26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANA KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞAMPİYON EKMEK KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BAZLAMANIN EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE VE FABRİKA

SATIŞ MAĞAZASINDA SATILMASI İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS

TERMİNALİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Düzce Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesinden:


1 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AF-GA1.1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANA KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Ana Kazan Borularının Teknik Şartnameye göre imali ve teslimi işidir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2014/158913

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Ana Kazan Borularının Teknik Şartnameye göre imali ve teslimi işi - Mal alımı (4. ve 5. Gr. Kazan Tekrar Kızdırıcı 1-2 Borusu - 5.000 metre)

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                            :  75 takvim günü

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Tunçbilek/Tavşanlı/Kütahya

b) Tarihi ve saati                           :  11.12.2014, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11.12.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

10388/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 11.12.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 – 74

10395/1-1


ŞAMPİYON EKMEK KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 adet şampiyon ekmek kolisi alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 10.12.2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 10.12.2014 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 – 74

10396/1-1


BAZLAMANIN EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE VE FABRİKA

SATIŞ MAĞAZASINDA SATILMASI İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamıza ait Halk Ekmek Büfelerinde ve Fabrika Satış Mağazalarında Bazlama satışının yapılması işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Fabrika Satış Mağazalarında Bazlama Satış işi için, Teklifler en geç 03.12.2014 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Ekmek Satış Büfelerinde Bazlama Satış işi için, Teklifler en geç 03.12.2014 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66       Faks : 397 33 71 – 74

10397/1-1


KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin çalıştırılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2014/156016

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel  : 0286-4162001

                                                  Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ÇLİ Müdürlüğü Kriblaj Tesislerinde 20 işçi ile 130.000 ton kömürün satışa hazırlanması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden (02/01/2015) itibaren 31/12/2015 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) İhale usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  18 ARALIK 2014 - 15.00

d) Dosya no                            :  2014-025/KÇLİ – KRİBLAJ

4 - İhaleye ait dökümanlar:

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 120,00 TL (Posta yoluyla: 130,00 TL) Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 18.12.2014, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10386/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisi’nin 23.06.2014 tarih ve 236 nolu kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                       :  Van

İLÇESİ                                :  Merkez

MAHALLESİ                     :  Hatuniye Mahallesi

PAFTA NO                        :  104 pafta

ADA/PARSEL NO            :  256 Ada, 20 Parsel

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  5.815,40 m2

VASFI                                :  Tarla

VAK. MEC. KARAR

TARİH VE NO’SU            :  23.06.2014 tarih ve 236 nolu karar

MUHAMMEN BEDELİ    :  4.144.140,00 TL (DörtMilyonYüzKırkDörtBinYüzKırk TL, Sıfır Kr.) dir.

(Bu bedel arsa bedeli ve inşaat maliyetinin toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  124.324,20 TL (YüzYirmiDörtBinÜçYüzYirmiDört TL, Yirmi Kr.) dir.

İHALE GÜNÜ                   :  10.12.2014

İHALE SAATİ                   :  10.00

İŞİN ADI                            :  Van ili Merkez, 104 pafta 256 Ada, 20 nolu Parselde kat karşılığı konut yapılması işi”

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 23.06.2014 tarih ve 236 nolu kararına istinaden;

1 - Mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inşaattan en az;

a) Yapılacak olan kat karşılığı inşaattan İdaremize ;A Bloktan; Zemin Kat dükkan No:1 ve 1.Kat; No:1, No:2, No:3, No:4, 2.Kat; No:5, No:6, No:7, No:8, 3.Kat ; No:9, No:11,No:12 nolu dairelere ilaveten 1.000,00 TL. nakit paranın verilmesi,

b) Paylaşıma konu olmayan alanların tapuya ortak alan olarak tescil edilmesi,

c) Taşınmazla ilgili Uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, otopark parasının ödenmesi, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

d) 3194 Sayılı İmar Kanununa göre vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yapılacak her türlü tevhit-ifraz, yola terk işlemleri masraflarının yüklenici tarafından karşılanması, ,imar planı tadilatı işlemlerinin yüklenicisince yapılarak binanın oturduğu parsel kısmı dışında oluşacak yeni parsellerin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi,

2 - Tevhit, ifraz, yola terk İmar durumunda iyileşme olması durumunda ihale oranında İdaremize yansıtılması,

B) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

C) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında Taş Mah. İhlasiye (Gökmeydan) Medresesi BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 5.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 6.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir :

a) İç zarf;

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. (tüzel kişilikler için istenmeyecektir)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, 2014 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2014 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)

f) Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına geçici teminatın yatırıldığına dair 124.324,20 TL tutarında banka dekontu veya limit içi süresiz banka teminat mektubu, (örneğe göre)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (örneğe göre)

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

i) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi )

j) İlan tarihinden sonra S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi,

l) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe göre)

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j)  bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

n) Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına 250,00 TL Şartname bedeli yatırıldığına dair banka dekontu.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 10.12.2014 tarihinde saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

E) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F) İşbu ilana ait ilan bedeli, ihaleye ait  %04,95  ihale karar pulu bedeli ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce  def'aten tahsil edilecektir.

G) 5737 sayılı Vakıflar Kanununun “Muafiyetler ve İstisnalar” kenar başlıklı 77. Maddesi gereği Genel Müdürlüğe ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar Devlet Malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır”.

H) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

10304/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/158001

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 14 kalem lokomotif muhtelif malzemeleri, teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  15/12/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/12/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10303/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3104 Ada 6 Parsel sayılı ve 3.623,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi

Tahmin Edilen Bedel     :   2.536.464,00.-TL

Geçici Teminat %3        :        76.093,95.-TL

 

S.

NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA-

PARSEL-

NO

TOPLAM

m2

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

1

Yıldırım

Millet

3104-6

3.623,52 m2

Tam

Arsa

 

2 - “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mah., 2397 Ada 1 Parsel sayılı ve 5.609,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi

 

Tahmin Edilen Bedel     :    12.622.410,00.-TL

Geçici Teminat %3        :         378.672,30.-TL

 

S.

NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA-

PARSEL-

NO

TOPLAM

m2

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

1

Osmangazi

Demirtaşpaşa

2397-1

5.609,96 m2

Tam

Arsa

 

3 - “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olaraksatış” işi

 

Tahmin Edilen Bedel     :   5.042.768,00.-TL

Geçici Teminat %3        :      151.283,10.-TL

 

S.

NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA-

PARSEL-

NO

TOPLAM

m2

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

1

Osmangazi

Alaşar

4491-49

6.303,46 m2

Tam

Arsa

 

İhaleleri 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 09.12.2014 SALI günü saat 15.00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

İmza Sirküsü

İmza Sirküsü

Vekil ise Vekaletname

Vekil ise Vekelatname

Vekaletan İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

Vekaletan İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

İkametgah Senedi

Şartname Alındı Makbuzu

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

 

Şartname Alındı Makbuzu

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.30’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Mimarsinan Mh. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

10367/1-1


DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Düzce Belediye Başkanlığından:

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Madde 1:

Belediye Meclisimizin 16.10.2014 tarih ve 450 nolu kararı ile Düzce İli, Merkez İlçesi, Darıcı Mahallesi, G26A19A3C Pafta 1416 Ada, 1 Parsel numarasına kayıtlı inşaatı devam eden “ Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminali ” ile buraya ait otopark ve eklerinin temizlik, güvenlik, peyzaj, ısınma-soğutma, bakım-onarım ile her türlü idari-teknik işin yapılması şartıyla On Beş (15) yıl süreyle kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi işidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Madde 2:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 ( Bin ) TL. Bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir.

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI:

Madde 3:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile artırma uygulanmak suretiyle 09.12.2014 tarihinde, saat: 14.00’de, Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Madde 4:

Söz konusu işin tahmin edilen bedeli, ihale bedeli KDV hariç On Üç Milyon Beş Yüz Bin (13.500.000,00)- TL + aylık kira bedeli (180 ay) KDV hariç 75.000,00-TL’si üzerinden idareye verilecek, aylık kira artırımı şeklinde yapılacaktır.

İşin geçici teminatı muhammen bedelin % 3’ü oranında olup tutarı 810.000,00- (Sekiz Yüz On Bin) TL dır.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 5:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 - Kanuni ikametgâhının olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2014 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2014 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

5.4 - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5.5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5.6 - Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5.7 - İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge,

5.8 - İhaleye katılanın cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı,

a) Gerçek kişi olması halinde cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı,

b) Tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı,

c) Ortak girişim olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı getirilmesi.

5.9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları Kiralayan İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.10 - İhaleyi kazanan işletmeci T2 (terminal işletme) belgesini Bir (1) ay içinde alması ve Kiralayan İdareye ibraz etmesi gerekmektedir. Almadığı takdirde ihale, Kiralayan İdare tarafından tek taraflı olarak fesih edilir. İşletmeci hiçbir hak talep edemez.

5.11 - İhale bedeli olan Yirmi Yedi Milyon (27.000.000,00) -TL’nın % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu.

5.12 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.13 - Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

5.14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Madde 6:

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 09.12.2014 tarih ve saat 13.50’ye kadar Düze Belediyesi Yazı İşler Müdürlüğüne verilecektir.

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.

İlanen duyurulur.

10370/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesinden:

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Ordu İli Fatsa ilçesinde Mülkiyeti Fatsa Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliği adına kayıtlı aşağıda tablo 1’de nitelikleri belirtilen 2 adet arsa vasıflı taşınmaz ve yine Mülkiyeti Fatsa Belediyesi tüzel kişiliğine ait Ordu İli Fatsa İlçesi M. Kemal Paşa Mahallesinde, tapunun 14 ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 372,36-m2 yüzölçümlü kargir beş (5) katlı işyeri vasıflı taşınmazda bulunan, aşağıda tablo 2’de nitelikleri belirtilen 14 adet bağımsız bölüm; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ihale ile satılacaktır.

 

TABLO 1

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Geçici

Teminat %3

Muhammen

Satış Bedeli

Şartname Satış

Bedeli %0,1

1

Kurtuluş Mah. Akçakese Sok. No. 37

78

153

268,00

Arsa

2.850,00-TL

95.000,00-TL

95,00-TL

2

Evkaf Mah. Çöteli Sok. No.42

385

5

233,85

Kap. Yol Arsa

2.850,00-TL

95.000,00-TL

95,00-TL

 

TOBLO 2

B. Böl.

No.

Bulunduğu

Kat

Arsa Payı

Niteliği

Alanı M2

Cepheleri

Geçici

Teminat %3

Muhammen

Satış Bedeli

Şartname Satış

Bedeli %0,1

10

1. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

  34.000,00-TL

34,00-TL

11

1. Kat

464/33666

İşyeri

60,00

Plevne Cad. Cepheli

2.880,00-TL

  96.000,00-TL

96,00-TL

13

1. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

3.120,00-TL

104.000,00-TL

104,00-TL

14

2. Kat

704/33666

İşyeri

90,00

Plevne Cad. Cepheli

4.320,00-TL

144.000,00-TL

144,00-TL

15

2. Kat

512/33666

İşyeri

66,00

Plevne Cad. Cepheli

3.180,00-TL

106.000,00-TL

106,00-TL

16

2. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

  34.000,00-TL

34,00-TL

17

2. Kat

464/33666

İşyeri

60,00

Plevne Cad. Cepheli

2.880,00-TL

  96.000,00-TL

96,00-TL

18

2. Kat

528/33666

İşyeri

68,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.300,00-TL

110.000,00-TL

110,00-TL

19

2. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

3.120,00-TL

104.000,00-TL

104,00-TL

20

3. Kat

704/33666

İşyeri

90,00

Plevne Cad. Cepheli

4.050,00-TL

135.000,00-TL

135,00-TL

21

3. Kat

512/33666

İşyeri

66,00

Plevne Cad. Cepheli

2.970,00-TL

  99.000,00-TL

99,00-TL

22

3. Kat

258/33666

İşyeri

45,00

Cadde cephesi yok

1.020,00-TL

  34.000,00-TL

34,00-TL

24

3. Kat

528/33666

İşyeri

68,00

Plevne Cad. ve İnönü Cad. Cepheli

3.150,00-TL

105.000,00-TL

105,00-TL

25

3. Kat

504/33666

İşyeri

65,00

İnönü Cad. Cepheli

2.910,00-TL

  97.000,00-TL

97,00-TL

 

MADDE 2. İHALENİN YERİ, GÜNÜ VE SAATİ

İhale Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Plevne Cad. No. 6’da bulunan Belediye hizmet binasının 3. Katında, belediye meclisi toplantı salonunda yapılacak olup;

TABLO 1’DE BULUNAN TAŞINMAZIN İHALE TARİH VE SAATİ

1. Numaralı Taşınmazın Satışı 09.12.2014 Saat 10:00’da / 2 Numaralı Taşınmazın Satışı 09.12.2014 Saat 11:00’da

TABLO 2’DE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İHALE TARİH VE SAATİ

10. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 09.12.2014 Saat 13:30’da,

11. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 09.12.2014 Saat 15:00’da,

13. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 09.12.2014 Saat 16:00’da,

14. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 10.12.2014 Saat 10:00’da,

15. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 10.12.2014 Saat 11:00’da,

16. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 10.12.2014 Saat 13:30’da,

17. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 10.12.2014 Saat 15:00’da,

18. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 10.12.2014 Saat 16:00’da,

19. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 11.12.2014 Saat 10:00’da,

20. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 11.12.2014 Saat 11:00’da,

21. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 11.12.2014 Saat 13:30’da,

22. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 11.12.2014 Saat 15:00’da,

24. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 11.12.2014 Saat 16:00’da,

25. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 11.12.2014 Saat 16:30’da,

MADDE 3. TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihale saatine kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İhale saati ve daha sonra gelen teklifler tutanakla kabul edilmeyecektir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

Talipliler; onaylı ihale şartnamesini Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No. 6’ da bulunan belediye hizmet binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir talip oldukları bağımsız bölümün Muhammen bedelinin %0,1’ (Binde biri) ne tekabül eden ücret karşılığı satın alabilirler.

İhale Şartnamesi http://www.fatsa.bel.tr adresinde bulunan duyuru ve ilanlar bölümünde yayımlanacaktır.

Talipliler hangi bağımsız bölüm için şartname satın almışsa o bölüm için teklif verebilir.

Örnek tablo 2 için; 10 numaralı bağımsız bölümü satın almak için alınan şartname ve ekleri ile 14 numaralı bağımsız bölümü satın almak için teklif verilemez.

MADDE 5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) Onaylı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d) Geçici Teminat Mektubu veya Dekontu,

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişi İçin)

f) Türkiye’de adına tebligat yapılabilmesi için adres göstermesi (Gerçek Kişi İçin)

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

l) Yer gördü Belgesi.

m) Fatsa Belediye Başkanlığına borcu yoktur yazısı.

n) Şartname alındı makbuzu.

MADDE 6. HARÇ, GİDERLER, ADRES VE İLETİŞİM

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, müşteriye aittir.

Satıma ilişkin olarak her türlü tapu masrafı, vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

M. K. Paşa Mah. Plevne Caddesi No: 6 Fatsa

Tel: 0452 423 63 00      Fax: 0452 423 63 09

10365/1-1


1 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/12/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10400/1-1


AF-GA1.1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-GA1.1

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  “Kamu Kurum ve Kuruluşları için VSAT Ekipmanları Alımı”

Projenin Kapsamı                      :  “VSAT Ekipmanları Alımı”

Projenin Süresi                          :  195 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  14 Kasım 2014

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç USD

Gate Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

1.122.910

1.122.910

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

1.Gate Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

1.122.910

1.122.910

2.Tektest Elektronik Bilgisayar Güvenlik Sistemleri Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.272.350

1.272.350

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

10433/1-1