8 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29199

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/L44-c4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 21.10.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10775/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Batman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasında 2 TP-3 ve AP2 Üretim Kampı arası yer altı petrol ve gaz boru hattı ile Batıraman-422 lokasyon sahasının yapılması için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Batman İli, Merkez İlçesi Tilmis (Recepler) Köyündeki 254 no.lu parselin 5198,37 m2 (irtifak hakkı), 3616,93 m2  (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 8815,3 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 06.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

10776/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.11.2014      Karar No: 6759

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                                  :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 64. Sok. No: 3 Eskişehir yolu/Çankaya/ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  ABE Era Petrol Doğal Gaz Maden A.Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                                  :  Güven Mah. Kıbrıs Sokak No: 23 Çankaya/ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ         :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltdnin AR/ERA/5125 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamının ABE Era Petrol Doğal Gaz Maden A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHİ            :  11.06.2014, 16.06.2014

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic.Ltdnin Aksaray, Niğde ve Konya illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ERA/5125 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamını ABE Era Petrol Doğal Gaz Maden A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 100 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/ç ve Yönetmeliğin 8/1-d, maddelerine istinaden 11.06.2014 ve 16.06.2014 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltdnin AR/ERA/5125 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamının ABE Era Petrol Doğal Gaz Maden A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatının tamamı ABE Era Petrol Doğal Gaz Maden A.Ş.’ye ait olacaktır.

10777/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.12.2014     Karar No: 6760

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                              :  Uğur Yan San. ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Türkgücü 2. Sok. No: 4/6 Çorlu/TEKİRDAĞ

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                              :  Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik İnşaat A. Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                                              :  27 Aralık Sokak No:3 Çankaya/ANKARA

DEVREDİLEN PETROL HAKKININ

MAHİYETİ                                           :  Uğur Yan San. ve Yer Altı Ürün Ür. Paz. Ltd. Şti.'nin AR/UYS/5103 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamının Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş.'ye devri.

MÜRACAAT TARİHİ                         :  29.05.2014, 13.06.2014, 19.06.2014

KARAR:

Uğur Yan San. ve Yer Altı Ürün. Ür. Paz. Ltd. Şti.'nin Çanakkale ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/UYS/5103 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamını Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş.'ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 100 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21/ç ve Yönetmeliğin 8/1-d, maddelerine istinaden 29.05.2014, 13.06.2014 ve 19.06.2014 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın 21.11.2014 tarihli Olur'ları alındıktan sonra;

Uğur Yan San. ve Yer Altı Ürün. Ür. Paz. Ltd. Şti.'nin AR/UYS/5103 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinin tamamının Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş.'ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatının tamamı Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş.'ye ait olacaktır.

10778/1-1