28 Kasım 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29189

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

24/07/2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Varsak Karşıyaka Mah. 1182 Sok. No: 8/4 İç Kapı No: 4 Kepez/Antalya adresli, 30067042866 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı olan Sami KARATAŞ'ın 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi gereği bütün ihalelere katılmaktan 1 (bir) yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.

İlan olunur.

10478/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük İçin:

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Üniversite Cad. No: 2 Döşemealtı/ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü/Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

1

Doktorasını yurtdışında almış olmak.

Yurt Dışında akademisyenlik deneyimi bulunan.

Binaların yaşam güvenliği performansı alanında araştırmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

Doktora öğrencisi mezun etmiş olmak.

Kalkınma İktisadı ve Politik İktisat alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

Hakemli bir derginin editör kurulunda bulunmuş/bulunuyor olmak.

10492/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Ardahan Teknik Bilimler M YO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim/Arıcılık

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler/Siyasi Tarih

Yrd. Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

4

1

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

Yrd. Doç.

5

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

10494/1-1


 


 

—————

—————

—————

—————


 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Aile Hekimliği

Yrd.Doçent

1

2

 

Kulak Burun Boğaz

Yrd.Doçent

1

3

Kulak Burun Boğaz uzmanı olmak, odiyoloji alanında lisans üstü eğitim yapmış olmak.

 

EDEBİYATFAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Güney-Batı (Oğuz) T.L.E.

Yrd. Doçent

1

3

Türkmen Türkçesi üzerine doktora yapmış olmak.

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doçent

2

3

Psikoloji Bölümü mezunu , psikoloji bilim dalında doktora yapmış olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Ekonometri

Yrd. Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Sosyoloji, Psikoloji, PDR, ve Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

Sosyoloji, Psikoloji, PDR, ve Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Uzaktan eğitimde üst bilişsel etkinliklerin kullanımı alanında çalışmış olmak.

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Resim İş Eğitimi

Yrd. Doçent

1

2

Sanatta Yeterlilik ve Modern Resimde Doku Lirizm alanında çalışmış olmak

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

1

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Anayasa Hukuku

Yrd.Doçent

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd.Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd. Doçent

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ticaret Hukuku

Yrd.Doçent

1

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Kamu Ölçmeleri

Yrd. Doçent

1

2

Harita Mühendisliği Bölümü mezunu, Harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Jeodezi

Yrd. Doçent

1

2

Harita Mühendisliği Bölümü mezunu , Harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Büro Yönetimi ve Yöneticilik Asist.

Yrd. Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış, e-kitap konusunda çalışmalar yapmış olmak

10394/1-1