25 Kasım 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29186

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Sağlık Bakanlığından:

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER

İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR.

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’ nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2015 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.

 

Sınav Merkezi

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Son Başvuru Tarihi

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü KONYA Tesisleri

20-23/OCAK/2015

09:00

16/OCAK/2015

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü EDİRNE LÜLEBURGAZ Tesisleri

17-20/MART/2015

09:00

13/MART/2015

 

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Türk vatandaşı olmak,

2 - En az ilkokul mezunu olmak ( Onaylı diploma sureti )

3 - Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu gösteren 2015 yılı içinde alınmış sağlık raporu,

4 - Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- 4 adet vesikalık fotoğraf,

7 - DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten dilekçe.

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.

Yazışma Adresi: DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı

Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 4178300 / 2196

10285/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2255 dosya nolu BFC Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2083 dosya nolu STAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1995 dosya nolu DEMİRHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1394 dosya nolu TEMEL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzincan ilinde faaliyet gösteren 1392 dosya nolu ER-DEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 992 dosya nolu MAVİ AKDENİZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 976 dosya nolu LİNE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 664 dosya nolu GÜÇ Yapı Denetim Ltd.Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 379 dosya nolu ESGEN Yapı Denetim Ltd.Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 782 dosya nolu YURT Yapı Denetim Ltd. Şti, 752 dosya nolu TEPE Yapı Denetim Ltd. Şti, 640 dosya nolu RUMİ Yapı Denetim Ltd. Şti, 515 dosya nolu YENİ MAVİ MARMARA Yapı Denetim Ltd. Şti, 380 dosya nolu DEMİR Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 319 dosya nolu METROPORT Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 20.11.2014 tarih ve 30920 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10392/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 20.11.2014 tarih ve 30922 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 364 dosya nolu ATM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 388 dosya nolu PERGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sivas ilinde faaliyet gösteren 956 dosya nolu KAYALAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1540 dosya nolu EKİNOKS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1442 dosya nolu AKASLAN Yapı Denetim Ltd.Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10392/2/1-1

—————

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2100 belge nolu YENİ DOĞUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 20.11.2014 tarih ve 30923 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10392/3/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2028 dosya nolu ÇERKEZKÖY KENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Burdur ilinde faaliyet gösteren 1903 dosya nolu KNK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kütahya ilinde faaliyet gösteren 1063 dosya nolu DETAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1021 dosya nolu AHENK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1001 dosya nolu TEST Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 619 dosya nolu DEFNE Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 632 dosya nolu EGE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 278 dosya nolu NAZDEN Yapı Denetim Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2024 dosya nolu SANCAKTEPE BOĞAZİÇİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 1772 dosya nolu UMRAN Yapı Denetim Ltd. Şti, 794 dosya nolu ZİGANA Yapı Denetim Ltd. Şti, 453 dosya nolu OPTİMA Yapı Denetim Ltd. Şti, 331 dosya nolu ATAER Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 92 dosya nolu GÖZLEM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 20.11.2014 tarih ve 30924 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10392/4/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 20.11.2014 tarih ve 30926 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Düzce ilinde faaliyet gösteren 1509 dosya nolu ASFA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 592 dosya nolu RTA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1032 dosya nolu BEND Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 2096 dosya nolu ERCİŞ GÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 58 dosya nolu P.Y.D. PROJE Yapı Denetim Hiz. A.Ş.,

İskenderun ilinde faaliyet gösteren 2060 dosya nolu ÖZ AMANOS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1250 dosya nolu GÜNAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 508 dosya nolu ÇAYKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10392/4/1-1

—————

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1609 belge nolu KERNEK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 20.11.2014 tarih ve 30927 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10392/5/1-1

—————

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 169 ada, 4 parsel üzerindeki 115849 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Mustafa OSANÇ (Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.10.2014 tarihli ve E.2014/691-K.2014/1299 sayılı kararı ile  “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa OSANÇ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.11.2014 tarihli ve 30890 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10393/1/1-1

—————

Malatya İli, Merkez İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 730 ada, 14 nolu parsel üzerindeki 891002 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen My Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Sayim ALAGÖZ (Denetçi No: 24420, Oda Sicil No: 15861) tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/909 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.09.2014 tarihli ve E.2014/909-K.2014/1234 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sayim ALAGÖZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.11.2014 tarihli ve 30892 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10393/2/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş’nin Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde sahip bulunduğu AR/MER/4704, 5014 ve 5023 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 13.11.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10349/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kardeşlik ve İnsanlık Toplum İçin Aslolandır Vakfı (KARİTAS).

VAKFEDENLER: Zeki Basatemir, Belinda Mumcu, Chiara Rambaldi Guidasci, İlhan Kasar, Katif Araz, Akil Marmara, Jan Boyman, Cozef Üçkardeş, Ferit Sağ, Piyer Çanlı, Jozef Jan Kurban, Greguar Akan, Teresa Reggio, Sandra Reggio Bozbay, Yusuf Sağ, Rinaldo Marmara.

VAKFIN İKAMETGÂHI : İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.10.2014 tarih, E:2014/219, K:2014/336 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hiçbir ayırım yapmaksızın yardıma ihtiyacı olan, ekonomik ve sosyal olarak zor durumda bulunan, yoksul, yaşlı, engelli, kimsesiz, hasta, çocuk, sığınmacı, göçmen, mülteci, doğal afetler, savaşlar ve diğer toplumsal felaketlerde zarar görmüş, mağdur olmuş, düşkün konuma düşmüş olan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun yardımda bulunmak, bu kişilere danışmanlık yapmak; hukuk, sağlık, eğitim, mesleki eğitim, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ya da bu hizmetlere erişim imkânı sağlamak; toplumsal gelişim, iyileşme, barış, ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoksulluğun azaltılması, sağlıklı ve çevreye duyarlı insana yakışır yaşam alanlarının oluşması için çalışmak ve özellikle yukarıda sayılan dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL.

YÖNETİM KURULU: İlhan Kasar, Rinaldo Marmara, Zeki Basatemir, Belinda Mumcu, Chiara Rambaldi Guidasci.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer bir vakfa veya vakıflara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10344/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yeni Türkiye Eğitim, Kültür ve Değişim Vakfı (Yeni Türkiye Vakfı).

VAKFEDENLER: Arif ALTUNBAŞ, Muammer Yaşar ÖZGÜL, Hüseyin FİLİZ, Mücahit ÖZTÜRK, Salih Mehmet YAŞ, Lütfullah ALTINTEPE, İsmail Çağlar BAYIR, Kamil ÖZÇELİK, Rahmi ASLAN, Şerif ENİS, Enver TOPAL, Haluk YILDIRIM, Ahmet GÖKTAŞ, Mehmet ÜSTÜNDAĞ, Ali Rıza BARAN, Halim YILMAZ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/10/2014 tarih, E:2014/441, K:2014/647 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanımızın mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için inanç, ahlak, ülke, millet ve dünya meselelerini bir medeniyet algı ve ülküsüyle kültürün, sanatın, siyasetin vazgeçilmezliğine yönelik eğitim, öğretim ve sportif faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak, kurumlar kurmak, gençliğimizin milli tarih şuuruyla yetişmesine yönelik olarak klasik türk-islam sanatları ve klasik türk musikisi gibi milli benliğimizi oluşturan unsurların tanıtım, eğitim ve öğretimini yapmak, yarışmalar, toplantılar, anmalar ve şölenler düzenlemektir. Hayatın kolaylaşması, eğitimciliğin gelişmesi ve insanın insanca yaşayabilmesi, kendisini yetiştirmesine katkı sağlayacak yurtlar, okullar, eğitim kurumları ve sosyal mekanlar kurmaktır. Vatanına, milletine, kültür ve medeniyetine saygılı ve sahip çıkan her türlü kötülüklerden uzak sağlıklı ve bilinçli bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Arif ALTUNBAŞ, Kamil ÖZÇELİK, Rahmi ASLAN, Şerif ENİS, Enver TOPAL, Haluk YILDIRIM, Ahmet GÖKTAŞ, Mehmet ÜSTÜNDAĞ, Ali Rıza BARAN, Halim YILMAZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İlim Yayma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10345/1-1

—————

VAKFIN ADI: Adnan Ayşe Ekşioğlu Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ADAY VAKFI)

VAKFEDENLER: Adnan Ekşioğlu, Ayşe Ekşioğlu, Yakup Kaan Ekşioğlu, Koray Ekşioğlu

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2014 tarih ve E.2014/34, K.2014/328 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun eğitiminde artış için yurtiçinde ve yabancı ülkelerde üniversite ve her türlü öğrenim kurumlarında eğitime katkıda bulunmak. Türk vatandaşlarına, sağlık, eğitim, gıda, giyim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlar yapmak ve bu alanlarda her türlü faaliyetlerde bulunmak ve hizmetler vermek suretiyle vakıftan yararlananlar arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Adnan Ekşioğlu, Ayşe Ekşioğlu, Yakup Kaan Ekşioğlu, Koray Ekşioğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10346/1-1

—————

Yürüyenler Bereket Vakfı İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 9/9/2014 tarihinde kesinleşen, 15/4/2014 tarih ve E: 2010/87, K: 2014/97 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10347/1-1

—————

VAKFIN ADI: Saint Benoit Eğitim Öğretim ve Sağlık Vakfı

VAKFEDENLER: İbrahim Uran Badur, Zeynep Erdem, Boryana Mungiuri, Patricia Gazze, Ömer Aysun Voştina, Ani Hamamcıyan, Tamar Karasu, Mehmet Duyulmuş.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/10/2014 tarih ve E. 2014/297 K. 2014/329 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak. Toplumun gerek sağlık gerekse Alzheimer Parkinson, felç, yatalak, vs. rahatsızlıkları bulunan ve özel bakıma ihtiyacı olan yaşlıların sağlığına kavuşması için tedavilerini sağlamak, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’nun maddi imkanı olmayan hastalara tahsisini sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 400.000.00 TL Nakit .

YÖNETİM KURULU : İbrahim Uran Badur, Boryana Mungiuri, Ani Hamamcıyan, Zeynep Erdem, Patricia Gazze.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları T.C. Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10348/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

A. Genel

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 51 (ellibir) Proje Mühendisi, 10 (on) Proje Asistanı ve 10 (on) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 71 (yetmişbir) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

 Tablo 1

Öğrenim Bölümü

Kontenjan

Adedi

lakata Çağırılacak Kişi Sayı

KPSS Şartı

YDS Şartı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

9

45

P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70

PUAN

İNLİZCE ALANINDA EN AZ C SEVİYESİ

 

(EN AZ 70 PUAN)

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

8

40

Kimya Mühendisliği

2

10

Fizik Mühendisliği

5

25

Endüstri Mühendisliği

5

25

Uçak Mühendisi/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

7

35

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

4

20

İnşaat Mühendisliği

2

10

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Metalurji ve

Malzeme Mühendisliği

7

35

Gemi İnşaat (ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği

/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/

Gemi Makineleri Mühendisliği

2

10

TOPLAM

51

255

2. PROJE ASİSTANI POZİSYONU İÇİN;

                                                                            Tablo 2

Öğrenim Bölümü

Kontenjan

Adedi

lakata Çağırılacak Kişi Sayısı

KPSS Şartı

YDS Şartı

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin;

Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dökümantasyon ve Enformasyon, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslarara İşletmecilik ve Ticaret, Uluslarara Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri lümleri

10

50

P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ

65 PUAN

İNLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ

 

(EN AZ 60

PUAN)

 

3. YÖNETİCİ ASİSTANI POZİSYONU İÇİN;

                                                                                         Tablo 3

Öğrenim Bölümü

Kontenjan

Adedi

lakata Çağırılacak

Kişi Sayı

KPSS

Şartı

YDS Şartı

I - En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin;

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyalümleri

6

30

P(3) PUAN TÜRÜNDEN

EN AZ

60 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ

E

SEVİYESİ

 

(EN AZ 50

PUAN)

II - En az 2 yıllık (önlisans);

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik ve Halkla

İlişkiler bölümleri

4

20

P(93) PUAN

TÜRÜNDEN EN AZ

60 PUAN

İNGİLİZCE ALANINDA

EN AZ

E

SEVİYESİ

 

(EN AZ 50

PUAN)

B. Sınav Başvuru Şartları

1. Genel Şartlar:

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

(1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

(2) 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

(1) Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

(2) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

c. Yönetici Asistanı için;

(1) Üniversitelerin Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

(2) Tablo 3’de (I) bölümünde belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

(3) Tablo 3’de (II) bölümünde belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

(4) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.

(5) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

(3) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı

(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

D. Sınav

Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.

(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

(6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.

(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

10223/1-1


 

—————


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————