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin fiyatının en az % 25’i iş deneyimi belgesi olması gerekmektedir. Bu belgeleri tekliflerinde vermeyen veya bu bağlamda uygun bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.1. Benzer iş tanımı; Kömürle çalışan termik santrallerde kömür alma veya konveyörlü kül atma sistemlerinin bakım ve onarımı veya Kömürle çalışan termik santrallerde kazan veya değirmen bakım onarımları veya ağır sanayi tesislerinde yapılan konveyör bantları bakım ve onarımı veya ağır sanayi tesislerinde yapılan değirmen bakım ve onarımı işleridir.

9.2. İş kapsamında kullanılacak olan Pikap ve Kamyonet 2011, Forklift 2011 modelden daha eski olmayacaktır. Firmalar bu işte kullanacakları bu araçların özelliklerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna verecektir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

11350/1-1


Ø 1000 mm lik VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/173216

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  1) 200 adet WJ 120x240 silindirik makaralı rulman

                                                               2) 200 adet WJP 120x240 silindirik makaralı rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 27.01.2015 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11468/1-1


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 5.000,-M³ HİDROJEN GAZININ NAKLİYE DAHİL (SANTRAL TESLİMİ) SATIN ALINMASI VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

                                                           TAVŞANLI - KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/172248

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ttermiks@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 5.000,-m³ Hidrojen Gazının Nakliye Dahil (Santral Teslimi) Satın Alınması ve İşletme Müdürlüğüne Teslimi İşi - Mal alımı

b) Malzemenin teslim edileceği yer  :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  Siparişi Müteakip 48 Saat İçinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  05.01.2015 saat: 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05.01.2015 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

11467/1-1


3 YILLIK 79.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

                                                           OF/TRABZON

1 - Müdürlüğümüzce 2015, 2016, 2017 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 79.500 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler fabrikamız Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 150,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Çamlı Mahallesi Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Caddesi No: 146   61830 OF-TRABZON adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05/01/2014 günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İhale ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığı odasında/Çamlı Mahallesi Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Caddesi No: 146   61830 OF- TRABZON adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11119/1-1


3 KALEM SAMSON MARKA VANA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 kalem Samson Marka vana kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 05.01.2015 Pazartesi günü saat 14.00 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

11318/1-1


TENTELİ VAGON KOMPLE (BOJİ HARİÇ) FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/172757

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  200 adet Tenteli Vagon Komple (boji hariç); imalat malzemeleri şirketimizce verilmek suretiyle, teknik şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1 sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal ettirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06/01/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 06/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11287/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti Niğde il özel idaresine ait İlimiz Altunhisar İlçesi Yakacık Köyü 3406 Parselde kayıtlı 9.960,52 m² alana sahip Petrol Binası, Sosyal Tesis ve Arsa vasıflı (Akaryakıt Satış İstasyonu ) taşınmaz satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak taşınmaz KDV'den muaf olup, tahmini bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmektedir.

İhale 07.01.2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 07.01.2015 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2) Gerçek kişilerin Kanunu ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanmış olan ve Teklif mektubunu içeren iç zarf,

6) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 45,000.00 TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL’lık banka makbuzu,

8) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

9) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

10) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 

İl/İlçe

Köyü

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini

Bedel (TL)

%3 Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

NİĞDE/

ALTUNHİSAR

YAKACIK

KÖYÜ

3406

9,960.52

m2

Petrol Binası

Sosyal Tesis ve Arsası

Akaryakıt Satış

İstasyonu

1,500,000.00.-

45,000.00.-

7/1/2015

11.00

11470/1-1