30 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29191

YARGI İLÂNLARI

 


Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: