11 Aralık 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29202

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:

PTT Eskişehir Başmüdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Alanya Orman İşletme Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro Adedi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

İktisat Tarihi

Profesör

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

T: 44 44 0 34/9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr

11026/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Hayrettin SAĞBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737)”, ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine “Hayrettin SAĞBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:13737)” ifadesinin eklenmesi 03.12.2014 tarihli ve 32300 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10981/1/1-1

—————

30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Ünal Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İlhan SUCAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56809)” ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine “İhsan SUCAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56809)” ifadesinin eklenmesi 02.12.2014 tarihli ve 32187 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10981/2/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

DÜZELTME İLANI

07/12/2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TSE Personel Alımı Giriş Sınavı Duyurusunda bulunan tablonun 30 ilâ 40 ıncı sıralarının Puan Türü sütununda yer alan   "P-93" ibareleri, "P-93/P-3" şeklinde, aynı Duyurunun BAŞVURU ŞARTLARI Bölümünün 12 nci maddesi "Tekniker kadroları için 05-06 Temmuz 2014, 27 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) P-93/P-3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak, Memur kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), P-93 puan türünden en az 60 puan almış olmak." Şeklinde değiştirilmiştir.

11013/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Türkiye Sigorta Acenteleri Dayanışma Vakfı (TSAV)

VAKFEDENLER: Erdoğan BODUR, Mehmet Recai ÖZBEK, Muzaffer ŞAKİR, Şenay HEKİMOĞLU, Ahmet DAMAR, Ali Murat ÖZÇELİK, Lokman KOZAN, Halil YALÇIN, İbrahim HAVALE, Sultan ÖZGÖKÇE, Fatih DEMİRBAŞ, Mesut ÇALPAN, Cemil PARILTI, İsa AYDEMİR, Halil BORAZAN, İbrahim POLAT, Levent BİNİCİ, Hüseyin SÜER, Seçkin VURAL, Güven TOPÇU,

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU : İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/10/2014 tarihli ve E:2014/332, K:2014/297 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Anayasanın öngördüğü esaslara göre Türkiye’de faaliyet gösteren üyelerinin TOBB’da levha kaydı bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilik Sigorta Acentelerinin ortağı veya ortaklarının, sosyal ve ticari sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Sigorta Acentelerinin toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş olan dernek, vakıflarla ve Sigorta Şirketleriyle iş birliği yapmak, kamuoyunu bu amaçlar doğrultusunda yönlendirmek ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyet, yayınlar, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000-TL (Ellibin lira) nakit

YÖNETİM KURULU : Erdoğan BODUR, Mehmet Recai ÖZBEK, Ahmet DAMAR, Sultan ÖZGÖKÇE, Mesut ÇALPAN, Cemil PARILTI, Hüseyin SÜER, Seçkin VURAL, Güven TOPÇU,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Mehmetçik Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10968/1-1

—————

VAKFIN ADI : İnegöl Hamiyet ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER : Savaş Atış, Ömer Kuş, Erdal Esatoğlu, İnegöl Gündüzalp Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Bursa

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/11/2014 tarih ve E.2014/107, K.2014/668 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak, her ferdin maddi manevi gelişmelerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak, insani ve ahlaki değerlerini korumak ve yaşatmak ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz diğer taraftan ilim kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için hertürlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, insanlığın birlik ve beraberliğine katkı yapacak şekilde çalışmak ve bunlarla ilgili ticari nitelik arz etmeyen her türlü teşebbüslerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.500.00.-(binbeşyüz) TL Nakit.

- Bursa ili, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 25 pafta, 206 ada (1553 ada), 459 parselde kayıtlı, 411.80 m2 arsa üzerindeki binanın tamamı.

- Bursa ili, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, H22C15D1A pafta, 599 ada, 22 parselde kayıtlı 300 m2 arsanın tamamı.

- Bursa ili, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 4-5-6-11 pafta, 3080 parselde kayıtlı 9740,32 m2 lık arsa üzerindeki binanın, zemin kat 5. Blok 3 nolu bağımsız bölümü.

YÖNETİM KURULU: Savaş Atış, Ömer Kuş, Erdal Esatoğlu, İnegöl Gündüzalp Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyet tarafından belirlenecek bir kuruma, eğer mütevelli heyet meşruiyetini yitirmiş veya karar alamaz durumda ise malvarlığı Suffa Vakfı'na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10969/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 23-25 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP59 puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

1 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

2 - Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,

3 - Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.)

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2014-2015 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

4 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

5 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00 itibari ile sona erecektir.

6 - KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait liste 26 Ocak 2015 Pazartesi günü Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

7 - Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 02-05 Şubat 2015 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

8 - KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının 8 katı 120 adaydan (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da dahil olmak üzere) istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim eden adaylara Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacak ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılmak suretiyle bu adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

9 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar 2014-2015 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (Sözlü) Sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (Sözlü) Sınav notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.

11016/1-1

—————

AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet (7. derece) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 02-03 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP86 puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (40 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır),

5 - Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

a) Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu.

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Özgeçmiş.

2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

3) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2014-2015 yılı AB Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 09-13 Ocak 2015 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

4 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 13 Ocak 2015 Salı günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

5 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 13 Ocak 2015 Salı günü saat 17:00’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00 itibari ile sona erecektir.

6 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait liste, 14 Ocak 2015 Çarşamba gününde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

7 - Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yerinin belirtildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

8 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının 4 katı 40 adaydan (40 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da dahil olmak üzere) istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim eden adaylara Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacak ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılmak suretiyle bu adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı sınav kimlik belgesi ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

9 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar 2014-2015 yılı AB Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş (Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı sayılmak için Giriş Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Giriş Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Giriş Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP86 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.

11017/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7, 8 ve 9’uncu derecelerden, 8 adedi İngilizce, 4 adedi Fransızca, 6 adedi Arapça ve 2 adedi Rusça dillerinden olmak üzere toplam 20 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

I - SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Üniversitelerin 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4) İngilizce ve Fransızca dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 70 puan almış almak; Arapça ve Rusça dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 50 puan almış almak.

Adaylar hangi dil için başvurduklarını, başvuru formunda belirteceklerdir. Birden fazla dil bilen adaylar sadece bir dil için başvuru yapacaklardır.

Başvurular her bir dil için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek KPSS puanından başlayarak bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda, her dil grubu için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II - GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

1) Yazılı Sınav

Yazılı sınav aşağıdaki konularda klasik usulde yapılacaktır.

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, Genel Kültür, Yabancı Dil.

Yabancı dille ilgili sorular, adayın başvuru yaptığı yabancı dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabancı dile tercüme ve yabancı dilde kompozisyon şeklinde olacaktır.

Yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

2) Sözlü Sınav

Yazılı sınav sonucunda en az 70 ve üstü puan alanlardan en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav;

a) Yazılı sınav için belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yukarıda sözlü sınav başlığı altında yer alan (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde belirtilen özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

III - GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

Giriş sınavı sıralaması; yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Ayrıca, İngilizce için (4), Fransızca için (2), Arapça için (3) ve Rusça için (1) aday yedek olarak tespit edilebilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.

IV - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlığın internet sitesinde bu ilanın yayınlandığı linkten temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyerek bizzat ya da posta ile başvurularını yapabilirler.

1 - KPSS sonuç belgelerinin aslı veya fotokopisini veya ÖSYM’nin internet sitesinden temin edilecek çıktısı,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumunca onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - Özgeçmiş.

Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, her bir dil grubu için müracaat edenler arasından en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle alınacak personel sayısının 10 (on) katına kadar aday belirlenir. Bu şekilde belirlenen ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

V - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların başvurularını, 12/12/2014 - 12/01/2015 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/Ankara adresinde kurulan kayıt kabul bürosuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sınava girmeye hak kazananların listesi son başvuru tarihinden sonra Bakanlık www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini 15/01/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 C Blok 8. Kat Emek/Ankara adresinden alabilirler. Sınav Giriş Belgesini alamayan adayların belgeleri, sınavın yapılacağı 17/01/2015 Cumartesi günü sınav saatinden önce adaylara teslim edilebilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

VI - GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı:

Tarihi             :  17/01/2015 Cumartesi

Saati              :  10:00

Sınav Yeri     :  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olup, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav tarihi, Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sonuçları, asil ve yedek listede yer alan adaylara ayrıca iadeli taahhütlü posta yoluyla da tebliğ edilecektir.

10990/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/universitemizMevzuati/Yonergeler/ OgretimElemaniKadrolarinaBaşvurmaAtamaveYukseltmellkeriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent adayların ise dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖL./ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

ADET

Fen Edebiyat

Psikoloji

 

 

(Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji alanında Doçentliğini almış, Deneysel Psikoloji, Psikofızyoloji, Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Testler alanlarında çalışmalar yapmış olmak)

Doç. Dr.

1

Eğitim Bilimleri

 

 

(Elektronik Portfolyo Öğretim Süreci konusunda Doktora yapmış, Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçentliğini almış olmak)

Doç. Dr.

1

İstatistik

 

 

(Nicel Karar Yöntemleri alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda Doçentliğini almış olmak)

Doç. Dr.

1

Ticari Bilimler

Bankacılık ve Finans

 

 

(Bankacılık ve Finans alanında Doktora yapmış, Muhasebe ve Finans Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak)

Prof. Dr.

1

İşletme (İngilizce)

 

 

(Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında DR yapmış, Pazarlama alanında Doçentliğini almış olmak)

Prof. Dr.

1

Hukuk

Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri

(Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri alanında ve özel olarak QR Kod üzerine çalışma yapmış olmak)

Prof. Dr.

1

Halkla İlişkiler

(Halkla İlişkiler, Reklam, Yönetişim ve göstergebilim alanlarında çalışmalar yapmış olmak)

Prof. Dr.

1

Halkla İlişkiler

 

 

(Reklamcılık, Yeni Medya ve Gençlik üzerine çalışma yapmış olmak)

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Tasarım

Bilgisayar Mühendisliği

(Yurtdışında DR. yapmış, Bilg. Ağları alanında Doçentliğini almış, optik ağlar, uydu ağları, kablosuz ve algılayıcı ağlar alanlarında çalışma yapmış olmak)

Prof. Dr.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

(Elektrik-Elektronik / Elektronik ve Haberleşme Müh. alanında yurtdışı Doktorasına sahip, Elektromanyetik alanlar ve dalgalar teorisi, mikrodalga Konularında Bilgisayar destekli tasarım, simülasyon, üretim ve ölçüm yapmış, Laboratuar çalışmaları için sanayi tecrübesine sahip, TÜBİTAK-Santez-Avrupa Birliği gibi ulusal-uluslararası Projelerde deneyimli olmak)

Doç. Dr.

1

Mücevherat Mühendisliği (İngilizce)

(Jeoloji Mühendisliği, Genel Jeoloji anabilim dalında Yüksek Lisans ve doktora yapmış, yer bilimleri ve Mühendisliği bilim dalında Doç.almış, Neoteknik konusunda çalışmalar yapmış olmak)

Doç. Dr.

1

Uygulamalı Bilimler

Uluslararası Lojistik

(Üretim Yönetimi alanında Doçentliğini almış, Değer Akışı Haritalandırma ve Sipariş Toplama Optimizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak)

Doç. Dr.

1

10997/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÜNVANI

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Doçent

Adet

Yardımcı Doçent Adet

Derece

Felsefe

Bilim Tarihi

1

 

3

Sosyoloji

Sosyometri

 

1

4

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

 

1

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

1

 

2

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

1

 

3

Eğitim Bilimleri

Eğitime Ölçme ve Değ.

1

 

1

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

1

 

2

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teft. Plan.

1

 

3

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teft. Plan.

 

1

4

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

1

 

2

İlköğretim

Matematik Eğitimi

1

 

2

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

1

 

3

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

3

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

4

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

1

 

3

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

1

4

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

1

 

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

1

 

3

İktisat

İktisat Teorisi

 

1

4

İktisat

İktisadi Gel. ve Ulus. İkt.

 

1

4

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

 

1

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

1

4

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

1

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

1

 

1

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

 

1

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Bilişim

1

 

2

Halkla İlişkiler ve Tan.

Halkla İlişkiler

 

1

5

Radyo-Tv. ve Sinema

Fotoğrafçılık ve Grafik

 

1

4

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektronik

1

 

3

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 

1

4

İnşaat Mühendisliği

Yapı

1

 

1

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

1

4

Harita Mühendisliği

Jeodezi

 

1

4

Makine Mühendisliği

Makine Teo. Sis. Din. Kont.

 

1

4

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

1

5

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

1

4

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

1

 

1

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

1

5

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

1

5

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Kelam

 

1

1

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

1

4

Temel İslam Bilimleri

Hadis

1

 

1

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

1

4

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

1

 

1

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

 

1

4

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felesefesi

 

1

3

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

1

 

1

Din Kült. ve Ahlak Bil.

Din Kült. ve Ahlak Bil.

1

 

1

Din Kült. ve Ahlak Bil.

Din Kült. ve Ahlak Bil.

 

1

3

Din Kült. ve Ahlak Bil.

Din Kült. ve Ahlak Bil.

 

1

4

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

1

 

2

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

 

1

4

Fizyoterapi ve Rehab.

Geriatrik Fizy. ve Rehab.

 

1

4

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

1

 

1

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

1

3

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hast.

 

1

4

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yön.

1

 

1

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yön.

1

 

3

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yön.

 

1

4

MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulu

 

 

1

4

11043/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5338                                                                     Karar Tarihi: 04/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2014 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 27/10/2005 tarihli ve DAG/570-15/105 numaralı lisans sahibi Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 27.648.241 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

2.732.684

2.732.684

2.732.684

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2014 yılı Aralık ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,081827

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,022268

 

c) (b) fıkrasında 2014 yılı Aralık ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)        :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE (i-2)   :  i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01/12/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE

KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH

GEREKÇESİ

OSTİM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

ANKARA

TS 13573

06-HYB-3038

10.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

ŞEREF AKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA TİC. LTD. ŞTİ.-PURSAKLAR ŞUBESİ

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3621

13.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

ARSLANCA PETROL TAŞIMACILIK VE TURİZM LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

TS 12663

TS 12820

06-HYB-1915

13.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

ASBİMSAN ELEKT. BİL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

06-HYB-1110

14.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

KARDELEN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12510

06-HYB-3565

14.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

NANOTEK ELEKTRONİK SİSTEMLER LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13166

06-HYB-3907

20.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

ŞERİFOĞLU AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ GAZ. NAK. GIDA VE İHT. MAD. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

TS 12663

TS 12820

06-HYB-3100

20.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

EYLÜL TARIM OTO KİR. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-1913

21.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

KOCAOVA SAĞ. TEK. VE YAPIM TURZ. İNŞ. GIDA İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-339

24.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

BAŞAK TURZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12993

TS 12652

06-HYB-569

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEGABİL BİLGİSAYAR GIDA PET. İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 58

06-HYB-1052

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

PEKYÜCEL YEMEK TURZ. İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ÇANKIRI

TS 8985

06-HYB-1058

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

A.Ç.S. ORMAN ÜRÜNLERİ İML. İNŞ. TAAH. TUR. OTOM. TEKS. DAY. TÜK. MAL. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06-HYB-1502

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12782

06-HYB-1734

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

İMDAT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI-FERHAT DOĞAN

ANKARA

TS 11827

06-HYB-2433

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANKALİFT ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2468

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ADEMSAN MAK. MÜH. ASAN. İNŞ. İSK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2476

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARMED İLETİŞİM KIRTASİYE SAĞLIK MEDİKAL ELEKT. BİL. İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-2888

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

NİRA PET. VE PET. ÜR. AKAR. NAK. GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3854

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYDEĞER OTOGAZ DÖNÜŞÜMÜ-CANAN AYDEĞER

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1271

27.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİMAR DAYANIKLI TÜKEMİL MALLARI ELEKTRONİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 13242

06-HYB-3393

28.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

PROGEM EĞİTİM DANIŞMANLIK TERCÜME TUR. TEK. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-2438

28.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASKOM BİL. ELEK. SİS. EĞT. TUR. HED. EŞYA MOB. DAY. TÜK. NAK. KIR. REK. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 13164

06-HYB-1597

28.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

YENİ AKYILDIZ İNŞ. NAK. PET. VE PET. ÜR. GIDA İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

TS 12663

TS 12820

06-HYB-3410

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PROBAK GÜVENLİK SİS. PROF. BAK. VE SER. HİZ. BİL. ELEKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12845

TS 10956

TS 12540

06-HYB-2427

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DATASET İLET. SİS. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13164

06-HYB-720

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş.

ANKARA

TS 12498

06-HYB-721

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANALİZ ANALİTİK VE BİLİMSEL CİHAZLAR PAZ. İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-717

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

UPS ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12643

06-HYB-1772

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ŞENÇAM LOKANTACILIK TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 9433

06-HYB-1776

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞNIDAN

IP GROUP TEK. VE GÜV. SİS. ELEK. ELEKET. SER. SAV. SAN. İML. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12850

TS 13229

TS 12498

TS 10079

TS 12962

TS 10956

TS 12540

TS 12559

TS 13005

TS 12426

TS 12845

TS 13004

TS 13193

06-HYB-2045

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SGS ASANSÖR İMALAT MONTAJ VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2933

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SİPAHİ YANGIN KORUNMA TEKNOLOJİLERİ METAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11827

06-HYB-2925

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MURAT UMUT TOKTAŞ-ÖMER FARUK KABAKCI

ANKARA

TS 12047

06-HYB-863

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12868

TS 12867

TS 12866

06-HYB-1049

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SUPERCOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12498

06-HYB-3408

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SADETTİN IŞIK-ALTIN ÇEKİÇ VİNÇ SANAYİ

ANKARA

TS 12681

TS 12578

06-HYB-3422

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TUNA ELEKTRONİK GÜV. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12540

TS 13560

TS 13242

06-HYB-3816

27.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

K.M.G. İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12510

06-HYB-3421

01.12.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

10982/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.10.2014 gün ve 663.07/4895074 sayılı savunma kararı

Elmas DEMİR-Özel Marka Dil Kursu Eski Müdürü

Burcu Güler’in SGK bildirimlerini yapmadığınız ve 5580 sayılı Kanunun 8. ve 9. Maddesine aykırı davrandığınız

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.10.2014 gün ve 663.07/4895052 sayılı savunma kararı

Özcan KILIÇ - Özel Marka Dil Kursu Eski Müdürü

Burcu Güler'in SGK bildirimlerini yapmadığınız ve 5580 Sayılı Kanunun 8. ve 9. Maddesine aykırı davrandığınız

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.10.2014 gün ve 663.07/4895074 sayılı savunma kararı

Ertuğrul MENCÜ - Özel Gönül İnanır Estetisyenlik Kursu Eski Müdürü

Öğretmen Züleyha ORAK'a karşı görev ve sorumlulukları zamanında yapmadığınız İddiaları ile ilgili olarak savunmalarının alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10987/1-1


 


 


 

—————

—————


 


 


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.11.2014 – 82                                 09.06.855

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.11.2014 – 3335                           Toplantı Yeri

                                                                                                                 AYDIN

 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Kalaycı Mevkiinde kalan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 292 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın doğuda kalan bir kısım alanı ile tescil harici çam ormanlığı içerisinde yayılım gösteren ve içerisinde büyük bir yapı yada yapı kompleksine ait tahrip olmuş olan duvar uzantıları ile muhtemelen Erken Bizans Dönemine ait bir yapının taban döşemesinde motiflerin yer aldığı mozaikli bir alandan oluşan sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitini içeren; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanan 19.11.2014 tarihli teknik rapor ve eki öneri sit fişi ile koordinat listesinin de bulunduğu öneri 1/1.500 ölçekli Kalaycı Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit haritası ile konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Kalaycı Mevkiinde kalan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 292 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın doğuda kalan bir kısım alanı ile tescil harici çam ormanlığı içerisinde yayılım gösteren ve içerisinde büyük bir yapı yada yapı kompleksine ait tahrip olmuş olan duvar uzantıları ile muhtemelen Erken Bizans Dönemine ait bir yapının taban döşemesinde motiflerin yer aldığı mozaikli bir alandan oluşan sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/1.500 ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek sınırları işaretlendiği şekliyle Kalaycı Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan sit sınırları içerisinde her hangi bir uygulamaya gidilmemesi gerektiğine karar verildi.

 

10985/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.11.2014-84                                   Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 21.11.2014-1402

 

Erzurum İli, Horasan İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.06.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Horasan İlçesi, aşağı Bademözü Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Mağaratepe Höyüğünün bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik 2014/249 sayılı rapor, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.06.2014 tarihli ve 1247 sayılı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının 01.07.2014 tarihli ve 1184-1088 sayılı, İlbank AŞ’nin 02.07.2014 tarihli ve 14664 sayılı, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 08.07.2014 tarihli ve 2804 sayılı, Erzurum İl Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 11.07.2014 tarihli ve 7120 sayılı, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 15.07.2014 tarihli ve 123949 sayılı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.07.2014 tarihli ve 5087 sayılı, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün 07.08.2014 tarihli ve 1593479 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2014 tarihli ve 254911 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Aşağı Bademözü Mahallesi ve bir kısmı da Yukarı Bademözü Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici alanda kalan Mağaratepe Höyüğünün 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

10986/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11,2014-83                                   Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 20.11.2014-1373

Erzincan İli, Merkez, Soğukoluk Köyü, Aktepe Mezrası, Cunizi Mevkii sınırları içerisinde yer alan 420 ada,1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1181-1183 parsellerde kayıtlı Soğukoluk Höyüğü'nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğünün 2014/363 sayılı raporu, konuya ilişkin; Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 30.09.2014 tarihli ve 1833 sayılı, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 01.10.2014 tarihli ve 5243 sayılı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün 17.10.2014 tarihli ve 6819 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Merkez, Soğukoluk Köyü, Aktepe Mezrası, Cunizi Mevkii sınırları içerisinde yer alan 420 ada, 1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1181-1183 parsellerde kayıtlı Soğukoluk Höyüğü'nün 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED50 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

10791/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.10.2014-97                                         35.13/1060

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.10.2014-2471                                    Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Beydağ İlçesi, Yeni Çiftlik Köyü, Şeytantepe Mevkii'nde Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan Küçük Menderes Havzası’ndaki kültür varlıklarının tespit ve tescil çalışmaları kapsamında tespit edilen tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesi önerisine ilişkin Ödemiş Kaymakamlığı Ödemiş Müze Müdürlüğü'nün 17/12/2013 tarihli ve 852 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 10.12.2013 tarihli raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/06/2014 tarihli ve 501.99/4199 sayılı yazısı, Beydağ Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 10/06/2014 tarihli ve 1099 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 17/06/2014 tarihli ve 12161 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 24/06/2014 tarihli ve 49428 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 01/07/2014-53107 tarihli ve 254179 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 02/07/2014 tarihli ve 411791 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 07/07/2014 tarihli ve 131699 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10/07/2014 tarihli ve 5938 sayılı yazısı, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.08.2014 tarih ve 09.09.2014 tarih ve 6609 evrak kayıt numaralı raporu ile Müdürlük evrakına 02.10.2014 tarih ve 617 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Beydağ İlçesi, Yeni Çiftlik Köyü, Şeytantepe Mevkii'nde kaçak kazıya konu olmuş tümülüsün, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği haliyle 2863 sayılı Yasa’nın 6.Maddesi kapsamında I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, bu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı koşullarının geçerli olduğuna, tümülüsün kaçak kazılar ile tahribata uğramış olması nedeniyle kaçak kazı çukurlarının Müzesi denetiminde kapatılması gerektiğine, kaçak kazıyı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmış ise konuya ilişkin bilgi ve belgelerin İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

 

10792/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.10.2014-96                                         35.003/671

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.10.2014-2437                                    Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Köyü, Yoncaköy Mevkii’nde, M18-A-05-B nolu paftada, orman alanında bulunan, İzmir Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen antik taş ocağının 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 4.6.2014 gün ve 1965-4663 sayılı yazısı, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü’nün 12.09.2014 gün ve 1862141 sayılı yazısı, Menderes Kaymakamlığı’nın 15.08.2014 gün ve 1518 sayılı yazıları, Müdürlük evrakına 20.10.2014 gün ve 624 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Köyü, Yoncaköy Mevkii’nde, M18-A-05-B nolu paftada orman alanında tespit edilen antik taş ocağının bulunduğu sahanın, kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş şekliyle “3. Derece Arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

10793/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.10.2014-97                              35.14/1742-1553

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.10.2014-2463                       Toplantı Yeri İZMİR

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesinde yer alan, tapunun 30L-IId pafta, 854 ada yeni 11 parselinde (eski 6 ve 7 parsellerinde) kayıtlı taşınmazın kısmen sit alanı kapsamında kalması ve alan genelinde benzer durumların bulunabilecek olmasından dolayı A3-1 bölgesini kapsayan 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı bütününe ilişkin, alanın doğal eşikleri, sit alanı kapsamındaki parsellerin bütünlükleri dikkate alınarak sit sınırının yeniden irdelenmesine yönelik çalışmanın ilgili Belediyesince hazırlanarak Kurula iletilmesi istenilen İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını; Koruma Bölge Kurulu'nun 13.12.2013 tarih ve 1701 sayılı kararına istinaden, Sığacık ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan, GEEAYK’nun 11.12.1976 tarih ve A-262 sayılı kararıyla sit alanı olarak belirlenen, yine GEEAYK'nun 14.05.1982 tarih ve A-3558 sayılı kararında "Temel Kontrollü İnşaat Yapılabilecek Arkeolojik Alan" statüsünde yer alan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.10.1991 tarih/3192 sayılı ve 06.07.1992 tarih/3836 sayılı kararlarında sit statüsü devam ettirilen, halen yürürlükte olan 20.03.1997 tarih ve 6736 sayılı kurul kararı ile 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisine alınan 615, 616, 617, 618 ve 619 nolu adalar ve kuzeyinde bulunan alanın arkeolojik sit statüsünün değiştirilmesi (3.Derece Arkeolojik Sit sınırlarına alınması) önerisinin ve bununla birlikte İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20.03.1997 tarih ve 6736 sayılı kurul kararı ile belirlenen ve aynı kurulun 16.04.1998 tarih ve 7143 sayılı kurul kararıyla alt bölgelere ayrılan 3.Derece Arkeolojik Sit" Alanlarında (A3-1, A3-2 ve A3-3 alt bölgelerinde) sit sınırı irdelemesine ilişkin önerilerin değerlendirilmesi istemini içeren Seferihisar Belediye Başkanlığının 03.06.2014 tarih/1677 sayılı ve 11.08.2014 tarih/2608 sayılı yazıları, Teos Kazı Başkanı'nın 16.10.2014 tarih ve 2014/104 sayılı görüş yazısı, Müdürlük evrakına 21.10.2014 tarih ve 644 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Hıdırlık Mahallelerinde, Seferihisar-Sığacık Karayolunun kuzeyindeki 3.Derece Arkeoloji Sit Alanına ilişkin Kazı Başkanının görüşü dikkate alınarak sit sınırının kararımız eki paftada gösterildiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna, diğer alanlardaki sit sınırı irdelemesinin koruma amaçlı imar planı çalışması kapsamında değerlendirilmesine, 26.06.1997 tarih ve 6869 sayılı Kurul kararı ile herhangi bir koruma statüsü getirilmeyen 5 nolu alana ilişkin Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 2030 sayılı kararı gereği Teos Kazı Başkanlığı'nın görüşünün beklenmesine, 1.Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan 615, 616, 617, 618 ve 619 nolu adaların sit derecesinin değiştirilmesi önerisinin, 5 nolu alana ilişkin Kazı Başkanı görüşünün Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.

 

10794/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 92 -20.11.2014                                                       Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1301 -20.11.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri Valiliği, Kültür Yolu Projesi kapsamında, başvuru dilekçesi eki haritalar üzerinde belirtilen mevkilerde tespit ettikleri yapıların koruma altına alınması hususunda Atıl Ulaş CÜCE’nin 04.11.2013 günlü başvuru dilekçesi, konuya ilişkin görüşleri içeren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 154811 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 2593 sayılı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2014 gün ve 8211 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 gün 254917 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.08.2014 gün ve 7463 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 02.09.2014 gün ve 9858 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.08.2014 tarih ve 767 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, M-34-b-09-b pafta,154 ada, 4 parsel numarasında, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Ceviz Yaylası Roma Mezarlarının, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

10795/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 92 -20.11.2014                                                       Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1300 -20.11.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri Valiliği, Kültür Yolu Projesi kapsamında, başvuru dilekçesi eki haritalar üzerinde belirtilen mevkilerde tespit ettikleri yapıların koruma altına alınması hususunda Atıl Ulaş CÜCE’nin 04.11.2013 günlü başvuru dilekçesi, konuya ilişkin görüşleri içeren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 154811 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 2593 sayılı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2014 gün ve 8211 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 gün 254917 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.08.2014 gün ve 7463 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 02.09.2014 gün ve 9858 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.08.2014 tarih ve 767 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi M-34-b-05-b pafta,665 ada, 359,419 parsel numarasında, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Kamu Ortak Malı (Mera) adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Zebil Tepe Yazılı Kayası ve Höyüğünün, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

 

10796/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

K A R A R

Toplantı Tarihi ve No    : 19.11.2014/100                                                     17.04.433

Karar Tarihi No             : 19.11.2014/2001                                                 Toplantı Yeri

                                                                                                               ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesinde yer alan, G.E.E.A.Y.K’ın 08.04.1997 gün ve A-432 sayılı kararı ile 6. Envanter numarası ile “Korunması Gerekli Eski Eser” olarak tescil edilen, yine G.E.E.A.Y.K’nın 17.01.1981 gün/12586 sayılı kararı ile tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.02.1991 gün/1619 sayılı kararı ve karar eki paftalarda belirtildiği şekliyle sınırları uygun görülen kentsel sit, I. ve III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Kurulumuzun 26.09.2003/2434 ve 30.04.2005/950 sayılı kararları ile belirlenen, 31.10.2013 gün/1227 sayılı kararı ile revize edilen, Kentsel  sit, I.ve III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.06.1999/5428 sayılı kararı ile balıkçı barınağı ve iskele tesislerine yönelik hazırlanan dolgu imar planı uygun bulunan, Kurulumuzun 08.06.2012 gün/373 sayılı kararı ile “…Planların proje müellifinin görüşü ile birlikte  Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik gereğince hazırlanarak Müdürlüğümüze İletilmesine; I. Derece arkeolojik sit ve III. Derece arkeolojik sit alanlarının su altında devam etmesi nedeniyle konuda uzman ilgili Müze Müdürlüklerinden konuya ilişkin raporun Kurulumuza iletilmesine; su üzerinde kalan kesimler için Kurulumuzca konunun yerinde incelenmesine, konunun bu incelemeler tamamlandıktan sonra değerlendirileceğine…” karar verilen, Kurulumuzun 16.08.2012 gün/447 sayılı kararı ile “…Kurulumuzun 08.06.2012/373 sayılı kararıyla sehven I. Derece arkeolojik, III. Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit alanı olarak ifade edildiğinden maddi hatanın Kentsel Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı şeklinde düzetilmesinin uygun olduğuna; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey mahallesinde yer alan, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, Kurulumuzun 26.09.2003/2434 sayılı kararı ve 30.04.2005/950 sayılı kararı ile, Kentsel Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.06.1999/5428 sayılı kararı ile balıkçı barınağı ve iskele tesislerine yönelik hazırlanan dolgu imar planı kapsamında, bahse konu alanın, Kentsel Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunduğu, 2863 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiği, arkeolojik alanların suyun altında da devam edebileceği sebebiyle bu konunun kıyı kanunu çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, aksi takdirde sualtı arkeolojisi kavramının kalmayacağı görülmüştür. Kurulumuzun 08.06.2012/373 sayılı kararı ile, istenilen bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun değerlendirileceği, bu konuya ilişkin sualtında arkeolojik verilerin tespiti için Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü’nün sualtı arkeologlarının yapacakları araştırma sonucu, hazırlanacak uzman raporu çerçevesinde, sit alanlarının revize edilebileceği, Kurulumuzun uygun görüşü alınmadan sit alanı olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak uygulamaların, 2863 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunmak durumunda kalınacağına…” karar verilen, Kurulumuzun 11.09.2012 gün/501 sayılı kararı ile “…III. Derece Arkeolojik Sit alanını kapsayan bölümü ile ilgili olarak, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sualtı arkeoloji çalışmaları sonucunda hazırlanacak teknik rapor ile 08.06.2012 / 373 sayılı kararımız gereği hazırlanacak planların Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine, Kurulumuzun 16.08.2012 / 447 sayılı kararının geçerli olduğuna karar…” karar verilen, Kurulumuzun 04.01.2013 gün / 701 sayılı kararı ile “…Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından hazırlanan 20.07.2012 tarihli uzman raporu sonucunda plan değişikliği talep edilen deniz içinde kalan alanda herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtilmiş olsa da, III. Derece arkeolojik sit alanında altyapı veya söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle, talebe konu alan ve çevresindeki arkeolojik sit sınırlarının bütünlüğünün bozulmaması amacıyla, ilgili kurul kararları ile tescil edilmesi uygun görülen III. Derece arkeolojik sit sınırlarının mevcut haliyle devamına; Kurulumuzun 08.06.2012 gün/373 sayılı kararı gereği, 2863 sayılı yasa ve ilgili Yönetmelik doğrultusunda, tekniğine uygun olarak hazırlanacak planların Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine…” karar verilen,  Kurulumuzun 17.04.2014 gün/1591 sayılı kararı ile “…Kentsel Sit + III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, Bozcaada Balıkçı Barınağı İskele ve Rıhtım Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne 07.04.2014 gün / 1263 sayı ile evrak kaydı ile sunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü’nün 20.02.2014 gün / 2589 sayılı yazısı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Plan Açıklama Raporlarının Kurulumuzun 04.01.2013 gün / 701 sayılı

kararı doğrultusunda ve 2863 sayılı yasa ve ilgili Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmadığı, ayrıca söz konusu planlar üzerinde bulunan sit sınırlarının Kurulumuzun 31.10.2013 gün / 1227 sayılı kararı ile revize edilen sit sınırları ile örtüşmediği anlaşıldığından uygun olmadığına, Kurulumuza sunulan planların 2863 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine…” şeklinde karar verilen; Kurulumuzun 15.10.2014 gün/1927 sayılı kararı ile “…Çanakkale K.V.K.B.K’nın 31.10.2013 gün ve 1227 sayılı kararıyla revize edilen/güncellenen sit sınırlarının; Bozcaada Kalesi ve çevresindeki kısımlarının Bodrum Sualtı Müdürlüğü’nün 20.07.2012 günlü raporunda belirtilen ‘…Her ne kadar sualtı incelemesi yapılan alanlarda görülebilen deniz tabanında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunma Kanunu kapsamında korunması gerekli herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtilse de I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanlarında ileride yapılabilecek rıhtım vb. gibi çalışmalarda, özellikle Kale yapısı önünde yer alan dolgu alanında, bölgenin arkeolojik potansiyeli düşünüldüğünde olası çalışmaların ilgili müze müdürlüğü uzmanlar denetiminde yapılmasının uygun olacağı…’ ibaresi doğrultusunda mevcut kara sınırlarına çekilmesine ve bu doğrultuda Çanakkale K.V.K.B.K Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak sit sınırları revizyon paftalarının Kurulumuza iletilmesine; teklif imar planlarının Çanakkale K.V.K.B.K Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan sit haritasından sonra Kurulumuzca değerlendirileceğine…” kararı ve Bozcaada Balıkçı Barınağı İskele ve Rıhtım amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Kurulumuzca değerlendirilmesini konu alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, IV. Bölge Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün ve 35764 sayılı yazısı ve ekleri, uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesinde yer alan, kent merkezi civarındaki; Kentsel ve I. , III. derece arkeolojik sit alanları ile G.E.E.A.Y.K’ın 08.04.1997 gün ve A-432 sayılı kararı ile 6. Envanter numarası ile ‘Korunması Gerekli Eski Eser’ olarak tescil edilen Bozcaada Kalesi ve yakın çevresinin:

- Çanakkale K.V.K.B.K’nın 15.10.2014 gün ve 1927 sayılı kararı doğrultusunda, Çanakkale K.V.K.B.K Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.11.2014 gün ve 600 sayılı rapor ve eki sit haritalarının; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, IV.Bölge Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün ve 35764 sayılı yazı eki “Bozcaada Balıkçı Barınağı İskele ve Rıhtım amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” planlama alanının su içerisinde kalan 3.derece arkeolojik sit sınırı dışında kalacak şekilde kentsel sit alanında kalan mevcut ana mendirek (Edirne KTVKBK’nın 11.06.1999 gün ve 5428 sayılı kararı ile uygun bulunarak yapılan) kentsel sit sınırı dışında kalacak şekilde revize edilmesine,

- G.E.E.A.Y.K’ın 08.04.1997 gün ve A-432 sayılı kararı ile 6. Envanter numarası ile “Korunması Gerekli Eski Eser” olarak tescil edilen Bozcaada Kalesi’ne bitişik olan, Edirne K.T.V.K.B.K’nın 11.06.1999 gün ve 5428 sayılı kararı ve karar eki ile uygun bulunan dolgu imar planı sınırlarıda dikkate alınarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı uyarınca kale önünde yeni dolgu alanı yapılmayacağı kararının devamına,

- Bozcaada Balıkçı Barınağı İskele ve Rıhtım amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin revize edilen sit haritalarındaki sit sınırı içerisinde kalması halinde koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

 

10797/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VEYA ALANI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Zooloji

Doçent

1

 

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

 

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

 

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doçent

1

 

Biyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

 

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Doçent

1

KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 80 puan almış olmak veya lisans yada doktora eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak.

10976/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

Birim-Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro

Adedi

Kadro

Derece

Kadro

Adedi

Kadro

Derece

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

 

 

Devreler ve sistemler alanında çalışmaları olmak

Kontrol ve Otomasyon Müh.

1

1

 

 

Arıza toleranslı kontrol sistemleri alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Mühendisliği

1

1

 

 

Yoğun madde fiziği alanında doçent olup, İnorganik ince filmlerin optik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak

Fizik Mühendisliği

1

1

 

 

Yoğun madde fiziği alanında doçent olup, Sıvı kristal ve polimerlerde faz geçişleri ve kritik olaylar konularında çalışmaları olmak

Kimya

1

1

 

 

Analitik kimya alanında çalışmaları olmak.

Matematik

1

1

 

 

Lineer olmayan diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri alanında çalışmaları olmak

Matematik

 

 

1

1

Diferansiyel Geometride Weyl uzayları alanında çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

1

Yakın dönem diplomasi tarihi ve milliyetçilik üzerine çalışmaları olmak

İNŞAAT FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

1

1

 

 

Tarımsal çevre kirliliği alanında çalışmaları olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında doçent olup, montaj sistemleri tasarımı ve Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) alanlarında çalışmaları olmak

Ekonomi Bölümü

 

 

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, mikro-iktisat alanında doçent olup, eğitim ekonomisi üzerine çalışmaları olmak

MADEN FAKÜLTESİ

Jeoloji Mühendisliği

 

 

1

1

Tektonik, Yapısal Jeoloji alanlarında uzman olmak

Cevher Hazırlama Mühendisliği

 

 

1

1

Cevher hazırlamada kimyasal işlemler alanında çalışmaları olmak

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makina Mühendisliği

1

1

 

 

Malzemelerin gelişmiş tekniklerle karakterizasyonu, hasar tespiti ve yaşam döngüsü mühendisliği alanında çalışmaları olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1

1

 

 

Mimarlık tarihi alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

 

 

1

1

Yapı ve proje yönetimi alanlarında çalışmaları olmak

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

1

Kentsel yayılma alanında çalışmaları olmak

Peyzaj Mimarlığı

 

 

1

1

Kentsel peyzaj planlaması ve tasarımı alanında çalışmaları olmak

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.

Meteoroloji Mühendisliği

 

 

1

2

Bölgesel iklim değişimi ve modellemesi alanında çalışmaları olmak

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşlt. Müh.

 

 

1

1

Deniz trafik yönetimi alanında çalışmaları olmak

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Bilişim Uygulamaları

 

 

1

3

Zaman, frekans analizi ve haberleşme için işaret işleme alanlarında çalışmaları olmak

TOPLAM

9

 

12

 

 

11023/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 12/12/2014

Son Başvuru Tarihi             : 27/12/2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Bağlum Yerleşkesi, Karakaya Mah., Bağlum Bulvarı No: 2 Bağlum/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 29/12/2014 yapılacaktır.

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

TIP FAKÜLTESİ

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Yrd. Doç.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Fizyoloji

Profesör

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Histoloji-Embriyoloji

Profesör

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak. Serbest radikaller, nükleotid ve nükleik asit metabolizması, kanser biyokimyası, mitokondri izolasyonu ve protein saflaştırması konusunda tecrübeli olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak. Biyoaerosol, bakteri-mantar hücre içi haberleşme sistemleri, nano-teknoloji alanında tecrübesi olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Biyoloji Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Patoloji

Yrd. Doç.

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Farmakoloji

Profesör

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Biyoistatistik

Profesör

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Hematoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

Romatoloi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Radyoloji

Profesör

1

Radyoloji Uzmanı ve meme hastalıklarının görüntülemesi konusunda tecrübeli olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

FTR

Profesör

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

Nöroloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Genel Cerrahi

Profesör

1

Onkolojik Cerrahi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Beyin Cerrahisi

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu ve alanında uzman olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve alanında uzman olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu ve alanında uzman olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

İç Hastalıkları

Profesör

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

İç Hastalıkları

Doçent

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

Cerrahi

Profesör

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

Cerrahi

Doçent

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

Cerrahi

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

Profesör

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Programı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

FTR

Yrd. Doç

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu ve alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu ve alanında doktora yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

10996/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

Kahta Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Prof.

1

1

Alman siyah başlı etçi koyun ırkında çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Prof.

1

1

Sülfanamidlerin dokularda kalıntı düzeyleri ile vücuttan atılma sürelerinin belirlenmesi üzerine çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Prof.

1

1

Oksin, eter ve esterleri konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Prof.

1

1

Tüberküloz konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doç.

1

1

Deneysel Yüksek Enerji Fiziğinde ileri bölge jet hesaplamaları üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doç.

1

1

Deyimler üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doç.

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç

3

1

Hidrosefalik yenidoğanlarda ventriküloperitoneal şantın tiroid fonksiyonları üzerine olan etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Yrd. Doç.

1

1

Aflatoksin ve Zearalenon Kirlilikleri hakkında çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Botanik

Yrd. Doç.

1

1

Bitki fizyolojisi ve sistematiği alanında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doç.

1

1

Aromatik bitkilerde fitokimyasal analizler yağ asidi analizi ve antimikrobiyal analizler alanında çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

1

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar’ın elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Biyokimya

Yrd. Doç.

1

1

Farklı yağlarla beslenen Ratlar’ın Lenf Şilomikronlarının Hidrofobik özelliklerinin araştırılması üzerine çalışması olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

1

Arazi düzenleme çalışmalarında genetik algoritma uygulaması konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç.

3

1

1960-1980 arası üniversitelerdeki ideolojik hareketlerle ilgili çalışması olmak.

Kahta Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Yrd. Doç.

1

1

Organik tarım ve bitki aktivatörleriyle doktora çalışması yapmış olmak, ilgili alanda Yükseköğretim Kurumunda en az 5 yıl ders vermiş olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doç.

3

1

Doktora eğitim süreci kapasitesinin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç.

3

1

Çok boyutlu madde parametreleri doğrulanması ile flexMIRT ve BMIRT paket programları konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

3

1

Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü konusunda çalışma yapmış olmak.

10970/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

ROFESÖR KADROSU İÇİN:

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.baybttrt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Profesörlük için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

DOCENT KADROSU İÇİN:

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bavbmt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Başvuru dilekçesi( http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir), 2 - Özgeçmiş, 3 - 2 adet fotoğraf, 4 - Doktora/Uzmanlık belgesi, 5 - Yabancı Ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge, 6 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya, 7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahil) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi. 8 - Askerlik Durum Beyanı

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde İlgili birimin web sayfasında ilan edilecektir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular Profesör ve Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi İlanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S.N.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

-

2

Mühendislik Fakültesi

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme

Doçent

2

1

Plastik Dolgu Mineralleri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

4

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

4

1

Alanla ilgili Doktora Yapmış Olmak

5

iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yardımcı Doçent

5

1

Kent ve Çevre Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

6

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

Alanla İlgili Çalışma Yapmış Olmak

7

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İlk ve Acil Yardım

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olup Radyoloji Alanında İhtisas Yapmış Olmak

Atama sonrası atanan kişilerin mal beyanını Personel Daire Başkanlığımıza teslim etmesi önemli rica olunur,

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI - Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4140 - Faks: 0 458 211 11 89 - E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

10975/1-1