29 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29190

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından:


DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE APLETİ TESPİT SİSTEMİ İÇİN YAZILIM SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE AKUSTİK EMİSYON

SİSTEMİ TEMİNİ VE KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ANKARA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYESİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI OTOMATİK YIKAMA MAKİNASININ GENEL BAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILMASI HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ESKİŞEHİRDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ İŞİNİN 11 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kulu Belediyesi Başkanlığından:


1 ADET MALDI TOF KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI

42 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İŞZEKASI VE RAPORLAMA İÇİN MICROSOFT LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ İHTİYACI 10 UÇLU VİDEO KONFERANS SİSTEMİ VE IP TELEFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda belirtilen parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır. İhale Belediye Encümeni toplantı odasında 10/12/2014 Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için;

a - İkametgah belgesi(resimli)

b - Nüfus cüzdanı sureti(resimli)

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İlanen duyurulur.

 

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Miktarı

Niteliği

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

İlimtepe

1806

2

3.097,00

Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı

3.174.425,00TL.

(KDV HARİÇ)

1

10493/1-1


DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE APLETİ TESPİT SİSTEMİ İÇİN YAZILIM SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE AKUSTİK EMİSYON

SİSTEMİ TEMİNİ VE KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2014/163596

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı : DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE APLETİ TESPİT SİSTEMİ İÇİN YAZILIM SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE AKUSTİK EMİSYON SİSTEMİ TEMİNİ VE KURULUMU İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 24.12.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10544/1-1


ANKARA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYESİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI OTOMATİK YIKAMA MAKİNASININ GENEL BAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILMASI HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2014/163554

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı : ANKARA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYESİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI OTOMATİK YIKAMA MAKİNASININ GENEL BAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILMASI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 23.12.2014 saat:11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10545/1-1


ESKİŞEHİRDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ İŞİNİN 11 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2014/162146

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı: ESKİŞEHİRDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ İŞİNİN 11 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 11.12.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10502/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan center pivot-damla sulama kontrol, bakım, tamir, ustalık, elektrik işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09.12.2014 Salı günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

10500/1-1


ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kulu Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kulu Belediyesi ve hissedarlarına ait Kulu ilçesi Cami-kebir Mahallesi, 219 ada 53,54 numaralı parseller ve 392 ada 1-45 numaralı toplam 15.723m2 miktarındaki parseller üzerinde 1 zemin ve 7 normal katlı işyeri ve konut niteliği taşıyan 31991.91 m2’ lik inşaat işinin ihalesi arsa bedeli karşılığı kat karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile belediye encümeninin kararı doğrultusunda yaptırılacaktır. Yüklenici 219 ada 53,54 parseller ve 392 ada 1-45 parseller üzerinde plan, proje, sözleşme, şartnameler doğrultusunda inşa edilecek binalardan asgari

A Blok Zemin kat      29,30,31,32,33,34

A Blok 1. kat             1,2,3,4

B Blok Zemin kat.      35,36,37,38,39,40,41

C Blok Zemin kat       42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

D Blok Zemin kat      54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

E Blok Zemin kat       65,66,67,68,69,70

E Blok                        23,24

E Blok 7. kat              25,26,27,28 numaralı toplam 214.38 pay (puan) olmak üzere bağımsız bölümleri Belediyemize verecektir. Ayrıca geriye kalan daire ve dükkânlardan pay (puan) cetvelinde belirtilen pay (puanlara) göre en fazla pay (puanı) içeren bağımsız bölümleri belediyemize verecek yükleniciye iş ihale edilecektir.

2 - İşin Muhammen Bedeli: 21.659.506.50 TL (Yirmibirmilyonaltıyüzellidokuzbin beşyüzaltıliraellikuruş)’tur.

3 - İhale 23.12.2014 tarihinde Salı günü, saat: 14.00’de Kulu Belediyesi Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünden (Kulu Belediyesi Başkanlığı Kulu/KONYA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL bedeli karşılığında satın alınabilir.

5 - İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

Bu belgeler:

a) 2013 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

b) Ticaret veya sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek,

1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde: Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Gerçek kişi olması halinde: Bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) 2014 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından alacakları belge,

d) İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim kuruluşu olması halinde, Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Kanuni ikametgah sahibi olması ve açık adresi,

g) Geçici teminatın yatırılması; Kulu Belediyesi Başkanlığına hitaben ilgili iş adına alınmış limit içi 649.785.20 TL (Altıyüzkırkdokuzbinyediyüzseksenbeşlirayirmikuruş) (Muhammen Bedelin %3’ü) bankadan temin edilebilecek geçici teminat mektubu veya aynı miktarın nakit olarak Kulu Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığını gösterir makbuz,

h) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye girişim beyannamesi vermesi ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin noter onaylı sureti vermesi,

i) Teklif mektubu;

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a) İç Zarf : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.

1) Teklif mektubu,

2) Pay ( Puan ) Cetveli,

İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b) Dış Zarf : Dış zarfın içerisinde şu belgeler bulunacaktır,

1) İç zarf,

2) İhale şartnamesinde yer alan ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen belgeler,

3) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve ihale şartnamelerin onaylanması.

Bütün bu belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.

Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,

j) İhale konusu iş ile ilgili varsa taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,

k) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve idari şartnameleri satın almak ve onaylamak,

6 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlanen duyurulur.

10436/1-1


1 ADET MALDI TOF KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 adet Maldı-Tof Kütle Spektrometre Sistemi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların 100,-TL şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.12.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10506/1-1


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI

42 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deski Genel Müdürlüğü Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 42 adet Jeneratör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 05.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10507/1-1


İŞZEKASI VE RAPORLAMA İÇİN MICROSOFT LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü ihtiyacı işzekası ve raporlama için Microsoft lisans kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve marka/modeli ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10508/1-1


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ İHTİYACI 10 UÇLU VİDEO KONFERANS SİSTEMİ VE IP TELEFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 10 uçlu video konferans sistemi ve IP telefon sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10509/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 175,73 TL. ile en çok 2.719.863,24 TL. arasında değişen; 12/12/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00 TL, en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kumaş, Boş konteyner, Ayakkabı, Avize, Amorf karbon, Nitro Selüloz, Oyuncak silah, Kaynak gözlüğü, Kaynak maskesi, Kaynak pensi, Kimyasal ürün ve Müstehzarlar, Cüzdan, Çanta, Karo taşı, Plastik hammaddesi, Boya torbası, Röle, kol saati, Plastik hammaddesi, Polyester keçe, Nalbur malzemeleri, Yüzme kıyafeti, Modem, Toner, Kartuş, Şal, Halı, Takı, Fotoğraf makinası ve Hafıza kartı cinsi 135 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/12/2014 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10541/1-1