15 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29206

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


500 GR. FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


4 KALEM MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMALARA AÇILACAKTIR

Eskişehir Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde bulunan muhtelif tezgah, nikelli boru, bakırlı, bronzlu muhtelif hurda, alüminyum hurdası, kurşun hurdası, demirli pirinçli kurşun mermi çekirdeği hurdası, bakır kaplamalı demirli antimonlu mermi çekirdeği hurdası, antimonlu kurşun kılıf hurdası, ziftli kağıt hurdası, kalın çinko oksit tozu, ince çinko oksit tozu, mühimmat ambalajı çelik malzeme, alüminyum kablo kılıf hurdası, alüminyum kablo hurdası (alpek), demir çelik hurdası, alkatel toz plastik ve çelik askı teli hurdası kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

25 ARALIK 2014

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ            : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

11175/1-1


500 GR. FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı olan 15.000.000 adet 500 Gr. Filiz Çay Poşeti  %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.12.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10688/1-1


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 19.800.000 metre 0,05x100 metrelik Bopp’li Plastik Şeffaf Beyaz Bant %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.01.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10687/1-1


4 KALEM MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzdeki araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 4 Kalem Madeni Yağ ve Antifriz alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2014/168294

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0286-4162001 Faks:0286-4163700

c) Elektronik posta adresi       :  clibilgiislem@tki.gov.tr

ç) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 4 Kalem madeni yağ ve Antifriz alımı.

 

Madeni Yağın ve Antifrizin Cinsi

Miktarı

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 10

49.680 Kg.

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 30

42.480 Kg.

TURBO ŞARJ VE TURBO DİZEL MOTOR YAĞI SAE 15W/40

39.600 Kg.

ANTİFRİZ                         TS 3582

20.160 Kg.

 

b) Teslim yeri                         :  Ç.L.İ. Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Çan Linyitleri işletme Müdürlüğü Çan/Çanakkale

b) Tarihi ve saati                     :  08 Ocak 2015 - 15.00

c) Dosya No                           :  024-KÇLİ/2014-0877

4 - İhaleye ait dökümanlar:

- Çan’da: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir'de: TKİ İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/İZMİR

- Ankara'da: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 120,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 08.01.2015 saat 15.00'e kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11024/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMALARA AÇILACAKTIR

Eskişehir Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU

Başkanlığımızca, 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre Jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatları, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 9 adet saha 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale toplantı salonunda (Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cd. 121/3 Odunpazarı - ESKİŞEHİR) 25/12/2014 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:00’da yapılacaktır.

3 - İHALESİ YAPILACAK SAHALARA AİT BİLGİLER

İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 1198.91 Ha.

İlçesi                 : İnönü                                 Muhammen Bedel               : 25.000,00TL       

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 750,00 TL

Köyü-Mevkii    : Dutluca                              İhale Saati                            : 10:00   

Pafta No           : i24d1

Erişim No         : 3240364

 

                           ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

260691

261285

260442

259454

259714

X (YUKARI)

4403051

4402388

4402247

4401064

4399685

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Y (SAĞA)

258082

258669

260281

260227

257672

X (YUKARI)

4398221

4395249

4394590

4393677

4394151

 

11. NOKTA

12. NOKTA

 

 

Y (SAĞA)

256762

259812

 

 

X (YUKARI)

4397692

4402476

 

 

 

2 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 1600 Ha.

İlçesi                 : İnönü                                 Muhammen Bedel               : 26.130,00TL       

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 785,00 TL

Köyü-Mevkii    : Kümbet Akpınar                İhale Saati                            : 10:02   

Pafta No           : i24d1

Erişim No         : 3241802

 

                           ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

256000

256000

251000

251000

X (YUKARI)

4402200

4399000

4399000

4402200

 

3 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 2322,31 Ha.

İlçesi                 : Sivrihisar                           Muhammen Bedel               : 37.930,00TL       

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 1140,00 TL

Köyü-Mevkii    : -------                                 İhale Saati                            : 10:04

Pafta No           : j27a1

Erişim No         : 3277801

 

                               ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

371458

377801

378873

372181

X (YUKARI)

4367970

4370360

4367329

4364582

 

4 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 3982.66 Ha.

İlçesi                 : Sivrihisar                           Muhammen Bedel               : 65.050,00 TL

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 1.952,00 TL

Köyü-Mevkii    : -------                                 İhale Saati                            : 10:06

Pafta No           : j27-a2-a3

Erişim No         : 3277802

 

                            ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

382385

387664

387807

391492

386920

X (YUKARI)

4364047

4368013

4364186

4362253

4357895

 

5 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                                        Alanı                             : 4000 Ha.

İlçesi                 : Mihalıçcık                                      Muhammen Bedel         : 65.320,00 TL

Beldesi             : -------                                              Geçici Teminat Bedeli   : 1960,00 TL

Köyü-Mevkii    : Koyunağılı - Beyköy – İkizafer

Pafta No           : h27d4 – i27a1                                İhale Saati                     : 10:08

Erişim No         : 3286261

 

                            ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

381000

373000

373000

381000

X (YUKARI)

4425000

4425000

4430000

4430000

 

6 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                                     Alanı                                : 4872,73 Ha.

İlçesi                 : Merkez                                        Muhammen Bedel            : 79.572,00TL

Beldesi             : -------                                          Geçici Teminat Bedeli      : 2.388,00 TL

Köyü-Mevkii    : Yakakayı                                                                                                     

Pafta No           : i25a2 – i25a3- i25b1- i25b4

Erişim No         : 3274689                                      İhale Saati                         : 10:10

 

                           ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

315000

307000

304400

312000

315000

X (YUKARI)

4413000

4413000

4416250

4420000

4415550

 

7 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 284.85 Ha.

İlçesi                 : Merkez                              Muhammen Bedel               : 25.000,00 TL      

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 750,00 TL

Köyü-Mevkii    : Pınarbaşı                            İhale Saati                            : 10:12   

Pafta No           : i24a3

Erişim No         : 3240368

 

                           ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

256000

259000

259000

256000

X (YUKARI)

4413000

4413000

4411000

4411000

 

8 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 642.45 Ha.

İlçesi                 : İnönü                                 Muhammen Bedel               : 750.000,00 TL

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 750,00 TL

Köyü-Mevkii    : Kızılyol                              İhale Saati                            : 10:14   

Pafta No           : i24a3-i24a4

Erişim No         : 3240367

 

                               ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

252000

256000

256000

252000

X (YUKARI)

4413000

4413000

4410000

4410000

 

9 No’ lu Saha ……………………………………………………………………………..

 

İli                      : Eskişehir                            Alanı                                   : 1225 Ha.

İlçesi                 : Günyüzü                            Muhammen Bedel               : 25.000,00TL

Beldesi             : -------                                 Geçici Teminat Bedeli         : 750,00 TL

Köyü-Mevkii    : Karacaören                         İhale Saati                            : 10:16

Pafta No           : j27a3

Erişim No         : 3286262

 

                               ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

386250

389750

389750

386250

X (YUKARI)

4354000

4354000

4350500

4350500

 

4 - İSTEKLİLERİN İHALEYE İŞTİRAK EDEBİLMELERİ İÇİN, İSTENEN BELGELER:

a) Gerçek Kişiler;

1. Müracaat dilekçesi,

2. T.C. kimlik numarası,

3. Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5. Onaylı imza beyanı,

6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7. Yurtdışından yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

8. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

9. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

10. İhale dokümanın alındığına dair 100 TL’lik banka makbuzu.

b) Tüzel Kişiler;

1. Müracaat dilekçesi,

2. Şirketin kuruluş statüsünü ve son yöntemini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7. Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8. Her sayfası imzalanmış şartname,

9. Yurtdışından yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

10. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

11. İhale dokümanın alındığına dair 100 TL’lik banka makbuzu.

5 - İhale Şartname ve ekleri, mesai saatleri içinde Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi, aynı adrese müracaatla, (her bir saha için) 100 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - İstekliler, tekliflerini yukarıda ihale tarihi ve saati belirtilen zamana kadar Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilen teklifler, telgraf veya fax ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından Eskişehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Eskişehir Ziraat Bankası merkez şubesi IBAN NO: TR 690001 0001 1700 0010 0054 23 nolu hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

Belgelerin eksiksiz olarak idareye verilmesinden ve sözleşme imzalandıktan sonra idarece en geç 15 (onbeş) içinde arama ruhsatı verilir.

11044/1-1


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 60.000 Kg. Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.01.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10798/1-1