7 Aralık 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29198

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararnamenin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru No                                            :  C2008/023

Başvuru Tarihi                                       :  15.04.2008

Başvuru Sahibi                                       :  Eflani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Başvuru Sahibinin Adresi                      :  Hükümet Konağı Kat: 3 EFLANİ

Coğrafi İşaretin Adı                               :  Eflani Cember Bezi

Ürünün Adı                                            :  Bez

Coğrafi İşaretin Türü                              :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                                         :  Türkiye

Coğrafi İşaretin Kaynaklandığı Alan      :  Eflani

Kullanım Biçimi                                     :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Eflani Cember Bezi yörede başörtüsü olarak kullanılan pamuklu ince bir dokumadır. İnce beyaz zemin dokuma üzerinde belirginleşen değişik motifler, yine beyaz renkte ancak daha kalın pamuk ipliği ile dokuma sırasında oluşturulur.

Eflani Cember Bezi’nin yüzey kompozisyonlarında belirginleşen ortak özellik cemberlerin karşılıklı kısa kenarlarında yer alan beyaz konturlü ince bir bordo çizgi ve Top Fitil motifi ile oluşturulan ve eşit aralıklarla tekrarlanan üç sıra beyaz şerittir. Bu beyaz çizgiler, çizgili kompozisyon gösteren Top Fitil, Çift Fitil ve Analı Kızlı motiflerinden oluşturulan cemberler hariç diğer Eflani Cemberleri’nin tümünün kısa kenarlarında uygulanmaktadır. Nadir olarak bu şeritlerin 4 sıralı uygulamalarına da rastlanmaktadır.

Mekikli cemberlerde Tek Fitil, Çift Fitil, Top Fitil, Analı Kızlı, Şatır Eteği motifleri bulunmaktadır. Motifleri elle oluşturulan işlemeli cemberlerde Yılan Eğrisi, Baklava Kesimi, Tülü Perde, Göveç İçi, Kovalama, Şeker Kestirmesi, Kabak Çiçeği ve Yapraklı motifleri uygulanmaktadır.

Üretim Metodu:

Eflani Cemberlerinde farklı yapısal özellik gösteren 4 çeşit pamuk ipliği kullanılır. Zemin dokumada atkı ve çözgü ipliği olarak NE 20/1 kıvrak ince tek kat bükümlü beyaz renkli pamuk ipliği, desen atkısı olarak cember yüzeyinde mekik kullanılarak enine çizgiler halinde uzanan motifleri oluşturmada NE 12, işlemeli cemberlerde motif oluşturmada yörede “şeker ipi” olarak tanımlanan kalın 3 kat bükümlü NE 5/3, 4 tur/cm S bükümlü beyaz pamuk ipliği, cemberlerin kısa kenarlarında yani dokumaların başlangıç ve bitiminde uygulanan bordo renkli ince çizgileri oluşturmada ise orta kalınlıkta, tek bükümlü 5 tur/cm Z bükümlü NE 9/1 numaralı iplikler kullanılmaktadır. İplikler piyasadan hazır olarak temin edilir.

Bu ipliklerden çözgü ipliği olarak kullanılanlara “eriş”, atkı ipliği olarak kullanılanlara ise “argaç” denir. Çözgü ipinin hazırlanması için “çirişleme” veya “haşıllama” adı verilen bir işlem gerçekleştirilir. Bir çözgülük haşıllama yapmak için 4500 gr iplik gerekmektedir. Bu işlem için 1 kg un ve 20 lt suya ihtiyaç vardır. Un 1,5-2 lt suda ezilerek bulamaç hale getirilir. Daha sonra kaynamakta olan suyun içine yavaş yavaş akıtılırken tortulaşmaması için sürekli karıştırılarak çorba kıvamında pişirilir. Kaynar durumdaki bu haşıl maddesi bir leğen içine serilmiş olan çözgülük pamuk iplik çilelerinin üzerine dökülür. Biraz soğuduktan sonra el yardımıyla çilelerin haşılı emmesi sağlanır. Tamamen soğuyana kadar bekletilen ve haşılı iyice emen iplik çileleri sıkılıp çırpılarak serin bir yere asılır. Zaman zaman iki el arasında gerilip çırpılarak ipliklerin birbirinden ayrılması ve düzgünleşmesi sağlanır. İplikler nemli iken çözme işlemine geçilir. Eflani ilçesinde çözme işlemi yalnızca “dolap”ta yapılmaktadır.

Dokuma için “düzen” adı verilen bütün bölümleri ahşap olan iki gücülü, basit tip yüksek el tezgahları kullanılır. En fazla 55-60 cm eninde kumaş dokunabilen bu tezgahlarda, dokumacının ve bulunduğu yerin durumuna göre küçük şekil değişiklikleri gösterdiğinden ölçü birliği bulunmamaktadır. Bu tezgahlardaki dokuma örgüsü bezayağıdır. Dokuma yüzeyinde görülen motifler farklı kalınlıktaki ilave atkı ipliklerinin çözgü iplikleri ile bezayağı bağlantısı kurması suretiyle oluşturulmaktadır.

Eflani Cember Bezi motif oluşturma tekniğine göre mekikli ve işlemeli olmak üzere ikiye ayrılır.

Mekikli Cember Bezi: Dokuma yüzeyinde görülen enine çizgiler farklı renk ve kalınlıktaki desen atkı ipliğini taşıyan mekiğin, açılan ağızlıkla çözgü iplikleri arasından geçirilmesi sureti ile oluşturulur. Kısa kenarlarda bordür biçiminde yer alan çizgiler Tek Fitil, Çift Fitil, Top Fitil ve Şatır Eteği denen motifler bu teknikle dokunmaktadır.

İşlemeli Cember Bezi: Motifler dokumanın genişliğince boydan boya geçirilen zemin atkısından sonra değiştirilen ağızlıktan farklı kalınlıktaki desen atkılarının el ile tek tek geçirilmesi suretiyle dokunur. Motifleri oluşturacak olan atkı iplikleri, dokuma yüzeyindeki kompozisyona göre gerekli yerlerde açılmış olan ağızlığa parçalar halinde yerleştirilir. Motiflerin büyüklüğüne göre uzun veya kısa olabilen ya da küçük yumaklar halinde bulunan bu atkı ipliklerinin uçları çözgü ipliklerinin arasından yukarıya çekilirler. İkinci ayakçağa basılarak ağızlık değiştirilir ve desen atkıları yukarıya çekilmiş oldukları yerden aynı sayıdaki çözgü ipliği arasından geri dönüş yaparak tekrar yukarı alınırlar. Desen atkısına bu şekilde yaptırılan geçiş sayısı motif özelliğine göre iki ya da üç sıra olabilmektedir. Desen atkısının iki ya da üç sıra geçişi ile motif oluşturulduktan sonra boydan boya zemin atkısı atılmaktadır.

Eflani Cember Bezi’nde motifleri oluşturan desen atkısı sıraları arasında en az dört sıra zemin atkısı bulunmaktadır. Yani zemin atkı ve desen atkı sırası 2:4, 3:4, 3:6 vb. düzende olabilmektedir. İşlemeli Cember Bezi’nde bulunan motifler, mekikli Cember Bezi motiflerine oranla daha küçük boyutludur. Motif boyutlarının küçüklüğü motifleri oluşturan desen atkı ipliklerinin çözgü iplikleri arasından el ile tek tek geçirilmesine, yöresel ifadeyle işlenmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca dokumanın yüzey kompozisyonuna göre motiflerin dağılımı ve motifleri oluşturmada başlangıç olan desen atkısı sayısı, dokumacılar arasında Cember Bezi’nin özelliğini belirleyen bir faktör olmakta ve buna göre cember bezleri 6, 9, 12 yumaklı vb. şekilde tanımlanmaktadır. Bu nedenle işlemeli cember bezinin üretimi mekikli cember bezine göre daha fazla emeğe ve zamana ihtiyaç göstermektedir.

Dokunması tamamlanarak tezgahtan çıkarılan Eflani Cember Bezi sırasıyla yıkama, yazlık kullanım için ağartma veya kışlık kullanım için boyama, orta dikişleri birleştirme ve kenar temizleme (saçakların bükülmesi) işlemlerinden geçirilerek kullanılabilir hale getirilir. Eflani cember dokumalarının ortalama eni 49.24 ±2.0057cm, boyu 120.68 ±3.7441 cm’dir. Ortalama atkı sıklığı, 13.00 ±0.8081, çözgü sıklığı 16.72 ±1,1613 adet/cm, ağırlığı ortalama 129.86 ±4.9388 gr’dır.

Denetleme:

Oluşturulan Denetim Komisyonunda;

Eflani Belediye Başkanlığından bir temsilci,

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu ilgili bölümünden 2 öğretim elemanı,

Eflani Halk Eğitim Merkezinden ilgili bir öğretmen veya usta öğretici,

Eflani Esnaf ve Sanatkarlar Odasından bir temsilci,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bir temsilci olmak üzere 6 kişi bulunacaktır.

Cemberler ve tezgahlar ayda bir, üretim yapılacaksa 2 haftada bir denetlenecektir. Coğrafi işaretin taklit edilmesine karşı 3 ayda bir genel denetim yapılacaktır. Denetim birimleri belirlenen aralıklarda ve şikayet halinde anında denetimlerini sürdürecektir.

10761/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, bünyesine 18 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek

Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim ve Tasarım

1

Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Bilimleri

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Biyokimya ABD

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

3

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sosyal Hizmetler

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Odyoloji

2

Odyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hemşirelik

3

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Gerontoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sağlık Yönetimi

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, İşletme, Sağlık Yönetimi

Prof., Doç., Yrd.Doç.

10742/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 3 Denetçi Yardımcısı, 117 TSE Uzman Yardımcısı, 25 Tekniker ve 4 Memur olmak üzere toplam 149 personel alınacaktır.

 

Sıra

No

Öğrenim Durumu

Puan

Türü

Kadro Unvanı

Alınacak

Personel

Sayısı

1

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birisinden mezun olmak.

P-109

Denetçi Yardımcısı

3

2

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

12

3*

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

4

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

12

5*

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

6

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

7*

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

8

Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

3

9

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.

P-65

TSE Uzman Yardımcısı

1

10

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

10

11

Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

14

12

Kimya lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

3

13

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

23

14*

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

9

15*

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

6

16*

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

3

17*

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

18

Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

2

19

Veteriner lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

20

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

21

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak./Biyomühendislik, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

1

22*

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birisinden mezunu olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

1

23*

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.

P-33

TSE Uzman Yardımcısı

1

24*

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

1

25*

Herhangi bir Mühendislik lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

4

26

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

1

27

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

1

28

Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

1

29*

 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-108

TSE Uzman Yardımcısı

1

30

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

3

31

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

2

32

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

5

33

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal Laboratuvar, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

1

34

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

1

35

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

4

36

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

1

37

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

4

38

Mekatronik önlisans programından mezun olmak.

P-93

Tekniker

2

39

Çini İşlemeciliği, Cam-Seramik, Seramik veya Seramik, Cam ve Çinicilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

1

40

Tekstil, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil İplikçilik, Tekstil Baskı, Dokuma, Tekstil Dokuma, Tekstil Teknolojisi, Örme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

1

41

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

1

42

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

2

43

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

1

                                                                                                                                                                                                           TOPLAM

149

 

*Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer alan Başvuru Şartları bölümünde belirtilmiştir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Sözlü sınava başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen öğrenim programı dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Tablonun 3, 5, 7, 15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (B) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.

4) Tablonun 14 üncü sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikasına sahip olunması zorunlu olup sertifikanın başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

5) Tablonun 16 ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi, Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi ile en az 2 yıl şantiye tecrübesinin bulunması zorunlu olup tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve şantiyede çalıştığına dair yazı vb.) ve Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi ile Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

6) Tablonun 22 nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve buna ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

7) Tablonun 23 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur. Almanca, Fransızca, Rusça veya Arapça dillerinden birisinin bilinmesi tercih sebebidir.

8) Tablonun 24 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, ileri derecede Rusça bilmek ve bunu belgelemek zorunludur.

9) Tablonun 25 inci sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur. Almanca, Fransızca, Rusça veya Arapça dillerinden birisinin bilinmesi tercih sebebidir.

10) Tablonun 29 uncu sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (B) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve Arapça dilinin bilindiğinin belgelenmesi zorunludur. Ayrıca, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden birisinin bilinmesi tercih sebebidir.

11) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

10) TSE Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

12) Tekniker ve Memur kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), P-93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

13) Adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

14) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

15) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

16) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 22 Aralık 2014 - 07 Ocak 2015 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.

2) Tablonun 3, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 ve 29 uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda BAŞVURU ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3) Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 12 Ocak 2015 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) temin edebilirler.

5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin Denetçi Yardımcılığına, TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Sınav konuları:

a) Denetçi Yardımcılığı kadroları için;

132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve ikincil mevzuatı, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi, adayların genel kültür bilgilerinin ölçülmesi, zekâ, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği ile kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi,

b) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;

1 - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için;

TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası,

2 - Diğer bölümlerden mezun olanlar için;

TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,

c) Tekniker ve Memur kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,

Şeklindedir.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 12 Ocak 2015 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlanen duyurulur.

10781/1-1