30 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29191

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adaylarınhttp://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Profesörler 6 (altı) takım, Doçentler ise 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Makine ve İmalat Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Sürdürülebilir Ulaştırma alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Enerji ve Su Kaynakları ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliğinde almış olmak.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Bitki Besleme ve Gübreleme üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat alanında Doçentlik belgesini almış olmak ve Uluslararası Enerji Politikaları ile Finansal Kriz Alanlarında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Doçentliğini Maliye alanında almış ve Mali Hukuk alanında çalışmaları olmak.

10543/1-1


Adalet Bakanlığından:

Hizan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/186 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde yer alan Hizan İcra Müdürlüğünün 2012/16 Esas sayılı takip dosyası ve İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/27 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10520/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

214.178,23.-TL.

2-

AFYONKARAHİSAR ALTINCI NOTERLİĞİ

307.035,00.-TL.

3-

AKSARAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

287.790,53.-TL.

4-

ALAŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

328.120,05.-TL.

5-

BARTIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

396.383,90.-TL.

6-

BODRUM ALTINCI NOTERLİĞİ

540.384,14.-TL.

7-

BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ

294.455,46.-TL.

8-

BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

266.396,95.-TL.

9-

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

178.420,11.-TL.

10-

BOYABAT NOTERLİĞİ

336.024,85.-TL.

11-

ÇORLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

354.921,01.-TL.

12-

DİNAR NOTERLİĞİ

344.242,41.-TL.

13-

FETHİYE YEDİNCİ NOTERLİĞİ

338.159,66.-TL.

14-

GEREDE NOTERLİĞİ

298.940,57.-TL.

15-

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

257.422,29.-TL.

16-

KARABÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

349.027,11.-TL.

17-

KARACABEY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

542.349,51.-TL.

18-

KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

259.621,56.-TL.

19-

KAŞ NOTERLİĞİ

717.571,95.-TL.

20-

KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

222.229,22.-TL.

21-

KOZAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

423.916,75.-TL.

22-

KOZAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

343.572,19.-TL.

23-

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

174.428,08.-TL.

24-

MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ

227.810,52.-TL.

25-

NEVŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

622.928,46.-TL.

26-

ORTACA NOTERLİĞİ

870.822,52.-TL.

27-

PAZARCIK NOTERLİĞİ

293.228,26.-TL.

28-

SARUHANLI NOTERLİĞİ

265.147,03.-TL.

29-

SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

248.804,16.-TL.

30-

TİRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

366.160,79.-TL.

31-

TURGUTLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

413.689,54.-TL.

10521/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 1 ada, 472 parsel üzerindeki 729844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 640191 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 752 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa Kemal YILDIZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10563, Oda Sicil No:10674), Yaşar YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13783, Oda Sicil No:3266), Mehmet BÜYÜKBEKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63665), Muhammet Lütfi DEĞER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79498) ve Özge GÜMÜŞLܒnün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37170) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31232 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/1/1-1

—————

Alf Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 21 pafta, 114 ada, 15 parsel üzerindeki 899601 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 706679 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1577 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alf Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan Alhan KAYHAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19762, Oda Sicil No:35394), Doğan Hilmi ÖZSOY (Mimar, Proje Ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20082, Oda Sicil No:18328) ve Yunus KUYUMCU’nun (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.Kimlik No:52273037290) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31198 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/2/1-1

—————

BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 7 pafta, 12641 parsel üzerindeki 252808 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 583105 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 561 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BST Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Adnan ARAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11544, Oda Sicil No:29893) ve Mustafa Adil ÖZKIVANǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23843) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31197 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/3/1-1

—————

İdayapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 85/1 pafta, 774 ada, 57 parsel üzerindeki 644114 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 627135 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 696 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdayapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı İsmail AKARÇAY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9691, Oda Sicil No:12024) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31196 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/4/1-1

—————

Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965, Oda Sicil No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31228 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/5/1-1

—————

Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772419 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965, Oda Sicil No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31229 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/6/1-1

—————

Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772543 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965, Oda Sicil No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 24.11.2014 tarihli ve 31228, 31229 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31225 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/7/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841240 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31253 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/8/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840961 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.07.2014 tarih ve 6098 sayılı, 24.11.2014 tarih ve 31253 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/9/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841237 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31248 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/10/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840974 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31245 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/11/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840952 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31240 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/12/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki 758828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88970) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71979) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31195 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/13/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki 758814 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88970) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/14/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840968 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/15/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841239 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/16/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki 758789 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88970), Abdulkadir GÜRLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71979) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31188 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/17/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841241 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785 ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31251 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/18/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Çağrı ÖZDEMİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:57439), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4658), Ünal SARIHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398), sorumlu denetim elemanları Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Mehmet Akif ÖZEKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7858, Oda Sicil No:13349), Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Gürer CÜCE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739), Selçuk BERKOL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4658) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/19/1-1

—————

Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C-15C-3C pafta, 3107 parsel üzerindeki 763767 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Timur ÇİÇEK(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20746), Ramazan Cem ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66804), sorumlu denetim elemanları Bilal ÇEVİKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17117, Oda Sicil No:12594), Ahmet ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17043, Oda Sicil No:26638), Mehmet KUTLUTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14865, Oda Sicil No:242141), Timur ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20746), Kaan ÇAÇARON (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89824), Derya ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85299) ve Orçin HAZIR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87397) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31187 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/20/1-1

—————

Muğla ili, Merkez ilçesi, 3/1 pafta, 946 parsel üzerindeki 750906 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim HUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Oda Sicil No:16340, Oda Sicil No:31852), Deniz SEVİNÇLİ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39705), sorumlu denetim elemanı İbrahim HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Oda Sicil No:16340, Oda Sicil No:31852) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31235 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/21/1-1

—————

1124 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip 3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 10.07.2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete ilanında kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet İhsan ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82554)hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilerek yerine Herdem DOĞRUL’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45313) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/22/1-1

—————

Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, 259 ada, 32 parsel üzerindeki 858299 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4352 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 1226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Recep MOR (Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67945), Ahmet Cevdet UYANIK ( Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69311), sorumlu denetim elemanları Ayşe Aynur TÜMER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14338, Oda Sicil No: 64308), Ali TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17440, Oda Sicil No:3405), İsmail Fatih KARAMEHMETO (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73059), Taşkın DAŞDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82906) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/23/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Can AKDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17833, Oda Sicil No:38236) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/24/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 304 ada, 234 parsel üzerindeki 563292 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9. maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/25/1-1

—————

Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, 5/14 pafta, 2475 ada, 11 parsel üzerindeki 762056 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575115 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 505 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayşe Sevgi ŞENOL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6884, Oda Sicil No: 32690), Selma ÇEŞMECİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2963, Oda Sicil No:30926) ve Abdullah TOPCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66921) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/26/1-1

—————

Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 2753 ada, 58 parsel üzerindeki 905268 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637937, Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’ ile sorumlu denetim elemanları Mehmet KARADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15303, Oda Sicil No: 7831), Muammer ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15338, Oda Sicil No: 7728), Cevat AYBET (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1504, Oda Sicil No: 5205), Bülent KARAASLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47910) ve Özcan DURMAZ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 28574163242) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.01.2011 tarihli ve 27806 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/27/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 1137 ada, 6 parsel üzerindeki 627897 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6998, Oda Sicil No: 16378), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692), Vahap KIRAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76016) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31135 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/28/1-1

—————

Kapaklı Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 31K2C2B pafta, 499 ada, 12 parsel üzerindeki 913757 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4435 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1972 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapaklı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf TOTU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13277, Oda Sicil No: 6206), Şükrü GÜNDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1153, Oda Sicil No: 27334), Şener ÇAPİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15734, Oda Sicil No: 9111), Ekrem SAVERİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4019, Oda Sicil No: 3807) ve Gökhan SOYASLAN’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. NO: 59929034900) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31136 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/29/1-1

—————

754758 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İbrahim Özgür TUFAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 24.11.2014 tarihli ve 31137 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/30/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 30K3C pafta, 1850 ada, 12 parsel üzerindeki 866342 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638, Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No:32053), Kamil İzzet UZUN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10550, Oda Sicil No: 10343), Salim Bingöl ÖZADAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1403, Oda Sicil No: 12128), Halil İŞGÖR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16199, Oda Sicil No: 14758), Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12984, Oda Sicil No: 28095), Hakan OKUŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74032) ve Ali Kemal GÜNAY’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 29887852076) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31138 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/31/1-1

—————

Ünal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4763 ada, 19 parsel üzerindeki 672759 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 3. Maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5, 6, 7, ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 67210 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 907 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Vecihi OLUT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3005, Oda Sicil No:1658), Şinasi GÜNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3575, Oda Sicil No: 14967) sorumlu denetim elemanları Kadriye SOYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11985, Oda Sicil No: 5294), Şinasi GÜNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3575, Oda Sicil No: 14967) ve İlhan SUCAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56809) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31139 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/32/1-1

—————

Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7367 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet ÇOLAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396), Hamit PİRİM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15490, Oda Sicil No:18434), Hayrettin SAĞBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737), sorumlu denetim elemanları Mehmet ÇOLAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396), Hamit PİRİM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15490, Oda Sicil No:18434), Hayrettin SAĞBAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31140 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/33/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Melik Atilla ŞENGÜL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87389) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31141 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/34/1-1

—————

Betonarme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, 121 ada, 10 parsel üzerindeki 891992 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (e) öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5898-6893 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret Odasına kayıtlı 1561 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Betonarme Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cafer ÇELİKÖRS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19533, Oda Sicil No: 5592), Nermin KAYNAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12587) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31143 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/35/1-1

—————

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.1B pafta, 126 ada, 67 parsel üzerindeki 548622 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Ahmet İBİŞOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11611, Oda Sicil No: 4688) ve Bekir ASLAN’ın ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31144 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/36/1-1

—————

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 82 parsel üzerindeki 556011 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Kemal ERTUNÇ ( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294) ve Ahmet US’un ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14304, Oda Sicil No: 26742) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10514/37/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ATL/4874 ve 4949 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 13.11.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10503/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 24.11.2014       Karar No: 6758

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI                :  N.V. Turkse Perenco

● MERKEZİ                              :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

● TEBLİGAT ADRESİ            :  Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa, Ankara

● MÜRACAAT TARİHİ         :  30.05.2014

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                           :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. Turkse Perenco Şirketine 15.06.2010 tarihinde verilmiş olan AR/NTP/4749 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

● YÜZÖLÇÜMÜ                     :  49.661 hektar

● İNTİBAKTAN SONRAKİ

   PAFTA NUMARAS             :  AR/NTP/K/L45-A

● KAPSADIĞI İL                    :  Diyarbakır

● İNTİBAKTAN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                     :  60.673 hektar

KARAR:

N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4749 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

10504/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi      : 91 - 31.10.2014                                            Toplantı Yeri

Karar No. Ve Tarihi         : 1269 - 31.10.2014                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Sarız ilçesi, Büyükörtülü Mahallesi’nde bulunan, tapunun 144 ada, 6 parselinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz ile tapunun 144 ada, 8 parselinde Kamu Ortak Malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan Aşağı Küçük Örtülü Höyüğü’nün Kurulumuzun 29.09.2005 tarih ve 375 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının iptaline, tapunun 116 ada, 1 parsel ile 117 ada, 104 parseli üzerindeki 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhlerinin kaldırılmasına; yeniden belirlenen sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ve kadastral harita üzerindeki şekliyle uygun olduğuna, tapunun 144 ada, 8 no.lu parselindeki 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhinin devamına ve 144 ada, 6 no.lu parsele 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi konulması gerektiğine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

10523/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi      : 91 - 31.10.2014                                            Toplantı Yeri

Karar No. Ve Tarihi         : 1257 - 31.10.2014                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yuvalı Mahallesi’nde bulunan, tapunun 260 ada, 1 parselinde kamu ortak malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan Tilki Tepesi Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; bahse konu alandaki kaçak kazı çukurlarının Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kocasinan Kaymakamlığınca alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

 

10524/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

                                                                                                             31.11/25

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014-106                        TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014-3869                             ADANA

 

Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı-Kıcı Mahalleleri sınırları içinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2011 gün ve 7150 sayılı kararı ile Müze Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Çakmaktepe Nekropol Alanı sit alanı sınırlarına ilişkin Kurulumuzun 29.04.2014 gün ve 3593 sayılı kararı, Hatay Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.05.2014 gün ve 1911 ve 05.06.2014 gün ve 2158 sayılı yazıları ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 09.05.2014 ve 02.06.2014 günlü uzman raporları, Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının tespitine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.04.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı-Kıcı Mahalleleri sınırları içinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Çakmaktepe Nekropol Alanı sit alanı sınırlarına ilişkin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının Kurulumuz üyelerince düzeltilmiş şekline göre hazırlanan kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar Çakallı Mahallesi 633-930 ve Kıcı Mahallesi 327-1074 nolu parsellere tapuda şerh verilmemişse “1. derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine, sit alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği belirlenen kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

10486/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26’ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Başvuru Tarihi: 02.12.2014

Son Başvuru Tarihi:16.12.2014

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Profesör

1

1

İletişim ve medya çalışmaları konusunda yayınları olmak.

2

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Profesör

1

1

Üçüncü sinema ve politik sinema konularında çalışmaları olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doçent

2

1

Finansal krizler ve opsiyon fiyatlaması hakkında çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Elastografi ve obstetrik sonografi üzerine çalışmaları olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

İnfertilite ve jinekoloji alanında çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Histeroskopik ve laparoskopik cerrahi ile infertilite ve intrauterin inseminasyon konularında çalışmaları olmak.

7

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Ventral herni onarımında çalışmaları olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalında uzmanlığını yapmış olup, medikal biyofilm konusunda çalışmaları olmak.

9

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Çağdaş sosyoloji ve eğitim felsefesi ve sosyolojisi alanında çalışmış olan bilim adamlarının eğitim görüşleri ve Türk eğitim sistemine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

10

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Dil bilgisi öğretiminde aktif öğrenmenin etkisi üzerine çalışmaları olmak.

11

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İngiliz dilbilimi alanında çalışmaları olmak.

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Pür tensör alanları üzerine çalışmaları olmak.

13

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Kent sosyolojisi, kentsel toplumsal hareketler ve kent hakkı konuları üzerine çalışmaları olmak.

14

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Cumhuriyet tarihi alanında doktorasını yapmış olup, Pontus meselesi üzerine çalışmaları olmak.

15

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Genel Türk Tarihi bilim dalında doktora yapmış olup, Timurlular üzerine çalışmaları olmak.

16

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Sibirya Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Türk Moğol Dilleri alanında çalışmaları olmak.

17

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olup, petrol piyasaları ve işletme yatırımları üzerine çalışmaları olmak.

18

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Uranyum yataklarındaki yer altı sularının hidrokimyasal özellikleri konularında çalışmaları olmak.

19

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

20

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Müzik ve edebiyat ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

21

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

KOBİLER, mikro işletmelerde mali teşvikler ve girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

22

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Bazı fonksiyon uzayları ve çift dizi uzaylarında çalışmaları olmak.

23

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Bitki sistematiği alanında moleküler, sitolojik, palinolojik ve mikro morfolojik çalışmaları olmak.

24

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Demir oksidaz enzimi ile ilgili çalışmaları olmak.

25

Teknik Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık, modernizm, toplum ve ideoloji ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

26

Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO

Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Arı ürünlerinde ve doğal gıdalarda biyoaktivite, enzim karekterizasyonu ve inhibisyon alanında çalışmaları olmak.

27

Espiye MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Karayosunlarının uçucu yağ bileşiminin analizi ve antimikrobiyal aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

10498/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

ALANI:

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Hellenistik Dönem Kentleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Protein elektroforezi ve antioksidan üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi öğretmen adaylarına yönelik mühendislik tasarım temelli öğretim uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak

Yardımcı Doçent

1

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Son dönem Osmanlı şehir ve idare tarihi ile Osmanlı’da nüfus ve demografi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Moleküler baskılanmış kompozitlerin polisiklik aromatik hidrokarbon ön deriştirilmesinde kullanımı ve yüzey plazmon rezonans sensörler ile tayini konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Bitkisel biyosorbentler ve atık sulardan renk giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

10539/1-1