22 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek 08/12/2014 tarihine kadar kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle 08/12/2014 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 08/12/2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve ilgili Fakülteye şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

Muhasebe/Yönetim Organizasyonu

Doç. Dr.

İşletme (Türkçe)

1

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr.

10341/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Kontrol Elemanı, Mimar Derya OĞUZ (Oda Sicil No: 28739) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1645 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1645-K.2014/994 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Derya OĞUZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29627 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10235/1/1-1

—————

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Haldun ALPTEKİN (Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1649 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1649-K.2014/998 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Haldun ALPTEKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29623 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10235/2/1-1

—————

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hüseyin GÖZAY (Denetçi No: 18418, Oda Sicil No: 25090) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1644 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1644-K.2014/993 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin GÖZAY hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29624 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10235/3/1-1

—————

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Mimar Mehmet Ruhi YÜKSEL (Oda Sicil No: 17778) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1646 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1646-K.2014/995 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Ruhi YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29625 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10235/4/1-1

—————

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1648 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1648-K.2014/997 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29628 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10235/5/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 11.11.2014 tarih ve 30054 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Kapsam Yapı Lab. İnş. Tur. Kır. Rek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Fatih Mah. Pazaryolu Cad. No:101/3 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,  Bakanlığımız  Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 15.11.2011 tarih ve 411/1 sayılı kararı ile verilen 333 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10236/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 11.11.2014 tarih ve 30054 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Özidaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Blv. No:64 B Blok 4. Bodrum Kat(İstanbul İl Özel İdaresi Binası) Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 10.01.2011 tarih ve 359 sayılı kararı ile verilen 231 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10236/2/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

42687 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10220/1-1

—————

14688 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10221/1-1

—————

60466 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10222/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Bilimler Mesleki Eğitim Vakfı, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/2/2014 tarihinde kesinleşen, 17/9/2013 tarihli ve E: 2012/335, K: 2013/362 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10291/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAV TARİHİ VE YERİ:

1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 27-28 Aralık 2014 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 11 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.4. 01.01.2014 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

3. SINAV BAŞVURUSU:

3.1. Başvurular 25 Kasım-5 Aralık 2014 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:

- MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,

- KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.

5. DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 80 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.

5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7. DİĞER HUSUSLAR:

7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.

7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

İlan olunur.

10272/1-1


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Ünvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ADI

HİZMET ADRESİ

BELGE NO

BELGE KAPSAMI

FESİH

TAR.

FESİH

NEDENİ

1.

MERTBRÜLÖR MOTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAMAN MAH.KEMER CAD. GÜNEŞ SK. NO: 6/A NİLÜFER/BURSA

16-HYB-1057

TS 12355/ MART 2003-

TS 12850/HAZİRAN 2012-

TS 12865/NİSAN 2002

04.07.2014

TALİMATA AYKIRILIK

2.

KOÇPET İNŞAAT OTOMOTİV AKARYAKIT GIDA NAKLİYAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

YENİ YALOVA YOLU 3. KM NO: 351 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2602

TS 11939/EKİM 2013

21.07.2014

FİRMA İSTEĞİ

3.

HİDMAKSER İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BEŞEVLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 57/A BLOK NO:13/14 MERKEZ BURSA

16-HYB-508

TS 12510 (2. BASKI) KASIM 2006

22.07.2014

TALİMATA AYKIRILIK

4.

MUSTAFA ACAR - ACAR TEKNİK SERVİS

İHSANİYE MAH. BEŞYILDIZ SİTESİ A BLOK NO: 1 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-636

TS 10079/OCAK 2010 -

TS 12831/OCAK 2008 -

TS 12865/NİSAN 2002 -

TS 12355/MART 2003

22.07.2014

TALİMATA AYKIRILIK

5.

PROTOM ELEKTROMONTAJ MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK OTOMASYON MONTAJ TAAH. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DUAÇINARI MAH. DOĞAN SOK. FIRAT İŞ MERKEZİ NO: 9 BURSA

16-HYB-775

TS 12541/MART 1999

22.07.2014

TALİMATA AYKIRILIK

6.

BARIŞ ERTEM-ELİTELİFT ASANSÖR

KIRCAALİ MAH. ANAFARTALAR CAD. ÖZTUĞCU APT. NO: 20 BURSA

16-HYB-239

TS 12255/NİSAN 2006-

TS EN 13015+A1/ HAZİRAN 2009

04.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

7.

DEVA KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ÇAMLICA MAH. ADAY SOK. NO:1/A/1 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-96

TS 12426/ŞUBAT 2002

07.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

8.

MARTO ORMAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA, MOBİLYA MALZEMELERİ, NALBURİYE, NAKLİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

MAHMUDİYE MAH.KÜÇÜK SANAYİ AĞAÇ İŞLERİ G BLOK 25. SK. NO: 7/A İNEGÖL/BURSA

16-HYB-784

TS 12487/OCAK 2012

13.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

9.

YAPRAK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 2. CAD. İNEGÖL/BURSA

16-HYB-342

TS 12487/OCAK 2012

14.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

10.

GÜÇLÜKA PANO TEKSTİL GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇINARÖNÜ MAH. ÇINARÖNÜ CAD. VAKIFYOLU NO: 164 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-862

TS 12817/MART 2007

15.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

11.

AKPINAR REDÜKTÖR MOTOR MAKİNA ELEKTRİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİLÜFER TİCARET MERKEZİ DEMİRCİ MAH 66. SOK D BLOK N:3 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2361

TS 12842/NİSAN 2002

15.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

12.

BALA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ORHANİYE MAH. ALANYURT YOLU NO:8 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-521

TS 12539/MART 1999

19.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

13.

BURSA MARATON MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ÜÇEVLER MH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 25/A BLOK NO:47 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2495

TS 12510/KASIM 2006

19.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

14.

İRFAN TUNCER ŞENER SEZGİM DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA-

ÇAMLICA MAH. BABACAN CAD. GÖKÇE SOK. BİZİMEVLER ST. NO: 7 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-1035

TS 13078/MART 2004

19.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

15.

İFFET ŞENCAN-ŞENCANLAR LPG DÖNÜŞÜM BAYİSİ VE SERVİSİ

KİRAZLI SANAYİ SİTESİ 4. YOL B BLOK NO: 47 ÇİFTLİKKÖY/YALOVA

16-HYB-1042

TS 12664-1/NİSAN 2008 (3.BASKI)

19.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

16.

EREN ÇETİNKAYA - TET KARAGÖZ ASANSÖR

BAĞLARBAŞI MAHALLESİ GÜZEL SK. NO: 4 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2475

TS 12255/ NİSAN 2006 - TS EN 13015+A1/ HAZİRAN 2009

19.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

17.

KAROTO OTOMOTİV TİC. SAN. A.Ş.

YALOVA İLİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. YALOVA-BURSA YOLU ÜZERİ NO:24 YALOVA

16-HYB-704

TS 12047/ŞUBAT 2003

22.08.2014

FİRMA İSTEĞİ

18.

BUTEK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş

NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÖKNAR CAD. NO:7 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-659

TS 12710/NİSAN 2010

26.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

19.

METİN OKTAY KAVAKLIGİL - METİN ASANSÖR

ULU MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO: 46 ALTIN HAN D. 101 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2462

TS 12255 NİSAN 2006 -

TS EN 13015+A1 2003

28.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

20.

DRN ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YUNUS EMRE MH. KIRKPINAR CD. NO: 57/A YILDIRIM/BURSA

16-HYB-2500

TS 12255/NİSAN 2006 -

TS EN 13015+A1/ HAZİRAN 2009

29.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

21.

NUSRET UTAŞ-NUSRET KLİMA

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAVİ CAD. 8. SK. NO: 3 MERKEZ/BURSA

16-HYB-2503

TS 12850/HAZİRAN 2012

29.08.2014

TALİMATA AYKIRILIK

22.

BURKAS ELEKTRONİK METAL MAKİNA İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRRKETİ LTD. ŞTİ.

YİĞİTLER MAH OTOSANSİT 28. BLOK No:17-19 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-936

TS 13421/MART 2010

02.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

23.

ŞUNDA SAATÇİLİK VE TEKSTİL TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

ULUCAMİ TOMRUKÖNÜ CAD. NO:8 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-570

TS 13187/ŞUBAT 2013

08.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

24.

BAYSAL ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

YENİ SANAYİ SİTESİ ORHANGAZİ CAD. NO: 55 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-937

TS 12487/OCAK 2012

08.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

25.

ÇETİN ASANSÖR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

G.O.PASA MAH. ÇİMEN SOK. NO:14/13 MERKEZ/YALOVA

16-HYB-939

TS 12255/NİSAN 2006 -

TS EN 13015+A1/ HAZİRAN 2009

09.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

26.

BİLGEN GÜNEŞ ENERJİ İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BALABANDERE MEVKİİ 89 PARSEL ÖZZAİM MOBİLYA YANI SOĞUCAK MERKEZ/BURSA

16-HYB-2371

TS 12690/MART 2004

17.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

27.

MOTAŞ PETROL NAKLİYAT TURİZM TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA YOLU 13.KM. NO: 20 KESTEL/BURSA

16-HYB-572

TS 11939/MART 2012

17.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

28.

OĞUZ BAĞCI-OĞUZ ASANSÖR

HACIİLYAS MAHALLESİ KIBRISŞEHİTLERİ CAD. HAN SOKAK ULUHAN N0: 7/34 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2502

TS 12255/NİSAN 2006 -

TS EN 13015+A1/ HAZİRAN 2009

19.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

29.

BELEDA KOMPRESÖR MAKİNE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BEŞEVLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 23. BLOK NO: 7 NİLÜFER / BURSA

16-HYB-1101

TS 12870/OCAK 2012

19.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

30.

HAKAN YILMAZ - ERHAN KARAŞ ADİ ORTAKLIĞI PARTNER BİLGİSAYAR

FETHİYE MAHALLESİ FAZIL SOKAK NO:8 ZEMİN KAT D: 3 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-1201

TS 12498/MART 2010

19.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

31.

DÖRT AS PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORHANİYE MAHALLESİ YENİŞEHİR CADDESİ NO: 43 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-2450

TS 12820/TEMMUZ 2006 - TS 11939/MART 2012

24.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

32.

METİN DİŞ DEPOSU MEDİKAL VE İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ.

KERESTECİLER CAD. GÖZAÇAN İŞHANI NO: 8/1 BURSA

16-HYB-912

TS 12426/ŞUBAT 2002

26.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

33.

A.R.G. ENDÜSTRİYEL MAKİNALARI YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALAATTİNBEY MAH. 626. SK. NO:23/B NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2515

TS 12578/ MART 2011

29.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

34.

GÜNOİL AKARYAKIT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BURSA ŞUBESİ

ANKARA YOLU 13. KM NO:53/A KESTEL/BURSA

16-HYB-2463

TS 12820/TEMMUZ 2006 - TS 11939/MART 2012

01.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

35.

PRESTİJ DENTAL ÇOK AMAÇLI ÖZEL DİŞ PROTEZ LABORATUVARI VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KAYHAN MAH.KİRİŞÇİKIZI SOK. NO:11 K:2-3-4 OSMANGAZİ/ BURSA

16-HYB-2335

TS 12821/TEMMUZ 2011

08.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

36.

FİDANVERDİ KOLTUK VE MOBİLYA TEKSTİL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ AĞAÇ İŞLERİ BÖLÜMÜ. 14. SOKAK NO:44 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-945

TS 12487/OCAK 2012

09.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

37.

ARALCA YAPI ENDÜSTRİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İHSANİYE MH. ŞAHİN SK. SERRA APT. NO: 1/5 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2336

TS 13082/OCAK 2008 -

TS 1378/MART 2004

09.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

38.

AKOTO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MAH. SANAYİ CAD. NO: 578/A 1-3 BURSA

16-HYB-688

TS 12047/ ARALIK 2013

09.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

39.

YÜCE HÜNKAR SERVİS BAKIM OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL GIDA TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

BARIŞ MAH. İZMİR YOLU CAD. NO: 208 NİLÜFER/ BURSA

16-HYB-942

TS 12047/ŞUBAT 2003

09.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

40.

ONUTEK BİLİŞİM VE DESTEK HİZMETLERİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK GIDA İNŞ. NAKLİYAT ŞANS OYUNLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BARIŞ MAH. NİLÜFER HATUN CAD. ÖZLEM SK. NO: 15/A NİLÜFER/BURSA

16-HYB-578

TS 12498/MART 2010

15.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

41.

HÜSEYİN OCAKLI-BTSM BURSA TEKNOLOJİ SERVİS MERKEZİ VESTEL SERVİSİ

DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 74/A OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-123

TS 10079/OCAK 2010 -

TS 12850/HAZİRAN 2012 - TS 12355/MART 2003 -

TS 13004/HAZİRAN 2012 - TS 12713/ŞUBAT 2007 - TS 12498/MART 2010 -

TS 10956/ŞUBAT 2012 - TS 12739/HAZİRAN 2009 - TS 12134/ HAZİRAN 2012

15.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

42.

GÜRBÜZ OLĞUN-OLGUN YEMEK SANAYİ

YİĞİTLER MH. BÜYÜK OTO TİCARET MERKEZİ 10. SK. NO: 88-90 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-2539

TS 8985/HAZİRAN 2013

15.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

43.

ONALTI ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

SELİMİYE MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 35 OSMANGAZİ / BURSA

16-HYB-2489

TS 12255/NİSAN 2006 -

TS EN 13015+A1/HAZİRAN 2009

20.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

44.

İLHAMİ ÇAKILCI-ÜÇ KARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİSİ

BAĞ-KUR SANAYİ SİTESİ E BLOK NO: 8-9-10 GEMLİK/ BURSA

16-HYB-2526

TS 12047/ŞUBAT 2003

22.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

45.

İMER MUTFAK YEMEK GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

MESUDİYE MAHALLESİ İNEGÖL CAD. HİLAL SOK. NO:4 İNEGÖL/ BURSA

16-HYB-954

TS 8985/ HAZİRAN 2013

22.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

10259/1-1