4 Aralık 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29195

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Düzce Orman İşletme Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

-İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü:

Anabilim Dalı:

Unvanı:

Der.

Adet:

Niteliği:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Profesör

1

1

Bitümlü karışımların mekanik özellikleri ve modelleme konusunda çalışmaları olmak.

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Malzemelerin yüksek gerilim hızında mekanik davranışı ve kemik mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Sezgisel eniyileme ve kalite kontrol konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisinde deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Larenks kanserlerinde genetik çalışması olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Profesör

1

1

Post-Core uygulamaları ve sonlu elemanlar analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Anayasa ve Demokrasi konusunda çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Yerel yönetimler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10607/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

2/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Müfettiş Yardımcılığı Sınav ilanının 4. maddesi sehven yanlış yayımlanmış olup, “Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak” şeklinde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10542/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Yüksek lisans ve doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Yüksek lisans ve doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Not: İlanımızın detayına http://www.29mavis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

10605/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seyit Seyfi Vakfı (SİSEV).

VAKFEDENLER: Musa KÜÇÜK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/09/2014 tarih, E:2013/510, K:2014/328 sayılı karan.

VAKFIN AMACI: Anadolu ereni olarak, Anadolu'ya gelen, Türklerin ve Alevi İslam inancına bağlı diğer insanların bu topraklara yerleşmesi için büyük çabalar sarf etmiş olan, kaynaklarda, Seyidi Saadet Evladı Resul (Ehlibeyt Evladı) Seyit Sabır olarak geçen, Seyit Sabun Ocağının mensubu ve kurucusu Seyit Seyfi’nin maddi ve manevi yaşamını, insanlığa ve inanca kattığı değerleri, gelenek, görenek ve kültürünü yaşatmak, topluma tanıtmak, ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olmak kaydıyla, Seyit Seyfi'nin Elazığ İli, Palu İlçesinde bulunan türbesinin bakım ve onarımını yapmak, çevre düzenlemesini yapmak, halkın yararlanabileceği sosyal tesisler kurmak, Seyit Sabun Ocağının her yönü ile araştırılarak tanıtımının yapılması, Alevi İslam inancının ve İslam Tasavvufunun yaygınlaştırılması, tanıtımı ve bu inancın gelecek nesillere aktarılması amacı ile Cemevi kurulması ve yaşatılması bu bağlamda Seyit Seyfi adı ile kurulmuş olan benzeri amaçlı faaliyet gösteren tüm kuruluşlar ile iş birliği yapılması. Kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla karşılık beklemeksizin kamu kurum ve kuruluşlarına bağış, yardım vs. katkılar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçlar.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Pendik İlçesi, 237EE3B pafta, 4584 ada, 7 parsel sayılı, "arsa" vasıflı gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Musa KÜÇÜK, Mehmet DOĞAN, Taner SUNE, İbrahim Halil ZENGİN, Songül KÜÇÜK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları (CEM Vakfı) Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfi'na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10631/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72   Faks: 0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

SEZER ELEKTRONİK

TS 10956

33-HYB-12

01.10.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

HARPUT İAŞE İNŞ. TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985

33-HYB-82

13.10.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

SİNAN YAŞAR - İPEK PETROL TİCARET

TS 11939

33-HYB-506

08.10.2014

Firma isteği

SERGÜL PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAK. TİCARET

TS 11939

33-HYB- 601

05.11.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

BİNNUR YETİK PROJE VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI YÖNETİM TİCARET LTD.ŞTİB

TS 13340

TS 13082

TS 13078

33-HYB-672

05.11.2014

Yıllık Vize Yaptırmadığı İçin Olumsuz

NASSAN AKARKYAKIT KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939

33-HYB-59

17.11.2014

Firma isteği

NASSAN AKARYAKIT KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939

33-HYB-60

17.11.2014

Firma İsteği

10606/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hasan Çapan Eğitim Kültür Sağlık ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER: Hasan Çapan, Fatma Çapan, Döne Gül Dönmez, Sezgin Dönmez.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2014 tarih, E:2014/110, K:2014/271 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun eğitim, kültürel, bilimsel, sağlık, çevre, spor, turizm ve sosyal alanlarda verimli, etkin ve yüksek düzeyde gelişimine katkıda bulunmak. Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli, kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL

YÖNETİM KURULU: Hasan Çapan, Fatma Çapan, Döne Gül Dönmez, Sezgin Dönmez.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir başka vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10632/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

                                                                                                                36.05.170

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2014 - 62                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.10.2014 - 691                                               KARS

 

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesin, 206 ada, 1 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait olan taşınmazın tescil talebine ilişkin; Sarıkamış Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 19.08.2014 tarih ve 544 sayılı yazısı, Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih ve 3579 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.07.2014 gün ve 663 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.07.2014 tarih ve 1495 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesin, 206 ada, 1 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait olan taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

10608/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı No. ve Tarihi   : 92 - 20.11.2014                                            Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1297 - 20.11.2014                                          KAYSERİ

 

Kayseri ili, Develi ilçesi, Melengi Çiftliği Mahallesi’nde bulunan, tapunun 108 ada, 3 no.lu parsel ile kadastro harici taşlık alanda yer alan Kaya Pınarı Yerleşimi ve Nekropolü’nün 2863 Sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

10609/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2014-110                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.11.2014- 1819                                              SİVAS

Dosya No                     : 60.07.273

 

Tokat İli, Zile İlçesi, Karakuzu Köyü, Karakuzu Köyü Yaylası, Kozoğlu’nun Sivri Mevkii yakınında bulunan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kadastro harici alanda, sit alanı dışında bulunan Kozoğlu’nun Sivri Yerleşimi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.07.04.2014 tarihli ve 833 sayılı, 03.06.2014 tarihli ve 1338 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.09.2014 tarihli ve 4546 sayılı yazısı, Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih ve 3001 sayılı yazısı, Tokat İl Özel İdaresi’nin 08.10.2014 tarihli ve 8146 sayılı yazısı, Zile Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 01.10.2014 tarihli ve 960 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 07.11.2014 tarihli ve 344 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Zile İlçesi, Karakuzu Köyü, Karakuzu Köyü Yaylası, Kozoğlu’nun Sivri Mevkii yakınında bulunan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kadastro harici alanda, sit alanı dışında bulunan Kozoğlu’nun Sivri Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, yerleşimde izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.

 

10610/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.11.2014-111                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.11.2014- 1825                                              SİVAS

Dosya No                     : 44.02.48

 

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Konducak Mahallesi’nde (Konducak Köyü, Saray Mezrası) bulunan tapunun 451 nolu parseli ile tapulama harici alanda tespit edilen Saray ve Demirli Mağaraları Yerleşim Alanı’nın tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.11.2014 tarihli ve 390 sayılı inceleme raporu; tescile ilişkin Malatya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bila tarih ve 26303 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün 23.10.2014 tarihli ve 660097 sayılı yazısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 31.10.2014 tarihli ve 804.01 sayılı yazısı, Arapgir Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 09.05.2014 tarihli ve 415 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Konducak Mahallesi’nde (Konducak Köyü, Saray Mezrası) bulunan tapunun 451 nolu parseli ile tapulama harici alanda tespit edilen Saray ve Demirli Mağaraları Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Saray ve Demirli Mağaraları Yerleşim Alanı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

10611/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2014-110                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.11.2014- 1806                                              SİVAS

Dosya No                     : 60.00.637

 

Tokat İli, Merkez, Küçükbağlar Köyü, Kale Mevkii’nde meydana gelmiş olan kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kaletepe Kalesi’nin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 14.07.2014 tarihli ve 139 sayılı inceleme raporu; tescile ilişkin Tokat Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 08.10.2014 tarihli ve 12343005/4585 sayılı yazısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarihli ve 84901512/299/9918 sayılı yazısı; Tokat İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarihli ve 80074523-000-8260 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarihli ve 18013402-115.03-640539-1456 sayılı yazısı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 31.102014 tarihli ve 67238339/299/8338 sayılı yazısı, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Merkez, Küçükbağlar Köyü, Kale Mevkii’ndeki Kaletepe Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Koruma ve kullanma koşullarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

 Kaletepe Kalesi’nin planı ile kaçak kazı sonucu ortaya çıkmış olan mevcut duvarların rölöve çizimlerinin alınmasına, kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemenin görüşü alınarak kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

10612/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.11.2014-109                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.11.2014- 1783                                              SİVAS

Dosya No                     : 58.13.06                                                                 

 

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Başören Köyü’nde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.11.1999 tarih ve 2521 sayılı kararı ile I. derece Doğal ve Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Hitit Barajı ve Açık Hava Tapınma alanının 1/25.000 ölçekli haritada belirlenmiş olan mevcut I. derece doğal ve arkeolojik sit sınırlarının güncel koordinat sisteminde belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında, I. derece arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak, Kuşaklı Kazısı eski Kazı Başkanı ve Sivas Müze Müdürlüğü’nün görüşünün alınmasını isteyen Koruma Bölge Kurulumuzun 28.05.2014 tarihli ve 1490 sayılı kararı gereğince; Sivas Müze Müdürlüğü Uzmanları ve Kuşaklı Kazısı eski Kazı Başkanı’nın ortak yürüttükleri çalışma sonucu hazırlanan I. derece arkeolojik sit sınırlarının Koruma Bölge Kurulumuzda değerlendirilmesini isteyen Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 06.11.32014 tarihli ve 2141/4749 sayılı yazısı, Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 14.11.2014 tarih ve 364 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Başören Köyü’nde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.11.1999 tarih ve 2521 sayılı kararı ile I. derece Doğal ve Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Hitit Barajı ve Açık Hava Tapınma alanının 1/25.000 ölçekli haritada belirlenmiş olan mevcut I. derece doğal ve arkeolojik sit sınırlarının güncel koordinat sisteminde belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak Kuşaklı Kazısı eski Kazı Başkanı ve Sivas Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca birlikte hazırlanarak 1/5000 ölçekli kadastral krokide belirtilen I. derece arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

10613/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.11.2014 - 109                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.11.2014 – 1784                                            SİVAS

Dosya No                     : 58.06.92                                                                 

 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Tatlıpınar Köyü, Köy İçi Mevkii’nde bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 17.09.2014 tarih ve 1695 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Tatlıpınar Yamaç Yerleşimi’nde, özel mülkiyete ait 101 ada, 207, 208 ve 209 parseller ile 114 ada 1 parselin sit alanından çıkarılması talebine ilişkin dilekçenin ekli olduğu Kangal Kaymakamlığı’nın 27.10.2014 tarih ve 22652721- 490/3179 sayılı yazısı, alanın tesciline yönelik kurul kararında sehven yazılmayan 101 ada 207 parselin karara eklenerek karar düzeltilmesi talebinde bulunan kurul raportörünün 14.11.2014 tarihli ve 366 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Sivas İli, Kangal İlçesi, Tatlıpınar Köyü, Köy İçi Mevkii’nde bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 17.09.2014 tarih ve 1695 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Tatlıpınar Yamaç Yerleşiminde, özel mülkiyete ait 101 ada, 207, 208 ve 209 parseller ile 114 ada 1 parselin sit alanından çıkarılması isteminin uygun olmadığına, sit sınırlarının kararımızda belirlendiği şekliyle devamına, tescile ilişkin alınan 17.09.2014 tarih ve 1695 sayılı kararımızın; “Kangal İlçesi, Tatlıpınar Köyü, Köy İçi Mevkii’nde bulunan, tapunun 101 ada, 205, 207, 208, 209 parselleri ile 114 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Tatlıpınar Yamaç Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi” şeklinde düzeltilmesine, 101 ada, 207 parsel üzerine de kültür varlığıdır şerhi konulmasına karar verildi.

10614/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2014 - 100                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2014 - 1639                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.06.95                                                                 

 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Çetinkaya Buçağı, Pınargözü Köyü, Davutoğlu Mezrasında bulunan, tapunun 174 ada, 8 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait olan Hüseyin SÖNMEZ Konuk Odasının 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi istemi ile ilgili Kurul raportörlerinin 26.08.2014 tarih ve 158 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Kangal İlçesi, Çetinkaya Buçağı, Pınargözü Köyü, Davutoğlu Mezrası’nda bulunan, tapunun 174 ada, 8 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait olan Hüseyin SÖNMEZ Konuk Odasının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği taşıdığından tescil edilmesine, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

10615/1-1


 

—————

—————


 

—————


 


 

—————

—————

—————


 

—————

—————


 


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. ilanen duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi     : 04.12.2014

Son Başvuru Tarihi       : 18.12.2014

 

S.

No

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

Profesör

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

2

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

3

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

Doçent

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

4

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

5

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.

6

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.

7

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

8

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

10

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

11

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

12

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

13

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Lisans mezunu olup ilgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

14

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

Doçent

2

1

İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.

15

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİST REHBERLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

16

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

17

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

Doçent

3

1

 

18

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Doçent

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

10664/1-1