15 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      31.07/190

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014-119                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.10.2014-4320                                       ADANA

 

Hatay İli, Samandağ ilçesi, Zeytinli mahallesi, 2 pafta, 245 parselde yer alan kaya mezarının tescili isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.08.2014 gün ve 2946 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.08.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Samandağ ilçesi, Zeytinli mahallesi, 2 pafta, 245 parselde yer alan kaya mezarının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

10050/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                        80.05/2

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.10.2014-118                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.10.2014-4297                                       ADANA

 

Osmaniye İli, Sumbas İlçesi, Akdam-Karaömerli Mahallesi sınırlarında bulunan 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Cennetler Örenyeri sit alanı sınırlarına ilişkin Kurulumuzun 26.07.2013 gün ve 2614 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.10.2014 tarihli raporu, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2006 gün ve 2050 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmaniye İli, Sumbas İlçesi Akdam-Karaömerli Mahallesi sınırlarında bulunan 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Cennetler Örenyerine ait 29.09.2006 gün ve 2050 sayılı kararı eki haritada belirlenmiş olan 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ayakta olan kültür varlıklarını tam olarak içine almadığı, 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ise Cennetler Örenyerinin kuzeyinde ormanın içindeki ayakta olan kültür varlıklarını içine almadığının anlaşıldığına; Bu bağlamda, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yüzeydeki arkeolojik veriler ışığında yapılan tespit sonucu Cennetler Örenyeri sit alanı sınırlarına ilişkin önerilen ve kararımız eki revize sit fişi ile 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada genişletilerek belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 29.09.2006 gün ve 2050 sayılı karar eki sit alanı sınırlarının iptaline, sit alanında kalan parsellerin tapu kayıtlarına şerh verilmemişse sit sınırı ve derecesine göre şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine, sit alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları taslağının tespit ekibince belirlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

 

 

 

10051/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      46.01.86

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014-119                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.10.2014-4329                                       ADANA

 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, 636, 637 parseller üzerinde yer alan Aynalı Höyüğünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.10.2014 gün ve 3322 sayılı yazısı yazısı ve eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 30.09.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, 636, 637 parseller üzerinde yer alan Aynalı Höyüğün 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

10052/1-1

—————

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2014- 190                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2014- 2324                                                İSTANBUL

 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçük Piyale  Mahallesi, Pişmaniye Sokağı , 1166 ada, 42  parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Beyoğlu Kentsel Sit Alanı dışında yer alan,  İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.10.2003 tarih ve 15398 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, ahşap ev  ve kargir ev vasıflı, şahıs mülkiyetindeki taşınmaza ilişkin  tescil kararının yeniden değerlendirilerek Kurul görüşünün bildirilmesinin istendiği ilgilisinin 13.03.2014 kayıt tarihli başvurusu, Müdürlük raportörlerinin 27.03.2014 tarihli raporu K-2457 numaralı dosyası eşliğinde okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,  Küçük Piyale Mahallesi, Pişmaniye Sokağı, 1166 ada, 42  parsel sayılı yerde bulunan taşınmaza ilişkin İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.10.2003 tarih ve 15398 sayılı kararının geçerli olduğuna, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına, koruma grubunun II olarak belirlenmesine  karar verildi.

10053/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       46.01.87

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014-119                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.10.2014-4330                                       ADANA

 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Karagöz, Bakraç, Gaziosmanpaşa Mahalleleri sınırları içerisinde kalan  Aristil 2 Tümülüsünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.10.2014 gün ve 3322 sayılı yazısı ve eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.09.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Karagöz, Bakraç, Gaziosmanpaşa Mahalleleri sınırları içerisinde kalan  Aristil 2 Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

10054/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2014- 81                              Toplantı YERİ: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 30.10.2014-1346

 

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Altköy Köyü, sınırlarında bulunan Köroğlu Mağarasının tescillenmesi hususundaki Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.05.2014 tarih ve 965 sayılı yazısı gereği tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğünün 2014/328 sayılı raporu, konuya ilişkin; Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.06.2014 tarihli ve 1171 sayılı, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04.07.2014 tarihli ve 600 sayılı,  Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.07.2014 tarihli ve 3082 sayılı,  Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2014 tarihli ve 254920 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü ‘nün 25.07.2014 tarihli ve 473409 sayılı, 15.İletim Tesis ve Grup Müdürlüğü’nün 20.06.2014 gün ve 3980 sayılı, görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Altköy sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2014 tarihli ve 1318 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Köroğlu Mevkiindeki kalıntının yapı grubunun “II. grup” ve koruma alanının kararımız eki haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

10055/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2014- 81                              Toplantı YERİ: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 30.10.2014-1349

 

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Çukurca Köyü, 480 parselde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan taşınmaza ilişkin 2014/356 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Çukurca Köyü, 480 parselde bulunan Höyüğün 2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada koordinatlı şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

10056/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 31.10.2014- 82                              Toplantı YERİ: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 31.10.2014-1370

 

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Bahçecik Mahallesi, 137 ada, 1 parselde bulunan Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 04.05.2007 tarih ve 607 sayılı kararıyla tescil edilen Gözetleme Kulesi kalıntısının parselinden de geçen "Oltu-Şenkaya Doğalgaz Boru Hattı" projesinin yapılmasına yönelik kurum görüşümüz bildirilmesi istemini içeren   BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat  ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı'nın 09.06.2014 tarih ve 17828 sayılı yazısı, 2014/385 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Bahçecik Mahallesi, 137 ada, 1 parselde yer alan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 04.05.2007 tarih ve 607 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Gözetleme Kulesi Kalıntısının koruma alanının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretli şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

10057/1-1

—————

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2014- 81                              Toplantı YERİ: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 30.10.2014-1351

 

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Ayazpınar Köyü, Kilise Mevkiinde tespit ve tescil edilen Sit Alanı olup olmadığı varsa buna ilişkin tespit ve tescil kayıtlarının gönderilmesi istemini içeren Pertek Sulh Ceza Mahkemesinin 15.01.2014 gün ve 2014 / 7 esas sayılı yazısı, 2014/ 393 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Ayazpınar Köyü sınırları içinde bulunan Kale kalıntısı ve Kaya Mezarları ile yerleşim alanının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

10058/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU"

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014 - 80                                        09.09.519

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.10.2014 - 3190                                  Toplantı Yeri

                                                                                                                       AYDIN

 

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya ve Köprüalan Mahalleleri dahilindeki Eğilmezkaya üzerinde ve çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme ait 3 adet kaya resmi, zeminde izlenebilen 430m uzunluğunda antik yollar, Bizans dönemi sınır işaretleri, Geç Roma Dönemine ait sur yapıları,  yerleşim kalıntıları ve yüzeyde yoğun pişmiş toprak ve  amorf seramik parçalarının yayılım gösterdiği; Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 ada; özel mülkiyete ait 200 nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 199 nolu parsel, Köprüalan Mahallesindeki özel mülkiyete ait 103 ada; 22 ve 25 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitini içeren; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanan 28.10.2014 tarihli teknik rapor ve eki öneri sit fişi ve koordinat listesinin bulunduğu 1/5.000 ölçekli Eğilmezkaya I. derece arkeolojik sit haritası ile konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya ve Köprüalan Mahalleleri dahilindeki Eğilmezkaya üzerinde ve çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme ait 3 adet kaya resmi, zeminde izlenebilen 430m uzunluğunda antik yollar, Bizans dönemi sınır işaretleri, Geç Roma Dönemine ait sur yapıları,  yerleşim kalıntıları ve yüzeyde yoğun pişmiş toprak ve  amorf seramik parçalarının yayılım gösterdiği; Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 ada; özel mülkiyete ait 200 nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 199 nolu parsel, Köprüalan Mahallesindeki özel mülkiyete ait 103 ada; 22 ve 25 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı  özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/5.000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek sınırları işaretlendiği şekliyle Eğilmezkaya I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde her hangi bir uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tahribata uğramaması için söz konusu sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan madencilik faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle durdurulması gerektiğine karar verildi.

 

 

10059/1-1