6 Aralık 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kaanlar Vakfı

VAKFEDENLER: Osman KAAN, Hasan KAAN, Mustafa KAAN, Abdurrahman KAAN, Muhammet KAAN, Yasin KAAN, Muhammed Bilal KAAN, Necmeddin KAAN

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/11/2014 tarihli ve E: 2014/523, K: 2014/435 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye ve dünyada yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek ve imkanlar dahilinde hizmet sağlamak, ilmi ve içtimai konuda kendini yetiştiren, İslam dini üzere maddi ve manevi değerlerini koruyan, insanlığa ve ülkesine fayda gösterecek şahsiyetlere katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10669/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hasenat İnsani Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Hayır Hasenat Derneği, Ömer AKPINAR, Yemliha GÜNEŞ, Erdal IŞIK, Okan AÇKAR, Kahraman GEYİK, Yusuf KARAYUSUFOĞLU, Fatih ORTATAŞÇI, Elife AKPINAR Fatma AKPINAR

VAKFIN İKAMETGAHI: KAHRAMANMARAŞ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Kahramanmaraş 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2014. tarih ve E:2014/555, K:2014/790 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ayrım gözetmeksizin toplumun her kesiminde; Muhtaç kişilere sosyal yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde her türlü ayni ve nakdi yardım yapar.

Eğitim ve öğretimi geliştirme kapsamında vakıfça belirlenen öğrencilere burs verir, kırtasiye masraflarını karşılar, eğitim kurumları ve öğrenci yurtları açar çalıştırır ve her türlü faaliyetlerini yürütür.

Milli manevi ve insani değerleri yaşatma kapsamında her türlü eğitim çalışmaları ve toplantılar tertip eder.

Tarihi ve kültürel değerleri koruma kapsamında diğer sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetler geliştirir ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ortak hareket eder, ayni ve nakdi yardım eder ve destek verir.

Eğitim ve kültür merkezleri açar, kütüphaneler kurar, web sitesi oluşturur, her türlü faaliyetlerini yürütür, toplantılar tertip eder, toplumun ahlaki değerlerine katkıda bulunur.

Toplumun refahı ve hayat şartlarının düzelmesi için her kesimden ve her yaş grubundan kişilere maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla özel veya resmi kurumlarla ortak hareket ederek her türlü organizasyonları kurar, yürütür ve platformlar oluşturur.

Sigara, içki, kumar, uyuşturucu ve her türlü kötü alışkanlıklardan insanlarımızı korumak ve kurtarmak için gerekli önlemleri alır, bağımlılık ve hastalıklara karşı her türlü çalışmaları yürütür.

Çevre kirliliğini önleme, tabiat varlıklarını koruma ve yeşil alanları çoğaltma hususunda her türlü faaliyetleri düzenler ve yürütür.

Suça teşvik edici sosyal faktörlerin ortadan kaldırılması ve suçlunun ıslahı için her türlü faaliyetleri ve organizasyonları düzenler ve yürütür.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi 141 pafta 1110 Ada 30 parseldeki 1 no’lu bodrum katında kayıtlı taşınmaz ve 900.00 TL. (DokuzyüzTürkLirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Ömer AKPINAR, Erdal IŞIK, Yemliha GÜNEŞ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayeye en yakın başka bir vakfa veya hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10670/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda bölüm/anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doçent

1

2

Hesaplamasal malzeme bilimi alanında ve Kuvantum mekaniksel yöntemler konusunda çalışmalarının olması. Düşük boyutlu malzemeler, düzensizlik içeren malzemeler ile malzemelerin elektriksel ve ısıl özellikleri konularında araştırma ve yayınlarının olması.

10682/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

KASIM 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL,

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

DOĞANTUR TURİZİM EML. İNŞ. TAAH. NAK. AKAR. LPG OTOGAZ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939

09-HYB-322

12.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

MEHMET RÜŞTÜ ÖZER HALEFLERİ KOLL. ŞTİ. OSMAN ZEKİ ÖZER VE ORTAKLARI

TS 12047

09-HYB-324

11.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

MEHMET RÜŞTÜ ÖZER HALEFLERİ KOLL. ŞTİ. OSMAN ZEKİ ÖZER VE ORTAKLARI.

TS 12047

09-HYB-323

11.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÖNÜRLER TURİZM TİC. SAN. A.Ş.

TS 12663

TS 11939

09-HYB-697

17.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

ASRA PETROL VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

35-HYB-2580

28.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

SUNMAR TURİZM TİC. İTH. İHR. İNŞ. VE TAŞ. LTD. ŞTİ.

TS 10956

TS 12498

TS 12643

09-HYB230

14.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

ÇAĞAN OTOMOTİV VE TİC.-İBRAHİM SARIBOYACI

TS 12047

09-HYB-492

17.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

10710/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Drc

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

1

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

10650/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi      : 92 - 20.11.2014                                            Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          : 1296 - 20.11.2014                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çukuryurt Mahallesi’nde bulunan, tapunun 132 ada, 3, 4, 5, 6 parseller, 133 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 137 ada, 2, 8, 9 parseller ile 139 ada, 38 parselinde kayıtlı Çukuryurt Kaya Mezarları ve Kaya Yerleşiminin Kurulumuzun 23.05.2003 tarih, 3314 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

10689/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   03.13/338

Toplantı Tarih ve no   : 19.11.2014 - 139                                                Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no       : 19.11.2014 - 2801                                               ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Olukpınar Köyü’nde tespit edilen Bulamur Kaya Mekanları’nın öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 03.07.2014 tarih, 24632497-165/790 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; 18.11.2014 tarih, 7305 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Olukpınar Köyü’nde tespit edilen Bulamur Kaya Mekanları’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 


10690/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   03.13/339

Toplantı Tarih ve no   : 19.11.2014 - 139                                                Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no       : 19.11.2014 - 2800                                               ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Çatağıl Köyü’nde tespit edilen Aylıkurt Örenyeri’nin öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 03.07.2014 tarih, 24632497-165/790 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; 18.11.2014 tarih, 7305 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Çatağıl Köyü’nde tespit edilen Aylıkurt Örenyeri’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.


10691/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         61.04/444

Toplantı Tarihi ve No    : 24/09/2014 98                              Toplantı Yeri: TRABZON

Karar Tarihi ve No        : 24/09/2014 1979

Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Işıklı Mahallesi, 80 ada, 8 parselde yer alan ve özel mülkiyete ait olan taşınmazın kültür varlığı olarak koruma altına alınması isteğine ilişkin; Çaykara Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30/04/2014 gün ve 1178 sayılı yazısı ile ekleri, Çaykara Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 04/06/2014 gün ve 605 sayılı yazısı ile ekleri, Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 08/07/2014 gün ve 448 sayılı yazısı ile ekleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 25/07/2014 gün ve 759 sayılı yazısı ile ekleri ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 17/06/2014 gün ve 425 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Işıklı Mahallesi, 80 ada, 8 parselde yer alan ve özel mülkiyete ait olan taşınmazın 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak koruma altına alınması gerektiğine karar verildi.

10693/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   03.13/362

Toplantı Tarih ve no   : 19.11.2014 - 139                                                Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no       : 19.11.2014 - 2802                                               ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Olukpınar Köyü’nde tespit edilen Karacaosman Kaya Mekanları’nın öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 03.07.2014 tarih, 24632497-165/790 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; 18.11.2014 tarih, 7306 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Olukpınar Köyü’nde tespit edilen Karacaosman Kaya Mekanları’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.


10692/1-1


 

—————


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Doçent kadrolarına başvuracaklar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

Doç.

Yrd. Doç.

NİTELİKLER

Adet

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

1

 

 

İKTİSAT TEORİSİ

 

1

Emeğin etkinlik çözümlemesi üzerine çalışma yapmış olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

1

Türkiye’de kamu diplomasisi üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

 

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak ve sanal gerçeklik alanında çalışma yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

 

1

Sanayi yapılarının mimari özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

2**

* Türkiye elektrik sektöründe karbondioksit emisyonu üzerine çalışma yapmış olmak.

* Takım tezgahları konusunda çalışma yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YO

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE FİNANS

 

1

Türk bankacılık sektöründe krediler üzerine çalışma yapmış olmak.

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE FİNANS

 

1

Banka şube performanslarının ölçülmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE FİNANS

 

1

Bankacılık sisteminde risk ve sermaye yeterliliği üzerine çalışma yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

 

1

Sivil toplum kuruluşlarında örgüt performansı üzerine çalışma yapmış olmak.

BABAESKİ MYO

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETME YÖNETİMİ

 

1

KOBİ’lerde yönetim bilgi sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak.

10683/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

 Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM

PROFESÖR

1

-

DOÇENT

1

-

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

DOÇENT

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

DOÇENT

1

-

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

DOÇENT

1

-

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAVA TRAFİK KONTROL

-

DOÇENT

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

-

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

2

-

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

-

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

-

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BASIN VE YAYIN

GENEL GAZETECİLİK

PROFESÖR

1

-

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

-

PROFESÖR

1

-

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ

İLETİŞİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

-

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MODA TASARIMI

-

DOÇENT

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

-

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

-

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

-

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

PROFESÖR

2

-

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

-

DOÇENT

1

-

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

PİYANO

PROFESÖR

1

-

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR

SERAMİK SANATLARI

DOÇENT

1

-

10684/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

ÜNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAK.

KİMYA

 

Doç.

1

1

Analitik kimya alanında doçent ünvanı almış olmak, Elektroanalitik kimya ve Nanoelektrokimya alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

 

Doç.

1

3

Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde doktora yapmış olmak ve ilgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

Doç.

1

1

Panel veri modelleri, dinamik panel veri modelleri ve GARCH modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

2

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

PSİKOLOJİ

 

Yrd. Doç.

1

2

Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

MATEMATİK

 

Yrd. Doç.

1

4

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında doktora yapmış olmak ve Singüler Operatör Teorisi alanında çalışmalara sahip olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

MUHASEBE FİNANSMAN

Yrd. Doç.

1

4

Finans Alanında doktora yapmış olmak ve finansal krizler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

Yrd. Doç.

1

3

Para politikası ve Post Keynezyen iktisat teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

Yrd. Doç.

1

3

Tekstil ve hazır giyim işletmelerinde üretim ve ergonomi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yrd. Doç.

1

3

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak ve Biyokimya alanında çalışma yapmış yapmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

1

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

2

3

İlgili Fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd. Doç.

1

3

Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd. Doç.

1

3

Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

 

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Yrd. Doç.

1

3

Parazitoloji konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

Yrd. Doç.

1

3

Perkütan ve retrograd renal cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİK

Yrd. Doç.

1

5

Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktorası yapmış olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Yrd. Doç.

1

2

Jinekolojik kanserler konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Yrd. Doç.

1

3

Anatomi uzmanı olmak veya anatomi doktorası yapmış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Yrd. Doç.

1

3

Pediatrik Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Yrd. Doç.

1

3

Nefroloji Yandal Uzmanı olmak.

10711/1-1